Ponedeljak, Januar 28, 2019

ČLANAK 973

S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju, te predlažem da se predmet ustupi drugom tužiocu a posebno imajući u vidu da je gospodin Gruhonjić, svojevremeno lično u društvu sa Debeljević Miloradom otišao u MUP da me prijavi LAŽNO za "ugrožavanje sigurnosti" što se odlukom tužilaštva u Doboju "T15 0 KT 0002365 10" ispostavilo da nije istina...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA T14 0 KTA 0023973 18

Iz obavještenja po ovom predmetu, vidljivo je samo da su sve radnje izvedene i odluka donesena za svega dva radna dana s obzirom da je krivična prijava predata 16.10.2018. pred kraj radnog vremena a odluka donesena već 19.10.2018. pa proizilazi da je prijava "obrađivana" samo 17. i 18.10.2018.
Nažalost, nedostaje podatak o čemu se u ovom predmetu radi, jer sam istog dana, predao dvije krivične prijave a u obaveštenju nema ni naznaka koja je prijava u pitanju.
S obzirom da mi se uopšte ne dozvoljava uvid u spise, kao recimo prije nekoliko dana kada sam tražio pregled 3 spisa u kojima je postupala OJT Mira Medić, preostalo je samo da pogađam o kojoj se prijavi radi, te sam zaključio da je u pitanju krivična prijava protiv Danka Borovčanina i ostalih a ako slučajno nije tako, krivica je do postupajućeg tužioca koji nije uopšte naveo nijednu informaciju vezano za konkretan predmet.
Jasno je i to da uopšte nije izvršena ni jedna istražna radnja, nego je smišljeno izvršeno prikrivanje počinilaca krivičnih dijela. Pošto sam u međuvremenu dobio dokumentaciju koju sam tražio od MUP-a a među kojom je i ovdje bitna zabilješka policijske stanice Bijeljina II, ovom prilikom je i dostavljam.
Iz zabilješke je vidljivo a to je u ovom slučaju najvažnija činjenica, da patrola sudske policije nije uz sebe imala pismenu naredbu, kada su me pokušali na silu ugurati u svoje vozilo, čime su prekršili zakon o krivičnom postupku član "Naredba za dovođenje", stav "(5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno". Odgovornost zbog ovog kršenja zakona je prije svega na načelniku sudske policije Borovčanin Danku, koji je izdao nalog svojim podređenima a nije im uručio kopije naredbe po kojoj su trebali da postupe.
I to je samo jedan segment od više krivičnih dijela a smišljeno neukazivanje hitne pomoći i izlaganje opasnosti po zdravlje i život, te ostavljanje na Sokocu u teškom stanju su naravno činjenice koje tužilac uopšte nije ni pokušavao da ispita. Takođe je bitno da su sve radnje vršene od strane nenadležnih organa, Okružnog tužilaštva i u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu s obzirom da je navedeno tužilaštvo, falsifikovalo dopis o nadležnosti, što se vidi iz kopije koju sam priložio, potekle od Republičkog tužilaštva RS.
Cilj kriminalne grupe i nije bio nikakav postupak, nego da me odvuku na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo i tamo me likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi.
S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju, te predlažem da se predmet ustupi drugom tužiocu a posebno imajući u vidu da je gospodin Gruhonjić, svojevremeno lično u društvu sa Debeljević Miloradom otišao u MUP da me prijavi LAŽNO za "ugrožavanje sigurnosti" što se odlukom tužilaštva u Doboju "T15 0 KT 0002365 10" ispostavilo da nije istina.
Iz svega proizilazi da gospodin Gruhonjić ili pogrešno razumije odredbe krivičnog zakona ili ih smišljeno pogrešno primjenjuje na moju štetu te bi u interesu istine bilo najbolje da predmet ponovo obradi neki drugi tužilac koji nije subjektivan vezano za moje pravne interese.

PRILOG : Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me