ČLANAK 719

Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano. Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

UPOZORENJE I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Podsjećam i upozoravam da sam u ovom postupku jedna od dvije ravnopravne strane, bar tako bi moralo biti i predviđeno je zakonom. Nijedna strana ne smije imati prednost, pomoć niti podršku suda a posebno sud ne smije postupati, donositi odluke ili ih ne donositi uopšte kako bi nanio štetu nekoj od strana.
Iako sam pismeno upozorio da se na prethodno zakazano ročište 20.04.2017. ne pozivaju svjedoci, jer poziv nije sadržavao sve zakonom predviđene stavke, to je ignorisano, članovi zakona koje sam naveo nisu analizirani, kao ni brojevi članova iz zakona za koje sam okrivljen. No na stranu to što su 4 osobe uzalud dolazile, podsjećam da sam i ja predložio više svjedoka koji bi trebali svjedočiti u prilog mojih tvrdnji a NIJEDAN OD NJIH SE NIJE POJAVIO.
Dakle, ne samo da je sud bez pogovora i bez ikakvog pismenog ili usmenog objašnjenja prihvatio predložene svjedoke PS Bijeljina, (koji ili nemaju nikakve veze ni saznanja o pravima koja su kršena ili su nesposobni da odgovaraju na moja pitanja - sudski policajci), ne samo da nije pozvao nijednog svjedoka koga sam predložio nego o tome nije donesena nikakva odluka, niti je iznesen usmeno neki stav, da li se prihvataju moji prijedlozi.
Ista je situacija i sa dokumentacijom koju sam predložio za dokazni postupak.
SUD JE JEDNOSTAVNO SVE TO IGNORIOSAO.
Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano.
Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???
Ali ovde postoje predloženi dokazi različite vrijednosti a posebno ističem one na koje polažem pravo garantovani članom 23 ustava RS, što je materijal koji se odnosi direktno na mene, te tražim da se sud izjasni o svim mojim prijedlozima a insistiram na pomenutom pravu iz člana 23 te zahtijevam da mi se prije dokaznog postupka uruči slijedeći materijal, (koji sam već pismeno tražio) i ostavi dovoljno vremena za analizu i pripremu odbrane odnosno pitanja:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902