ČLANAK 458

ZADIVLJUJUĆE JE NA KOJI NAČIN DRŽAVNI ORGANI KAD IM SE POSTAVI NEZGODNO PITANJE ODGOVARAJU SVAŠTA SAMO NE ONO ŠTO VAS ZANIMA.
SVE U STILU GLUVIH TELEFONA:
MOLIM VAS JEDNU KAFU SA MLIJEKOM I KISELU !
ŽAO MI JE, NESTALO NAM JE ŠAMPANJCA - DOĐITE SUTRA...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU


(Sadržaj zahtjeva)Zahtijevam shodno zakonu o slobodi pristupa informacijama od navedenog organa, da mi dostavi podatke o predmetu T15 0 KT 0002365 10 (postupajući tužilac Željka Radović) u kome sam ja bio osumnjičeni za "Ugrožavanje sigurnosti" a vezano za status osoba: Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Kerović Ranka i Prodanović Danke.
DA LI SU NAVEDENE OSOBE IMALE STATUS PRIVATNIH OŠTEĆENIH GRAĐANA ILI SU POSTUPALI SLUŽBENO ?
Podsjećam da se radilo o lažnoj prijavi jer je moje pisanje da će odgovorni za krivična djela završiti u zatvoru uz dostavu dokaza o tome, predstavljeno kao prijetnja po život i tijelo te su mi odneseni računari sa dokazima a u narednom periodu sve do danas mi se otimaju zakonom garantovana prava i istovremeno opisujem kao psihički poremećeni narkoman, čime mi je nanesena neprocjenjiva šteta. Stoga sam pokrenuo više tužbi zbog zaštite svojih prava i ugleda, te nadoknade materijalne i nematerijalne štete protiv RS uz pretpostavku da mi je nanesena nepažnjom i neprofesionalnošću poslije prijave građana.
Za takav opis sam dobio podatke iz više izvora:
- Po okončanju istrage kopirao sam u Okružnom sudu više novodostupnih dokumenata na kojima je ime isključivo tužioca g. Šabić Murisa.
- U zabilješci CJB Bijeljina 10-02/3-230-8/10 koristi se izraz "na okolnosti obavljenog razgovora"
- U Zahtijevu CJB Bijeljina 10-02/3-1-236/10 za pretres stoji opis "obratili su se"...
- Inspektori MUP-a Bojan Maksimović i Zoran Jovičević, te preminuli načelnik Teodorović mi saopštavaju da su sve radnje izvršene po prijavi građana.
- Poslije upoznavanja sa spisom i selekcije tada dostupnih dokumenata, još 2010-te predsjednik Okružnog suda i sekretar su mi omogućili uvid te takođe obavjestili da su državni organi postupili po prijavi Debeljevića i Gruhonjića, koji su se obratili policiji u svojstvu građana.
- Istražne radnje po ovoj prijavi su okončane u OT DOBOJ 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 odlukom DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA jer je citiram: "iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo" a na strani dva odluke se podnosioci prijave opisuju kao "OŠTEĆENI".

Dakle shodno svemu tome sam i formulisao tužbu za nadoknadu štete koju je Osnovni sud početkom ove godine, razdvojio na dvije parnice: 80 0 P 039222 12 P vezano za meterijalnu i 80 0 P 056780 14 P za nematerijalnu štetu. No vremenom su se pojavila i druga tumačenja oko uloge oštećenih u smislu da su prijavu podnijeli službeno a ne privatno.
Ukoliko je tako, to bi značilo da je država prvo napravila plan da me lažno optuži te otme računar sa dokazima i smišljeno mi nanese materijalnu i nematerijalnu štetu, što bi mi dalo osnov da udvostručim iznos odštetnog zahtijeva u odnosu na polaznu pretpostavku da su organi države djelovali kao servis građana poslije privatne krivične prijave te mi štetu nenijeli nenamjerno i bez planiranja.
Napominjem da je naredna rasprava u
parnici 80 0 P 039222 12 P zakazana za 09.07.2014. te bi mi podaci o svojstvu navodno ugroženih osoba u predmetu T15 0 KT 0002365 10 bili potrebni tada, a u drugoj parnici tužba je tek poslana tuženoj RS na odgovor.
NA NAREDNOJ SLICI JE SKENIRANI ODGOVOR TUŽILAŠTVA:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902