ČLANAK 700

Materijalni dokaz "TORBA" je upravo stavka 4 iz Zapisnika o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) a tamo zavedena kao "dječji ruksak". Dakle tu torbu ili ruksak je sa smrtno ranjene djevojčice, uklonio portir AD Univerzal a onda su taj dokaz ubistva sakrili inspektor Marković Dragoslav i okružni tužilac Stjepanović Danica, odnosno Republika Srpska, te su potom 5 narednih godina primjenjivali fašističke metode da bi taj dokaz ostao sakriven


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 039221 14 Rev

Na početku iznosim dokaze da je kompletna sudska vlast u RS, "zločinačka organizacija" kao uostalom i Tužilaštva i policija i svi su odgovorni i saučesnici u pljački 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom vlade. Važna poluga pljačke je bila Bobar banka, iz Bobar grupe, čiji je sastavni dio i AD Univerzal, te je trebalo zaštititi i vlasnika i Bobar grupu u ovoj parnici da bi se pljačka nesmetano nastavila. Ustavni sud BIH je obavezan da po službenoj dužnosti proslijedi dokaze o krivičnim djelima iz ove Apelacije, nadležnim organima BIH na dalje postupanje.
Prvi prilog za to je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. u kome je zvanično konstatovano da je stavka 4 "dječji ruksak" oštećena tako da joj je dvostruko presječen kaiš, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan uljem ili mašću.
Vizuelno se to može vidjeti na prilogu "Dokazni predmeti" a uočava se da je čak i metalna vođica rajfešlusa slomljena usljed nekog snažnog udarca. A onda iz priloga "Odgovori OT i CJB Bijeljina" vidi se da takozvani istražni organi RS a u stvar servisi mafije, OT Bijeljina i MUP, priznaju da "nemaju pojma" kako je došlo do oštećenja predmeta i svaljuju krivicu jedni na druge, pa čak i na sud. Osnovni sud na zahtjev prema ZOSPI-a uopšte nije odgovorio. Dakle svi organi RS, su primjenjivali fašističke metode zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako bi prikrili pomenuti kriminal i zaštitili vlasnika Bobar Gavrila.
Da je taj sporni predmet i cijeli događaj direktno povezan sa parnicom vidi se iz tužbenog zahtjeva koji citiram:
TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja, (DA JE DJEVOJČICA IVONA BAJO VIĐENA KAKO HODA, KRIVUDA, ISKAŠLJAVA KRV I PADA, a naknadno osporeno u izjavama MUP-u i Tužilaštvu), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (pomaganje u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prikrivanje postojanja istog, sve dok to nisam lično otkrio), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
4)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
Materijalni dokaz "TORBA" je upravo stavka 4 iz Zapisnika o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) a tamo zavedena kao "dječji ruksak". Dakle tu torbu ili ruksak je sa smrtno ranjene djevojčice, uklonio portir AD Univerzal a onda su taj dokaz ubistva sakrili inspektor Marković Dragoslav i okružni tužilac Stjepanović Danica, odnosno Republika Srpska, te su potom 5 narednih godina primjenjivali fašističke metode da bi taj dokaz ostao sakriven i "priznali da nemaju pojma o tome" tek kad su se okončale neke parnice među kojima i ova.
OVDE SE DAKLE NE RADI SAMO O PRISTRASNOSTI SUDIJA NEGO O SMIŠLJENOM RAZBOJNIŠTVU PRIPADNIKA ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KOJI NA SAVJESTI IMAJU UBISTVO, KRIJUMČARENJE, PLJAČKU I KO ZNA ŠTA SVE JOŠ...
A sada prelazim na analizu presude koja je takođe u prilogu, (Presuda 80 0 P 039221 14 Rev).
U obrazloženju Vrhovnog suda RS, navodi se koji su to bili osnovi, odnosno razlozi zbog kojih sam potraživao nematerijalnu štetu a napominjem da mi novac uopšte nije bio cilj, te sam ponudio da odustanem od kompletnog iznosa ukoliko se AD Univerzal, distancira od radnji portira, što nije prihvaćeno, jer bi se razotkrio kriminal u Bobar grupi. Naime parnična tužba mi je ostala jedini način da u sudski spis unesem dokaze o kriminalu s obzirom da su kriminalci iz OT Bijeljina saučesnici u prikrivanju pljačke banaka,( 2 milijarde preko 3 banke) krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Stoga je osoba Marković Jelena, takođe kriminalac, sve moje dokaze i odbacila, kako ne bi postali dio spisa.
