CLANAK 237

Bobar Gavrila sam već raskrinkao i morao se povući iz trke za načelnika grada Bijeljina! Sada je u toku proces u kome se glavni mafijaški bos Dodik Milorad postepeno izbacije iz politike i najavljuje se njegova eliminacija iz svih narednih izbora!

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Već više od dvije godine OT Bijeljina pruža direktnu podršku organizovanom kriminalu, a u tome im je od neprocjenjive pomoći saradnja Sudske policije, koja je faktički umjesto organa koji bi trebao doprineti suzbijanju kriminala, postao tjelesna garda mafije, sprečavajući građane da ostvare zakonom garantovana prava!
Više puta sam pismeno ukazivao komandi sudske policije koji se članovi zakona krše i predočavao im ozbiljne dokaze o krivičnim djelima, kako građana, tako i tužilaca, ali su uprkos tome nastavili da potpomažu kriminal pripadnika OT Bijeljina i tako postali saučesnici u prikrivanju ubistva! Neću ponavljati krivična djela komande sudske policije na koja sam već ukazivao, nego ću navesti samo član 16 iz Ustava RS.
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Kako dakle sudska policija izvršava, ne kriminalnu, nego FAŠISTIČKU usmenu naredbu, na koju niti sam imao mogućnost žalbe, niti mi je ikada pismeno prezentovana, a očito se radi o mom pravu i pravnom interesu, jasno je da se time brutalno krši Ustav! Naravno postoje tu i drugi relevantni članovi, ali ću njih navesti tek u tužbi i krivičnoj prijavi protiv komandira, ukoliko to ostane jedina opcija!
Podsjećam da sam upozorio i tužioce OT Bijeljina, koji su korumpirani od strane mafije da ću ih tužiti za nadoknadu štete, zbog lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" što očito nisu ozbiljno shvatili!

