ČLANAK 953

Za čije interese sudska policija, odnosno konkretno, Danko Borovčanin piše smišljene laži i tjera sudsku policiju da lažno svjedoči pred sudom...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

LAŽI SUDSKE POLICIJE RAZOTKRIVENE NA SUDSKOM PRETRESU

(PRITUŽBA PRORIV BOROVČANIN DANKA, LIVOPOLJAC MAJE I MAKSIMOVIĆ GORANA)
S obzirom da sam se i prije ovog dopisa obraćao Inspektoratu SP, povodom neustavnog, nezakonitog i diskriminatorskog postupanja sudske policije u Bijeljini, ovom prilikom ću izostaviti navođenje svih releventnih članova iz zakona, koje sam tada citirao, obavještavam da će osim na mejl, dokazi biti dostavljeni i poštanskom pošiljkom te prelazim na :

OBRAZLOŽENJE
Već sam u ranijem periodu više puta obavještavao Komandu, odnosno Inspektorat sudske policije o nezakonitom i kriminalnom radu okružnog centra u Bijeljini a prije svega kriminalnom radu danka borovčanina, koji je suštinski najodgovorniji za kompletan nezakoniti rad s obzirom da izdaje naredbe podređenima, tražeći od njih da lažiraju zabilješke, prekrivaju krivična djela i daju lažne izjave pred sudom.
Pošto niste ništa preduzeli da zaustavite mafijaške aktivnosti danka borovčanina, došlo je do toga da u sudskom postupku dokažem smišljene laži sudske policije i to nije više sramota samo za okružni centar a posebno ne za pojedince koji su praktično natjerani da lažu nego za kompletnu sudsku policiju u cjelini.
Naime u predmetu Prekršajnog suda "80 0 Pr 097548 18 Pr" Danko Borovčanin je već ranije pripremio lažiranu zabilješku i naredio sudskim policajcima da njegove izmišljotine potpišu a onda ih pripremao da lažu i pred sudom kao što se to činilo i ranijih godina.
Ali ovoga puta postupajući sudija je zatražio asistenciju sudskog tehničara i dozvolio da se presluša snimak događaja od 15.05.2018. te su se svi prisutni uvjerili da je "Zabilješka SP 930-18 od 15.05.2018." sastavljena tog dana, bezočno lažirana sa ciljem da se meni nanesi šteta a pomogne kriminalcima koji su ubili djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika (i isplanirali scenario za moje ubistvo).
Borovčanin Danko, godinama učestvuje u prikrivanju tog monstruoznog zločina i ne bira sredstva u tome te je čak sa pripadnicima kriminalne grupe, smislio plan da protiv mene podignu optužnicu pred nenadležnim tužilaštvom sa lažiranom dokumentacijom što je sasvim druga tema ali ističem da je cilj svega bio da se navedem ili dovedem na lokaciju Istočnog Sarajeva gdje bi me likvidirali njihovih saučesnici iz narko i auto mafije. Zabilješke koje sam tražio na osnovu ZOSPI-a, od sudske policije su sakrivane od mene sa LAŽIMA, da je to sastavni dio krivičnog predmeta te da samo sud može odobriti uvid i korištenje tih dokumenata. Sa druge strane te su zabilješke korištene bez dozvole suda da bi borovčanin danko pokretao prekršajne postupke protiv mene, pošto je prethodno smišljeno lažno opisivao događaje.
Da je kriminalna grupa lažirala nadležnost prilikom podizanja optužnice protiv mene za povredu ugleda suda vidljivo je iz odluke glavnog republičkog tužioca koju prilažem samo informativno "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i neću dalje obrazlagati razbojnički plan za moju likvidaciju u kome saučestvuje i Borovčanin Danko.
Vraćam se na analiziranje laži danka borovčanina, koje je on vršio navodno u ime sudske policije te ukazujem na zabilješku 930/18 od 15. maja kao i 3 mjeseca stariju zabilješku "SP 318-18- od 13.02.2018." iz kojih se vidi da je uvodni sadržaj, (opis dolaska) u njima potpuno identičan, odnosno ne odgovara stvarnom stanju, nego je Borovčanin napisao ono što je on htio kako bi mi nanio što veću štetu.
Pošto bi sačinio taj lažirani uvod i dodao nešto od onoga što se stvarno desilo, Borovčanin bi naredio podređenima da potpišu te zabilješke pa sačinjavao zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka "Sudska policija SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018." za šta on nema ovlaštenje.
Potom je koristio svoje veze i tražio od policijske stanice da pokrene postupak iako za to nije bilo nikakvog osnova što se može vidjeti iz rješenja "80 0 Pr 097548 18 Pr" i obrazloženja.
Ali čak i samo to rješenje i oslobađanje od odgovornosti je sporedno u ovom slučaju a u odnosu na laži i kriminal Borovčanin Danka, koji sam dokazao izvodeći dokaze "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." i preslušavanjem audio snimka "Sudska policija 15.05.2018." kompletnog događaja koji je opisan u zabilješci.
