ĆLANAK 448

U ZEMLJI KOJOM VLADA POLITIČKO TAJKUNSKA MAFIJA, PLJAČKAJUĆI I UBIJAJUĆI NAROD GODINAMA, INSTALIRANI SU NJIHOVI POSLUŠNICI U SVE DRŽAVNE ORGANE KAKO BI SPRIJEČILI BILO KAKVE ISTRAGE. UNIŠTAVAJU SE DOKAZI, SAKRIVAJU KRIVIČNE PRIJAVE, LIKVIDIRAJU I LAŽNO OPTUŽUJU POJEDINCI OPASNI PO MAFIJAŠKI REŽIM. BAHATOST, DRSKOST, BEZOBRAZLUK, KORUPCIJA I KRIMINAL IDE DOTLE DA SE LAŽNO PROGLAŠAVAJU APSOLUTNO ZAŠTIĆENIM OD BILO KAKVOG SUDSKOG POSTUPKA, ZA RADNJE IZVRŠENE SLUŽBENO ILI PRIVATNO, ŠTO OSIM SAUČESTVOVANJA U ZLOČINIMA, NJIHOVIM PRIKRIVANJEM, TEORETSKI UKLJUČUJE I SILOVANJA, PREMLAĆIVANJA, UBISTVA GRAĐANA, PLJAČKE, FALSIFIKOVANJA, ODNOSNO BILO KOJE KRIVIČNO DJELO, A SLIKOVIT PRIMJER I DOKAZ TOGA JE NA SKENIRANOM DOKUMENTU KOJI VIDITE :

DA JE TO GNUSNA LAŽ I POKUŠAJ OBMANE NARODA POKAZUJE RELEVANTNI ČLAN IZ ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAŠKOM VIJEĆU, STAV 2 A PRIMJER DA SE NEPOSLUŠNI I NEPODOBNI TUŽIOCI KAŽNJAVAJU I PROCESUIRAJU ČAK I ZA RADNJE IZVRŠENE TOKOM ISTRAGE U SOPSTVENOM PREDMETU JE UKLANJANJE TUŽITELJICE DIJANE MILIĆ. ISTRAGA PROTIV NJE JE OKONČANA PAR MJESECI KASNIJE SMRĆU OSUMNJIČENE U BOLNICI POD SUMNJIVIM OKOLNOSTIMA, POŠTO JOJ JE IZNENADA POZLILO...
Član 87. ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca"
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
TAKO SE OD ZAKONSKI OPRAVDANOG IMUNITETA ZA SLUČAJNE GREŠKE PRILIKOM ISTRAŽNIH RADNJI, KAO ŠTO JE RECIMO NALOG ZA PRITVOR NEVINE OSOBE, PREŠLO NA PRODAJU TOG IMUNITETA, TAKO ŠTO SE JEDNOSTAVNO ODBACUJU SVE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KRIMINALACA KOJI TO MOGU DA PLATE A NASTAVLJA SE OTIMANJEM USTAVOM I ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM "OBIČNIM" GRAĐANIMA IAKO JE DISKRIMINACIJA ZABRANJENA USTAVOM I POSEBNIM ZAKONOM O ZABRANI DISKRIMINACIJE. POŠTO MNOGI NE ZNAJU KAKVA SU IM PRAVA I NE ZNAJU DA JE ZABRANJENO I KAŽNJIVO BILO KAKVO RAZLIČITO POSTUPANJE KOJE SE VRŠI PREMA NJIMA, POGLEDAJTE KAKO JE SNAGOM DOKAZA "RAZBIJEN" ADVOKATSKI TIM DRŽAVNOG ZASTUPNIKA PRAVOBRANILAŠTVA UZ NAPOMENU DA JE OVO SAMO PRVA I NAJMANJA OD VIŠE PARNICA, ŠTO ZNAČI DA ĆE U OSTALIM DOŽIVJETI MNOGO VEĆE BLAMAŽE OD OVE. NA NAREDNOJ KOJA SE POMINJE U OVOM TEKSTU 17.06.2014. I U KOJOJ JE DOKAZNI MATERIJAL MNOGO OBIMNIJI, ODNOSNO OBRAZLOŽENJE DOKAZA BI UMJESTO NA JEDNOJ KAO OVDE BILO NA 5-10 STRANICA, UOPŠTE SE NISU POJAVILI IAKO JE PREMA ZAKONU NA NJIMA TERET DOKAZIVANJA, TE JE ISTA ODLOŽENA ZA 3 MJESECA, DO PRED IZBORE !!!???
ŠIRITE DALJE OVAJ PRIMJER I POKAŽITE SVOJIM PRIJATELJIMA KOJI SU NA UDARU KRIMINALACA IZ VLASTI DA IMAJU ZAKONOM GARANTOVANA PRAVA I DA SE MOGU IZBORITI ZA NJIH. PRESUDA JOŠ UVIJEK NIJE DONESENA A KO JE OVDE IZVODIO DOKAZE, KO SE "BRANIO" ĆUTANJEM, KO JE POBJEDNIK A KO TREBA DA IZGUBI SPOR, PROCJENITE SAMI...

