ČLANAK 859

Upozoravam sudiju Marković Jelenu da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA. IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

DOPUNA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Dokument - dokaz na osnovu kog podnosim dodatni tuzbeni zahtjev su skenirane "Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17" koje su mi uručene uz rješenje, na kućnom pragu od strane službenice Osnovnog suda i to poslije poslednjeg održanog ročišta u ovom postupku što je u skladu sa odredbama ZPP-u član 57, s obzirom da ovu dopunu - preinaku nisam mogao izvršiti ranije. Nevezano za to da li će ova dopuna biti prihvaćena, predlažem da se dokazi koje sada prilažem usvoje s obzirom da jedan dio nisam imao ranije a jedan dio sam pokušavao predati na prethodnom ročištu što je sudija Marković Jelena potpuno neprofesionalno i nezakoniti spriječila. Stoga upozoravam sudiju da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA...
Sugerišem da u skladu sa odredbama ZOO, (Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ) materijalnu odštetu koju tražim, tužena RS nadoknadi od direktno odgovornog načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je primjenjivao mjere zabrane pristupa uprkos tome što za njih nije postojala nikakva pismena naredba - rješenje niti je ikada vezano za to vođen bilo kakav postupak. Istu osobu je ovde tužena uzela u zaštitu u predmetu 80 0 P 039976 12 P suprotno odredbama člana 48 ustava RS, uz "savjet" da sam trebao tužiti Republiku Srpsku. Zbog te podrške Borovčanin se dodatno osilio i nastavio sa razbojničkim, fašističkim postupcima prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.

Predlažem da uz već istaknute tužbene zahtjeve, Sud donese i sljedeću: PRESUDU
- Tužena Republika Srpska se obavezuje da u roku od 30 dana isplati tužitelju Zdenku Baji, 1700 KM na ime materijalne štete koju je uzrokovala 15.12.2016. nezakonitim napadom na imovinu, (mrežasta metalna korpa i dječji ruksak iz predmeta KTA-596/09 i 80 0 K 065167 Kpp) te prava tužioca garantovana članovima 16 i 23 Ustava Republike Srpske, (podaci o otvaranju i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentacija prikupljana istražnim radnjama po KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp).
- U skladu sa odredbama ZOO, član "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti", stav "(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti." NAREĐUJE SE TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ DA PREKINE SA POSTUPCIMA KOJIM SE KRŠE PRAVA TUŽIOCA ZDANKA BAJE.
OPIS ČINJENICA I DOKAZI
Dana 15.12.2016. tražio sam od tužene, odnosno sudske policije da obavijeste Okružno tužilaštvo u Bijeljini - sekretara tužilaštva i Osnovni sud u Bijeljini - sekretara Osnovnog suda, vezano za moje zahtjeve po pitanju privatne imovine i prava garantovanih Ustavom na koje sam ukazivao pismeno više godina a posljednji put pismenim zahtjevima od 15.07.2016. godine, (već predato u ovom postupku).
Radi se o mrežastoj metalnoj korpi koja je i danas nezakonito u posjedu tužene te dječijem ruksaku koji je tužena vratila uništenog, dvostruko posječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvo sa dijelom koji nedostaje te podacima koje je tužena prikupljala o meni višegodišnjim nadzorom kao i pregledom i vještačenjem računara koje je oduzela i držala 9 mjeseci u svom posjedu poslije smišljene lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.

Neposredno poslije tog događaja tužena Republika Srpska se putem tužilaštva u Bijeljini pismeno izjašnjava da navodno nema saznanja o oštećenjima ruksaka, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer nisu navedena ni u dokumentima policije ni u dokumentima suda što je gnusna laž.
Republika Srpska odnosno tužilac Stjepanović Danica je taj materijalni dokaz ubistva smišljeno prikrila kako bi zaštitila počinioce i ubistva i krijumčarenja i pljačke preko bankarskog sektora.
Da je to istina dokaz su više zahtjeva upućenih tužilaštvu i konkretno tužiocu Stjepanović Danici od koji sam već priložio "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." a prilažem sada još jedan od mnogih koje imam "Zahtjev za informacije 15.01.2014.".
Da bi mogli uspješno prikriti zločine, pripadnici mafije unutar organa Republike srpske su smislili plan da spriječe pristup svim srodnicima ubijene djevojčice a što je kulminiralo krajnjim bezobrazlukom da se o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim uopšte više niko ne obavještava te je sudska policija iako sam im pokazao materijalni dokaz ubistva odbila obavijestiti nadležne.
Dokaz za to su snimci video nadzora u zgradi koji su sastavni dio predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" a sadrži i izjave svjedoka Čivić Omera koji kaže da sam jasno upozoravao na kršenje garantovanih prava te da su vidjeli materijalni dokaz ubistva, (Sekulić Dušan) a to nije navedeno u zabilješci jer im je načelnik naredio da to ne pominju kako bi zločin ostao prikriven.
S obzirom da je takvo postupanje načelnika i sudske policije nezakonito prekršili su pravila iz zakona o obligacionim odnosima i direktno su odgovorni za prouzrokovanu štetu.
Tužena Republika Srpska je svoju bahatost i bezobrazluk pokušala prikriti time što je moja glasna upozoravanja da se prestane sa kršenjima zakona i garantovanih prava pokušala predstaviti kao nekontrolisanu viku nekog psihopate i kršenje javnog reda i mira sa opaskom da se uopšte nije bavila kršenjem prava a što bi moglo biti predmet nekog drugog postupka, dakle ovog.
Rezultat svega je to da je za svoj bezobrazluk, kriminal i razbojništvo, Republika Srpska dosudila 1700 maraka kazne zbog događaja za koji je sama odgovorna odnosno njeni bahati i bezobrazni predstavnici oličeni u liku Danka Borovčanin i Danice Stjepanović.
Dokaz o tretmanu koji primjenjuje tužena RS, putem sudske policije je predmet "80 1 pr 004323 11 pr" iz koga prilažem izjave svjedoka date u zapisnik. Da je načelnik sudske policije svjestan bezakonje koje primjenjuje dokaz je prilog "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.". VRHUNAC BEZOBRAZLUKA U TOM DOPISU JE POKUŠAJ DA SE PREDSTAVIM KAO LUDAK I TAKO PRIKRIJU NJEGOVI NAPORI DA ZATAŠKA MATERIJALNE DOKAZE UBISTVA.
Ali da taj dokaz postoji a o njemu navodno OJT Bijeljina nema saznanja vidi se iz već predatih priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.". NEVEZANO ZA TO DA LI ĆE OVAJ ZAHTJEV BITI USVOJEN, SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE OBAVEZNA DA POSTUPI PO OBAVEZI IZ ZKP I PRIJAVI KRIVIČNO DJELO INAČE ĆE IZVRŠITI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM I VIŠE PRATEĆIH KRIVIČNIH DJELA.
Da je fašistički tretman koji sprovodi načelnik sudske policije ovde tužene RS potpuno nezakonit jasno je iz samog opisa a da za to ne postoji nikakvo pokriće, dokaz su pismena izjašnjenja sudova, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.) i tužilaštva "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Osim priloženih dokaza i predmeta Prekršajnog suda sa video snimcima predlažem da se saslušaju svjedoci Čivić Omer, Lazić Milan, Sekulić Dušan, Borovčanin Danko i Stjepanović Danica.
IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA.

PRILOZI

Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Zapisnik 80 1 pr 004323 11 pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902