Nedelja, Januar 20, 2019

ČLANAK 969

Da nikada nije doneseno neko pismeno rješenje o mjeri zabrane pristupa, vidi se u dokumentima i suda i tužilaštva. Uprkos tome, Danko Borovčanin je godinama nalagao podređenima da sprovode kako se vidi iz opisa policijskog službenika bukvalno fašističku naredbu da je Zdenku Bajo, njegovoj sestri i drugim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabranjen pristup u tužilaštvo sa ciljem da prikrije njeno ubistvo.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T14 0 KTP 0017872 18

Iz odluke "Kolegij po T14 0 KTP 0017872 18 od 06.09.2018." se vidi da je ovaj predmet vođen protiv Zdenka Baje, odnosno mene, po prijavi Danka Borovčanin iz Okružnog centra sudske policije, te i protiv Danka Borovčanina a na osnovu moje prijave, prilog "Krivična prijava protiv Danka Borovčanina".
Dakle spojene su dvije prijave potpuno različite u jedan predmet a jedina veza između njih su imena podnosilaca.
Ali naprotiv u prethodno donesenoj odluci tužioca "Obavjest po T14 0 KTA 0017872 16 od 18.07.2018." koja mi je dostavljena, uopšte se ja ne pominjem, kao lice protiv koga je vođen istražni postupak, nego samo Borovčanin Danko čime se informacije smišljena prikrivaju.
Da je to tako vidi se i iz priloga "Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018." gdje me tužilaštvo sprečava da ostvarim uvid u taj i još dva spisa. Obim kršenja prava je u stvari mnogo veći jer mi se onemogućava pristup predmetima i po pravo garantovanom u krivičnom postupku što je jasno istaknuto u prilogu "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.".
Taj krivični postupak je za ovu apelaciju usputna tema ali tek istine radi ističem da se radi o potpuno nelegalnoj i nezakonitoj optužnici odnosno krivičnom predmetu koji je formiran pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu uz falsifikovano rješenje, odnosno odluku "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." što se može i vidjeti da je u stvari njima u rad dostavljena moja krivična prijava protiv više lica a ne prijava protiv mene.
Naprotiv, prijava koju su trebali obrađivati u Istočnom Sarajevu, zadržana je u Bijeljinskom tužilaštvu i obrađivala ju je suprotno odluci Republičkog tužilaštva, upravo okružni tužilac Mira Medić, te zbog toga i prikriva dokaze njihovog kriminala. Iako dakle u odluci tužioca Medić, nema ni pomena da se taj predmet vodio i protiv mene ja sam to pretpostavio na osnovu nekih indicija i naglasio to u prilogu "Pritužba na naredbu T14 0 KTA 0017872 16" a da sam bio u pravu vidljivo je iz navedene odluke glavnog tužioca.
Tako sam zaključio i kako je inicirana prijava protiv mene a radi se o dopisu Danka Borovčanina, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) u kome isti pokušava na sve načine da pokrene neku krivičnu istragu protiv mene i zabrani mi pristup tužilaštvu kako bi me spriječio da dostavim dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo.
Iz samog njegovog dopisa, vidi se da je svjestan toga da on nema nadležnosti da donosi mjeru zabrane ali on to uporno čini za šta je dokaz i "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" koji prilažem.
A da nikada nije doneseno neko pismeno rješenje o mjeri zabrane vidi se u dokumentima "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." te "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Uprkos tome, Danko Borovčanin je godinama nalagao podređenima da sprovode kako se vidi iz opisa policijskog službenika bukvalno fašističku naredbu da je Zdenku Bajo, njegovoj sestri i drugim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabranjen pristup u tužilaštvo.

PRILOZI

Kolegij po T14 0 KTP 0017872 18 od 06.09.2018.
Krivična prijava protiv Danka Borovčanina
Obavjest po T14 0 KTA 0017872 16 od 18.07.2018.
Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me