DEMONTIRANJE MAFIJAšKOG REžIMA

NAPOMENA : U prvom dijelu je tekstualni prikaz toka parnice sa ispravkama grešaka nastalih zbog brzine tipkanja i umetnutim dokazima koji se pominju a u nastavku su skenirane slike originalnog zapisnika sa glavne rasprave...
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 053922 13 P
Bijeljina, 05.06.2014. godine

ZAPISNIK
Sastavljen kod Osnovnog suda u Bijeljini dana 05.06.2014. godine

PRAVNA STVAR:
TUŽILAC: Zdenko Bajo
TUŽENA: Republika Srpska
RADI: Diskriminacija iz oblasti pravosuđa
OD SUDA PRISUTNI:
SUDIJA, Matković Aleksandar
Zapisničar, Slobodanka Marjanović
Započeto u 08,30 časova.
Konstatuje se da su pristupili:
Za tužioca pristupio Zdenko Bajo - lično
Za tuženu Stoja Jovičić po punomoći koju ulaže u spis.
Sud donosi:

R j e š e nj e

Održaće se glavna rasprava.
Tužiočev punomoćnik izjavi: Ostajem kod tužbe i kod tužbenog zahtjeva u cjelosti.
Punomoćnik tuženog izjavi: Ostajem kod odgovora na tužbu i svih dosadašnjih navoda.
Sud donosi


R j e š e nj e

Vrši se uvid službenu zabilješku broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013.godine, zbirni izvještaj sačinjen dana 13.05.2013.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac uputio CJB Bijeljina PS Bijeljina 15.05.2013.godine, službena zabilješka sudske policije RS odjeljenje u Bijeljini broj 1173/11 od 19.07.201 l.godine, zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 .godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr sa obavještenjem koji je tužilac u vezi zahtjeva za dostavljanje tog zapisnika dobio od istog suda zaveden pod brojem 080-0-Su-l 1-000612 od 24.10.201 l.godine, dopis Okružnog tužilaštva u Bijeljini broj A-326/12 od 15.11.2012.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac podnio Okružnom tužilaštvu dana 08.01.2013.godine i odgovore koje sam dobio od CJB Bijeljina PS Bijeljina broj 10- 01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine i broj 10-01/4-4475/13 od 09.09.2013.godine, zahtjev koji je podnio Okružnom tužilaštvu Bijeljina dana 30.04.2010.godine, odgovor koji je dobio od Okružnog tužilaštva broj IT-2/14 od 19.02.2014.godine i odgovor Ustavnog suda BiH broj P 124/14, zabilješke koju jc sačinio CJB br. 10- 01/4-3534/13 , uvid u spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2. Nakon izvršen uvida sud izdvaja spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2 a kopiju istog zadržava, jer je predmet u radu kod drugog sudije i ročište je zakazano za 17.06.2014g.
Prisutni ne prigovaraju izršenom uvidu niti navedenim konstatacijama.
Tužilac izjavi da uvidom u spis konstatovao da tuženom nije dostavljen jedan primjerak zahtjeva od 30.04.2010g , podnesen OT Bijeljina, pa predpostavljam da tuženoj nije dostavljen jedan primjerak tog dokaza.
Punomoćnik tužene izjavi da nema primjerak tog zahtjeva.
Nakon toga sud je jedan primjerak tog zahtjeva uručio punomoćniku tužene, a drugi primjerak zadržao u spis.
Nakon toga punomoć. tužene izjavi da se ne protivi uvidu u isti,od strane suda, a nakon što sam danas izvršila uvid u zahtjev.
Tužilac u završnoj riječi izjavi:

