Četvrtak, Januar 24, 2019

ČLANAK 971

KORISTEĆI SE POLOŽAJEM I PRIKUPLJANIM PODACIMA O KRETANJU A SVE PREMA INSTRUKCIJAMA IZ "CRNE KNJIGE" LJUDI MAFIJE U INSTITUCIJAMA SU NADZIRALI I DAVIDA DRAGIČEVIĆA ISTO KAO I MENE, TE GA KAKO JE DANAS OPŠTE POZNATO LIKVIDIRALI A ONDA SVE POKUŠALI PREDSTAVITI KAO SAMOUBISTVO PLJAČKAŠA I NARKOMANA...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


POVREDA UGLEDA SUDA

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
KORISTEĆI SE POLOŽAJEM I PRIKUPLJANIM PODACIMA O KRETANJU A SVE PREMA INSTRUKCIJAMA IZ "CRNE KNJIGE" LJUDI MAFIJE U INSTITUCIJAMA SU NADZIRALI I DAVIDA DRAGIČEVIĆA ISTO KAO I MENE, TE GA KAKO JE DANAS OPŠTE POZNATO LIKVIDIRALI A ONDA SVE POKUŠALI PREDSTAVITI KAO SAMOUBISTVO PLJAČKAŠA I NARKOMANA...

