CLANAK 215

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

PRITUŽBA NA RAD GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA

Obavještavam VSITV, odnosno UDT, o neprimjernom, neprofesionalnom, nezakonitom postupanju Specijalnog Tužilaštva, odnosno po podacima koje imam, isključiva odgovornost je na Glavnom specijalnom tužiocu, Miodragu Bajiću!
Naime, krajem oktobra, dostavio sam dokument, na više adresa državnih organa, izvorno namjenjen Ustavnom Sudu i Uredu disciplinskog tužioca, kao dodatak na već formirane predmete, a ostalim organima, u formi obavještenja!
Kompletan tekst o kome je riječ, je objavljen na internetu i može se pogledati na linku:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301
Iako se u tom dokumentu, uopšte ne pominje Specijalno tužilaštvo, gospodin Miodrag Bajić, se osjetio prozvanim i dostavio mi svoj stav po tom pitanju, što se može vidjeti na skeniranoj slici:
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Odgovor.jpg
Vidljivo je da me gospodin obavještava "da nisam dostavio nove dokaze" po predmetu KTA ST-122/10, istovremeno opravdavajući kriminalne i FAŠISTIČKE postupke Kovačević Novaka, glavnog okružnog tužioca u OT Bijeljina, čime je učinio disciplinski prekršaj, član 57 Zakona o VSITV, "Disciplinski prekršaji tužilaca " stav 14, "davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara"...
No na taj "sitni" prekršaj nisam imao namjeru da reagujem iako je djelovanje gospodina Bajića, i ranije bilo nezakonito, a s tim u vezi ističem obavjest Kolegija, održanog u aprilu 2011. godine, na koju se poziva:
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Kolegij.jpg
Prvi datum koji se pominje 25.02.2011. se odnosi na podnošenje pritužbe, a ostali na dopise u kojima sam PODSJETIO Specijalno tužilaštvo da materijal koji sam dostavio uz pritužbu, na disku, tretira kao nove informacije u skladu sa ZOKP-u, član "Obustava istrage" stav 3!
Naime, jedini razlog zbog koga g: Mahmut Švraka nije naložio sprovođenje istrage, je to što nisam dostavio dokaze o svojim tvrdnjama, što se može vidjeti na linku:
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Tekst%202.png
Kolegij je međutim potpuno IGNORISAO materijal koji sam dostavio, a dokaz da sam ga poslao je potvrda od 24.02.2011. godine, dok je već sutradan evidentiran prijem te pošiljke u Specijalnom tužilaštvu:
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Potvrda.jpg
No važnije od svega navedenog je ono što se desilo samo 3 dana kasnije! Dakle, materijal stiže u petak 25.02.2011. a već u ponedjeljak, lično Milorad Dodik, prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva!
Razlog za to je taj što je Ivona Bajo, ubijena pred ulazom jednog od tajkuna iz njegovog mafijaškog režima, Bobar Gavrila, dok je švercovan neregularan tovar iz firmi u federaciji Asa auto, preko Haak transa, do Univerzala, na čijem je ulazu i došlo do ubistva!
Da li se radilo o švercu heroina, oružja ili je samo dovezen prljavi novac od kokaina na pranje u perionicu Bobar banke, je na tužilaštvu da ustanovi! Iako sam još 2009 upozoravao da Gavrilo Bobar uz podršku tiranina i diktatora, mafijaškog bosa Milorada Dodika, švercuje nedozvoljenu robu, niko nije reagovao, sve do dojave interpola, preko Njemačke, kada je u Bobar banci pronađen novac, koji je potekao od prodaje narkotika!
Iz izjava direktora "Univerzala", vidljivo je da niko nije pregledao tovar, te da je tek narednog jutra zatekao samo JEDAN paket robe, koji je navodno magacioner, uporedio sa popisom na fakturi, koja nije ni donesena tužiocu:
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Zlatan.jpg
Ali, vozači, koji su svjedočili drugog dana, ne znajući za izjavu direktora, izjavljuju da je bilo ČETIRI paketa robe!
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Mirsad%201.jpg
Dakle, preko noći je NESTALO tri paketa "robe" i nije poznato, šta se u njima nalazilo!!!???
Nadalje, vozači tvrde da su po odlasku iz Bijeljine,(BJEGSTVA SA MJESTA ZLOČINA) nastavili dalje ka BRČKOM, PELAGIĆEVU I ODŽAKU, gdje su takođe obavili istovare...
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Mirsad%202.jpg
Poslije toga se vraćaju u Sarajevo i kako kažu stižu tamo oko 22:30, što se vidi i na tahograf traci:
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/79750-Tahograf.jpg
Ali, na toj traci je vidljivo da su evidentirana samo dva kretanja poslije odlaska iz Bijeljine i to prvo u trajanju od oko 60 minuta, od 16:15 do 17:15, a drugo je trajalo oko 80 minuta i to od 22:10 do 23:30!
Logično je pretpostaviti da je prvo kretanje od 60 minuta iskorišteno za TRI istovara u 3 različita grada, no kako je udaljenost do Odžaka oko 120 kilometara, jasno je da se taj zadatak nikako nije mogao izvršiti za samo 60 minuta, odnosno da je iskaz vozača lažan! Takođe put od Odžaka do Sarajeva, koji je logično "obavljen" u drugom vremenskom intervalu, je nemoguće izvesti za samo 80 minuta, jer je razdaljina oko 210 kilometara!
No da ja ne bih "pretpostavljao" kada su stajali i vršili istovare, te kada je završena etapa od Bijeljine do Odžaka, odnosno, kada su krenuli od Odžaka, prema Sarajevu, analiziraću taj put zbirno!
Dakle dvije etape puta od 60+80 minuta nam govore da su za 140 minuta prevalili put od Bijeljine do Sarajeva, obavivši usput istovare u Brčkom, Pelagićevu i Ožaku!

