CLANAK BROJ 15

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU
ZAHTIJEV


Napomena: Dokument je izvorno namjenjen OT-u Bijeljina, kao mjesno nadleznom, ali ce biti proslijedjen i na druge adrese, te kao i svi naredni dokumenti, predocen javnosti, putem interneta, kao i reakcije svih odgovornih i nadležnih, a koristiće se i kao dokazni materijal pred sudom. Svi naredni dokumenti, a i dio ranijih ce se objaviti na internet stranicama, kako domaćim, tako i nekim u inostranstvu, te na stranim jezicima, a sve u svrhu što efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala...
S obzirom da nadležne državne institucije, ne samo da nisu učinile ništa da se sazna istina o načinu, na koji je djevojčica Ivona Bajo izgubila život 23.07.2009. nego su i aktivno sabotirale istragu, sa posebno naglašenom ulogom tužioca Stjepanović, ni ovom prilikom se ne očekuje nikakva zakonita reakcija, već naprotiv nastavak počinjenog zločina.
Zato je prije svega u ovoj fazi važno da se sa kriminalom u kompletnoj državnoj administraciji, od predsjednika naniže upoznaju građani, a oni koji su zloupotrijebili svoj položaj i već godinama pljačkaju ovaj narod i ubijaju njegovu djecu, nemaju drugi izbor nego da zarad sopstvenog opstanka, čine i dalje kriminalna djela.
Jedini zakoniti postupak u ovom slučaju je nalaganje autopsije, a kako nije dala željene rezultate, kakve je planirala tuzilac Stjepanović, odmah se krenulo u opstrukciju istražnih radnji. U svrhu toga su svi podaci o kamionu koji je švercovao robu u firmu lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, inače glavnog čovjeka u ovom gradu diktatora Dodig Milorada uklonjeni, a samo pukim slučajem je angažovanjem porodice istina o tome otkrivena.
Zarad građana je informacija da ne postoji popis dovezene robe, tako da se ne zna radi li se o heroinu ili kokainu ili o legalnoj robi, a falsifikati su očiti i u nalogu za putovanje te kod tahograf traka, gdje je čak tužiocu "podmetnuta" traka iz drugog dana, odnosno na obje je vidljivo da su dva različita vozača vozila isto vozilo u isto vrijeme.
No to nije kraj kriminalne istrage, jer pošto se prvo sprečavam da dam izjavu o lažima portira te firme, pod izgovorom da je kasno, onda se naknadno, odbija svaka moja izjava u vezi sa tim slučajem kako ne bi kvarila zacrtane planove. Dokaze za svoje tvrdnje imam i to je poznato ne samo tužilaštvu, nego svim institucijama. Takođe je "zaboravljeno" da se bilo šta od mojih izjava i tako selektivnih pošalje vještaku u Beograd.
Kako nijedno mišljenje vještaka ne potvrđuje tvrdnju tužioca da se radi o povredi na žicu od korpe, nastavlja sa sa kriminalom tako što se ta mišljenja falsifikuju i lažno predstavljaju u javnosti. Prvo kod slučaja vještačenja biologa, besramno se laže da kao već imaju potvrdu za svoje tvrdnje, ali da bi bili sasvim sigurni traže dalje vještačenja.
Istina je da vještaci ne mogu da potvrde tezu tužioca i to jasno ističu, te ONI, predlažu dalja vještačenja.
I sada vrhunac monstruoznosti, za šta imam takođe dokaze. Vještaku trasologu se namjerno ne šalje oko 80% podataka o povredama, nego samo ima predstavu o površinskoj rani, a sve sa ciljem da on da potvrdu zločinačkom planu.
No kako ni to nije uspjelo, te vještak, tvrdi da je do povrede podmetnutom žicom moglo doći samu uz djelovanje stranog predmeta, koga on nije uocio, te predlaže rekonstrukciju, tada se u panici dalje nastavlja sa falsifikatima i po donošenju kriminalne odluke o nesprovođenju istrage sve lažno predstavlja na zvaničnom sajtu.
Kad se tome doda činjenica da sam praktično odmah sledeći dan po odluci kolegija tuzilaštva, predao dokazni materijal, o kome ni do danas poslije 15 mjeseci nema nikakvog objašnjenja, postaje sve jasnije da se radi o kriminalu na državnom nivou, gdje je sama država kriminalac, preko svojih organa.
