ČLANAK 466

Jednog dana će se saznati šta se krijumčarilo u 3 paketa na dan pogibije Ivone Bajo, a saznaće se i kome sam o tome ukazivao godinama...

KO ŠTITI KRIJUMČARE

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI


Veza: IT-24/14 od 26.06.2014.

(Sadržaj zahtjeva)Obavještavam vas da su gore navedenim dopisom prekršena moja prava garantovana zakonom jer mi nije odgovoreno na jasno postavljena pitanja. Naime u stavki 3 navodi se da su neke "utvrđene" činjenice detaljno opisane u "nekoj" službenoj zabilješci, te objavljene nekada na nekoj web stranici.
Kako ja NIKADA nisam postavio pitanje o nekim NEODREĐENIM činjenicama niti gdje su objavljene, time je i vaš odgovor neprimjeren, te konkretizujem precizno da shodno ZOSPI-a zahtijevam kopiranje i slanje poštom na kućnu adresu (ili ću iste preuzeti lično po telefonskom pozivu), slijedećeg materijala:
1) Dokumentaciju u kojoj se opisuje šta je OT Bijeljina utvrdilo, ko je presjekao kaiš torbe Ivone Bajo (spis KTA-596/09) čime je presječen, gdje je nestao dio, ko je uklonio taj dokaz sa lica mjesta i ko je veći dio ostatka kaiša oprao jakim hemijskim sredstvom ?
2) Dokumentaciju u kojoj se opisuje šta je OT Bijeljina utvrdilo, od čega potiču i kako su nastali tragovi krvi koji se protežu 10 metara prije navodnog pada "na žicu" korpe bicikla Ivone Bajo ?
3) Dokumentaciju u kojoj se opisuje šta je OT Bijeljina utvrdilo i da li je uopšte, čime je probodena prsna kost Ivone Bajo, desna plućna arterija i desna dušnica ?
4) Dokumentaciju u kojoj se opisuje šta je OT Bijeljina utvrdilo, šta je dovezeno u 3 paketa robe koja su dovezena i nestala preko noći na dan ubistva Ivone Bajo ?

Podsjećam da je predmet KTA-596/09 formiran poslije formalne prijave MUP-a protiv NN lica za eventualnu odgovornost u vezi pogibije Ivone Bajo, a da se nikakvo krijumčarenje ne pominje. To krivično djelo proizilazi iz izjava vozača Kešmera i Moce datih tužiocu Stjepanović o 4 paketa dovezene robe, te tadašnjeg direktora Lazarevića o tome da je ujutru magacioner zatekao samo paket.
Podatke o tome sam pojasnio u dopuni krivične prijave iz januara 2014-te, predate u OT Bijeljina a sve podatke o krijumčarenju ima i KT Sarajevo, te tužioci nadležni za akciju "Pandora".
Dakle pune 4 godine OT Bijeljina je sakrivala krivične prijave iz 2010-te a na konkretne zahtijeve o tome kako je materijalni dokaz sa lica mjesta nestao i opran jakim hemijskim sredstvom uporno ne odgovara počev od februara 2010-te do danas.
Ukoliko se to nastavi i dalje obavještavam vas da ću u predstojećim parnicama, a prva je zakazana za 20.08.2014. (pripremno ročište) tražiti od suda da izda naredbu za dostavu kopije zabilješke koju pominjete, te da se kao svjedok pozove tužilac koji je istu sačinila i pronađe u njoj činjenice koje su "utvrđene" tokom istrage a odnose sa na moja pitanja iz zahtijeva.
Takođe ću predložiti da se kao svjedoci pozovu sve ostale osobe koje su kršile zakon i moja prava tokom poslednjih 5 godina. Do tada ima oko mjesec i po, što je dovoljno vremena da OT Bijeljina odluči da li će konačno tretirati građane na zakonom i pravilnikom propisani način i pokrenuti istragu na osnovu dokaza koje imam ili će sačekati sudske pozive za svjedočenje, odnosno nove vjesti iz aktuelnih istraga o opljačkanim milijardama na švercu preko granice. Jednog dana će se saznati šta se krijumčarilo u 3 paketa na dan pogibije Ivone Bajo, a saznaće se i kome sam o tome ukazivao godinama...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902