Dakle u opisu suda se pominje, nanošenje duševnog bola zbog lažnog opisa događaja, zbog pomaganja u bjegstvu i prikrivanju postojanja kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu te zbog uklanjanja materijalnog dokaza, (torba) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo. Taj opis se nalazi na prvoj strani Presude 80 0 P 039221 14 Rev, uokviren crvenim pravougaonikom i sa podvučenim djelovima koji opisuju razloge za naknadu štete.
Ali osoba Marković Jelena, (kao sudija) je "falsifikovala" moj tužbeni zahtjev i ophodila se prema njemu kao da sam tražio odštetu zbog UBISTVA. Taj kriminal je nastavio potom Okružni sud, pa Vrhovni, jer je kompletna sudska vlast u RS, fašistička zločinačka organizacija uključena u pljačku banaka, resursa i imovine naroda. To se vidi i na drugoj strani presude gdje se pominje "zadesna smrt" Ivone Bajo iako ponavljam na tome nisam zasnivao tužbu. Osoba, (sudija Marković Jelena) je napisala GNUSNU LAŽ da je "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD", (druga strana presude uokvireno i podvučeno) što u dokumentaciji OT Bijeljina nikada nigdje nije napisano a sada prilažem dokaz, IT-3/10 od 05.02.2010. u kome OT Bijeljina opisuje sve "radnje" i sve ono što su "utvrdili" a o tome da je "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" nema ni pomena.
Tako su i tužilaštvo i sve sudije koje su radile na ovom predmetu saučesnici u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, kao da su je lično ubili. Dodatni dokaz za to i razbojništvo koje je izvršila osoba Marković Jelena su moji zahtjevi prema ZOSPI-a, upravo o spornim temama. Prvi od njih od 08.08.2013. potencira upravo falsifikovanje tužbenog zahtjeva koje je izvršila kriminalka Marković a da je kriminalka, dokaz je i to što na ova dva pitanja nikada nije odgovoreno jer ne postoji ni u jednom dokumentu ono što je slagala, te citiram pitanja sa dna tog dokaza:
"Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da mi dostavi kopiju dokumenta, podneska, moje izjave ili bilo čega u kome tvrdim: 1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !"

Ali to nije naravno jedina laž koju je izmislila i napisala zločinka Marković u sadejstvu sa kriminalcima iz OT Bijeljina, s tim de je išla i korak dalje pa slagala da je "utvrđeno kako je žica probola krvni sud" te sam u drugom zahtjevu istog dana 08.08.2013. postavio pitanje, citiram:
"Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da me obavijesti da li je na osnovu Obavjesti OT Bijeljina od 04.01.2010. izvedena insinuacija o tome da je "žica probola krvni sud" ili postoji neki drugi dokument u kome to vještak ili tužilac tvrde..."
Ni na ovo nije bilo odgovora jer su sudovi, tužilaštva, policija i kompletna RS, najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA, za šta je dokaz usmena fašistička naredba koja se primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo. Dokaz za postojanje rješenja - usmene naredbe je Zapisnik "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." čiji relevantni dio prilažem. Tretman dostojan ideologa trećeg rajha a sve u cilju prikrivanja i neometanog nastavka pljačke koju vrši dodikova tajkunsko politička banda u sadejstvu sa sudijsko tužilačkom mafijom...
U nastavku druge strane, (drugi uokvireni pravougaonik) ponovo se ide linijom falsifikata i laži kao da sam tvrdio da je AD Univerzal skrivio pogibiju Ivone Bajo, te obrazlaže da je nisam ni aktivno legitimisan, (kao ujak) za takav oblik nadoknade. Dakle kriminalka, Marković bezočno falsifikuje dokaze i tužbeni zahtjev unoseći nepostojeću optužbu odgovornosti za ubistvo a o krijumčarenju koje sam zaista pominjao i priložio dokaze, (Izjave aktera šverca i ubistva) nema ni pomena.
Iz izjava vozača vidljivo je da su dovezli 4 paketa robe, (narkotika) a direktor je ujutru sa magacionerom zatekao samo PAKET, što znači da su 3 paketa pod nadzorom portira, (koji je uklonio materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, pomogao kamionu da pobjegne i to sve prećutao) nestala preko noći. Tada je vlasnik, Bobar Gavrilo još bio živ i u punoj političkoj moći a kako se zna političko tajkunska banda je isisavala novac iz Bobar banke, što je danas razotkriveno ali u vrijeme vođenja ovog postupka je bilo sakriveno tako da su tužioci i sudije u Bijeljini obični kriminalci saučesnici te pljačke i zbog toga su prikrili ovo ubistvo nevine djevojčice koje se desilo prilikom šverca tehnički neispravnim kamionom.
