Sreda, Oktobar 12, 2011

CLANAK BROJ 48


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Zalba po Predmetu: 80 0 P 031776 11 P               TUŽBA
Tužilac: BUDIMKA BAJO BOLLIN
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA
Ističem prije svega jedan tehnicki, administrativni nedostatak ili propust Rjesenja, kojim se odbacuje Tužba, a to je netačno pozivanje suduje na član 344, ZPP-u. Naime u članu 53 ZPP-u, istaknuta je veza sa članom 334.
Moguće je istina da je do propusta doslo, slucajno, greškom sudije zbog sličnosti brojeva ili greškom daktilografa, ali to ne opravdava sudiju obaveze da provjeri tekst svog Rješenja, prije nego se uputi ka stranci...
Ističem da je primjerak Zakona, na koji se pozivam, preuzet sa zvanicnog sajta Suda u Bijeljini.
Nadalje se navodi na samom početku Obrazloženja, da je Tužba, vraćena radi ispravke i dopune??? Pitenje je sada, sta znači izraz "VRAĆENA". Da li je to stvarno stanje ili se radi o metafori??? Tužba istine radi nije vraćena, što znači ili da je došlo do propusta Suda ili se koristi termin, koji nije adekvatan...
No to naravno, nije argument za ovu Žalbu, nego se radi o nevjerovatnim previdima sudije u obradi i analizi ove Tužbe.
Navodi se dakle da tužbeni zahtjev nije određen, te se taj stav obrazlaže. U nastavku predočavam doslovce tekst, koji je predat Sudu, a odnosi se na ovu stavku:
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da je gđi Budimki, nanesena materijalna šteta, krivicom organa tužene, zbog brutalnog pravnog nasilja i sprečavanju zakonom predviđenih prava i procedure i istaknuta je vrijednost nanesene štete. Dijelovi teksta u kojima se o tome govori su obeleženi brojem 2, na četiri mjesta u prilogu jedan. To što je korišten termin, "oko 1000 KM" je uslovljeno time, da je najveći dio troškova koje je imala, gđa Budimka, platila u Švajcarskim francima, te je zbog poznatog rasta kursa iznos nestalan i danas je osjetno veći.
Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena materijalna šteta, tužilji, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje.
U slučaju da tužena prihvati predloženi sporazum, koji je jasno opisan u tekstu, te odmah pokrene istragu o odgovornosti krivaca za ubistvo i prikrivanje ubistva i dokaze o tome objelodani javnosti, ne bi ni bilo osnova da se traži nadoknada za nematerijalnu štetu, jer je majci važnija istina, pravda i zakon, od bilo kog novca.
Zato je odšteta od 5000000 KM (pet miliona konvertibilnih maraka), dakle daljnjih 4999000 KM, u drugom planu, jer zavisi od stava tužene. Dakle to je bilo jasno istaknuto u prvobitnoj tužbi, no kako se ispostavlja da je ipak nejasno, ovom prilikom se objedinjuju sve u jedan osnovni zahtjev.
Dakle traži se da za nanesenu, prije svega nematerijalnu, štetu, duševni bol, maltretiranje, ponižavanje, kršenje ljudskih i prava predviđenim zakonom, za vrijeme fiktivne istrage, te naročito poslije Odluke o nesprovođenju istrage, pola godine poslije ubistva, sve do danas, za samo ubistvo djeteta Ivone Bajo, te materijalnu štetu nanesenu tužilji, kao posljedica tih događaja i nezakonitog hapšenja, tužena Republika Srpska, isplati nadoknadu od 5 miliona KM...
Nije potrebno isticati, da ne postoji novac, kojim se moze platiti zivot jedinog djeteta, gđe Budimke i sav bol nanesen joj od strane službenika tužene sa ciljem da se prikrije ubistvo i zaštite počinioci. Posebno je nezahvalno za bilo koga da odredi iznos takve nedoknade, te se to izbjeglo prilikom prvobitnog teksta, ali kako Sud zahtijeva brojke:
a) 1000000 KM odšteta za ubistvo djevojčice Ivone Bajo
b) 1500000 KM za bol i poniženje tokom fiktivne istrage
c) 1500000 KM za bol, poniženje, maltretiranje, poslije odluke o nesprovođenju istrage
d) 1000000 KM za šok, bol, traume prilikom otkrića materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva.
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM, a razlog zašto je odšteta za ubistvo samo 1 milion KM je to, što vjerujemo, da do smrtnog ishoda nije došlo namjerom organa tužene, nego nepažnjom i neodgovornošću. Svaka od stavki (a-d) će biti posebno dokazivana, i samo u slučaju da se dokažu sve četiri odšteta suma bi bila 500000 KM. što će biti na Sudu da ocijeni. Sporedno traženje je vezano iskljucivo za jedan dan, (10.08.2010.) kada je došlo do nezakonitog hapšenja i iznos koji se traži, kao nadoknada, je (450 F za novu avionsku kartu, 150 F vrijednost dnevnice, za 11.08. kada je tužilja trebala biti na radnom mjestu, 100 F troškovi za taksi usluge i telefonske razgovore, povodom tog događaja. Po trenutnom kursu, taj iznos danas je osjetno preko 1000 KM, ali ga nećemo povećavati i ostajemo pri tom iznosu, na koji se dodaje nadoknada za nematerijalnu štetu, naneseni bol i poniženje tužilje toga dana u iznosu od 9000 KM, te je ukupan iznos sporednih traženja time limitiran na 10000 KM...(kraj navoda)
