Četvrtak, Januar 10, 2019

ČLANAK 964

Tužilaštvo u cjelini je isključivo servis mafije i nema nikakve veze ni sa Republikom Srpskom ni sa važećim zakonima nego postupa isključivo prema nalozima iz "Crne knjige" koju je javno pred kamerama objelodanio šef mafijaškog režima. Primjena toga u praksi i neviđene gestapovske metode su viđeni na primjeru otmice i likvidacije Davida Dragičevića u Banjaluci uz najpodmukliji pokušaj satanizacije i kriminalizacije žrtve koju su zvjerski ubili pripadnici režima. Klasične likvidacije, vatrenim oružjem ili eksplozovom, kako je recimo režimska mafija ubila Milana Vukelića još prije 12 godina da ne pominjem...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - DOPUNA NA UDT: 17828/18

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO

UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT PO NALOZIMA IZ CRNE KNJIGE

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
RADNJE OJTIS I OJT BIJELJINA SU SMIŠLJENO KRIMINALNE, BEZ IKAKVE VEZE SA ZAKONIMA RS I BIH I PRIMJER SU GESTAPOVSKIH METODA KAKVE JE PRIMJENJIVAO TREĆI RAJH, NDH ITD A SADA IH PRIMJENJUJE DODIK MILORAD.
Već sam slao pismena obavještenja poštom, putem mejla pa i telefonski javljao o tome da osobe koje su na pozicijama moći, bezočno i smišljeno krše zakon, ne poštuju ne samo prava o slobodi pristupa informacijama nego ni pravo garantovano Ustavom RS, član 23 a kako se vidi ne poštuju ni sud.
Iako sam im predočio dokument iz ovog predmeta gdje je jedno od prava jasno navedeno a to je pravo uvida u spise i predmete koji mi mogu ići u korist, pripadnici prije svega sudske policije i što je još važnije tužilaštva, panično kriju dokumentaciju u kojoj se nalaze tragovi njihovih smišljenih kriminalnih dijela.
Dva dokumenta sudske policije, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018. i Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.) pominjem samo usputno a iz njih se vidi da mi odbijaju uručiti kopije zabilješki koje su sačinili vezano za radnje u ovom postupku i direktno vezane za mene a to stoga što nisu poštovali zakon o krivičnom postupku.
No, ono što je posebno bitno to je odbijanje Okružnog tužilaštva u Bijeljini da mi omogući uvid u 3 tražena predmeta sa bezveznim obrazloženjem da sam obaviješten o rezultatu ili čak očito o laži kako su navodno u spisima samo dokumenti koje sam ja dostavio.
To naravno nije uopšte tačno a posebno ako se ima u vidu da je jedan od predmeta inicirao Borovčanin Danko, tražeći da se kako on kaže "pobudi" neko krivično djelo protiv mene a što je paralelno nastojao uraditi i u Istočnom Sarajevu sa poznatim planom o montiranju optužnice.
U svemo je bitno istaći da postoji predmet Ureda disciplinskog tužioca protiv Medić Mire, (UDT obavjest po 17828/18 od 11.09.2018.) upravo po jednom od ovih predmeta "T14 0 KTA 0012900 14 2" u koji sam tražio uvid i naravno ona smišljeno želi sakriti tragove svoga - NJIHOVOG kriminala a o čemu se radi pojasniću u nastavku.
Taj predmet je naime direktno povezan sa "optužnicom" Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu protiv mene za "povredu ugleda suda" odnosno odlukom Republičkog tužilaštva da se moja krivična prijava protiv više lica, dodjeljuje tužilaštvu u Istočnom Sarajevu u rad ali su suprotno toj odluci, moju krivičnu prijavu zadržali u Bijeljinskom tužilaštvu, te je tužilac Medić Mira vodila taj spis i to je upravo predmet za koji UDT, vodi disciplinski postupak protiv nje.
Poenta je dakle u tome da je kriminalna grupa, zloupotrijebila odluku Glavnog republičkog tužioca, nije je ispoštovala nego je zamijenila predmete i umjesto Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu tu prijavu je obrađivala Medić Mira iz OJT Bijeljina te je falsifikovala datum donošenja odluke za više od godinu dana i ona to - ONI TO sada žele da sakriju, (Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.).
Sa druge strane, okružni tužilac Jovana Tomaš, koja je prema pomenutoj odluci Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) morala raditi na tom predmetu, montirala je nezakonito optužnicu protiv mene za "povredu ugleda suda" te je jasno da su ova dva predmeta u direktnoj vezi i ne moram posebno objašnjavati zašto mi je izuzetno bitno da imam uvid u svaki dokument iz oba spisa.
Tu naravno nije kraj bezobzirnosti i bahatosti tužilaštva, jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, evo već 16 mjeseci brutalno krši sva prava iz zakona i prikriva dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost u postupku koju su pokrenuli protiv mene.
Iz jedinog odgovora, takozvanog "odgovora" koji sam ikada dobio od njih, (OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.) vidi se da takođe pišu laži, kako je navodno sud odgovoran za davanje informacija a sa druge strane kriju kompletnu dokumentaciju čak i od sudije. Podsjećam da je nedavno Visoko sudsko i tužilačko vijeće uputilo jasan i precizan nalog Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopis) da postupi prema mom zahtjevu i objelodani dokument na osnovu koga zasnivaju nadležnost te da ih obavijeste o tome.