Na sajtu
http://www.viamichelin.com moguće je dobiti podatke o udaljenosti izneđu bilo koja dva mjesta, uključujući i eventualna zastajanja! Tako je za putanju koju su MORALI preći vozači potrebno oko 335 kilometara, što za evidentirano vrijeme od oko 140 minuta, znači da su vozili prosječnom brzinom od preko 140 kilometara na sat ???
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Bijeljina-Sarajevo.jpg
Očito je da ni osnovci ne bi povjerovali da je kamion mogao preći taj put brzinom od preko 140 km/h, posebno ako se ima u vidu da tahograf trake ne pokazuju da je ikada prekoračena brzina od 90 km/h!
Jasno je dakle da je izjava vozača lažna, a s obzirom da su nestala 3 paketa robe, koja niko nije pregledao, ovde se radi o švercu robe, koje je izvršila organizovana kriminalna grupa, kasnije potpomognuta saučesnicima iz policije i tužilaštva, koji su pokušali da prikriju ne samo to, nego i ubistvo nevinog djeteta...
Još od aprila 2011. godime, meni je bilo jasno, da je Glavni specijalni tužilac, Miodrag Bajić u službi organizovanog kriminala sa osnovnim zadatkom da spriječi istrage o kriminalu tajkuna iz mafijaškog režima Milorada Dodika, tako da je bila očekivana odluka donesena krajem 2011 o nesprovođenju istrage protiv njegove kriminalne mreže!
Ni ovaj dopis VSITV, nije upućen zato što vjerujem da će donijeti rezultate, jer sam još prije godinu i pol, imao dokaze da UDT, uopšte ne čita pritužbe građana, jer je moj dopis evidentiran i odgovoreno je pokojnoj Cvijeti Bajo, čiji sam jedan dokument koristio kao dokaz svojih tvrdnji i bio je poslednji u prilozima...
Neko iz UDT-a je dakle samo pogledao naslov i ime na kraju, te pretpostavio da se radi o podnosiocu!
Nedavno sam tražio objašnjenje od UDT-a po tom pitanju i iako se priznaje da sam ja podnosilac, tvrdi se da je NAMJERNO, SVJESNO o tome obavještena druga osoba, poslije analize priloga!
NE OČEKUJEM DAKLE NIŠTA OD UDT-A, KADA SAM KRŠI ZAKON, ČINI KRIVIČNA DJELA I SVOJE NEVIĐENE BLAMAŽE I BRLJOTINE POKUŠAVA OPRAVDATI GLUPOSTIMA, KOJIMA NE BI POVJEROVALI NI DJECA IZ VRTIĆA!
Ovaj dokument je namjenjen prije svega građanima, i biće objevljen na blogu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
Zato, isključivo zbog građana, objašnjenje:
ŽIVIMO U ZEMLJI KOJOM VLADA MAFIJA! TAJKUNI, (BIVŠI RATNI PROFITERI, ZLOČINCI I POSLIJERATNI KRIMINALCI), IMAJU POD KONTROLOM POLITIČKE PARTIJE, TE PREKO NJIH INSTALIRAJU SVOJE SLUGE U SVIM INSTITUCIJAMA SISTEMA, KOJI IM PRVENSTVENO OMOGUĆAVAJU PLJAČKANJE BUDŽETA, A POTOM PO POTREBI, ONEMOGUĆAVAJU POKRETANJE BILO KAKVE ISTRAGE O TOME!
OSIM SAMOG MILORADA DODIKA, TU JE BOBAR GAVRILO, NARAVNO NJIHOV BRUTALNI UBICA RAJKO SAVIĆ, BARAŠIN MILORAD, MARKOVIĆ DRAGOSLAV, KOVAČEVIĆ NOVAK, STJEPANOVIĆ DANICA, MIODRAG BAJIĆ...
