ČLANAK 1041

Prema zakonu o sudovima, zakonu o krivičnom postupku, i zakonu o tužilaštvima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost za postupanje, niti su je ikada bilo kojim rješenjem dobili, te su gospoda Rajko Čalović i Luka Borovčanin najobičniji kriminalci koji su brutalno zloupotrijebili svoj položaj i lažirali predmete koje su po mom planiranom ubistvu, namjeravali adaktirati ili uništiti, kako bi prikrili svoje kriminalne radnje...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KAO SERVISI MAFIJE

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...
22.05.2019. prilikom pokušaja da ostvarim više prava garantovanih ustavom i zakonima, te prijavim više lica za krivična djela, fizički sam napadnut u zgradi PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se više ikada pojavim u zgradi policije.
Ako i nije napad izveo na mene gospodin Stanković nego neki drugi službenik, ono što zasigurno znam je da je napadač na mene Ljubiša Mićić od koga sam u sudskom postupku 80 0 P 097102 18, više puta usmeno i 3 puta pismeno, tražio da primijeni Ustav i zakone, da zaštiti pravo garantovano članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48, ne može ni oduzeti ni ograničiti a što je sud i prema Ustavu i prema zakonu o sudovima dužan da obezbedi, dužan da štiti prava garantovana Ustavom i zakonima.
Iako sam u više dokumenata pismeno upozorio u sudskom postupku da ću svakoga onoga ko napadne na bilo koje moje pravo, tretirati i kao saučesnika u pokušaju mog ubistva i kao saučesnika u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, Ljubiša Mičić, odnosno sud, odnosno Republika Srpska su brutalno zgazili ustav i garantovana prava i oduzeli mi pristup dokumentaciji koju sam tražio a sve sa ciljem da pomognu, ne samo suprotnoj stranki, nego grupi kriminalaca koji su pokušali lažirati nadležnost koju prema zakonu nemaju kako bi stvorili uslove za moju likvidaciju.
I sad tu više nije u pitanju ni jedan pojedinac, nego je Republika Srpska zločinačka organizacija, sud je zločinačka organizacija, ne neki pojedini nego kompletan sudski sistem. Tužilaštvo je zločinačka organizacija, policija je zločinačka organizacija.
Kompletna, takozvana "Republika Srpska" je zločinačka organizacija, privatizovana i pod kontrolom mafije a svi navedeni organi su zločinačke organizacije, koje učestvuju i saučestvuju u najtežim krivičnim djelima.
MOJE VIŠEGODIŠNJE TVRDNJE I UPOZORENJA NA OVU TEMU PODRŽAVAJU I ISTAKNUTI PRIPADNICI PRAVOSUDNIH ORGANA, KAO ŠTO SU GOSPODA GORAN NEZIROVIĆ I BRANKO PERIĆ ŠTO JE POHVALNO I POKAZUJE DA POSTOJE SUDIJE KOJE NE ŽELE BITI SASTAVNI DIO MAFIJE.
Da je sud zločinačka organizacija, nije dokaz samo ovaj posljednji događaj kada mi je direktno prijećeno ubistvom, nego i više sudskih postupaka prethodnih godina počev od 2012. (80 0 P 043325 12 P2) u kojima sam zahtijevao da se poštuju Ustavom garantovana prava i da mi se uruči dokumentacija prema članu 23 Ustava Republike Srpske, što nikada sud nije htio da uradi ali je zato smišljeno prikrivao, čak i falsifikate sudskih rješenja koji su se pojavljivali i štitio pripadnike zločinačke organizacije, predstavljajući njihova krivična djela kao službene radnje.
IZMEĐU NN SLUŽBENIKA U CIVILU, KOJI U ZGRADI MUP-A, NAPADA MOJE PRAVO NA ŽIVOT GARANTOVANO ČLANOM 11, USTAVA RS I SUDIJE, ODNOSNO OKRUŽNOG TUŽIOCA, KOJI NAPADAJU NA PRAVA GARANTOVANA ČLANOVIMA 16, 23, 48... NEMA NIKAKVE RAZLIKE.
