Nedelja, Februar 10, 2013

CLANAK 301

To što me predstavljete kao ludaka u svojim zabilješkama me uopšte ne dotiče i čak to shvatam kao kompliment, jer znači da su oni koji su to pisali takve kukavice, bez časti i morala da se ne bi usudili suprotstaviti nasilju mafije dok se ne bi dobro napili ili nafiksali...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu člana 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
zahtijevam da OT Bijeljina i Sudska policija RS, prekinu sa svim oblicima diskriminacije prema meni, a koji se u kontinuitetu sprovode preko 3 godine, što je vidljivo iz službenih zabilješki pripadnika sudske policije.
U 27 zabilješki koje sam nedavno dobio na lični zahtijev vidljivo je da još od marta 2010-te postoji takav tretman, zvanično zabeležen, a u stvarnosti traje od kraja 2009.
Dokumenti sadrže obilje podataka koje ću znati da iskoristim, ukoliko bude potrebno, jer su toliko važni da ostavljaju u sjenci pojedinačne lažne prikaze nekih policajaca.
Kako je taj tretman neustavan i nezakonit, smišljen je plan da se predstavim kao ludak pod uticajem narkotika, za šta odgovornost snosi komanda sudske policije. To je smišljeno plasirana laž, kao i to da se posebne mjere primjenjuju zato što u julu 2010 nisam htio da napustim prostorije OT Bijeljina.
Prava istina je da sam još početkom februara 2010-te, predao materijalni dokaz ubistva, te zatražio pismeno objašnjenje o tome kao i sve podatke: Kako je i kada došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio, zašto je skinuta originalna boja, te ko je torbu uklonio sa mjesta zločina ???
Umjesto da rade po zakonu i daju objašnjenje, (ako ga ima) državni službenici) tretiraju porodicu ubijenog djeteta kao stoku, tjerajući ih iz zgrade i prikrivajući fotografije obdukcije naredne dvije i po godine.
To je naravno samo dio, jer postoje i drugi dokazi prikrivanja ubistva i krijumčarenja, osim ovog prvog, starog sada već tri godine. Više puta sam isticao da ne želim ijednom policajcu neprijatnost i krivičnu odgovornost za krivična djela koja vrši sprečavajući me u ostvarenju zakonom garantovanih prava i pomažući mafiji da ostane nekažnjena.
Nemam interesa ni da krivično odgovaraju pripadnici komande, tužioci ili sudije koji su učestvovali u otimanju prava ili legalizaciji tih fašističkih metoda, jer su za ubistvo i sabotiranje istrage odgovorni mafijaški bosovi na višim pozicijama, a prije svega Milorad Dodik.
Znajući to, već duže vrijeme sam pisao i javno govorio, da ću tog kriminalca, diktatora i tiranina srušiti sa vlasti, a onda će sami pasti i svi odgovorni za ubistvo i krijumčarenje. Sada više neću pominjati rušenje, jer je on već gotov i samo je pitanje trenutka kada će završiti iza rešetaka, što zavisi od dužine trajanja nekih operativnih radnji koje su u toku prije svega izvan zemlje, a djelimično i ovde, o čemu naravno neću iznositi detalje.
Vjerovatno je poznato da sam sudu dostavio uz dokaze neke od audio snimaka koje pravim još od jula 2009-te, a konkretno vezano za laži jednog sudskog policajca, koji je pomislio da može izigravati siledžiju te na samo spriječiti ulazak i predaju dokumenta, nego ga gužvati i baciti u otpad.
Naravno da dok je pisao zabilješku nije znao da postoji snimak, kao što ni svi ostali to nisu znali, a svi snimci su već umnoženi i poslati istražnim organima izvan zemlje.
Dakle, svi koji budu pozvani kao svjedoci na sudu i pokušaju nešto da slažu kao što su navikli, neka dobro promisle šta će da rade kada padne Dodikov mafijaški režim, te budu objašnjavali razloge za svoje fašističke metode i laži pred sudom, kojih je već bilo...
To što me predstavljete kao ludaka u svojim zabilješkama me uopšte ne dotiče i čak to shvatam kao kompliment, jer znači da su oni koji su to pisali takve kukavice, bez časti i morala da se ne bi usudili suprotstaviti nasilju mafije dok se ne bi dobro napili ili nafiksali. Nije to dakle ono što mi smeta, nego što je usmjereno na prikrivanje ubistva.
Vidljivo je da za 3 godine i mase zabilješki niko nije smio, (jer im je zabranjeno) niti da pomene postojanje materijalnog dokaza, torbe čiju su sliku vidjeli, a sada već postoje primjerci zaplijenjeni od strane MUP-a i kopije u sudu.
Zašto gospodo iz sudske policije niste dali objašnjenje za to, zašto prikrivate dokaze ubistva?
Umjesto toga zamjenik načelnika me još prije 3 godine opisuje kao ludaka.
Prije nego što i pomislite reći da niste nadležni za to nego nadležni tužilac, podsjećam prije svega da svi imate obavezu prijavljivanja krivičnog djela za koje saznate na bilo koji način.
Suđenja koja ste mi napakovali svojim lažima u prekršajnom sudu su dokaz koji mi je trebao za bezakonje i kriminal sudske policije i to bez ikakve pismene neredbe, što je obavezno i po članu 16 Ustava RS i ZOUP-u:

Načelo saslušanja stranke
Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja.
2. Oblik i sastavni delovi rešenja
Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu.

