Subota, Maj 27, 2017

ČLANAK 722

U SKLOPU PRIKRIVANJA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU, PRIPADNICI BANDE SU SAČINILI FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA I KORISTILI GA KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE KOJE PRIMJENJUJU. KRIMINALAC KOGA SAM POTPUNO RAZOTKRIO JE SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB IZ ČIJEG PREDMETA POTIČE NAVEDENI FALSIFIKAT, NA OVAJ ZAHTJEV PREDAT POČETKOM 2017-TE NIJE ODGOVORIO ŠTO DOKAZUJE DA JE UČESTVOVAO U RAZBOJNIŠTVU I DIO JE MAFIJE KOJA PLJAČKA NAROD I PRIKRIVA MNOGOBROJNE ZLOČINE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

Veza: Predmeti "80 1 Pr 000670 10 Pr", i 80 1 Pr 007070 12 Pr, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačke "(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti i (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima".

ZAHTEVAM

1) IZJAŠNJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI, ODNOSNO POSTUPAJUĆEG SUDIJE, KOJIM SU SVE ORGANIMA ILI POJEDINCIMA URUČENE KOPIJE RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. PO KOM ZAKONSKOM OSNOVU TE KOG DATIMA... ?
2) U PARNIČNOM POSTUPKU "80 0 P 043325 13 P 2" POJAVIO SE FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr SA UDARENIM PEČATOM PRAVOSNAŽNOSTI IAKO JE RJEŠENJEM OKRUŽNOG SUDA PRESUDA PREINAČENA. DA LI U SPISU SUDA SADA POSTOJI TAJ FALSIFIKAT ILI JE SINHRONIZOVANO STANJE SA ODLUKOM DRUGOSTEPENOG SUDA ?

OBRAZLOŽENJE

Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo "Odgovor" na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora u popisu priloga je i sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" što je iz predmeta u kome ste VI postupali. To je precizno konstatovao Osnovni sud u Bijeljini u dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
U desnom gornjem uglu priložene kopije rješenja "80 1 Pr 000670 10 Pr" stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i priložio "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" kako bih ukazao na neregularnost ali su spornu kopiju potom služeći se providnim trikovima uklonili osobe Vakičić i Radujko, no ostala je kopija kod mene koju NIKO, nije mogao da mi oduzme.
U postupku 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome ste opet VI bili postupajući sudija na trećoj strani zapisnika je stav i "dokazi" CJB Bijeljina a među njima su i rješenja "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." i "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012.".
RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr KOJE JE "POSTALO PRAVOSNAŽNO" 22.12.2010. NEMA !!!???
Takođe ni u predmetu "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012" ne postoji kao dokaz sporno "rješenje koje je postalo pravosnažno 22.12.2010.". Tada je MUP pokušao priložiti rješenje "80 1 Pr 004323 11 Pr" što je tada sudija a danas Predsjednik Osnovnog suda odbacio riječima "OVO NIJE PRAVOSNAŽNO" a postalo je 7 dana i naredne godine kasnije...
Dakle prema ovim dokumentima i dokazima Osnovni sud i CJB Bijeljina su konstantno imali regularna rješenja jer se sporni falsifikat nije pojavio ne samo u VAŠEM predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, nego ni u "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." kao ni u "80 1 Pr 004601 11 Pr".
Za informaciju VAMA, ovo je samo mali dio mahinacija i kriminala koje su u poslednjih 7 godina vršili pripadnici zločinačke organizacije koja je pokušala prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u mafijašku Bobar grupu, sve sa ciljem da me spriječe u dostavi i objelodanjivanju dokaza zločina. Da je to istina potvrđuje "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." na dopis sudije Savić Jovana u kome osoba Stjepanović Danica, poslije više od 7 godina kaže da "nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza" čije ste fotografije imali i VI priliku da vidite a sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr su kopije plakata na kome se nalazi MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, o kome MUP i OT BIJELJINA, sada pismeno kažu da "NEMAJU POJMA". Naravno da lažu jer su dokaz najerno uklonili i sakrili...
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih TUŽILACA i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me