Ovom prilikom prilažem "Odgovor Debeljević Milorada na 80 0 P 034147 11 P" na moju tužbu gdje tvrdi da se uopšte ne poznajemo da sam sve događaje izmislio i da, što je najvažnije on lično, nikada nije službeno postupao u bilo kojoj pravnoj stvari vezano za mene. I poslije toga zvaničnog odgovora stranke koja je tužena, pošto sam dokazao da je sve istana a ne izmišljeno, sud brutalno falsifikuje činjenice i oslobađa krivce odgovornosti tvrdeći da su službeno postupali što je u svakom slučaju saučesnistvo u napadu na mene a i saučesnistvo u prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Za ovaj fizički napad, koji sam pomenuo i prijetnje ubistvom, vezan je drugi sudski postupak, (80 0 P 097102 18) u kome sam još u januaru 2018. zatražio dokumentaciju od MUP-a, što nije učinjeno a sud je saučestvovao u tom kriminalu i praktično dao podsticaj nasilnicima da prijete i ubijaju koga god žele.
Iako sam već naveo da je kompletna Republika Srpska, zločinačka organizacija kao i tužilaštvo i policija, ovdje ću akcenat staviti prije svega na sud kao zločinačku organizaciju, jer ima zakonom neku zaštitu, koja se zove krivično djelo "povreda ugleda suda" a koje je iskorišteno kao izgovor za lažiranje nadležnosti protiv mene, posebne istražne radnje i prikupljanje podataka kao preduslov za likvidaciju.
Iako u postupku po mojoj tužbi 80 0 P 097102 18, vezano za montiranu optužnicu protiv mene, (T17 0 KT 0006630 15) tužena Republika Srpska nije napisala ništa u svom odgovoru, čime bi opravdala nadležnosti a ni u podnesku koji je kasnije predala, iako nije htjela da dostavi čak ni predmet iz tužilaštva u kome sam ja optuženi, sud je dozvolio takvo bezakonje i zloupotrebu moći zločinačke organizacije Republike Srpske.
I ne samo to, zločinačka organizacija sud, se usudio, da moj zahtjev za dostavu kompletnog spisa ili kopije preinači i zatraži "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." naravno unaprijed dogovoreno, kojim pripadnici mafijaške mreže, pokušavaju nekako opravdati svoje gestapovske metode.
Iako dakle u odluci republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) jasno stoji da im se dostavlja moja krivična prijava koju sam podnio protiv pripadnika suda i pravobranilaštva pa je i osnovcu jasno da im se ne dostavlja prijava protiv mene, najpodmuklijom manipulacijom, pripadnici tužilaštva spajaju drugi materijal sa tom odlukom i tvrde kako je republičko tužilaštvo postupajući po nekom dopisu dodijelilo im u rad predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene.
Prema zakonu o sudovima, zakonu o krivičnom postupku, i zakonu o tužilaštvima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost za postupanje, niti su je ikada bilo kojim rješenjem dobili, te su gospoda Rajko Čalović i Luka Borovčanin najobičniji kriminalci koji su brutalno zloupotrijebili svoj položaj i lažirali predmete koje su po mom planiranom ubistvu, namjeravali adaktirati ili uništiti, kako bi prikrili svoje kriminalne radnje.
I to što nije dostavljen čak ni spis iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, samo po sebi govori da se željelo spriječiti da dođem i do nekih drugih dokumenata o kriminalnim radnjama koje su vršene tokom prethodnih godina.
S obzirom da je nastupila "nestašica" plaćenika za likvidacije od kojih je dobar dio u pritvoru a ostatak u bjegstvu ili se pritajio, ugroženi pripadnici mafije iz policije sada lično prijete ubistvima na javnom mjestu i ne bi me uopšte iznenadilo da poslije pravnog nasilja i neke sudije te okružni tužioci, (recimo Marković, Gruhonjić, Kovačević...) krenu u fizičke napade na mene.
DA IZA MONTIRANE OPTUŽNICE STOJI MAFIJA A NE LEGALNI ORGAN DOKAZUJE I MOJ MOMENTALNI ZAHTJEV PO POZIVU ZA "ISPITIVANJE" U TO TUŽILAŠTVO, 22.06.2017. KADA SAM TRAŽIO PISMENI PRIMJERAK RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI. SHVATIVŠI DA SU OTKRIVENI NIKAD NISU POSLALI DOKUMENT O NAVODNOJ NADLEŽNOSTI A POŠTO SAM PREŽIVIO SVE POKUŠAJE UBISTVA, ONDA SU IZMISLILI NEVIĐENU BUDALAŠTINU DA BI OPRAVDALI SVOJE GESTAPOVSKE METODE...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902