CLANAK BROJ 24

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV "VIŠE LICA"Krajem 2010. godine u mjesecu novembru intenzivirao sam aktivnosti u sklopu borbe protiv organizovanog kriminala i jedna od njih je bio dopis VSiTV sa naslovom "PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA", u kome sam izneo neke nepravilnosti, bar onako kako ja to vidim i argumentovano ih obrazlozio.
Ne ulazeći ovom prilikom u detalje ističem samo da sam kao dokaz svojih tvrdnji u prilogu dostavio kopiju svog dokumenta i dokumenta druge osobe "Cvijete Bajo", što sam jasno opisao riječima.
"Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom. U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok je u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt. Ta rečenica se nalazi od 13. do 19. reda dokumenta koji sada prilažem, tako da se moze vidjeti smisao i sadržaj istog.
Takođe prilažem i kopiju obavještenja UDT-a, adresiranu na osobu koja nema pojma niti o sadržaju moje pritužbe niti je znala da je poslana...
No nakon izvjesnog vremena stiglo je obavještenja da je UDT, evidentirao pritužbu, pod brojem UDT:9183/10, ali ne meni nego na adresu i pod imenom te druge osobe, čiji se potpis nalazio u prilogu. Shvativši o kakvoj se mahinaciji radi nisam htio da intervenišem, kako bih dokazao ono što ću sada iznijeti...
Dakle neke osobe u UDT-u su samo pogledale naslov i vidjele da se pritužba odnosi na rad tušilaštva, te poslednju stranu, (koja je prilog) i prepisali ime te osobe, dodijelili broj, poslali obavještenje i uopšte ne čitajući sadržaj pritužbe "zaključili", da nema osnova za pokretanje postupka protiv tužioca...
Dakle jasno je da je UDT obična farsa i da niko ne čita dokumente, koje šalju građani, nego se obrađuju samo naredbe sa višeg nivoa. Svako osnovac bi naime mogao ustanoviti da je podnosilac pritužbe Zdenko Bajo, (to znači ja), a da je dokument Cvijete Bajo samo prilog i da ona sa ovom pritužbom, koja je evidentirana na njeno ime, nema nikakve veze.
Time je osoblje UDT-a, počinilo u najmanju ruku krivično djelo "Nesavjestan rad u sluzbi", a s obzirom da je više nego jasno da je do ove neviđene blamaže za UDT, moglo doći samo na taj način, što niko nije pročitao niti jednu riječ dokumentacije koju sam poslao, a pogotovo se nije niti dotakao dokaza koje sam naveo, niti ih opovrgao, onda postaje očigledno da se radi i o drugim prekršajima, prije svega "Zloupotreba sluzbenog polozaja".
S obzirom da sam nastanjen u Bijeljini i za ovo nevjerovatno bezakonje i izrugivanje pravnom sistemu i građanima, od strane jednog državnog organa, saznao na teritoriji pod nadležnošću OT Bijeljina, ovu ću prijavu tamo i predati, ali ću je proslijediti i na druge adresa pa i samom VSiTV, odnosno UDT-u.
Zanimljivo će biti vidjeti, ko će procijenjivati da li je počinjeno krivično djelo i kakva će biti argumentacija da se ova prijava odbaci, iako su dokazo očigledni i neoborivi, a temelje se na dokumentima samog UDT-a.
Ovim se konačno dokazuje da je mafija preuzela kontrolu i nad UDT-om, te da ovaj organ, kao i tužilaštvo u cjelini predstavlja servis organizovanog kriminala, zadužen da blokira bilo kakvo procesuiranje tajkuna, političara i samih tužilaca, koji su u sprezi sa mafijom...
Jedina svijetla tačka u ovom diktatorskom i mafijaškom režimu je sud, koji je čak i u vrijema kada su protiv mene pokrenute neviđene aktivnosti, upravo po naredbi suda, svaku od njih povezivao sa relevantnim odredbama.
S obzirom na to kakav je položaj i uloga UDT-a, jedine institucije, koje mogu da intervenišu i zaustave ovo bezakonje su VSiTV, (ako ovo uopšte pročitaju) i Ustavni sud.
Cjelokupan sadržaj ove prijave biće proslijeđen i medijima sa prilozima, a takođe će se naći i na sajtu Vikiliks odmah po predaji tužbe Sudu u Strazburu, skupa sa imenima svih odgovornih, cjelokupnom dokumentacijom, fotografijama i audio snimcima, koji dokazuju kriminal i korupciju službenika državnih organa.
Materijal je već na lokacijama u Švajcarskoj i Francuskoj, tako da obaviještavam unaprijed pripadnike tužilačke mafije da bi im novi upad i optužbe protiv mene bili ponovo uzaludni.
A za sve koji ne znaju : Krivična djela počinjena od strane UDT-a i tužilačke mafije u cjelini su izvršena sa ciljem prikrivanja ubistva jednog osmogodišnjeg djeteta...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902