ĆLANAK 451

KOMANDA SUDSKE POLICIJE JE ODBILA DA MI DOSTAVI PISMENO ONO ŠTO MI JE SAOPŠTENO USMENO. NAJBLAŽE REČENO, ZABIJA SE GLAVA U PIJESAK I ČEKAJU REZULTATI IZBORA A PRAKTIČNO SE PRUŽA PODRŠKA ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI OT BIJELJINA, KOJA NEMA NIKAKVIH DODIRNIH TAČAKA SA ZAKONOM, NEGO JE NAJOBIČNIJA RAZBOJNIČKA BANDA...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)SUDSKA POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Sudskoj policiji RS sa zahtijevom da mi dostavi podatke o svojim zapažanjima i saznanjima u vezi mojih dolazaka u zgradu na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini i zahtjeva da shodno pravilniku OT Bijeljina razgovaram sa nadležnim tužiocem Danicom Stjepanović, a sve vezano za moje krivične prijave, dokaze i druge podneske predavane od 2010-te do danas.
Naime postoje materijali koji su "nestali" i na moje pismene zahtijeve o recimo krivičnim prijavama iz 2010-te godine protiv portira i AD Univerzal nikada nije odgovoreno, a usmeno sam saznao (u prisustvu jednog sudskog policajc) od šefa pisarnice da ne zna gdje su prijave završile, te da to moguće zna tužilac Stjepanović.
Potom je ista uporno odbijala da razgovara sa mnom i kako mi je preneseno od strane Mićić Zorana pripadnika SP, rekla je da se pismeno obratim. Napominjem da na preko 20 pismenih podnesaka, zahtijeva uglavnom nikada nije odgovoreno, te se OT Bijeljina očigledno izruguje zakonu i pravima građana.
Stoga sam pokrenuo više tužbi pred Osnovnim sudom za šta bi mi koristio dokument sudske policije u formi Zabilješke vezano za teme koje sam opisao. Očekujem od vas da naložite sudskoj policiji, konkretno Zoranu Mićiću da sačini zabilješku te primjerak dostave vama i meni poštom ili lično.
Time bismo izbjegli opciju da u nekom od narednih ročišta tražim od suda da pozove pripadnike sudske policije da lično svjedoče i odgovaraju na pitanja.
Za vašu informaciju, nestale krivične prijave se odnose na prikrivanje ubistva prilikom krijumčarenja u AD Univerzal, a poslije 2010-te kada su predate, prvo je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije 25.02.2012. a potom je 10.04.2013. direktor Univerzala Slaviša Bobar uhapšen u akciji "Lutka" kao član pljačkaške grupe, a dio materijala o tome sam dostavljao i sudskoj policiji.
Time je i jasnije zašto tužioci koji su prikrili ta krivična djela odbijaju svaki kontakt i usmene ili pismene odgovore...
SLIJEDI SKENIRANI ODGOVOR SUDSKE POLICIJE:


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902