CLANAK 394

Najbolji primjer je zahtijev od 08.01.2013. kada sam tražio podatke o mojim krivičnim prijavama iz 2010-te, jasno navodeći da mi je to potrebno za parnicu sa AD Univerzal. OT Bijeljina koja prikriva te prijave i štiti kriminalce i ubice naravno nije htjela nikako da odgovori...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDMET : 80 0 P 045953 13 P
PREDMET : 80 0 P 049834 13 P
PREDMET : 80 0 P 048630 13 P

PO DOPISU SUDA OD 11.11.2013.

PREDLAŽEM DA SUD ISKORISTI SVOJE PRAVO I PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVI POTREBNI DOKUMENT.
Osnovni sud je ispravno konstatovao, da je uvjerenje koje je dostavljeno uz prijedlog za oslobađanje od troškova postupka, starije od 6 mjeseci što je u suprotnosti sa propisanim u stavu 2, člana 13 ZOST-a, te sa te strane ništa nije sporno, nego naprotiv mogu odati priznanje postupajućoj sudiji za pažnju i savjestan rad zbog uočene nepravilnosti.
Uvjerenja iz stava 1. ovog člana, koja služe kao dokaz za oslobađanje od plaćanja takse ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Sudu je vjerujem poznato da sam predao više tužbi za utvrđenje diskriminacije a jedan od razloga je odbijanje državnih organa da izdaju dokumente koje tražim, čak i po podnesenom zahtjevu shodno pravu iz ZOSPI-a. Kao sastavni dio ovog podneska prilažem skenirani dopis MUP-a u kome se vidi da mi nisu kopirali traženo iako se radi o zabilješci sačinjenoj po mojoj prijavi. Prethodno su mi poslije 2 mjeseca i ličnih odlazaka samo prepričali sadržaj ukratko i lažno, navodeći da mi je zabranjen ulazak "samo" u tužilaštvo, ali ne i pisarnicu tužilaštva. Svako ko je zaposlen u zgradi zna da je nemoguće ući u pisarnicu koja je unutar prostorija tužilaštva, a ne ući u samo tužilaštvo i lako može uočiti laž. Problem je što se zabilješka krije pa nije poznato ko je izrekao tu laž, jer je pravo stanje da podneske mogu predati samo u prizemlju, gdje silazi službenik sa posljednjeg sprata, što je diskriminacija, a na zahtjeve mi ne odgovaraju.
Najbolji primjer za to je moj zahtijev od 08.01.2013. kada sam tražio podatke o mojim krivičnim prijavama iz 2010-te jasno navodeći da mi je to potrebno za parnicu sa AD Univerzal. OT Bijeljina koja prikriva te prijave i štiti kriminalce i ubice naravno nije htjela nikako da odgovori, a tome se pridružila i postupajuća sudija u parnici 80 0 P 039221 12 P, odbijajući da primjeni obavezu iz člana 134 ZOPP-u, stav 3 i naredi dostavu traženog materijala, čime je pomogla prikrivanju zločina.
U ZOST-a takođe postoji takva mogućnost, vezano za dokumente kojima se ostvaruje traženo pravo, s tim da je za razliku od termina iz navedenog člana u ZOPP-u "SUD ĆE" što je obavezujuća radnja, ovde upotrebljeno "SUD MOŽE" član 13, stav 3 ZOST-a:
Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
S obzirom da mene državni organi diskriminišu i odbijaju izdati dokumente, (prethodno uvjerenje je izdato poslije intervencije suda), čak navodeći u usmenom razgovoru u MUP-u recimo, vezano za zabilješku koju sam tražio da oni NEĆE nikada da kopiraju bilo kakav materijal građanima, i da iste daju samo po naredbi suda.
Stanje je dakle ovakvo: Građanima se otimaju brutalnim pravnim nasiljem prava garantovana zakonom da bi se prikrilo ubistvo, a ne daju se nikakvi dokumenti koji to dokazuju, a sa druge strane sud ima već pripremljeno obrazloženje kojima odbacuje tužbe jer su potrebni citiram "ne bilo kakvi nego relevantni dokazi"...
U rješenju 80 0 P 041069 12 P od 25.09.2012. na trećoj strani treći pasus, redovi 20-22, sudija Bojičić iznosi upravo ovakve argumente, iako sam dostavio zapisnik prekršajnog suda u kome svjedok sudski policajac jasno kaže da po usmenoj naredbi glavnog tužioca: ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA.
Ja sam dakle da bih došao do te izjave bio prisiljen odbiti naredbu, provesti popodne u pritvoru, a sud umjesto da zaštiti prava, hladno je zapisao tu fašističku naredbu. Odbacujući tužbu jer zapisnik Prekršajnog suda nije dovoljno relavantan dokument, Osnovni sud se tada pridružio kršenju zakona izbjegavanjem obaveze iz člana 5 ZOS-a i direktno je odgovoran što sam ponovo uhapšen 05.09.2012. te proveo noć u pritvoru, da bi dobio tražene snimke obdukcije čije ubistvo prikriva tužilaštvo, a tražene prethodne dvije godine.
Druge podatke među kojima i informacije potrebne za parnicu sa AD Univerzal nisu nikad dali, smišljeno pomažući kriminalcima odgovornim za ubistvo prilikom krijumčarenja. U kasnijem periodu je direktor AD Univerzal uhapšen zbog pljačke banke, u akciji "Lutka" a biće zanimljivo u nastavku ko je sve ovde i na koji način štitio počinioce krivičnih djela iz Univerzala, posebno odgovorne za ubistvo Ivone Bajo. S obzirom da ja dokumente mogu da dobijem samo poslije noći provedene u zatvoru ili me državni službenici diskriminišu, pokušavajući da me naprave budalom i ponize, očekujem od suda da će to imati u vidu i iskoristiti svoje pravo te narediti dostavu uvjerenja Poreskoj upravi.
U ovom trenutku najvažnije je za dalju pravnu borbu znati, da li sud želi pružiti pravnu sigurnost i pomoći građanima da ostvaruju svoja prava i to ne mene radi, nego zbog onih ne
poznaju zakone ili će im otežavati.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902