CLANAK 238

Dokazi o krijumčerenju režimskih tajkuna, (Bobar Gavrilo - poslanik), kada je došlo do ubistva, te prikrivanje dokaza o ubistvu i krijumčaranju od strane OT Bijeljina i CJB Bijeljina su već predati Sudu i tuženima u dva predmeta, a biće dostavljeni i u ovoj parnici, na pripremnom ročištu!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ

Postupam po nalogu Suda donesenom 11.06.2012. kojim se traži dostava još nekih dokaza potrebnih za odluku Suda i to u 2 primjerka s obzirom da prateći dokument, predstavlja istovremeno podnesak, obavjest za tuženu!
Osim Uvjerenja Poreske uprave, (ukupni prihod po 5 stavki - 0 KM), te Izvještaja o mjesečnom primanju od 30 KM, dostavljam i:
1) Dokument Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Bijeljina: KK uložak, (ukopan prihod, po 3 stavke - 0 KM)!
2) Uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje, Biroa Bijeljina!
3) Rješenje Suda po drugom predmetu, kojim se prihvata moj prijedlog!
4) Dokumente MUP-a, o prijavi boravka na adresi Majke Jevrosime 20, za mene, (Zdenko Bajo) i oca, (Krunoslav Bajo), koji smo jedini iz porodice, preostali u tom objektu!
Ivona Bajo, ćerka moje sestre, (nastanjene u Cirihu), ubijena je 23.07.2009. prilikom nezakonitih radnji tužene RS!
Dokazi o krijumčerenju režimskih tajkuna, (Bobar Gavrilo - poslanik), kada je došlo do ubistva, te prikrivanje dokaza o ubistvu i krijumčaranju od strane OT Bijeljina i CJB Bijeljina su već predati Sudu i tuženima u dva predmeta, a biće dostavljeni i u ovoj parnici, na pripremnom ročištu!
Pokušavajući da mi OTME dokaze o kriminalu svojih službenika, tužena je pokrenula nezakonite radnje, koje su i razlog za podnošenje ove tužbe, a taj postupak i prateći akti terora su mnogo više uticali na porodicu nego na mene lično, u smislu psihičkog pritiska i stresa, što je najviše pogodilo Ivoninu baku Cvijetu, koja je potom i preminula! S obzirom da je u drugom predmetu Sud doneo rješenje na osnovu dokumenta Poreske uprave, smatram da se u ovom slučaju rado o opstrukciji tužene, po članu 13 ZOST stav 3:
Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
Tokom 2011. sam se obratio pismeno prvo Pravobranilaštvu, a potom Vladi RS, sa prijedlogom da postignemo sporazum bez podnošenja tužbe, na šta su odgovorili na isti način, kako to nije u njihovoj nadležnosti, te to prebacuju drugom organu, sa konačnim stavom da do dogovora može doći tek po podnošenju tužbe!
Da je jedina taktika tužene opstrukcija je dokaz i traženje novih dokumenata, te se i ja takođe pozivam na isti stav, odnosno da Sud primjeni član 402, (stav 3):
Kad je to potrebno, Sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
Smatram da je na osnovu svih dokumenata jasno da su moji mjesečni prihodi (0+30+0) 30 KM, što podjeljeno na jednog ili dva člana koliko nas ima u porodici iznosi 30, odnosno 15 KM, (neka tužena odabere iznos koji joj odgovara)!
Dakle, ukoliko postoje bilo kakve druge nejasnoće ili sumnje tužene RS ili Suda, sugerišem sudu da primjeni pomenute članove, tim prije što su nezakonitim radnjama tužene OTETA mnoga Ustavom i zakonom garantovana prava, a jedno od najmanje bitnih je pravo pristupa informacijama!
Tuženoj sugerišem da umjesto dalje opstrukcije, primjeni zakon i sankcioniše bahate službenike, koji su i odgovorni za krivična djela. U predmetu 80 0 P 034147 11 P, jedan od tuženih g. Debeljević Milorad, osporava sve činjenice koje sam naveo i tvrdi da je sve izmišljeno. To je pisao krajem 2011. kada nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću, no potom sam dobio odgovor iz CJB Bijeljina te Zabilješku i izjavu sekretara OT Bijeljina, ne samo o tome da je sve istina, nego i da su bez njenog znanja i dozvole, prijavili da je od mene ugrožena, kako bi izdejstvovali otimanje računara!
Moj cilj je prije svega da krivci za krijumčarenje, ubistvo, pranje narko novca i prikrivanje tih zločina budu kažnjeni po zakonu, te ako je tužena spremna da primjeni zakon i upotrijebi dostavljene dokaze, moguć je i dogovor!
U suprotnom ću proširiti tužbu nematerijalnom štetom za diskriminaciji, povredu časti, ugleda i dostojanstva, do koga je došlo kao posledica brutalnog gaženja Ustava, zakona i prava od strane tužene RS, a ovom prilikom navodim samo činjenicu da mi je već dvije godine onemogućeno predavanje bilo kakvog pravnog sredstva u OT Bijeljina, bez Suda, Rješenja, bez prava na žalbu što je u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS:
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Dakle, ako tužena želi da poštuje zakone i sankcioniše kriminalce u svojim redovima, možemo do pripremne rasprave, postići dogovor, povoljniji za tuženu, a ako se to ne desi i tužena nastavi sa podrškom organizovanom kriminalu, narko mafiji i ubicama, u ovom i drugim procesima, dokazaću ne samo odgovornost za štetu, nego i kriminal organa tužene, dilovanje narkotika, bezakonje i krivična djela izvršena sa ciljem da se zaštite tajkuni iz mafijaške vlasti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902