ČLANAK 501

Sada je već opšte poznato da je Agencija za bankarstvo dala rok Bobar banci da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra, kao i da je vlasnik Gavrilo Bobar preminuo 30.09.2014. No činjenica da osoba koja mora namiriti veliki novac koji je "nestao" u ranijem periodu umire ("umire") upravo poslednji dan isteka tog roka nije izgleda privukla ničiju pažnju niti je primjećena ta "koincidencija". Ne postoje podaci da je OT Bijeljina naložilo obdukciju a toksikološko ispitivanje je za njih očito nepoznanica.

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO
DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

KRAH BOBAR GRUPE

VEOMA JE VAŽNO DA SE OVA DOPUNA ODMAH DOSTAVI TUŽIOCU JER POSTOJI VELIKA VJEROVATNOĆA DA ĆE DIO MATERIJALNIH DOKAZA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH DIJELA U BOBAR BANCI BITI UNIŠTEN DO KRAJA 2014. GODINE...
Ukratko podsjećam na početku da je suština krivične prijave koju sam podneo marta 2012-te, krijumčarenje neidentifikovane robe iz Federacije BIH u AD Univerzal iz Bijeljine, jedne od firmi iz Bobar grupe. Tom prilikom na asvaltu ispred ulaza u "Univerzal" prilikom ulaska kamiona koji je dovezao robu, smrtno je povrijeđena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a kamion pošto je istovario robu, uz pomoć portira Sofrenić Blagiše, pobjegao prije dolaska policije, te ostao neevidentiran preko 7 dana sve dok to ja lično nisam otkrio.
Da se zaista radilo o krijumčarenju dokazuju izjave date u OT Bijeljina dvadeset dana kasnije u kojima vozači kažu da su dovezli 4 paketa robe, dok je tadašnji direktor Lazarević Zlatan ujutru zatekao samo paket. Dakle preko noći dok je magacin bio pod nadzorom portira, nestala su 3 paketa "nečega" a zanimljivo je da je tada jedan od zaposlenih bio i Slaviša Bobar, koji je kao novi direktor AD Univerzal uhapšen 10.04.2013. a inače osumnjičen za pljačke još iz 2005.
Dio navedenog se vidi iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva".
Paralelno sa tim je narko mafija Darka Šarića prala novac preko banke Bobar grupe, te je poslije mojih dojava stranim istražnim organima uključujući i Interpol, 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija u banci. Jedina posljedica toga je bila povlačenje vlasnika Bobar grupe iz trke za gradonačelnika grada a OT Bijeljina je nastavilo da štiti taj kriminal i zabranilo pristup svim srodnicima ubijene djevojčice. U prilogu je rješenje Prekršajnog suda u Bijeljini kojim se oglašavam "ODGOVORNIM" jer sam na pitanja policije da objasnim u čemu je problem, zašto mi se ne dozvoljava pristup i da neću da se udaljim dok mi se ne omoguće ustavom i zakonima garantovana prava, rekao (citiram njih):
POVIŠENIM TONOM VIŠE PUTA GOVORIO DA JE MILORAD DODIK VRHOVNI KRIMINALAC, DA SU GAVRILO BOBAR I OKRUŽNI TUŽILAC KRIMINALCI, TE DA SU U SPREZI SA MAFIJOM...
Dio o uzvikivanju "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" ne prenosim u navodu jer je to gnusna laž kako bi se opravdalo hapšenje. U zapisniku za taj dan nema ni pomena o vici a iz prethodnog teksta se vidi da sam tu rečenicu NAPISAO na plakatu...
Ovaj spis prekršajnog suda danas i u budućnosti dokazivaće šta sam ja sve učinio da bih na zakonom garantovan način podneo krivičnu prijavu tužiocu i dostavio dokaze izvršenja te ko je sve i na koji način to sprečavao i time saučestvovao ne samo u prikrivanju krijumčarenja i ubistva osmogodišnjeg djeteta nego i finansijskim malverzacijama u Bobar grupi.
Sada je već opšte poznato da je Agencija za bankarstvo dala rok Bobar banci da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra, kao i da je vlasnik Gavrilo Bobar preminuo 30.09.2014. No činjenica da osoba koja mora namiriti veliki novac koji je "nestao" u ranijem periodu umire ("umire") upravo poslednji dan isteka tog roka nije izgleda privukla ničiju pažnju niti je primjećena ta "koincidencija". Ne postoje podaci da je OT Bijeljina naložilo obdukciju a toksikološko ispitivanje je za njih očito nepoznanica.
No nevezano za to da li je smrt vlasnika Bobar grupe prirodna ili ne ostaje činjenioca da je praktično pokradeno 160 miliona KM novca preko Bobar banke a s obzirom da je ukupan iznos novčane mase (prema dokumentaciji) preko 250 miliona KM, dok je osigurano svega 90 miliona (ulozi do 50000 KM) a sama banka nema trenutno ni blizu te sume.
Ovaj dio finansijskih malverzacija je naravno izvan nadležnostu KT Sarajevo te vas obavještavam da sam po pokretanju akcije "Pandora" telefonski kontaktirao jednog od nadležnih tužilaca (O.Č) i potom poslao na njegov mejl dio dokaznog materijala. Veza između transakcija narko mafije preko Bobar banke i krijumčarenja unutar Bobar grupe, prilikom čega se desilo ubistvo djevojčice je očigledna a s obzirom na to da je roba transportovana iz jednog u drugi entitet, smatram da je potrebna saradnja između KT Sarajevskog kantona i Tužilaštva BIH.
NA POMOĆ I SARADNJU OT BIJELJINA KOJE JE DO SADA PRIKRIVALO KRIMINAL BOBAR GRUPE ZASIGURNO SE NE MOŽE RAČUNATI...
To je jasno vidljivo iz odgovora od 26.06.2014. IT-24/14 u kome je u stavki dva naveden broj T14 O KTA 0010617 14 formiran po mojim krivičnim prijavama iz 2010-te godine. Te prijave su dakle bile sakrivane 4 godine a za to vrijeme je terorisana i diskriminisana cijela porodica Ivone Bajo sa isključivim ciljem da ne bi bilo primjećeno "slučajno" gubljenje prijava na koje "niko nije ukazavao"...

PRILOZI

Presuda 3 decembar 2012
Izjave aktera sverca i ubistva
Tuzilastvo 26.06.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902