ČLANAK 702

POZNATO VAM JE DA JE VLADA POKRALA OKO 2 MILIJARDE MARAKA VAŠEG NOVCA PREKO 3 BANKE KOJE KONTROLIŠE MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM. TO JE SAMO MALI DIO UKUPNE PLJAČKE NAD NARODOM I DRŽAVOM. SASTAVNI DIO MAFIJE JE TUŽILAŠTVO, KOJE JE PRAKTIČNO NAJOBIČNIJA BANDA PLAĆENIH UBICA ZADUŽENA DA PRIKRIVA ZLOČINE POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE. OJT BIJELJINA JE PERJANICA FAŠISTIČKOG REŽIMA I PREMA METODIMA RADA SE MOŽE UPOREDITI SA GESTAPOOM. PITANJE JE DA LI UOPŠTE POSTOJI TAMO IKO KO RADI ZAKONITO A JOŠ JEDAN KRIMINALAC KOGA SAM RAZOTKRIO JE MEDIĆ MIRA. NIJE NI PRSTOM MAKLA DA URADI BILO KAKVU ISTRAŽNU RADNJU. ŽENA NEMA POJMA KAKO JE SKLONJEN MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA A I NEĆE DA ISTRAŽUJE JER JE I SAMA PRIPADNIK BANDE...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0017537

Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da OT Bijeljina zatraži svoje izuzeće jer se radi o oštećenom predmetu, materijalnom dokazu iz spisa OT Bijeljina, prijavljena osoba je iz OT Bijeljina a ovde postupajuća okružni tužilac nije uzela materijalni dokaz iako sam ga doneo u kancelariju što znači da nije vršila nikakve istražne radnje na njemu niti je imala namjeru da ih vrši.
Osim toga s obzirom da okružni tužilac smatra samo da nema dokaza da su prijavljena lica izvršila krivična djela a ne i da nisu izvršena od nekih drugih lica, potrebno je pokrenuti istragu protiv NN lica i utvrditi koja su to lica odgovorna za uklanjanje materijalnog dokaza sa lica mjesta, njegovo pranje hemijskim sredstvom i višegodišnje skrivanje, kako tog predmeta tako i ignorisanje mojih dopisa kojima sam o tome obavještavao.
Dana 17.01.2017. poštanskom pošiljkom primio sam list papira - CEDULJKU, na kojoj ne postoji nikakav naslov. Jedino iz teksta se može zaključiti da bi se trebalo raditi o obavjesti da su neke neimenovane osobe uz potpisnika donijele naredbu o nesprovođenju istrage po mojoj prijavi za nesavjestan rad u službi, zloupotrebu službenog položaja i oštećenje tuđe stvari, pod izgovorom da ne postoje osnovi sumnje da su prijavljena lica učinila ta krivična djela.
Naredna dva dana sam pokušao izvršiti uvid u spis da bih sačinio pritužbu ali mi to nije omogućeno. Prvo mi je 18.01.2017- saopšteno poslije dužeg čekanja da je nadležna bila zauzeta sa strankom te da dođem sutradan kada će mi biti omogućen uvid. Međutim 19.01.2017. sudska policija, (Jurković Mirko) me obavještava da neću dobiti spis na uvid nego da podnesem pismeni zahtjev prema ZOSPI-a koji će biti razmatran.
Kako je rok za pritužbu 8 dana a rok za odgovore na zahtjeve 15 dana, jasno je da se radi o grubom kršenju zakona i prava jer ja ne tražim neku opštu informaciju nego spis po mojoj prijavi zbog ulaganja pritužbe na koju imam zakonom definisan rok dvostruko kraći od 15 dana za koliko bih eventualno mogao dobiti traženi spis prema ZOSPI-a.
Zahtjev sam podneo 20.01.2017. tražeći da mi se omogući uvid u roku od 48 sati ali kako to nije sasvim sigurna opcija, predajem ovu pritužbu bez ikakvog uvida ističuči da :
- NISU VRŠENE NIKAKVE ISTRAŽNE RADNJE NA OŠTEĆENOM PREDMETU
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE UTVRDILA KAKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA PRIVATNOG VLASNIŠTVA - DJEČJEG RUKSAKA
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE UTVRDILA KO JE ODGOVORAN ZA OŠTEĆENJE OPISANO U ZAPISNIKU SUDA O PREUZIMANJU
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE UTVRDILA KO JE ODGOVORAN ZBOG TOGA ŠTO JE RUKSAK ZAVRŠIO U DEPOU BEZ OPISA OŠTEĆENJA
- OKRUŽNI TUŽILAC NE SPORI KRIVIČNA DJELA NEGO SAMO IMENOVANE OSOBE
- OKRUŽNI TUŽILAC UOPŠTE NIJE ZATRAŽIO DA MU SE DOSTAVI MATERIJALNI DOKAZ
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE NAVELA NIJEDNU RADNJU NA KOJOJ ZASNIVA SVOJU ODLUKU
- DOSTAVLJENI DOPIS OD 16.01.2017. NE SADRŽI NIKAKVE RAZLOGE NITI IMA NA SEBI BILO KAKAV NASLOV

Ukoliko mi unutar roka od 8 dana bude omogućen uvid u spis, na ovu pritužbu dostaviću dopunu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902