Prije nego što dam svoj komentar dokaza i predloga u vezi rješenja ovog spora u ovoj završnoj riječi želim da se osvrnem na navode tužene date na odgovor u tužbi.
Tužena RS uopšte nije negirala diskriminaciju koju provodi prema meni nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje i dostavljanjem potpuno nerelavantne dokumentacije, želi da ovaj sud legalizuje tu diskriminaciju.
Tužena RS nije dostavila bilo kakvo rješenje kojim mi se suspenduje neko pravo, niti dokaz da je odgovorila na moj zahtjev za pristup informacijama.
Najstariji dokument koji nosi datum 30.04.2010. dokazuje kontinuitet diskriminacije i motive tužene RS zbog kojih to i čini.
Razlog za to je prikrivanje teških krivičnih dijela od strane tužene RS, a što se može vidjeti iz teksta ovog zahjteva koji sud ima na uvid.
Zabilješka sud. policije 1173/11 pokazuje da mi tužena RS zabranjuje pristup Tužilaštvu bez ikakvog pismenog rješenja.
Dokument iz Prekršajnog suda od 19.08.2011. pokazuje kakav tretman tužena RS primjenjuje prema cijeloj porodici jedne djevojčice, čije ubistvo tužena prikriva.
Zahtjev za pristup informacijama predat u CJB Bijeljina 15.05.2013. pokazuje da od tužene tražim podatke o prijavi krivičnog dijela od prije dva dana tj. od 13.05.2013. a što je tema ove tužbe. Na taj zahtjev mi tužena nije odgovarala i tek poslije mojih više intervencija sam dobio lažni odgovor koji ću naknadno da obrazložim.
Dokument A-326/12 je upućen od OT Bijeljina UDT-u i predstavlja prvi pisani dokaz OT Bijeljina, kakav se tretman prema meni primjenjuje i to ne prema Zakonu, nego prema usmenim naredbama.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. odnosi se na moje krivične prijave predate 2010-te. Ja nisam tražio da se izvrši uvid u krivične prijave, ali imam dokaz da one zaista postoje.
Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine.
Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar Banke istog vlasnika.
Odgovori MUP-a od 16.08.2013. i 09.09.2013. pokazuju novi pokušaj manipulacije.
Vidi se da se tvrdi kako mi je dozvoljen ulaz u zgradu, kao i do pisarnice ali nije dozvoljen pristup u prostorije tužilaštva.
Svi zaposleni u ovoj zgradi znaju da je nemoguće doći do pisarnice ako se ne dođe u prostorije tužilaštva a što u svom dopisu potvrđuje i g. Novak Kovačević. Skrećem pažnju sudu na očiglednu laž u odgovoru od 16.08.2013. gdje se tvrdi:
"Obavještavam Vas da smo postupili po Vašem zahjtevu kojim tražite pristup informacijama te smo utvrdili da je povodom te prijave sačinjena službena zabilješka"...
Sud je konstatovao da službena zabilješka dostavljena od strane MUP-a nosi datum 14.08.2013. što znači da zabilješka po mojoj prijavi ne postoji, nego je ova dostavljena, sačinjena cijela tri mjeseca kasnije, a poslije moje "prijetnje" odgovomim u MUP-u, da ću podnijeti tužbu protiv RS i predložiti da kompletnu odštetu snose odgovorni.
U odgovoru od 09.09.2013. MUP navodi da tu službenu zabilješku nije u mogućnosti da dostavi, a ne žele da dostave da se ne bi otkrila njihova manipulacija sa datumima.
Odgovor OT Bijeljina broj IT-2/14
i odgovor Ustavnog suda BiH broj P-124/14 pokazuje nastavak diskriminacije, obmana i manipulacija tužene RS jer pokušava sakriti spis koji im je vraćen godinu dana ranije.
Smatram da tužena na kojoj je teret dokazivanja nije uradila ništa da bi dokazala nepostojanje diskriminacije, nego to vrši ćutanjem.
U službenoj zabilješki koju je sud dobio tvrdi se da sam krivične prijave predao u pisarnici suda što je takođe manipulacija, te dajem sudu na uvid da se uvjeri da su iste predate u MUP CJB Bijeljina, a u iste nisam predlagao da se izvrši uvid.
Predlažem da sud usvoji postavljeni tužbeni zahtjev u cjelosti.

Punomoćnik tužene u završnoj riječi izjavi:
Tužena prije svega smatra da je tužbeni zahtjev tužioca neuredan i stoga predlaže da se tužbeni zahtjev tužioca odbaci. Osim toga, iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan, pa s toga predlažemo da sud odbije tužioca sa tužbenim zahtjevom, a sve kako je to već istakla u svom pismenom odgovoru na tužbu.

Sud zaključuje glavnu raspravu, a prisutnim predočava da će odluka u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 03.07.2014. godine sa napomenom da im ista neće biti dostavljena poštom, da odluku mogu da preuzmu u zgradi suda soba broj 13 i da od dana donošenja teče rok za žalbu.
Dovršeno. Prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

SKENIRANE STRANICE ORIGINALNOG ZAPISNIKA SA GLAVNE RASPRAVE


UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE
OBRADA DOKUMENTACIJE OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902