CLANAK 396

Ukoliko tužena RS zaista smatra da ne postoje dokazi protiv nje, neka se ne brine i dozvoli izvođenje dokaza na zakonom propisani način, a ne da vrši opstrukciju pokušajima da se dokazi tužilje odbace i da do rasprave nikada i ne dođe, što je jedina moguća taktika tužene da bi spriječila iznošenje dokaza o kriminalu njenih službenika i organa pred sudom i javnošću...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano"
Predlažem da Sud izvrši uvid u materijalne dokaze tokom dokaznog postupka na glavnoj raspravi, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU:
I) Tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog ubistva njene ćerke Ivone Bajo!
II) 1) Zbog sakrivanja materijalnog dokaza ubistva, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, torbe djevojčice Ivone Bajo dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom i izuzimanja iste iz svih istražnih radnji čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
2) Zbog prikrivanja obdukcijom konstatovanih unutrašnjih povreda djevojčice Ivone Bajo, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, proboda grudne žlijezde, prsne kosti, te razderina desne plućne arterije i dušnice od vještaka trasologa, od koga je tražila mišljenje, čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
3) Zbog ponižavanja i omalovažavanja tužilje, sprečavanja podnošenje prijave tužiocu na zapisnik, dostavu dokaza i informacija do kojih su dolazili građani, a koji se nisu uklapali u unaprijed pripremljen plan tužene RS da predmet završi kao samopovređivanje, čime je nanijela tužilji traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 200000 (dvije stotine hiljada) KM.
III) 1) Tužena RS od prekida istražnih radnji 01.02.2010. odbija da tužilji Budimki Bollin Bajo obrazloži usmeno ili pismeno, zašto ne postoje mišljanja vještaka o nastanku unutrašnjih povreda, zašto vještak trasolog o njima ne zna ništa, zašto je torba Ivone Bajo u takvom stanju, te se obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove i povrede prava ličnosti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
2) Tužena RS je izdala fašističku usmenu naredbu da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, čime je tužilja Bollin diskriminisana, ponižavana, te su joj oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično ili putem punomoćnika pokušavala da ostvari u OT Bijeljina, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 1000000 (milion) KM.
3) Tužena RS je od prekida istražnih radnji 01.02.2010. do 12.09.2012. sakrivala i odbijala da preda tužilji Budimki Bollin Bajo diskove sa snimcima obdukcije njene ćerke Ivone Bajo, koji su važan dokaz za ostvarenje pravnih interesa tužilje te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove, povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
4) Tužena RS je dana 10.08.2010. spriječila tužilju Budimku Bollin Bajo, da dostavi nove dokaze koji ukazuju na izvršenje krivičnih djela, podnese prijavu usmeno na zapisnik i dobije odgovore za ranije dostavljene materijale i podnesene zahtjeve, lišila ju slobode bez ikakve potvrde o tome, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove uzrokovane omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, te naneseni strah i traume isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 100000 (sto hiljada) KM.

UKOLIKO SUD DOZVOLI PREINAKU, UKUPAN ODŠTETNI IZNOS ZA NANESENU NEMATERIJALNU ŠTETU PO SVIM OSNOVAMA TIME BI BIO 5300000 (PET MILIONA I TRI STOTINE HILJADA) KM
Izvršeno je povećanje u odnosu na prvobitnu visinu odštete, no prije svega se radi o detaljnijem određivanju i konkretizaciji pojedinih radnji tužene RS koja u svom odgovoru tvrdi "da je tužba neosnovana, neutemeljana na pravnim činjenicama i bilo kakvim dokazima". Tužena RS očito falsifikovanje materijalnih dokaza i izjava svjedoka, pranje predmeta sa mjesta zločina benzinom, te prikrivanje smrtonosnih povreda od vještaka čije se mišljenje traži smatra normalnim i zakonitim, a diskriminaciju tužilje i svih srodnika njene ubijene ćerke vrhuncem demokratije.
Umjesto da istraži na koji je način došlo do presjecanja kaiša torbe, te prije svega kako su nastali i kojim predmetom probodi prsne kosti i desne dušnice, tužena RS je usmjerila postupak u pravcu da dokazuje kako je pod nekim specifičnim okolnostima, žica sa korpe bicikla, mogla da napravi površinski rez na koži Ivone Bajo. U kompletnom spisu uopšte ne postoje podaci o uzrocima unutrašnjih povreda, o presjecanju i pranju kaiša torbe, a nerazjašnjenih "sitnica" poput izmjena priče svjedoka, nastanku krvavih mrlja prije pada, nestanku 3 paketa dovezene robe i slično je bezbroj...
Što se tiče dokaza, već ih je dostavljeno toliko da se dokažu navodi iz tužbe, a dovoljno je samo pogledati sliku torbe, koju je tužena sakrila da bi prikrila ubistvo. Tužilja će predočiti obiman materijal, kojim će dokazivati da je tužena izvršila više radnji kako bi ubistvo njene ćerke Ivone Bajo lažno predstavila kao nesrećan slučaj, te joj nanijela štetu istovremeno je varajući, ponižavajući i diskriminišući. Ukoliko tužena RS zaista smatra da ne postoje dokazi protiv nje, neka se ne brine i dozvoli izvođenje dokaza na zakonom propisani način, a ne da vrši opstrukciju pokušajima da se dokazi tužilje odbace i da do rasprave nikada i ne dođe, što je jedina moguća taktika tužene da bi spriječila iznošenje dokaza o kriminalu njenih službenika i organa pred sudom i javnošću...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902