ĆLANAK 453

Prilog "Falsifikati" je samo mali dio fotografija koje dokazuju svu monstruoznost tužene RS, koja je falsifikovala mjesto zločina, materijalni dokaz oprala benzinom te od vještaka trasolaga sakrila unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom.

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 (tri stotine) KM


1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Opšta mjesna nadležnost (član 30 ZOPP-u)

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:

PRESUDU:
I) 1) Tužena RS je putem svog organa OT Bijeljina izdala neustavnu i nezakonitu USMENU naredbu, koju je sprovodila putem Sudske policije "da se tužiocu zabrani pristup u OT Bijeljina" čime je nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti.
2) Tužena RS je dana 05.09.2012. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:10 do 01:30, 06.09.2012 ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
3) Tužena RS je dana 23.06.2011. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:30 do 19:00, ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
II) Tuženoj RS se naređuje da na ime sporednih potraživanja prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO, pod prijetnjom plaćanja novčanog iznosa od 100 KM po svakom danu nepoštovanja ove naredbe.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV I 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE :
Dana 13.12.2013. u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 dobio sam u sklopu dokumentacije priložene od strane zastupnika tužene RS dokument A - 326/12, (dokaz u prilogu) iz koga se vidi da je tužena preko svog organa Glavnog okružnog tužioca izdala naredbu kojom mi se zabranjuje pristup u OT Bijeljina.
Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju.
Uzrok svega su dokazi do kojih sam došao o teškim krivičnim djelima za koje su odgovorni, kako pojedini građani, tako i pripadnici MUP-a i OT Bijeljina. Materijal o tome je izuzetno obiman, jer se radi o krijumčarenju režimskih tajkuna iz Federacije BIH u AD Univerzal, tehički neispravnim kamionom, prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. Dokaz u prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" te "Torba" sa slikom materijalnog dokaza koju je tužena oprala jakim hemijskim sredstvom da bi prikrila krijumčarenje koje je izvršila putem poslanika svoje Skupštine.
Istovremeno je prala novac narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika u kojoj je suvlasnik, te je 25.02.2012. MUP evidentirao preko 4 miliona KM transakcija. Ovi podaci o krivičnim djelima nisu ni bitni za ovu tužbu, ali otkrivaju motive tužene za diskriminaciju koju je vršila.
Prve dokaze i zahtjeve za pristup informacijama sam predao još početkom 2010-te na šta mi nikada nije odgovoreno, a dokaz toga su skenirane kopije u prilogu "Zahtjevi".
Umjesto objašnjenja sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" plaćenika tužene RS, te je poslana policija da mi otme dokaze njenog kriminala. Prijava je naravno bila lažna i završena je poslije dvije i po godine odlukom o nesprovođenju istrage u OT Doboj, (T15 0 KT 0002365 10 14.12.2012.). Teror, bezakonje i kriminal tokom tog perioda koji je demonstrirala tužena tokom tog perioda nije tema ove tužbe, pa ističem samo bitne događaje.
Naime krajem maja dolazim do izjava svjedoka iz spisa KTA-596/09 i otkrivam da su dana 23.07.2009. dovezena 4 paketa neke robe, te da su 3 "NESTALA" preko noći, jer je ujutru magacioner zatekao samo paket. Takođe prilikom razgovora sa portirom AD Univerzal otkrivam da je isti lično uklonio materijalni dokaz "Torba" sa mjesta zločina, te prvo predajem krivičnu prijavu protiv njega, 24.06.2010. a protiv pravnog lica 02.12.2010. Dokaz o tome je "Zahtjev 08.01.2013." na kome su vidljivi datumi predaje prijava.
Isti dokument dokazuje i da je uzrok za zabranu pristupa to što sam razotkrio kriminal i podneo prijavu krajem juna 2010-te, a 15 dana kasnije mi nije omogućeno da dostavim dodatne dokaze i dobijem odgovore po predatim zahtjevima, nego je izdata usmena zabrana pristupa, kako bi se prijava uspješno "ZAGUBILA".
Više desetina puta sam dolazio da ostvarim zakonom i ustavom garantovana prava, što je sprečavano brutalnim pravnim nasiljem tužene RS i ostajalo skriveno jer je odbijala da mi izda pismeno riješenje o zabrani pristupa, te sam da bih imao dokaz o tome, kako za tužbe, tako i za krivično djelo, dana 23.06.2011. odbio da izvršim nezakonitu naredbu o zabrani pristupa i zahtijevao da mi se omoguće sva garantovana prava ili da budem uhapšen.
