ČLANAK 714

Zakon o zabrani diskriminacije je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM

Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, člana 24 kao i članova 237, 240 i 292 ZOPP-u:

ODGOVOR NA DOPIS 80 0 P 058903 14 P OD 27.01.2017.

Skrećem pažnju da se radi o posebnoj vrsti tužbe za utvrđenje diskriminacije o čemu postoji poseban zakon a član 24 "(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)" glasi:
"(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon. (2) Svi zakoni i opšti propisi biće usaglašeni s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. (3) Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava vjerskih sloboda i izražavanja.
Zakon je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.
Što se tiče člana 301b, on se ne može posmatrati izolovano nego u kontekstu sa ostalim članovima kao što je recimo 292 "Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)." a konkretno član 301b glasi:
"U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat. Izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju, ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit.“
Ovde sam istakao riječi KAO PUNOMOĆNIK, koje bi mogle komotno da se izbace iz stava da nemaju određeno značenje a to je da punomoćnici mogu biti ne samo advokati nego i srodnici ali stranka može i sama da se zastupa bez punomoćnika koji su advokati ili to nisu. Konkretno da je obaveza imati advokata onda podebljane riječi ne bi uopšte bile potrebne.
Istina je da su odredbe zakona neprecizne i mogu se tumačiti dvojako ali smatram da se ne može stranki koja ima parničnu sposobnost zabraniti da sama sebe zastupa i ako nije ovlastila nekog za punomoćnika ima pravo da obavlja sve radnje uključujući i reviziju.
Problem je u tome što postoje fizička i pravna lica, što punomoćnici mogu u nekim fazama biti i krvni srodnici a u nekim kao što je izjava revizije, punomoćnik mora biti advokat ili imati položen pravosudni ispit.
Ukoliko recimo stranka koja je notar i ispunjava te uslove a ne može se zbog nekog razloga pojaviti na sudu, (bolest) prema odredbama zakona može opunomoćiti svog srodnika koji nije pravnik da u njegovo ime preda reviziju, koju je lično napisao.
DAKLE SMATRAM DA NEMAM NIKAKVIH OGRANIČENJA ZA IZJAVU REVIZIJE JER ZASTUPAM SEBE I PIŠEM JE U SVOJE IME A NE ZA DRUGU OSOBU, KOJA BI AKO SAMA NE MOŽE TO DA UČINI MORALA ANGAŽOVAT ADVOKATA ILI SRODNIKA SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM.
Uglavnom, očekujem da sud čak i ako ne prihvati ovu argumentaciju, proslijedi reviziju Vrhovnom sudu uz svoje tumačenje a da se o primjeni člana 301 ZPP-u i usaglašavanju sa ZOZD-e odredi Vrhovni sud RS...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902