Radi se o materijalnom dokazu. Torba koju je djevojčica nosila je takođe sakrivena iz razloga što je njen kaiš presječen, a dio je nestao sa lica zamlje. Sa većeg dijela ostatka je jakim hemijskim sredstvom uklonjen neki materijaj, što je jasno vidljivo jer je skinuta i originalna boja.
Iako sam više puta zahtijevao razgovor na tu i neke druge teme i slao pismene zahtjeve, tužilac se ne izjašnjava, a nadavno je priznala da nema pojma kako je došlo do tih deformacija, te tražila odgovor od majke ubijenog djeteta. Dakle još se hvali svojim neznanjem i nesposobnošću, a konstantno se meni sprečava pristup, da ne bih mogao pomoći u otkrivanju istine. No kako je to samo jedan od više dokaza do kojih sam došao, nastavak bezakonja se intenzivira i u želji da se spriječimo u dostavi materijala o kriminalu tužioca Stjepanović, naloženo je hapšenje majke ubijenog djeteta i mene.
Radi se inače o pravu svakog građanina da ima pravo prijaviti krivično djelo, a pripadnici organizovanog kriminala su pokušali korištenjem brutalne sile, (ne bukvalno) da nas zaplaše, a kada to nije uspijelo, poslije više nezakonitih radnji smo osuđeni. No rješenjem Okružnog suda je sve to konstatovano i obustavljeno.
Tada smo pokušali, dostaviti više dokaza na disku i obrazložiti ih, a najvažniji je audio zapis, izjave vještaka iz koga se vidi da je smišljeno prevaren od strane tužioca i da mu namjerno nisu dostavljeni podaci.
Stav tužioca iznesen majci, čiji sam zastupnik je bio da je ona poslala sve. Nije međutim rekla da li je to sve bilo ono što je potrebno za falsifikovanje ili stvarno sve. U svakom slučaju, dužnost je tužilaštva da ustanovi, kako se veći dio podataka "zagubio".
Paralelno sa tim više drugih organa je obavješteno o tome i početkom godine Specijalno tuzilaštvo traba da donese svoju odluku. Po datumima je vidljivo da je dokument zadržan mjesec dana, a kako sam jasno izneo svoje sumnje o tome zašto se skrivaju podaci o ubistvu, citiram sebe : (UNIVERZAL-BOBAR-SNSD-DODIG), postaje jasnije i zašto se sve drugo odigralo.
Naime u to vrijeme predsjednik Dodig, brutalno kršeći zakon, što mu je osnovna karakteristika, vrši pritisak na Specijalno tužilaštvo i saopštava da će predložiti njegovo ukidanje.
SA KOJIM CILJEM. DA LI JE TA IZJAVA BILA PRITISAK NA RAD TUZILAŠTVA.
No u svakom slučaju, mi građani se moramo suprotstaviti tiraniji kriminalaca iz vlasti, jer ne postoji nijedan sud, koji će nam osporiti zakonom predviđena prava, jer bi time prekršio zakon i legalizovao fašizam.
Dakle zahtijevam od OT Bijeljina da odmah shodno ZKP- u, član Obustava istrage, stav 3, po dobijenim informacijama, pokrene istragu ne samo o ubistvu, nego i o više krivičnih djela izvršenih sa ciljem prikrivanja istog i to uz saradnju sa porodicom, koja ima veliki broj podataka o svemu tome.
Ovaj dio moje borbe ja baziran na obavještavanje javnosti, ali ću nastaviti i sa zahtjevima da OT Bijeljina postupa po zakonu. Nikome od vas gospodo, (ovo zarad građana), ne dolazim na rođendan ili na neku drugu proslavu, pa da možete birati goste. Vaša je dužnost propisana zakonom da evidentirate svaku prijavu i svaki materijal koji na to ukazuje.
Onoga trenutka, kad to bude najefikasnije ja ću se ponovo suprotstaviti vašim gestapovskim metodima.
A kako ćete tada proći na sudu? Ako se više bilo ko usudi da krši zakon, poslije blamaža koje ste doživjeli...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902