Tužena RS koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom, odabrala je kriminal i nezakonito me lišila slobode, (Pritvaranje 23.06.2011.) i prekršila obavezu da me izvede pred sud najkasnije za 12 sati. Dokaz za to je "Otpust 23.06.2011. i "Zapisnik 19.08.2011." te spis 80 1 Pr 004323 11 Pr kada je tek održano suđenje. Tom prilikom sam i uspio da ostvarim namjeru i dođem do izjave svjedoka sudskog policajca, o postojanju nezakonite naredbe i kako ona glasi:
"ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA"
Tretman dostojan ideologa trećeg rajha. No iako sam taj dokaz objavio na internetu, tužena RS umješana u prikrivanje monstruoznih zločina nastavlja sa bezakonjem a jedan od dokaza je i "Zabiljeska 1173/11". Kako je nastavljeno sa konstantnim kršenjem mojih prava tokom 3 godine dana 21.08.2012. predajem tuženoj Obavještenje sa zahtjevima na koje je odgovoreno na ponižavajući način, bukvalnim izrugivanjem, jer se samo o jednoj od 7 stavki piše laž, a ostalih 6 ignorišu, što je vidljivo iz dokaza "Zahtjevi i odgovor".
Do tada sam bar 150 puta dolazio do zgrade u kojoj je smješteno OT Bijeljina tražeći da se poštuje Ustav i omogući ostvarenje garantovanih prava, ali bez rezultata, te sam otišao ponovo 05.09.2012. i upozorio da se neću udaljiti dok ne dobijem sve traženo u posljednjih 30 mjeseci ili ću u suprotnom stati ispred ulaza i postaviti na sebe plakat sa materijalnom dokazom ubistva, te da ću dolaziti svaki dan dok ne dobijem traženo, makar me hapsili 10, 100 ili 1000 puta.
Oko pola sata kasnije sligla je patrola policije i lišila me slobode na trotoaru, te me zadržali u pritvoru do 01:30 narednog dana, što se dokazuje prilozima "Pritvaranje 05.09.2012." i "Otpust 06.09.2012." Naravno ponovo nije poštovano moje pravo da budem izveden pred sud najkasnije za 12 sati, nego je do toga došlo 03.12.2012. kada je tužena RS sakrila glavnog svjedoka Mićić Zorana a drugog Čavić Zorana, instruirala da lažno svjedoči za šta je dokaz spis 80 1 Pr 007070 12 Pr. Suprotno od naredbe koju je opisao Mićić 19.08.2011. odnosno Kovačević Novak u svom odgovoru VSITV-u. Taj dokument je nastao kao posljedica moje pritužbe na događaje od 05.09.2012. ali prije toga kada sam sledeći put došao da tražim dokumentaciju iz spisa KTA-596/09, tužena RS je konačno popustila plašeći se da će građani danima gledati kako prezentujem dokaze o njenom kriminalu te sam dobio snimke obdukcije ubijene djevojčice skrivane prethodne 3 godine a dokaz je "Rjesenje 12.09.2012."
Prilog "Falsifikati" je samo mali dio fotografija koje dokazuju svu monstruoznost tužene RS, koja je falsifikovala mjesto zločina, materijalni dokaz oprala benzinom te sakrila unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom od vještaka trasolaga dr. Miroslava Busarčevića. Tako je predstavila da je do smrti osmogodišnje djevojčice došlo poslije pada sa bicikla kada se navodno nabola na žicu od korpe sa bicikla.
Odakle onda mrlje krvi bar 10 metara prije pada, kako je presječen kaiš torbe, gdje je nestao dio, ko je i zašto oprao ostatak i posebno zašto vještak ne zna ništa o unutrašnjim povredama i čime je probodena kost do danas tužena neće a i ne može da odgovori. Kanal koji je napravljen u prsnoj kosti je izmjeren od strane obducenta i iznosi samo 1 mm širine, dok je prečnik žice čak 3 mm. Jasno je dakle da su ti snimci smišljeno prikrivani kako od trasologa tako i od porodice da bi se prikrilo ubistvo jednog djeteta, jer je viši interes tužene zaštititi Gavrila Bobara, koji je organizovao šverc i sa kojim je tužena prala novac narko mafije, tako da nije teško zaključiti šta se nalazilo u 3 nestala paketa.
No predmet ove tužbe nije krivična odgovornost tužene i njenih službenika, nego nematerijalna šteta koja mi je nanesena povredom garantovanih prava, na način opisan u tačkama tužbenog zahtijeva, te sam i priložio dokaze o tome. U slučaju da tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu vrijednosti 300 KM, osim priloženih dokaza predlažem da se saslušaju svjedoci Kovačević Novak (OT Bijeljina), Mićić Zoran, Čavić Zoran i Borovčanin Danko (Sudska policija) na okolnosti navedenih događaja i tretmanu koji se provodio, te da Sud po službenoj dužnosti pribavi spise Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 004323 11 Pr i 80 1 Pr 007070 12 Pr...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
300 (tri stotine) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Ustavu RS član 17, član 201 "Šteta" (ZOO), član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO) te član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO).
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


A - 326/12
Izjave aktera sverca i ubistva
Zahtjevi
Torba
Zahtjev 08.01.2013."
Pritvaranje 23.06.2011.
Otpust 23.06.2011.

Zapisnik 19.08.2011.
Zabiljeska 1173/11
Zahtjevi i odgovor
Pritvaranje 05.09.2012.
Otpust 06.09.2012.
Rjesenje 12.09.2012.
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902