Uz ovaj dokument su dva priloga koje predlažem i kao dodatne dokaze a njihova uloga je prije svega da prikažu kršenje mojih prava i kriminalno postupanje pojedinaca iz režima.
Osoba Jovana Tomaš je osnovnom sudu u Sokocu, predala optužnicu protiv mene za "POVREDU UGLEDA SUDA" i u njoj navela kao dokaz odnosno dokument na kome zasniva svoju nadležnost "Dopis republičkog tužilaštva od 1. juna 2015.".
Ali u toj odluci Glavnog republičkog tužioca, uopšte se Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ne dodjeljuje u rad predmet protiv mene za povredu ugleda suda, nego naprotiv daje im se u rad, moja krivična prijava protiv više lica zbog sačinjavanja falsifikata i pokušaja uklanjanja tragova tog krivičnog djela.
Podmetanjem neregularnog dokumenta i lažiranjem nadležnosti, osoba Jovana Tomaš se ismijava zakonima i izlaže sud poruzi, pokušavajući falsifikovati svoju nadležnost i obmanuti sud.
Pokušaj prevare na tako prizeman način je klasičan primjer ponižavanja i podcjenjivanja suda, odnosno izlaganje suda poruzi i u najmanju ruku bi osoba Tomaš Jovana trebala odgovarati za to krivično djelo.
Sa druge strane nije isključeno da je Jovana Tomaš, podmetnula neki falsifikat, odluke Republičkog tužilaštva sa potpuno drugačijim tekstom od onoga koji sam ja dobio, što bi bilo dodatno krivično djelo. I ako se postupak nastavi, šta bi sada uradio predstavnik tužilaštva tokom izvođenja dokaza ???
Hoće li pokušati podmetnuti nevalidan dokument, koji nema nikakve veze sa krivičnim djelom iz optužnice za "povredu ugleda suda" kao navodnu odluku o nadležnosti i tako opet izložiti sud poruzi ili će se odlučiti da podmetnu neki falsifikat. I šta bi se desilo kada i ako tužilaštvo konačno predoči sudu dokument koji im ne daje nadležnost za optužnicu koju su podigli. Hoće li tada saopštiti da su "pogriješili" i povući optužnicu ili planiraju nešto drugo ?
Ali naravno, da su htjeli priznati "grešku" to bi davno učinili a kako tužilaštvo koje nije nadležno ne može ni okončati predmet, očito je da cilj i nije bilo vođenje postupka, kako sam odavno upozoravao, nego da me negdje daleko od Bijeljine u tišini likvidiraju ljudi iz kriminalnih grupa, koji su u dilu sa pripadnicima tužilaštva.
Kako god u pitanju je smišljeni kriminal, jer sam odmah istog dana, kada mi je upućen poziv da se izjasnim u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, zatražio prema pravu iz zakona o slobodi pristupa informacijama, da mi se dostavi kopija rješenja na kome se zasniva njihova nadležnost i pismeno ih obavijestio da oni ne mogu biti nadležni a ako i dobiju nadležnost u konkretnom predmetu, moraju optužnicu predati sudu u Bijeljini kao mjesno nadležnom.
Nije to naravno jedini kriminal Jovane Tomaš i tužilaštva jer su još od polovine 2015-te, pa naredne 2 godine koristili protiv mene "posebne istražne radnje" uz angažovanje desetina agenata. Vjerovatno za neke od njih tužilac nije ni znala, nego su poslati od strane pojedinih kriminalaca iz policije kao što je inspektor Marković Dragoslav, (direktno odgovoran za prikrivanje dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo) sa istim zadatkom : DA ME SA NEKIM IZGOVOROM ODVEDU IZ BIJELJINE NA UDALJENU I OBIČNO TAJNU LOKACIJU GDJE BI TREBALO DA SE SASTANEM SA NEIMENOVANIM OSOBAMA KOJE ŽELE DA MI POMOGNU...
To je trajalo sve do poziva OJT, Jovane Tomaš i ovi pokušaji tužilaštva da "dobrovoljno" dođem na njihov teren uz bezočno prikrivanje dokaza nadležnosti su prirodan nastavak mafijaškog plana. Od tog trenutka kada je zvanično razotkriveno da OJTIS vodi istragu protiv mene prošlo je skoro godinu i po a uporno prikrivanje dokumenta na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost samo dodatno pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal iza koga stoji i glavni okružni tužilac Rajko Čalović koji se evo i dalje ismijava sa zakonom i pravima, (OJTIS IT - 14/18 od 19.10.2018.) jer iako sam stranka u postupku i imam pravo uvida u sve spise koji mi mogu ići u korist, on uprkos nalogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, neće da dostavi kopiju dopisa na osnovu koga su lažirali nadležnost, jer je svjestan svoga kriminala koji je izveo u dogovoru sa Novakom Kovačevićem odnosno Bjeljinskim tužilaštvom sa kojim su zamijenili predmete i potpuno nelegalno vodili postupke u oba tužilaštva.
Bezobrazluk, bahatost i kriminal tužilaštva je utoliko veći, što se tvrdi da je samo sud ovlašten da daje informacije, iako vrlo dobro znaju da nisu sudu predali, ne samo nijedan dokaz, nego ni taj dokument na osnovu koga tvrde da su stekli nadležnost.
Iako dakle sud, nema nikakav dokaz da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, kao mjesno nenadležno nekako dobilo nadležnost, oni od suda traže da vodi postupak i zahtijevaju moje dovođenje što je u stvari klasična otmica, izlaganje opasnosti zdravlja i života a kako sam više puta istakao, cilj svega i jeste da budem dovučem na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz kriminalnih krugova.
Jedan od pripadnika kriminalnog klana koji je i sačinio taj plan o montiranju optužnice je Danko Borovčanin, direktno odgovoran za sačinjavanja falsifikata i njegovo puštanje u pravni promet a čime je koliko-toliko pokušao opravdati svoje fašističke metode, zabrane pristupa svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo smišljeno prikriva godinama.
Iako sam i od sudske policije zahtijevao kopije zabilješki, Danko Borovčanin je odbio da mi ih uruči kako bi zataškao svoje kriminalne radnje ali sam uspio od MUP-a da dobijem kopije njihovih zabilješki a ovde je bitna "Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018." koja je daleko od stvarnog stanja ali se vidi ipak ono što je najvažnije za ovaj postupak a to je da pripadnici sudske policije u trenutku kada su me presreli i pokušali ugurati u vozilo sa lažima da imaju naredbu za dovođenje u osnovni sud u Bijeljini, uopšte uz sebe nisu imali primjerak naredbe čime su prekršili svoju obavezu propisana zakonom o krivičnom postupku u članu "naredba za dovođenje" gdje jasno stoji da moraju uručiti naredbu odmah i pozvati lice da pođe sa njima a ako se to odbije, onda treba da dovođenje izvrše prinudno.
Posebna priča je neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio više puta pa i u sudu za šta su odgovorni isključivo načelnik Borovčanin i sudija Malović, posebno sudija koja potpomaže kriminalne radnje tužilaštva i transportovanje stotinama kilometara u očajnim uslovima, uprkos tome što sam dostavio dokaze o njihovom lažiranju nadležnosti.
Sve ovo pokazuje da takozvani državni organi nemaju nikakve veze sa zakonom nego pojedinci rade isključivo za interese mafije kojoj i sami pripadaju.
Umjesto da strane u postupku tretira ravnopravno, sud se smišljeno svrstava na stranu tužilaštva, iako su lažirali svoju nadležnost, iako nisu u spis dostavili dokaze o nadležnosti, sud udovoljava njihovim zahtjevima da budem prisilno doveden i praktično zarobljen više sati u transportnom vozilu sudske policije.
S obzirom da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, dalo nalog Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da blagovremeno postupi po zahtjevu a oni to nisu učinili, tražim od suda da odmah obavijestiti Ured disciplinskog tužioca i Predsjednika visokog sudskog i tužilačkog vijeća te obustavi sve dalje radnje u ovom predmetu jer je očito da su radnje tužilaštva smišljeno kriminalne i nemaju nikakav dokaz o svojoj nadležnosti.
Ukoliko se to ne desi i sud nastavi da saučestvuje u kriminalnim radnjama tužilaštva te naredi novo dovođenje, koje i želi Borovčanin Danko, više neće biti moguće izvesti planirano, "zadesno" ubistvo kako god da su ga smislili, jer sam odavno alarmirao prijatelje i javnost i naravno o svemu obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Razotkrivanja tog podmuklog plana neće spriječiti pripadnike mafije jer je Danko Borovčanin sposoban da angažuje dvojicu ili trojicu najkriminalnih pripadnika sudske policije sa usmenom naredbom da me negdje usput likvidiraju, te sve predstave kao pokušaj bjekstva ili će se opet ići na to da me u Sokocu presretnu njihovi saučesnici iz narko ili auto mafije. Nije isključena ni opcija da nas pregaze nekim šleperom i pobiju sve skupa na neki drugi način i mene i nedužne sudske policajce.
Kako god da se desi, glavna odgovornost za ugrožavanje mog života i zdravlja je sada na sudiji iz suda u Sokocu, ukoliko nastavi rad i izda naredbu za dovođenje bez dostavljenog ovlaštenja od strane Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

PRILOG

OJTIS IT - 14/18 od 19.10.2018.
Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me