Da su i u Vrhovnom sudu RS, falsifikatori i lažljivci, vidi se na kraju druge strane, treći uokvireni pravougaonik, gdje se iznosi LAŽ, da sam "TVRDNJE TOKOM POSTUPKA MJENJAO" i to obrazlaže dalje ovako:
1) PRVO SAM TVRDIO DA JE PORTIR TUŽENOG UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA SA MJESTA ZLOČINA
2) POTOM SAM NA ROČIŠTU NAVEO DA NE TVRDIM DA JE DOŠLO DO UBISTVA NAMJERNO, DA JE TO NESRETAN SLUČAJ
Dakle, potpuno dve različite stvari, mafijaški sud predstavlja kao mjenjanje tvrdnji. Tako bi moju tvrdnju da sam geodetske struke po zanimanju a potom da sam radio poslove konobara, konduktera i pekara, okarakterisali kao "MJENJANJE TVRDNJI". Ne postoji laž koju sudije i tužioci kriminalci, neće napisat da bi zaštitili svoje gospodare iz tajkunsko političke mafije sa kojima skupa pljačkaju građane.
Nova gnusna laž Vrhovnog suda, (po svemu sudeći napisana prema stavovima koje je dostavila osoba Marković Jelena) je na početku treće strane a tvrdi se da je "ČITAN SPIS KTA-596/09" u dokaznom postupku. Dokaznog postupka nije uopšte bilo a sudija je samo na stol donijela gomilu uvezanih fascikli koje nisu ni razvezane a kamoli da ih je neko čitao. Uostalom kako se vidi iz tužbe tema zahtjeva uopšte nije bila pogibija Ivone Bajo, niti se tvrdilo da je za ubistvo odgovoran AD Univerzal ni smišljeno niti iz nehata. O prikrivanju torbe ili ruksaka, prikrivanju kamiona nijedan sud se nije izjašnjavao nijednom riječju iako je upravo to tema tužbenih zahtjeva.
U nastavku se pominje da je o meni "stvorena slika kao o poremećenoj osobi, pošto sam pokušao objaviti dokaze koje je tuženi prikrio" i da sam spriječen "da se sazna istina o događaju". Evo sada po okončanju postupka pred sudovima u RS, postoje dokazi da je upravo TORBA - RUKSAK, NESTALA SA MJESTA ZLOČINA, A TUŽILAŠTVO I POLICIJA "NEMAJU POJMA" O TOME ŠTO ZNAČI DA NI SUDIJA MARKOVIĆ JELENA NIJE O TOME U OBIMNOJ DOKUMENTACIJI MOGLA NIŠTA DA PRONAĐE SVE I DA JU JE ČITALA A NIJE NEGO JE PREPISALA INSTRUKCIJE KOJE JE DOBILA IZ MAFIJAŠKOG SERVISA OT BIJELJINA.
U predmetu, koji je okončan Rješenjem Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 039221 13 Gž, 12.12.2013. došlo je do grubog kršenja odredaba parničnog postupka i oduzimanja prava na pravično suđenje. Osim što je Osnovni sud po prihvatanju tužbe odbacio SVE priložene dokaze tužbe, odbio saslušanje svjedoka i odbio narediti dostavu podataka o krivičnim prijavama predatih u OT Bijeljina još 2010-te, izvršeno je i falsifikovanje mog tužbenog zahtijeva, te dokumenta OT Bijeljina, kako bi se pomoglo tuženom AD Univerzal i njegovom vlasniku Bobar Gavrilu da izbjegnu ne samo odgovornost za štetu, koja je nebitna, nego prije svega krivičnu, za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja dana 23.07.2009.
U prilogu Apelacije su Zahtijevi za pristup informacijama, predati 08.08.2013. kojima tražim da mi se dostave dokumenti u kojima navodno tvrdim slijedeće:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !
Naime u obrazloženju presude, navodi se da ne postoje dokazi da je tuženi odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu za smrt bliske osobe, što ja nikada nisam napisao ili izjavio, niti sam tražio odštetu zbog smrti i srodstva, nego zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Drugi zahtijev pokazuje da je falsifikovana Obavijest iz spisa KTA - 596/09, te je u presudi naveden neistinit sadržaj. Radi se u tvrdnji citiram "da je žica probola krvni sud" a što ne postoji u pomenutom spisu. Najbolji dokaz da se radi o falsifikatima je činjenica da dokumenti koje sam tražio nisu mogli biti pronađeni od strane Osnovnog suda, te iste nisam ni dobio. Umjesto toga pozvan sam u sud da pojasnim o čemu se radi što sam i učinio:
Navodi na koje se sud pozivao ne postoje niti u jednom dokumentu i niko ne može da ih pronađe, što znači da je odluka zasnovana na falsifikatima i neistinitima sadržajima...
