ČLANAK 1042

Kada se jedan takav brutalni pokušaj ubistva, ne predstavi čak ni kao nanošenje tjelesnih povreda, nego samo "izazivanje opšte opasnosti" onda je jasno da je tužilaštvo, mnogo monstruoznija zločinačka organizacija, nego onaj koji ispalio metak. I to je dakle sistem prema kome zločinačka organizacija Republika Srpska, formira svoje batinaše i plaćene ubice, tako što ih vrbuje za neka sitna ili čak podmetnuta krivična djela a onda ih oslobađa od istraga u nekim postupcima, kako bi ih mogla upotrijebiti za premlaćivanja i likvidacije onih koji su smetnja njihovim pljačkaškim aktivnostima...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

ANGAŽOVANJE DOUŠNIKA I PRIPREME POKUŠAJA UBISTVA

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...
Gomila doušnika, informatora i plaćenih ubica je tokom godina, bila angažovana da me špijunira i pokušava odvući na udaljenu lokaciju sa namjerom da me ubiju ali sada se evo prešlo i na to da državni službenici, odnosno Republika Srpska direktno izvršava fizičke napade i prijeti ubistvom.
Nije to nažalost usamljeni slučaj, nego je od podnošenja moje tužbe u otprilike posljednjih godinu dana, izvršeno više od 10 likvidacija a posljednje su ubistvo Slaviše Krunića kod Banjaluke i na sreću samo pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima.
Taj pokušaj ubistva je direktno povezan sa mnom, odnosno izvršioci pokušaja likvidacije su povezani sa mnom s obzirom da je putem posrednika ta grupa izvršila kontakt sa namjerom da me navuče u zamku, za šta prilažem, (Prepiska sa informatorom) dio komunikacije kao dokaze.
Kriminalna grupa koja je pokušala likvidaciju Vasiljevića, čiji su članovi uhapšeni i vođa te kriminalne grupi Jurošević koji nije uhapšen nisu jedini izvršioci pokušaja likvidacije, nego su saučesnici u tome sud i tužilaštvo a izvršioci su samo njihovi ortaci.
Slaviša Jurošević uživa punu zaštitu prije svega tužilaštva a potom i suda jer je izvršilac više napada sa prijetnjama prebijanja i prijetnjama ubistva i čak pokušajem ubistva.
Ovom prilikom ističem samo napad na novinarsku ekipu 2011-te, te pokušaj ubistva gospodina Pantića u domu zdravlja, kada je na istog pucao iz pištolja i pogodio ga a zločinačka organizacija tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koja je protiv mene montirala optužnicu su pokušaj ubistva prekvalifikovali u "izazivanje opšte opasnosti", (Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15) te je ubica u pokušaju osuđen na samo 800 KM.
Kada izletnici pored rijeke raspale roštilj pa se slučajno zapali trava, bukne plamen, bez da iko strada i bez materijalne štete, to je "izazivanje opšte opasnosti" a ovdje imamo slučaj da je nasilnik napao građanina, tukao ga, povrijedio a kada je ovaj otišao da mu se ukaže pomoć, otišao po pištolj, krenuo za žrtvom ušao je za njim u ambulantu i pucao sa namjerom da ubije i pogodio, ranivši čovjeka. To je prema tada važećem zakonu a i prema novom u relevantnom članu po stavu 5, bilo minimum 1 pa sve do 10 godina zatvorske kazne bez opcije da se može izreći novčana kazna uopšte. Tužilaštvo je dakle uzimanje oružja u ruke poslije fizičkog sukoba, odlazak za žrtvom u ambulantu i pucanje u istog, preformulisalo u "NEHATNO PUCANJE U VAZDUH NA SVADBI ILI SLAVI", da bi primjenili stav 4 i oslobodili svog saučesnika u zločinima, kako bi bio upotrebljiv za naredna zastrašivanja i likvidacije po potrebi.
Kada se jedan takav brutalni pokušaj ubistva, ne predstavi čak ni kao nanošenje tjelesnih povreda, nego samo "izazivanje opšte opasnosti" onda je jasno da je tužilaštvo, (OJTIS) mnogo monstruoznija zločinačka organizacija, nego onaj koji ispalio metak a istini za volju ovdje sud nije imao mnogo veliki dijapazon kazni na raspolaganju, osim što je mogao odbaciti tu besmislicu od optužnice i uputiti je disciplinskom tužiocu a naravno da ima osnova i za krivični progon tužioca.
I to je dakle sistem prema kome zločinačka organizacija Republika Srpska, formira svoje batinaše i plaćene ubice, tako što ih vrbuje za neka sitna ili čak podmetnuta krivična djela a onda ih oslobađa od istraga u nekim postupcima, kako bi ih mogla upotrijebiti za premlaćivanja i likvidacije onih koji su smetnja njihovim pljačkaškim aktivnostima.
