ČLANAK 949

Sud je dužan stranke odnosno tužilaštvo i optuženog tretirati na jednak način i konkretno optuženom pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima, njihovom izvođenju na glavnom pretresu a takođe se optuženom mora omogućiti pristup dokazima koji mu mogu ići u korist, što je jasno navedeno i kao jedno od prava u pozivu na glavni pretres...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


ŠTA JE TO JEDNAKOST U POSTUPANJU

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Prema ovom članu iz ZKP-u, sud je dužan stranke odnosno tužilaštvo i optuženog tretirati na jednak način i konkretno optuženom pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima, njihovom izvođenju na glavnom pretresu a takođe se optuženom mora omogućiti pristup dokazima koji mu mogu ići u korist, što je jasno navedeno i kao jedno od prava u pozivu na glavni pretres.
Ne može se jednakost u postupanju tumačiti tako da se optuženom omogućava samo pristup dokazima koje je tužilaštvo "nacrtalo" odnosno koje tužilaštvo smatra da ga tereti, nego naravno optuženi mora imati slobodan pristup i dokazima koji mu mogu ići u prilog.
Sa druge strane, svaki građanin Republike Srpske, prema garantovanom pravu iz člana 23 Ustava RS ima pravo da traži i da dobije podatke koji su javni organi prikupljali o njemu.
A šta se sada traži od mene: Da unaprijed objašnjavam, kakva je uloga nekog dokaza i šta želim da postignem sa nekim dokazom da bi oni koji su montirali optužnicu taj dokaz uništili ili možda sud smatra da jednakost u postupanju samo to da imam pravo izvoditi dokaze koje tužilaštvo izabere.
Podsjećam da nakon 6 mjeseci od kako je formiran predmet, sud nije uspio da mi obezbedi ne samo kopiju dokaza, nego tužilaštvo prikriva i dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost.
I to ne samo na moje traženje, nego i dva puta na zahtjev suda 27.09.2018. da se dokazi predaju i načini kopija, predstavnik tužilaštva je to odbio.
Ljubaznost i pristojnost sudije a moram reći i predsjednika suda je jedan pojam a potpuno drugi pojam je "jednakost u postupanju" i više je nego očigledno da nema nikakve jednakosti, nego se radi o očiglednoj pristrasnosti prema tužilaštvu.
I da naglasim: "Da li to sud smatra da jednakost u postupanju samo u tome da mi se omogući uvid i dokazivanje materijala koje je tužilaštvo odabralo."
Naravno da nije, jer teoretski ja mogu upotrijebiti dokaze da je glavni okružni tužilac u Bijeljini, Novak Kovačević, isplatio recimo 10000 maraka, glavnom okružnom tužiocu u Istočnom Sarajevu, Čalović Rajku, da bi zamjenili predmete i montirali optužnicu protiv mene i to bi bio dokaz koji bi išao u moju korist.
Ali naravno ja prije svega tražim pristup i kopiranje dijelova spisa u tužilaštvu u Bijeljini koji je sačinjen zamjenom sa okružim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, odnosno predmet po mojoj krivičnoj prijavi koji je Republičko tužilaštvo, dodijelilo tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, suprotno toj odluci je zadržan u Bijeljinskom tužilaštvu te je donesena odluka po njemu sa falsifikovanim datumom, dok su kolege iz Istočnog Sarajeva na osnovu dopisa Republičkog tužilaštva, formirali, odnosno montirali optužnicu potpuno nelegalno.
I sad se naravno ta kriminalna akcija pokušava sakriti od strane oba tužilaštva.
Ali evo za početak i osnovu, da uzmemo teoretski, da je "jednakost u postupanju" samo to da sud obezbjedi pristup materijalu koje je tužilaštvo odabralo.
Pa eto, čak ni to mi sud nije obezbijedio, jer evo 15 mjeseci otkako sam pismeno zahtjevao da mi se uruči odluka o njihovoj nadležnosti, oni to prikrivaju i sud im to omogućava, jer kao što znate i Visoko sudsko i tužilačko vijeće im je poslalo dopise a oni ne žele da postupaju po njima, jer nemaju nikakve veze sa Republikom Srpskom i njenim zakonima nego rade isključivo za interese tajkunsko političke mafije.
Stoga ponavljam zahtjev koji sam već pismeno izneo; Da sud izda naredbu svim javnim organima da mi omoguće pristup svim spisima u kojima sam ja stranka u postupku, odnosno materijalu gdje su prikupljani podaci o meni, inače će se raditi o brutalnom kršenju mojih prava i saučesnistvo sa tužilaštvom i kriminalnom grupom koja je cijeli plan smislila kao preduslov za moju likvidaciju.
U prilogu je sramni "odgovor" Danka Borovčanina, (Sudska policija SU-SP-3-331--10 od 09.10.2018.) na moj "Ultimativni zahtjev sudskoj policiji" u kome sam tražio njihove zabilješke vezano za postupanje u ovom predmetu, kada su me između ostalog u teškom zdravstvenom stanju, izbacili na ulicu u Sokocu da se snalazim kako znam i umijem, sve pošto sam tražio hitnu pomoć više puta a osim toga već godinama vrše fašistički tretman zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, za šta niko nikada nije doneo rješenje, sve sa ciljem da se zaštite i prikriju izvršioci ubistva osmogodišnje djevojčice i krijumčarenja narkotika u Bobar grupu, odnosno pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je vršena godinama.
Vidi se da za Borovčanina ne postoji ni zakon o slobodi pristupa informacijama a ni pravo garantovano ustavom u članu 23, nego se ismijava sa zakonom i pravima, kao i tužilaštvo jer nemaju nikakve veze sa pravnim sistemom RS, nego sve rade prema odredbama iz "CRNE KNJIGE" koju je javno objelodani šef mafije, dodik milorad...

PRILOG

Ultimativni zahtjev sudskoj policiji
Sudska policija SU-SP-3-331--10 od 09.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902