Da je pred sudom i svim prisutnima izvršeno preslušavanje audio snimka vidi se na 3. strani priloženog rješenja.
Transkript razgovora takođe prilažem i sada se uvidom u njega i zabilješku može vidjeti koliko je drastična razlika između stvarnog događaja i gluposti i laži koje je pisao Borovčanin Danko.
Na priloženom disku se nalazi audio snimak tog razgovora tako da se i lično možete uvjeriti u autentičnost transkripta. Ovdje se sad postavlja pitanje : "Za čije interese sudska policija, odnosno konkretno, Danko Borovčanin piše smišljene laži i tjera sudsku policiju da lažno svjedoči pred sudom.
Tu se ne radi samo o šteti koja se nanosi građanima zbog prekršajnog, novčanog kažnjavanja uzrokovanom lažima sudske policije jer je to sekundarna posljedica a osnovni cilj danka borovčanina je prikrivanje teškog kriminala koji on vrši na taj način što sprečava građane u pristupu tužilaštvu i prikrivanjem dokaza o krivičnim djelima.
Što se tiče lažnih svjedočenja, ove godine bih izdvojio Maju Livopoljac, koja je smišljeno lagala pred sudom tvrdeći da je od mog prozora do ulice svega 4 m.
Njeno svjedočenje o tome je u zapisniku suda, (Predmet 80 0 Pr 092159 17 Pr) iako sam je prilikom ispitivanja pitao da se pokuša korigovati i rekao da samo do kapije ima bar 10 metara, ona je uporno nastavila sa lažima tvrdeći da je do ulice svega 4 m.
Taj podatak o "4-5 metara" se može vidjeti i u prilogu "Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018." a pozivaju se upravo na svjedočenje Maje Livopoljac.
Ali da gospođa Livopoljac, bezočno laže može se vidjeti iz 3 priložena dokumenta odnosno fotografskih slika "Majke Jevrosime 20" gdje su slike kuće i dvorišta te "Satelitski snimak" i "Katastar - fotogrametrijski snimak" iz čega se vidi da je samo do kapije 16 m a na satelitskom snimku je uočljivo da je ulica udaljena daljih 35 do 40 m što je ukupno oko 50 m a od ulice do kapije vodi privatni zemljani pristupni put.
Vezano za zabilješku od 13.06.2018. ističem da su tada bili u patroli 3-je sudskih policajaca a nedostaje ime Mirjane Mitrović, koju je Danko Borovčanin izostavio a ona je pred sudom posvjedočila 06.12.2018. da je i ranije dolazila.
Kada se na činjenicu o izostavljanju Mirjane Mitrović, doda i svjedočenje Gorana Maksimovića, koji je u zapisniku izjavio da nije bila prisutna nikakva druga osoba tog jutra, odnosno još za vrijeme noći, nameće se zaključak da su on, odnosno Goran Maksimović i Danko Borovčanin bili upoznati sa planom za moju likvidaciju s obzirom da se čekao odlazak stanara sa sprata cijelih 15 minuta da bi mi zalupali na vrata.
O prisustvu stanara Mitra Petrovića, prilikom tog događaja svjedočio je sudski policajac Đukić Bogdan koji očito nije umiješan u te kriminalne planove.
Na kraju podsjećam da je sudski policajac Sekulić Dušan, takođe lažno svjedočio, (Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr) o događaju od 15.12.2016. kada je slagao da je drugi pripadnik sudske policije Lazić Milan, izdao nekakvu naredbu a da je u pitanju gnusna laž može se vidjeti na snimcima, (folder "Video snimci") koje takođe prilažem.
Očekujem od inspektorata sudske policije da hitno reaguje i obavi razgovore sa sudskim policajcima koje sam naveo, bez znanja danka Borovčanina o tome, kako ne bi uticao na njih) odnosno Majom Livopoljac, Goranom Maksimovićem, Mirjanom Mitrović te da ih ispita zbog čega su lažirali zabilješke i davali lažne izjave pred sudom, (lažno svjedočenje se ne odnosi na Mitrović Mirjanu nego samo na potpisivanje lažirane zabilješke).
Ovdje uopšte nije potrebna neka isljednička vještina jer sam vam dostavio materijalne dokaze o lažima, uključujući i audio i video snimke.
S obzirom na višegodišnju fašističku diskriminaciju koju provodi sudska policija pod komandom danka borovčanina a uz vašu prećutnu saglasnost i tolerisanje, dajem vam rok od 5 radnih dana, odnosno od ponedeljka 17.12.2018 do petka 21.12.2018. te da mi podatke o provedenoj istrazi dostavite na mejl "zdenkobajo@gmail.com" zaključno sa 21.12.2018.
Ukoliko se to ne desi, objaviću sve dokaze o kriminalu danka borovčanin i to uz konstataciju da je sve kriminalne radnje vršio uz dozvolu i saglasnosti Komande u Banjaluci.

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.
Zabilješka SP 930-18 od 15.05.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.
Sudska policija SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018.

Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018.
Majke Jevrosime 20
Satelitski snimak
Katastar - fotogrametrijski snimak
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com