Naprotiv, iako sam pismeno zahtijevao primjerak navodne naredbe, za šta imam dokaze i već predate sudu, ne samo da to nije učinjeno nego se u 4 sudska postupka prekršajnog suda ta neradba mijenja i prepravlja, sve većim lažima uključujući i načelnika lično dok na kraju poslednji svjedok u decembru 2012-te laže po naređenju da te naredbe u stvari i nema nego imaju naredbu da me puste pošto kao obavjeste tužilaštvo.
Očekujući takve laži još ranije sam tražio zabilješke, a naravno iz sigurnosti snimao sve razgovore, no s obzirom da je u više zabilješki opisana ta naredba o zabrani, moguće je da će taj svjedok lažljivac i krivično odgovarati.
Ne zato što ja to želim, nego su već pokrenuti procesi u kojima su ti podaci sastavni dio, a biće zanimljivo saznati da li je laganje pred sudom lični izbor policajaca ili je posljedica nečije naredbe.
Što se mene tiče sva odgovornost je na komandi za sve laži i krivična djela policajaca, a podsjećam da osim dokumenata sudske policije, da primjenjuje diskriminaciju i fašizam, (koja su takođe već izvan zemlje), ne postoji nijedan dokument da je bilo ko iz vlade, suda, tužilaštva ili više komande izdao takvu naredbu.
Formalno pravno ta naredba i ne postoji, a izmislili su je pripadnici komande sa ciljem da pomognu ubicama.
Da gospodo! Niste kao nadležni za objašnjenje u vezi materijalnog dokaza kojim vam mašem ispred očiju, a nadležni ste da postavljate dijegnoze nečijeg psihičkog stanja. Dakle to što majka ubijenog djeteta želi odgovore, (a ja je zastupam) što traži dokumente i fotografije navodno zatvorenog nesrećnog slučaja, a na šta ima garantovano pravo, vi smatrate za psihički poremećaj. Proglasili ste prolivanje krvi osmogodišnjeg djeteta za državnu tajnu, blokirate svaku infornaciju i predaju dokaza na zakonom propisani način a insistiranje na poštovanju prava predstavljte kao ludilo.
E pa počnite da smišljate izgovor za sud, zašto ste 3 godine pomagali zataškavanje ubistva i krijumčarenja.
Da li ste članovi kriminalne grupe ili vas je nazvao mafijaški bos, onako kako poziva vlasnike medija i u svom maniru psovača, neredio da prikrivate zločine, njegove bande.
Dodikov mafijaški brod nezadrživo tone, a vi odaberite hoćete li ostati na njemu ili početi da radite po zakonu.
Da se nastavlja sa prikrivanjem kriminalaca i ubica pokazuje i moj zahtijev za informacije o MOJIM prijavama protiv portira i pravnog lica Univerzal predatih prije 32, odnosno 26 mjeseci. Predao sam ga 08.01.2013. i ako ne dobijem podatke o tome do suđenja 11.03.2013. tražiću sudsku naredbu i krivičnu odgovornost, te nadoknadu štete od odgovornih.
Što se tiče daljih mojih postupaka, svaki naredni dokument ću insistirati da predam na način dostojan čovjeka te da dobijem sve podatke koje sam tražio i odgovore tužioca o dokazima koji ukazuju na ubistvo.
Siguran sam da je svima sada jasno da me ne možete uplaštiti na na koji način, i da ću odgovorne za ubistvo smjestiti iza rešetaka. Da li ću umjesto nadležnom tužiocu, dokaze opet prezentovati prolaznicima, još ćemo da vidimo, ali prije toga imam druge metode. Ako se opet usudite da mi zabranite ulazak, pozvaću jedan službeni telefonski broj, a onda krivci nek budu spremni za posljedice. I to je naravno samo prva faza u završnoj operaciji razbijanja mafijaškog režima, a svaki dokument i vaš eventualni nazakoniti postupak biće korišten u istrazi.
Prava garantovana zakonom su moja i svako ko mi to otima, sa pozadinom u kome je ubistvo, je kriminalac i tako ću i da ga tretiram. Svi koji nastave da podržavaju Dodikovu mafiju, neka znaju da će podaci koje prikupljam biti korišteni na suđenju njima kao pripadnika zločinačke organizacije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me