Ali s obzirom da je u posljednje vrijeme, bilo mnogo likvidacija, neki iz tih grupa su u pritvoru, neki su u bjekstvu a mnogi se kriju iz straha da ne bi bili ne samo uhapšeni, nego ubijani i doneseni na lice mjesta, kao lažni izvršioci, poput recimo slučaja atentata na Slavišu Krunića, gdje je na licu mjesta ostavljen "atentator" a oko njega nema ni jedni kapi krvi.
Motive za likvidaciju Slaviše Krunića je otkrila porodica Dragičević, objavivši da su iz njegove agencije dobili dosta video snimaka, vezano za otmicu i likvidaciju Davida Dragičevića a nesumnjivo je da vlasnik zaštitarske firme ima, odnosno imao je obilje materijala sa dokazima o razbojništvu kriminalaca iz redova policije, koji nesmetano dilaju narkotike, koristeći se upravo kriminalnim grupama kao pomoćnim sredstvom, istim onim koje oslobađaju tužilaštva i sudovi.
Tako ću ja morati opet lično da odem, pošto sam zatražio video snimke sa napadom na mene i prijetnjom ubistvom a moguće da je već pripremljen scenarij za moje ubistvo, možda neki novoprimljeni policajac koji će da se igra pištoljem kao "slučaj Deurić" u Vlasenici.
Kako je poznato, tom prilikom je ispred zgrade suda ubijen građanin, koji je trebao svjedočiti u sudskom postupku a zvanična verzija je da je u pitanju slučajno ubistvo, no s obzirom da je Mladen Deurić, prijatelj osobe, koja je odavno angažovana da me kontaktira i navuče u zamku, meni je jasno da je ta pričica lažna.
Ko zna koliko je pripadnika kriminalnih grupa, kojima je prijetila dugogodišnja robija, primljeno na pozicije policajaca, sudskih policajaca pa i tužilaca i sudija, ministara itd, pošto su im prethodno sakriveni dokazi krivice ili gurnuti negdje duboko u fioke a sve sa ciljem da budu poslušni izvršioci kriminalnih radnji za slučaj potrebe.
No još direktnija veza od ovog primjera ubistva je pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića u kome je učestvovalo više lica a neki od njih su u prijateljskim vezama sa istom osobom, koja me pokušala namamiti u zamku. Ovom prilikom prilažem završni dio komunikacije, (Prepiska sa informatorom) koja se odigravala neposredno poslije podizanja optužnice protiv mene i u vrijeme kada se očekivao moj dolazak na Sokolac gdje bi me dočekao tim za likvidaciju.
Osoba koja me je pozivala na sastanak, moguće nije uopšte bila upoznata sa pravim planovima i vjerovatno je tada samo trebalo da me egzekutori vide i snime kako bi me lakše uočili prilikom dolaska na Sokolac a nije isključeno i da bi tada pokušali ubistvo odmah, da sam otišao. Ovaj događaj uopšte nisam ranije pominjao a bilo ih je mnogo i posebno nema svrhe prijavljivati ovakve događaje ni policiji ni tužilaštvu jer se radi o njihovim saučesnicima.
Ranije sam opisivao samo dva druga slučaja i to direktne prijetnje upućene preko interneta od osobe koja je bila zadužena da me prati u civilu a tekstove je pisala bukvalno u ime suda, (Replika na kriminal u vlasti - "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720") poručujući mi "da stavim prst na čelo i dobro razmislim ako već nije kasno".
Drugi slučaj je primjer doušnika koji je više puta angažovan da me kontaktira i navuče u zamku i to prvi put još 2010-te a 2017-te, samo petnaestak dana prije poziva u Istočno Sarajevo u tužilaštvo, došao je i 3 sata me ubjeđivao da idem sa njim kod neke osobe, ne navodeći ni gdje, ni njeno ime, ni čime se bavi.
Jedino što je otkrio je da bismo trebali ići u pravcu Ugljevika i dalje prema Tuzli a zanimljivo je da osoba za koju sam napisao da me vjerovatno napala 22.05.2019. ima prebivalište u Donjoj Tinji što je u istom pravcu.
Audio snimak od nešto manje od 5 minuta, pod nazivom "Agent.mp3" sam dostavio na disku, sudu u Sokocu, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu te predao u Prekršajnom postupku 80 0 Pr 097548 18 Pr, koji je pokrenut protiv mene poslije falsifikovanja činjeničnog stanja od strane načelnika OC sudske policije u Bijeljini i instriusanja sudskih policajaca da lažno svjedoče na sudu protiv mene, što sam već dokazao u tom sudskom postupku.

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902