Glavne rasprave, praktično u ovom predmetu nije ni bilo. Izbacivanjem SVIH 25 priloga koje sam dostavio, predmet je u potpunosti obesmišljen, te je sud "utvrđivao" činjenično stanje po mom tužbenom zahtijevu isključivo koristeći se predloženim dokazom druge stranke, koji nema nikakve veze sa osnovom tužbe. Podatke o mojim krivičnim prijavama koje se odnose na tužbeni zahtijev sud je odbio da zatraži od OT Bijeljina, jer je postupajuća sudija znala da su sakrivene.
Prema posljednjim usmenim saznanjima iz prijemne službe OT Bijeljina, nepoznato je gdje se te prijave nalaze, a uz veliku dozu sigurnosti, uvjerenja sam da su "greškom" ubačene u drugi spis, tako da su ih OT Bijeljina i Sud smišljeno prikrili.
Zahtijev za podatke o tim prijavama predat još 08.03.2013. na koji nikada nije odgovoreno, pokazuje da su Kovačević Novak iz OT Bijeljina i sudija Marković Jelena, sinhronizovano djelovali na prikrivanju prijava i dokaza o krivičnim djelima.
Posljedica odbacivanja svih dokaza koje sam predložio je kršenje člana 99 ZOPP-u, stav 1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava. Iako sam spremio detaljan dokazni materijal, nije mi omogućeno da o tome kažem ijednu riječ, čime se pomoglo tuženoj strani. Iz presude je jasno da sud nije utvrdio, niti se uopšte bavio istinitosti nijedne moje tvrdnje iz tužbenog zahtijeva, nego se bavio opravdavanjem stava tužene strane koja nema nikakve veze sa radnjama na kojima zasnivam tužbu. Da priloženi dokazi nisu odbačeni, dokazao bih ne samo navode iz tužbenog zahtijeva, nego i krivična djela više lica, što je i bio jedini razlog da mi se to ne dozvoli u prvom postupku. DA BI SE ONA PRIKRILA ! A dokaz za to je "Prijedlog po clanu 81" iz koga se vidi da sam mnogo prije presude predvidio na koji način će sud pomagati tuženom da izbjegne odgovornost...
Naime, pošto je postupajuća sudija donijela Rješenje o odbacivanju svih mojih prijedloga, bilo mi je jasno da ima namjeru pomoći tuženoj strani, čiji je vlasnik "težak" stotine miliona maraka i pod zaštitom je predsjednika RS. Stoga sam tim podneskom upozorio na posljedice i skrenuo pažnju da iz spisa koji je predložila tužena strana neće doći do odgovora na teme iz tužbenog zahtijava, u slučaju čega treba primjeniti relavantni član iz ZOPP-u.
No nemajući drugu mogućnost, postupajuća sudija nastavlja po očito dogovorenom planu sa zastupnikom tuženog, te odstupa od tužbenog zahtijeva, kršeći član 2 ZOPP-u i obrazlaže presudu na osnovu odgovora tužene strane, koja nema nikakve veze sa tužbenim zahtijevom.
Uz sve to prepravljen je odnosno falsifikovan sadržaj Obavještenja OT Bijeljina od 04.01.2010. što se jasno vidi iz zahtijeva koji sam uputio Osnovnom sudu 08.08.2013. Da bi prikrili šverc (vjerovatno kokaina) koje su izvršili režimski tajkuni Federacije BIH i RS, te ubistvo djevojčice, više osoba je već počinilo niz krivičnih djela o čemu sam objavio neoborive dokaze na internetu i dostavio ih domaćim i stranim istražnim organima, a sada se tome priključilo i nekoliko sudija Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini. Sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" kao i predsjednika RS Dodik Milorada, da zbog "špekulativnih presuda" sudije treba biti sramota, "da se džabe pozivaju na zakone" da će Vlada RS nastaviti dalje bez obzira na sudske presude, te da će predložiti ukidanje Specijalnog tužilaštva, odnosno suda.

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Presuda 80 0 P 039221 14 Rev
IT-3/10
Zahtjev 08.03.2013. A

Zahtjev 08.03.2013. B
80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011.
Izjave aktera sverca i ubistva
Presuda 80 0 P 039221 12 P
Okruzni sud za 80 0 P 039221 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902