Jasno je dakle istaknuto koja je visina odštete, koja se traži na ime glavne stvari i sporednih traženja, što je istaknuto podebljanim slovima. Nešto složenije objašnjenje je uslovljeno time, da se tuženoj ostavlja mogućnost dogovora, odnosno nagodbe. Naime postoje dvije opcije: Ili je sva šteta nanesena tužilji nastala djelovanjem pripadnika organizovane kriminalne grupe, koji su korumpirani od lokalnih tajkuna i radili su za njihove interese ili su nalog za svoje radnje dobili od republičke vlade. U prvom slučaju, tužena je odgovorna, samo za nezakonito, hapšenje i zadržavanje, dok bi u drugom slučaju bila odgovorna za kompletnu materijalnu i nematerijalnu štetu...
U svakom slučaju, jasno je navedeno da je 5 miliona maraka, odštetni zahtjev u pogledu glavne stvari, a 10 hiljada maraka se odnosi na sporedna traženja. Tako je nevjerovatno da sudija to nije shvatio...
Drugi argument sudije za odbacivanje Tužbe je navodno, nenavodjenje adrese tužilje:
Jedna od adresa na kojima boravi tužilja, je jasno istaknuta, a to je ista adresa na kojoj se nalazi i punomoćnik. Postavlja se pitanje, kako to da je ta adresa bila validna i dovoljna Sudu kada je nezakonito uhapšena i nezakonito kažnjena tužilja Budimka Bollin Bajo, a sada je nedovoljna i nevažna???
Znači li to da, ako bi kojim slučajem imala nekretnine na desetak lokacija, kao što je to slučaj sa tajkunima koji vladaju ovom zemljom, morala da dostavi adrese svih tih lokacija, da bi tužba bila validna???
No i taj argument sudije nije tačan, jer je kao sadržaj Tužbe, priložen i dokument "PREKID RADNOG ODNOSA " u kome je na vrhu desne strane jasno navedena i druga adresa tužilje.
To što se tada, a ni sada ta adresa, ne "udara na sva zvona" i ne ističe je isključivo uzrokovano namjerom da se tužilji omogući maksimalna sigurnost. Sem što je ubijena njena osmogodišnja ćerka, pokušano je i ubistvo trovanjem Zdenka Baje, u junu 2010 godine, pošto je duže vrijeme praćen od više različitih osoba u civilu i policijskim uniformama. Koliko je ta procedura bila regularna, odnosno nezakonita, jasno je iz činjenice, da 18 mjeseci poslije pokretanja "Posebnih istražnih radnji" te odnošenja računara, nije dostavljeno nikakvo obavještenje o tome, što je moralo biti urađeno najkasnije 6 mjeseci od pokretanja navedenih radnji. Sem toga, što je vrhunac monstruoznosti, od strane OT Bijeljina, izdata je FAŠISTIČKA USMENA NAREDBA, koju sprovodi Sudska policija i koja je uzrok nezakonitog hapšenja, da se:
ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIMA IZ PORODICE BAJO NE DOZVOLI PRISTUP TUZILAŠTVU!
Dakle taj pokušsj ubistva i još nekoliko krivičnih djela, je ostao nezabeležen, jer se izvršavanjem te naredbe, ne dozvoljava pristup dežurnom tužiocu i prijavljivanje krivičnog djela! A i sa kojom svrhom, kada je nalog za ubistvo, očito stigao iz OT Bijeljina, koja je odgovorna za prikrivanje ubistva Ivone Bajo.
Nije naodmet istaći, da je načelnik kriminalističke policije, samo 5 dana pošto su mu predati dokazi o ubistvu i prikrivanju ubistva od strane tužioca Stjepanović Danice, a dan poslije hapšenja gdje Budimke, pošto nam je obaćeo da će podnijeti zahtjev za saslušanje pomenute osobe, pronadjen mrtav i sahranjen po hitnom postupku, bez autopsije...
No ovo je samo gola istina, pozadina dogadjaja, a suština je u tome da je sve ono za što sudija tvrdi, kako se ne nalazi u tekstu, upravo sadržano u samoj tužbi.
Analizom dokumentacije, koja je predata, kako se ističe 15.09.2011. Sud će se uvjeriti da ona sadrži i drugu adresu tužilje i jasno istaknute sume u pogledu glavne stvari i sporednih traženja.
Takođe je i jasno istaknuta vrijednost spora, (podebljanim slovima) koja se doslovce navodi u sledećim redovima:
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
U prilogu 1, brojem 5, (na tri mjesta) oznacen je dio u kome se govori o vrijednosti spora, sto je uočeno i od strane suda. Dakle zavisno od toga da li će tužena prihvatiti sporazum, vrijednost bi bila 1000 KM i praktično ne bi bilo potrebe za Sudskom raspravom, ili 5000000 KM, ako to ne bude prihvaćeno. No kako je očito da je jedini plan tužene da nastavi sa opstrukcijom, u ovoj dopuni tužbe ističe se kao vrijednost spora suma od 5000000 KM. Naravno da je još uvijek otvorena mogućnost da tužena prihvati sporazum i u svom odgovoru sudu to istakne, čime bismo odustali od tog iznosa, te bi ostao samo onaj "sporedni zahtjev" od 10000 KM.
Tužilja se poziva na pravo predvidjeno zakonom da bude oslobođena plaćanja takse,(član 400) jer je jedna od posljedica nezakonitig hapšenja gubitak posla, a prijedlog za to kao i dokaz je u prilozima...
Postavlja se pitanje: KAKO SVE TO SUDIJA NIJE VIDIO???

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me