Već sam ranije u dopisima pominjao te ponavljam da od suda očekujem da obustavi sve dalje radnje u ovom predmetu, sve dok Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ne dostavi dokaze sudu da imaju nadležnost u predmetu za "povredu ugleda suda" protiv mene, da su podatak o tome dostavili Visokom sudskom i tužilačko vijeću te da su i meni uručili kupiju tog navodnog ovlaštenja.
Nadalje od suda tražim da sačini naredbu koja se odnosi na sve javne organe, da mi omoguće uvid u sve spise koje su povezani sa mnom i mojim pravnim interesima, kako se bahati i korumpirani pripadnici kriminalnih klanova ne bi više ismijavali sa zakonima, ustavom i garantovanmi pravima.
Da li tužilaštvo uopšte smatra da mora postupati po zakonu o krivičnom postupku, da je ovo ozbiljan posao kojim se bavi a ne neka "igra skrivalice" gdje kriju ne samo spise koje meni mogu ići u prilog, nego kriju i dokazni materijal pa čak kriju i skoro godinu i po, dokument na osnovu koga lažno tvrde da imaju nadležnost.
Više puta sam isticao da plan kriminalne grupe koja je ovo smisla nije uopšte da se vodi postupak nego da stvori uslove za moju likvidaciju, što naravno uopšte nije morala znati ne samo sudija Malović, nego sam uvjeren da ni okružni tužilac Jovana Tomaš nije znala te detalje, nego je postupila po naredbi glavnog okružnog tužioca Rajka Čalovića a jedan od pripadnika kriminalne grupe koji stoji iza svega je upravo Borovčanin Danko, koji uporno insistira na tome da me pripadnici sudske policije kojom on komanduje, odvedu na Sokolac kako bi obavijestio svoje saučesnike a onda me sudski policajci tamo ostave kao metu za likvidaciju.
Iako vjerujem da sudija sa tim planom nije bila upoznata, očito je da je duboko pristrasna prema tužilaštvu što se vidi iz zapisnika od 27.09.2018. koji je daleko od stvarnog stanja a pominjem samo to da uopšte ne postoje podaci o tome da sam tražio hitnu pomoć i povraćao dva puta a lažno je predstavljeno da nemam primjedbi na postupajuću sudiju.
To pitanje je izuzetno bitno a uopšte mi nije ni postavljeno što je nevjerovatno jer sam više od 10 puta najmanje, istakao i konstantno to ponavljam u svim dopisia da ne priznajem legitimitet ni Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu niti osnovnog suda u Sokocu te da su oba predmeta potpuno nelegalna i nezakonita i prema tome ni jedan sudija iz Sokoca ili bilo kog drugog suda izvan teritorije Bijeljine ne može biti nadležan, niti ga priznajem ni po zakonima Republike Srpske a sa druge strane ne priznajem ni Republiku Srpsku ni Federaciju Bosne i Hercegovine niti Bosnu i Hercegovinu u cjelini, niti ijedan njihov organ.
Sudija Malović, ako želi da pomogne kriminalnoj grupi i pruži im novu, povoljniju priliku za likvidaciju, neka nastavi sa nelegalnim i nezakonitim djelovanjem i ponovo naredi moje dovođenje a sa druge strane ukoliko želi nezakonito nastaviti postupak predložio sam i ponavljam da bih prihvatio dobrovoljno, isključivo mjeru pritvora, koja mi se može dostaviti i putem mejla, te bih odmah postupio po uputama iz tog obavještenja.
Ali to bi naravno za tužilaštvo bilo mnogo teže izvodljivo jer bi morali obrazložiti zbog čega traže takvu mjeru i priložiti dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnosti što je za njih nemoguća misija.
Ja sam sa svoje strane obavjestio javnost, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Republičko tužilaštvo, svoje prijatelje i rodbinu o planu za likvidaciju te ukoliko se nastavi sa ovim bezakonjem pa me pripadnici mafije ubiju prilikom nekog od transporta, glavni krivac za to će biti sudija Branka Malović, nevezano za to što nije učestvovala u montiranju optužnice jer ona potpisuje naredbe iako je svjesna i dostavio sam dokaz da je OJTIS lažiralo nadležnost i da uopšte nema optužnice na njihovom sajtu.
Sada u spisu postoji moja kopija primjerka poteklog iz Republičkog tužilaštva koju sam predložio kao dokaz a koja potpuno isključuje Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu kao stranku u ovom predmetu i pokazuje da su obična kriminalna organizacija koja se služi najpodmuklijim metodama da bi eliminisala sve koji su smetnja tajkunsko političkoj mafiji koja godinama ubija i pljačka građane.
Tužilaštvo u cjelini je isključivo servis mafije i nema nikakve veze ni sa Republikom Srpskom ni sa važećim zakonima nego postupa isključivo prema nalozima iz "Crne knjige" koju je javno pred kamerama objelodanio šef mafijaškog režima.
Primjena toga u praksi i neviđene gestapovske metode su viđeni na primjeru otmice i likvidacije Davida Dragičevića u Banjaluci uz najpodmukliji pokušaj satanizacije i kriminalizacije žrtve koju su zvjerski ubili pripadnici režima. Klasične likvidacije, vatrenim oružjem ili eksplozovom, kako je recimo režimska mafija ubila Milana Vukelića još prije 12 godina da ne pominjem...

PRILOZI

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.
Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.
UDT obavjest po 17828/18 od 11.09.2018.
Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me