I to su samo neki za koje imam neoborive dokaze! Očito je da mafija ima svoje ljude i u SIPI, VSITV-u UDT-u, prije svega, a naravno i u svim drugim organima vlasti, no neću pominjati nijedno ime, iako ih znam...!
U sklopu moje borbe sa organizovanim kriminalom u organima vlasti podnosim NOVU krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu, na šta munjevito stiže odgovor u kome se ističe da istraga protiv mafijaške mreže, nije u interesu Republike Srpske, te da je ta prijava proslijeđena kriminalcima iz OT Bijeljina, koji su navedeni u prijavi kao dio mafije!!!???
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/80053-Obavjest%20specijalnog%20tuzioca.jpg
Dakle, ta moja NOVA prijava, zavedena pod brojem T 19 0 KTA 0000092 12, proslijeđuje se kriminalcu Kovačević Novaku, koji je jedan od navedenih u toj prijavi za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi, da sam o sebi odlučuje??? No, na tu neviđenu pristrasnost, nekorektnost, bezakonje i kriminal, ja imam adekvatan odgovor, te šaljem materijal po predmetu koji je obrađivao g. Mahmut Švraka i moram istaći jedini do sada pokazao stručnost, inteligenciju i profesionalizam, obradivši na maestralan način moje tekstove, koji su mu proslijeđeni!
Kompletan tekst, kao i identifikacija predmeta, može se vidjeti na internet adresi:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768
Potom, takođe izuzetno brzo stiže odgovor iz Specijalnog tužilaštva u kome se praktično ponavljaju tvrdnje iznesene u prethodnom, a predmet na koji sam se pozvao KTA ST-122/10, se izgleda potpuno IZGUBIO te se uopšte ne pominje, nego se ponovo ističe da je NOVI predmet proslijeđen, kriminalcu Kovačević Novaku, koji je USMENO naredio Sudskoj policiji da zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako bi nas spriječio u dostavi dokaza o tom gnusmom zločinu i saučestvovanju korumpiranih tužilaca u prikrivanju ubistva!
http://zdenkobajo.blog.rs/gallery/13652/Specijalni%20tuzilac.jpg
Onda da rezimiramo!
Zamjenik glavnog specijalnog tužioca, g. Mahmut Švraka, me obavještava da neće donijeti naredbu o sprovođenju istrage, jer nisam dostavio dokaze o tome, a ta odluka mi se dostavlja 30 dana kasnije, (rok je 3 dana)!

Na to šaljem pritužbu i disk sa dokazima, što uzrokuje munjevitu reakciju, vrhovnog mafijaškog bosa, koji prijeti ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana kasnije!
Kolegij, pod kontrolom Miodraga Bajića ignoriše te dokaze i ne pominje ih uopšte, te potvrđuje odluku tužioca, a i novembru me obavještavaju da nisam dostavio nove dokaze, što je gnusna laž!
Ponovo podnosim prijavu, poslije čega me novi tužilac obavještava da je proslijeđena jednom od kriminalaca iz iste!
Zatim dostavljam nove dokaze pozivajući se na predmet koji je obrađivao g. Mahmut Švraka, a iz Specijalnog tužilaštva mi se odgovara po sasvim drugom predmetu!

GOSPODO TUŽIOCI, RADITIE LI VI U TUŽILAŠTVU ILI NA PIJACI ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902