Jedan od tuženih g. Debeljević čak tvrdi u odgovoru sudu, da sam sve činjenice navedene u tužbi izmislio!
Taj podnesak je pisan krajem 2011. a kasnije sam dobio dokumente iz CJB Bijeljina i kao dokaze tužene strane u drugoj parnici, o nespornom učešću dotičnog u lažnoj prijavi!
Osoba koja je sačinila zabilješku g. Teodorović je "umro" pod sumnjivim okolnostima, te znajući da tada nisam imao nijedan pisani dokaz o podnosiocima lažne prijave, a svjedok nije među živima, tuženi Debeljević piše odgovor!
Neka se komandir sudske policije zapita, kakav će odgovor napisati Kovačević Novak, ako sudu dostavim tužbu zbog nematerijalnog bola i diskriminacije izazvane postupcima sudske policije???
Svojevremeno sam i kriminalističke inspektore upozoravao da tužioci nisu mogli da im izdaju usmenu naredbu, (niko osim g. Šabić Murisa, koji je službeno zadužen tim predmetom) te da će kad ih tužim i "dotjeram do zida" osporavati da se to desilo!
No o tom događaju postoji službena zabilješka, a kad Kovačević Novak dostavi sudu podnesak u kome će napisati da nikada nije izdao tu KRIMINALNU, DISKRIMINATORSKU I FAŠISTIČKU naredbu, ostaju samo sudski zapisnici i izjave svjedoka uključujući i komandira Borovčanin Danka da su kršili Ustav i zakone te diskriminisali cijelu porodicu, jedne ubijene djevojčice!
Podsjećam da imam zapisnik u kome g. Borovčanin "ne zna" zašto policajci pod njegovom komandom na različite načine tumače navedenu FAŠISTIČKU naredbu, ali je zato nastupio kao "advokat" Kovačević Novaka i "znao" razloge za izdavanje naredbe, koji naravno nisu tačni! Jedina prava istina za zabranu pristupa je to što sam još u februaru 2010. predao prvi neoborivi dokaz kriminala OT Bijeljina, (slike torbe, presječenog kaiša, koji su oprali benzinom da uklone tragove ubistva!
Kasnije sam predavao i druge, bez ikakve reakcije i odgovora, te je jedini cilj sprečavanja pristupa to da se prikriju zločini korumpiranih pripadnika OT Bijeljina!
Iako su u prikrivanju ubistva Ivone Bajo angažovani svi organi mafijaške vlasti, dostavio sam dokaze izvan zemlje, te je početkom 2012. poslije istrage stranih policija i Interpola, u Bobar banci probađena dokumentacija o pranju kokainskog novca narko klana Šarić!
Vjerujem da ne samo g. Borovčanin, nego niko od tužilaca iz OT Bijeljina nije znao kakav kriminal im je naloženo da zataškaju, te su bez pogovora izvršili naredbu vrha mafijaške vlasti!
U do sada dva sudska predmeta, (a predao sam početkom maja nove tužbe protiv "Univerzala", Republike Srpske i Stjepanović - Kovačević) uvršteni su dokazi o krijumčarenju unutar Bobar grupe!
Kamion koji je tehnički neispravan, vjerovatno slučajno ubio Ivonu Bajo, dovezao je 4 paketa, pobjegao, a ujutru je zatečen i pregledan samo PAKET! Potom je kamion po tahografu prešao 335 kilometara za 140 minuta, "vozeći" prosječno 140 km/h!
Šta se nalazilo u 3 paketa koja su nestala, o tome nemam dokaze, ali sve ostalo je predočeno sudu, a s obzirom da je narko mafija prala novac preko Bobar banke, a i krijumčarenje nestala 3 paketa je izvršeno u firmu Bobar Gavrila, zaključak se sam nameće:
CJB BIJELJINA, OT BIJELJINA I SUDSKA POLICIJA SU SVE NEZAKONITE RADNJE IZVRŠILI SA CILJEM DA SE PRIKRIJE KRIJUMČARENJE KOKAINA, PRILIKOM KOGA JE UBIJENA IVONA BAJO, TE DA SE ZAŠTITE TAJKUNI BOBAR, DODIK I SAUČESNICI IZ FEDERACIJE!
Stoga zahtijevam od sudske policije da odmah prekine sa diskriminacijom i bezakonjem te mi omogući da:
1) Dobijem kopije svih dokumenata koje sam tražio od OT Bijeljina u roku od 24 sata!
2) Alternativno zahtijevam pismenu naredbu o tretmanu kojim se vrši diskriminacija prema meni!
3) Ukoliko ne može ispuniti nijedan od zahtijeva iz stavova 1 ili 2 neka komandir podnese ostavku!

Već sam istakao da smatram, kako niko od aktera nije bio svjestan kakav kriminal treba da prikrije, te su sve činili iz straha za posao ili čak život, pa sam spreman na dogovore i sa g. Borovčaninom i sa tužiocima!
Bobar Gavrila sam već raskrinkao i morao se povući iz trke za načelnika grada Bijeljina! Sada je u toku proces u kome se glavni mafijaški bos Dodik Milorad postepeno izbacije iz politike i najavljuje se njegova eliminacija iz svih narednih izbora!
Ako je neko ranije i mislio da će me slomiti i natjerati da odustanem, sada vam je jasno da se prevario.
Dvije godine sam potrošio da srušim pomenute tajkune i kriminalce! Interpol, KT Sarajevo i više stranih policija istražuju krijumčarenje u Bobarovim firmama.
Ako moji zahtjevi ne budu ispunjeni u roku od 24 sata od predaje ovog dokumenta, tužba za nadoknadu štete protiv dvojca Borovčanin - Kovačević biće napisana i poslata Sudu isti dan...
Kada dokažem odgovornost za nanesenu štetu, to će istovremeno biti i dokazi za krivičnu odgovornost za saučesništvo u dilovanju narkotika, ubistvu i prikrivanju ubistva!
NEĆU UOPŠTE ŽALITI AKO ODŠTETU U IZNOSU NJIHOVIH PRIMANJA ZA 2 GODINE NE DOBIJEM ZATO ŠTO ĆE TUŽENI ZBOG KRIVIČNE ODGOVORNOSTI BITI OSUĐENI NA ZATVORSKE KAZNE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902