CLANAK BROJ 12

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
TUŽIOCA STJEPANOVIĆ DANICE


O kriminalnim radnjam tužioca Stjepanović Danice, već sam ranije izvještavao državne institucije i podneo nekoliko pismenih prijava, jer mi je uskraćeno pravo da prijavu iznesem usmeno na zapisnik dežurnom tužiocu, jer se mafiji koja vlada zemljom ne dopada dokazni materijal koji mogu da prezentujem.
Te događaje neću ponavljati, sem u dijelu koji se odnosi na nove informacije ili dokaze o krivičnom djelu.
Dakle iako sam još u februaru 2010 godine dostavio prve materijale, do danas oko 15 mjeseci kasnije nema reakcije tuzioca, iako sam više puta tražio da razgovaram sa njom o tome, kao podnosilac i kao zastupnik majke ubijenog djeteta, te da se pismeno izjasni.
Da je pomenata tuzilac Stjepanović, nastavila sa svojim kriminalnim radom, jasno je i zbog činjenice da, pošto je ponovo odbila da razgovara sa mnom, mojoj sestri rekla da nema odgovor na to kako je došlo do presjecanja kaiša i zašto je isti opran, a radi se o materijalnom dokazu sa lica mjesta...
Da sve bude još gore, njoj je postavila pitanje : Znate li vi, hajde vi nam recite ?
Takođe, u vezi izjave vještaka dr. Busarčevića da ništa ne zna o unutrašnjim povredama, koje su dovele do smrti, odgovorila je da je ona poslala sve što je potrebno.
Dakle, iako nije imala odgovore na bezbroj pitanja, donijela je odluku o nesprovođenju istrage, a kako je došlo do toga da se torba nalazi u takvom stanju, ne zna ni danas, a istovremeno ne dozvoljava da osoba, koja je taj materijal dostavila, razgovara sa njom i "prosvijetli je" u njenim nadčovječanskim naporima da dođe do istine...
Što se tiče podataka, koje nije dobio vještak, nije bila precizna, radi li se o tome da su oni nestali nečijom nepažnjom ili svjesnom namjerom, ili ona nije smatrala da je te "nevažne" detalje uopšte potrebno slati vještaku, da ne bi slučajno skrenuo na "pogrešan" put.
A razlog zašto izbjegava da razgovara sa mnom, iako je na to obavezna pravilnikom, je to što sam "nepristojan", zato što sam napisao da je kriminalka.
To uopšte nije nepristojno i izraz je predviđen zakonom i samo može biti uvreda, ako nije istina, za šta ona može da podnese privatnu tužbu.
Ko je bio nepristojan i kada i kako je došlo do toga, ja imam audio smimke kao dokaz i to pomenuta kriminalka vrlo dobro zna. Nikada nijedan sudski policajac, a pod stalnom sam pratnjom nije prisustvovao sceni u kojoj sam upotrijebio neki nepristojan izraz ili prijetnju.
Pa čak i ako je tako, te neće da razgovara zbog moje nepristojnosti, (a ja samo ističem njenu odgovornost, za istragu koja je katastrofalna i monstruozno vođena), mogla je svoje mišljenje da mi pošalje u pismenoj formi i objasni svoje postupke i zaključke.
Sada je dakle priznala da nema odgovore, a istina je jasna.
Tužilac Stjepanović Danica je namjerno iz nečasnih pobuda, prikrila ubistvo i dokazni materijal o tome od vještaka, porodice i javnosti i naravno za to nema objašnjenja.
Svi podaci koje sam dostavio, za nju i nisu novi, jer ih je lično sakrila, čime je počinila još veći zločin od onih koji su ubistvo izvršili, a sve dok ne dobije zasluženu zatvorsku kaznu i nalazi se na mjestu tužioca, dužnost joj je da radi po zakonskim propisima.
Jasno je dakle zašto ona "bježi" od razgovora i objašnjenja, ali istinu neće sakriti, jer je posredstvom interneta zna već hiljade ljudi.
Uskoro će je saznati svi...
To što ni poslije skoro dvije godine, ona "ne zna" odgovore je sve samo ne profesionalan rad, a da li je i kriminalan. Ja imam dokaze da jeste...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902