ČLANAK 945

Za one koji ne znaju na koji način funkcioniše režim ako im već nije bilo dovoljno javno obznanjivanje „CRNE KNJIGE“ i nalog ljudima milorada dodika da se obračunavaju sa svima koji su njemu i njegovoj bandi nanijeli štetu, predočavam dio dokumentacije koja pokazuje kako su kriminalci iz tužilaštva smislili da me na prevaru dovuku na područje Istočnog Sarajeva, lažirajući nadležnost a koju nikada nisu dobili:

POZIV U KLOPKU TUŽILAČKE MAFIJE

01 Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
(Veoma kratak i ne vidi se niti saopštava osnov za nadležnost, na šta sam reagovao isti dan po prijemu poziva zahtjevom da mi se dostavi, što nikada nisu učinili u narednih 18 mjeseci)
(Skenirani dokument na kome se vidi da tražim dokaz za njihovu nadležnost. Kompletan tekst je u nastavku za slučaj da neko želi kopirati djelove i koristiti ih za svoje potrebe)


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO
Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)


OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

(Sadržaj zahtjeva)


1) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTIJEVAM

1) KOPIJU SVIH DOKUMENATA IZ SPISA T17 0 KT 0006630 15
2) KOPIJU RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI OJT ISTOČNO SARAJEVO PO OVOM PREDMETU
3) IMENA OSOBA KOJE SU PODNIJELE PRIJAVU PROTIV MENE
4) TAČAN DATUM PODNOŠENJA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MENE PO ČLANU 370 KZSR

Ukoliko za tačku 1, postoje ograničenja, navedite mi razloge za to.
Vezano za tačku 3, ako odbijete da bi dostavite imena, obavještavam vas da pred više sudova postoji više parnica koje su bile ili su još u toku, te je alternativno potrebno da obavjestite organe u kojima su zaposlene osobe koje su me prijavile da su dužne da se izuzmu iz svih postupaka vezanih za moje pravne interese a ako to ne učine ili nisu učinili poslije datuma iz tačke 4, biće povrijeđene odredbe iz zakona vezane za "IZUZEĆE" što će biti osnov da sve njihove radnje budu nezakonite i to bi bio osnov za ništavnost bilo kog rješenja.
Ukoliko osobe koje su me prijavile izvrše bilo kakvu radnju vezanu za moje pravne interese a vi me ne obavjestite ili bar organe u kojima su zaposleni, odgovornnost za eventualne posljedice koje sam opisao biće na vama...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 


(Potom ih obavještavam o plaćenim ubicama koji su ranije angažovani)
03 Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15
(Tekst o tome je u takođe u nastavku za mogućnost kopiranja)

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

OBAVJEST PO PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Obavještavam vas da sam 15 poslednjih godina nastanjen u Bijeljini a od 2009-te, kada je zločinačka fašistička organizacija RS prilikom krijumčarenja narkotika ubila osmogodišnju ćerku moje stestre Ivonu Bajo, sam samo jednom napustio teritoriju grada kada sam bio svjedok na ročištu u Općinskom sudu Tuzla.
Dakle i ako teoretski zamislimo bilo kakvo krivično djelo mogao sam ga izvršiti samo na teritoriju pod nadležnošću OJT Bijeljina ili KT Tuzla. Naravno da je zakonom dozvoljen i prenos nadležnosti ali ako se radi o članu 370 onda nisu umješani pripadnici nijednog tužilaštva te nema razloga za njihova izuzeća, bilo da se radi o području Tuzle ili Bijeljine.
POSTUPANJEM OJT ISTOČNO SARAJEVO, KRŠE SE MOJA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U ŠTA SPADAJU I PREDISTRAŽNE RADNJE I POKUŠAVA ME SE NATJERATI DA PRELAZIM PAR STOTINA KILOMETARA DO DESTINACIJE KOJU NE POZNAJEM.
Stoga vas obavještavam da zbog finansijskih i zdravstvenih razloga neću pristupiti u OJT Istočno sarajevo.
Tu je još i faktor sigurnost jer režimske plaćene ubice su već pokušavale da me ubiju a opasnost po život je mnogo veća na dugom putovanju i nepoznatom terenu, no to je nešto što jednog državnog službenika i ne zanima...
Ako biste me bilo kada i na bilo koji način saslušavali, NEĆU ODGOVARATI NI NA JEDNO PITANJE NITI POTPISATI IJEDAN ZAPISNIK.
To je u skladu sa pravima propisanim zakonom.
Stoga je besmisleno da dolazim da bi se u istrazi i na dokumentaciji našlo jedno veliko NIŠTA.
No poštujući vašu ličnost, pretpostavivši da ste moguće častan i stručan profesionalac za razliku od većine okružnih tužilaca, čiji (ne)rad sam detaljno proučio, predlažem da u skladu sa članom "Osnovne odredbe o ispitivanju" stav "(1) Ispitivanje osumnjičenog u istrazi vrši tužilac ili ovlaštena službena lica" da pitanja dostavite u OJT Bijeljina gdje bih čak i po telefonskom pozivu (a ako smatraju da je potrebno mogu mi uputiti i pismeni) došao do dežurnog tužioca i na zapisnik izjavio da:
"NEĆU ODGOVARATI NI NA JEDNO PITANJE."
Poslije se možemo sresti na sudu, naravno najbližem mome mjestu boravka, gdje ću se braniti sam i zahtijevati sve na šta prema zakonu imam pravo.
Ovaj dopis šaljem odmah elektronskom poštom na mejl tužilaštva a štampani primjerak u toku dana poštom.
Prijatan dan želim...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


(Reakcija na to je bio poziv u CJB Bijeljina)
04 Poziv za 07.07.2017.
(Kako sam i obećao pismeno… otišao sam ali nisam htio odgovarati na pitanja)
05 Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
Znao sam da prema Zakonu o tužilaštvima, zakonu o sudovima i o krivičnom postupku, te takozvane institucije nemaju osnova za postupanje i nemaju nadležnost što se ispostavilo kao podmukli pokušaj prevare i lažiranje nadležnosti sa kako sam uvjeren ciljem da „svojevoljno“ dođem na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me „slučajno“ zakačio neki metak, pregazio kamion ili nastupio kakav drugi vid „zadesne“ smrti…
(Dokument koji sam naknadno pribavio od Republičkog tužilaštva to dokazuje)
06 RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
ISTI SCENARIO SE PRIMJENJUJE SADA I NA DAVORU DRAGIČEVIĆU. USKORO SE MOŽE DESITI I VAMA A MOŽDA STE VEĆ NA METI. MOŽETE BITI SIGURNI DA SE HILJADE GRAĐANA NEZAKONITI PRATE, PRIMJENOM "POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI" UZ OBILJE MUTNIH AKTIVNOST DA BI SE POKRENULE A SA CILJEM DA SE VEĆI DIO NADZIRANIH UCJENI I NATJERA NA SARADNJU DOK SE ZA ONE NEPOKOLEBLJIVE I BEZ MRLJE NA SAVJESTI PRIKUPLJENI PODACI KORISTE KAO PRIPREMA ZA LIKVIDACIJU, PO MOGUĆNOSTI "ZADESNU"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com