Sreda, Januar 02, 2019

ČLANAK 960

Sudija Malović Branka je već izvršila previše radnji kojima je pokazala pristrasnost prema OJTIS i potpuno je svjesna da ta kriminalna organizacija nema legitimitet te da je smišljeno lažirala nadležnost u predmetu...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

PRIJEDLOG ZA SAMO - IZUZEĆE SUDIJE IZ PREDMETA 89 0 K 058509 18 KPS

ZKP, članovi - Razlozi za izuzeće :
Sudija ne može vršiti sudijsku dužnost:
a) ako je oštećen krivičnim djelom; b) ako mu je osumnjičeni, odnosno optuženi, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni, odnosno vanbračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena; v) ako je sa osumnjičenim, odnosno optuženim, njegovim braniocem, tužiocem ili oštećenim u odnosu staraoca, staranika, usvojioca, usvojenika, hranioca ili hranjenika; g) ako je u istom krivičnom predmetu učestvovao kao sudija za prethodni postupak, sudija za prethodno saslušanje ili je postupao kao branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca, ili je saslušan kao svjedok ili kao vještak; d) ako je u istom predmetu učestvovao u donošenju odluke koja se pobija pravnim lijekom; đ) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.
Postupak za izuzeće :
(1) Sudija, čim sazna da postoji koji od razloga za izuzeće iz člana 37. tač. a) do d) ovog zakona, dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu i da o tome obavijesti predsjednika suda. Ako sudija smatra da postoje okolnosti iz člana 37. tačka d) ovog zakona, obavijestiće o tome predsjednika suda. (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju kada se radi o izuzeću predsjednika suda - o njihovom izuzeću odlucuje opšta sjednica.

Sudija Malović Branka je već izvršila previše radnji kojima je pokazala pristrasnost prema OJTIS i potpuno je svjesna da ta kriminalna organizacija nema legitimitet te da je smišljeno lažirala nadležnost u predmetu.
Ali sada ću potencirati samo jednu situaciju koja je dovoljna da sudija Malović iz moralnih i profesionalnih razloga zatraži svoje izuzeće.
Naime 27.09.2018. sam više puta od pripadnika sudske policije zatražio hitnu pomoć, zbog teških zdravstvenih tegoba uzrokovanih alergijom na polen ambrozije i u sudnici ponovo zatražio hitnu pomoć istakavši da sam prilikom transporta zbog dodatno otežanih uslova povraćao 2 puta i uz sve to sam držao kesu u rukama kako ne bih ponovo povraćao na pod kancelarije.
Sve to je ostalo nezabeleženo u zapisniku a sudska policija me je poslije svega u tako teškom stanju ostavila na ulicama Sokoca, bez ukazane pomoći, (o čemu sam već dostavio dokaz) i kao metu plaćenim ubicama na šta sam upozoravao i sudiju Malović.
Istina je da navedeni članovi ne opisuju u potpunosti ovakve primjere ali KO UOPŠTE POŠTUJE ZAKON ???
Ne poštuju ga ni okružni tužioci ni sudije jer da ga poštuju ne bi bilo moguće da se ovako brutalno lažira nadležnost i da to sud toleriše i podržava.
Najprofesionalniji i najmoralniji čin bi bio da sudija Branka Malović sama zatraži svoje izuzeće sa obrazloženjem da je nedovoljnom pažnjom dovela stranku u tešku zdravstvenu i životnu opasnost... pa neka neko drugi nastavi da organizuje uslove za moju likvidaciju.
OČEKUJEM DA ME O OVOM I SVIM DRUGIM PRIJEDLOZIMA I ZAHTJEVIMA PISMENO OBAVJESTITE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me