ČLANAK 1046

Poslije iznenadne "smrti" Biljane Petrović, više niko nema, ne smije ili neće povezivati nezakonito otvaranje lažiranog predmeta i angažovanje provokatora sa uputama da provociraju prijetnje sa tekstovima i komentarima koje su pisali. S obzirom da je tim saopštenjem, vijeće pozvalo nadležne institucije da reaguju i ustanove koje su odgovorne osobe a tužilac Biljana Petrović je znala sve detalje o tome, nije isključeno da njena smrt nije prirodna, odnosno da je mafija uklonila nezgodnog svjedoka i to predstavila kao prirodnu smrt...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI

PRITUŽBA I PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA NAPAD NA PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

Protiv Mićić Ljubiše, Marković Jelene, Sekulić Cvijete, Malović Branke, Borovčanin Luke, Tomaš Jovane i Čolović Rajka zbog kršenja prava garantovanim članom 23 Ustava RS, odnosno "povreda načela nepristrasnosti" i više drugih disciplinskih prekršaja, što je za posljedicu imalo prikrivanje dokumentacije vezane direktno za mene i nastavak prijetnji ubistvom i fizičkih napada čak u zgradi MUP-a, od strane policajca u civilu, pred uniformisanim službenicima koji su to posmatrali i prikrili počinioca koji je pošto me nije uspio uplašiti i otjerati, pobjegao na sprat PU Bijeljina.
UVOD : ZOVSITV - "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca". KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE - NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE Broj: 02/1-021- 641/17. Datum : 15. jun 2017. godine, Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017. Članovi "Napad na sudiju i javnog tužioca", "Povreda ugleda suda", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca".
Dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, transportom iz Sarajeva smrtno je ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a predmet ubistva i materijalni dokaz ubistva, (dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša) uklanjaju pripadnici mafije i u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, peru kaiš hemijskim sredstvom da bi prikrili zločin te uklanjaju dokaz iz istražnih radnji.
Do kraja 2014-te razotkrivam veći broj pripadnika MUP-a, tužilaštva i suda koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva i krijumčarenja a pri tome su čak sačinili falsifikat sudskog rješenja. Pošto sam podneo prijavu o tome i te detalje objavio na internetu, pravi se plan da se formira predmet protiv mene u Istočnom Sarajevu, pokrenu posebne istražne radnje, pokuša "napakovati" neko ozbiljnije krivično djelo te se pripremaju timovi za likvidaciju uz obilje, agenata, špijuna, informatora, doušnika... koje u nastavku nazivam zajedničkimj imenom PROVOKATORI.
ČINJENIČNI OPIS I POZADINA KRIMINALNIH AKTIVNOSTI :
U ovoj pritužbi i prijavi, ističem više osoba koje su postupale u više predmeta a zajedničko je to što su izvršile napad na pravo garantovano članom 23, Ustava Republike Srpske a koje su kao sudije prema zakonu o sudovima, dužni da štite.
Ovdje se čak ne radi o nekom propustu, nego o smišljenom kriminalu s obzirom da sam se na pravo iz člana 23, pozivao pismeno i to više puta a što su navedene sudije i okružni tužioci ignorisali i smišljeno pružile pomoć ne samo drugoj strani nego i pripadnicima mafijaškog klana koji su izvršili više teških krivičnih djela.
Dakle uopšte ne govorim o tome, kakve su presude donosili i sa kojim obrazloženjem, nego isključivo o pristrasnosti prema drugoj stranci i onemogućavanju mene kao po zakonu ravnopravne stranke da dođem do materijala koji kriju pripadnici mafije u organima Republike Srpske.
Posljedica svega nije dakle samo kriminalno postupanje i kriminalne presude nego i praktično ohrabrivanje, podržavanje i podstrekivanje pripadnika mafijaškog klana da osim što su me ranije napadali i prijetili prekriveno, sada su to počeli da čine javno čak u zgradi policije te sam 22.05.2019. fizički napadnut od strane NN batinaša a koga su poslali šefovi MUP-a sa sprata policijske uprave Bijeljina.
Druga važna činjenica je to da je zbog sabotaže prava iz člana 23 ustava RS, meni i danas nepoznat sadržaj lažirane optužnice, odnosno predmeta T17 0 KT 0006630 15, koji je protiv mene pokrenulo nenadležno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i prije svega nije mi poznato ime tužioca koji je otvorio taj predmet.
Naime meni je poziv za izjašnjenje poslala Jovana Tomaš 22.06.2017. a prije nekoliko dana sam istraživao imenovanja i došao do podatka da je ista imenovana za tužioca tek oko dva mjeseca ranije što znači da nikako nije mogla otvoriti i voditi predmet u 2015. godini.
S obzirom da je nadležnost lažirana, odnosno falsifikovana to je upravo tužilac koji je otvorio predmet morao pred sudom da objašnjava kako je to i zašto učinio, da li je uopšte imao uvid u podmetnuti akt T12 0 KTA 0000398 15, republičkog tužilaštva kojim se u stvari moja krivična prijava daje njima u rad ili ga je neko obmanuo.
Istraživanje o tom imenovanju sam obavio poslije slušanja video intervjua Slobodana Vasiljevića koji je preživio pokušaj likvidacije od strane grupe kriminalaca sa područja Istočnog Sarajeva.
Zanimljivo je da su pripadnici te grupe pokušali preko svog prijatelja, provokatora A.D. da me kontaktiraju i uvuku u sličnu zamku za likvidaciju kao i to da je organizator likvidacije na Vasiljevića, Slaviša Jurošević, dugogodišnji kriminalac, koga konstantno i smišljeno štite pripadnici tužilaštva u Istočnom Sarajevu te su čak pokušaj ubistva uz korištenje vatrenog oružja i ranjavanje žrtve preformulisali u "izazivanje opšte opasnosti" te je Jurošević dobio samo simboličnu novčanu kaznu.
Za takvu pristrasnost i suštinski saučesništvo sa plaćenim ubicama, najveću odgovornost snosi glavni okružni tužilac Rajko Čolović ali naravno i tužioci koji su radili na tim predmetima a pomenuta grupa je samo jedna od više njih koje su pokušavale i mene navesti u zamku i likvidirati. Ostavljanje na slobodi ovakvih plaćenika, odnosno konstantna pomoć i saučesništvo Čolovića i njegovih saučesnika ima za cilj da uvjek posjeduju uticaj i moć nad pojedincima koji će po potrebi izvršavati likvidacije nad protivnicima mafijaškog klana.
Preživjeli Slobodan Vasiljević je dakle pomenuo da u predmetu po napadu na njega radi mlada tužiteljka što me asociralo na Jovanu Tomaš te sam istraživao i ustanovio da je imenovana tek 2017-te a u nastavku se pominje da je tužilac Biljana Petrović u međuvremenu preminula.
S obzirom da je u pitanju tužilac, koja je praktično po nalogu Rajka Čolovića prekvalifikacijom pokušaja ubistva u "izazivanje opšte opasnosti" "oslobodila" plaćenog ubicu, Slavišu Juroševića, ista je znala mnogo o nezakonitim aktivnostima Čolovića, njegovim vezama sa kriminalnim krugovima i nezakonitim "posebnim istražnim radnjama" te angažovanjem provokatora koji su me kontaktirali prethodnih godina a posebno H.P.G. komšinicu tužilaštva, koja je po angažovanju javno prijetila vješanjem pripadnika pravosuđa. Poslije iznenadne "smrti" Biljane Petrović, više niko nema, ne smije ili neće povezivati nezakonito otvaranje lažiranog predmeta i angažovanje provokatora sa uputama da provociraju prijetnje sa tekstovima i komentarima koje su pisali.
Ovdje je dakle veoma neobično to da pomenuta okružni javni tužilac, "umire" iznenada svega 4 dana poslije održane sjednice i saopštenja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, vezano za uvrede i prijetnje vješanjem pripadnicima pravosuđa a izrečene od strane jednog od angažovanih provokatora.
S obzirom da je tim saopštenjem, vijeće pozvalo nadležne institucije da reaguju i ustanove koje su odgovorne osobe a tužilac Biljana Petrović je znala sve detalje o tome, nije isključeno da njena smrt nije prirodna, odnosno da je mafija uklonila nezgodnog svjedoka i to predstavila kao prirodnu smrt.
U prilogu je više sudskih dokumenata i novinskih članaka te prije svega tekst "Hronologija važnijih događaja po datumima" na koji skrećem pažnju jer se samo čitanjem tih povezanih događaja može steći uvid u razmjere kriminala iza koga stoje pripadnici mafijaškog klana...

PRILOZI

Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
HPG provokator - start
Od koga policija štiti Ružicu Jukić 12.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
Biljana Petrović - in memoriam 18.08.2017.
HPG provokator - djelovi prepiske
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Darko Elez izašao iz zatvora 13.11.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P
Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda
Zahtjev za SP i sud u Sokocu
Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Pismo Mitra Stankovića od 11.06.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902