KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

ČLANAK 800

Autor zdenkobajo | 6 Decembar, 2017 | read_nums (98)
  Država bi trebalo da se temelji na 3 stuba vlasti – zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj. Nažalost nijedna od njih nije funkcionalna, ne djeluje u interesu naroda, nego su podređene sprezi političara, tajkuna i interesima stranaka na vlasti. Primjera je bezbroj a ističemo samo propast 3 banke pod direktnom kontrolom vlade gdje je po priznanju vlasti opljačkano oko 2 milijarde evra.

  GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I USPOSTAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

  Država bi trebalo da se temelji na 3 stuba vlasti – zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj.
  Nažalost nijedna od njih nije funkcionalna, ne djeluje u interesu naroda, nego su podređene sprezi političara, tajkuna i interesima stranaka na vlasti.
  Primjera je bezbroj a ističemo samo propast 3 banke pod direktnom kontrolom vlade gdje je po priznanju vlasti opljačkano oko 2 milijarde evra.
  Sve institucije su pod kontrolom političkih moćnika a poslednji primjer je ostavka revizora pod pritiskom predsjednika RS a koji je ustanovio milionske minuse u budžetu. Sve je eskaliralo blokadom rada skupštine pošto vladajuća većina nije htjela raspravljati o tim kriminalnim aktivnostima.
  Umjesto toga je poslanicima opozicije spriječen pristup sjednici.
  Taj postupak je ozvaničenje terora koji vlada sprovodi nad narodom, brutalno kršeći ustav, zakone i ljudska prava a sloboda misli i govora je zabranjena.
  Čak je i predsjednik pokreta „Treći blok“ okrivljen i suđeno mu je za mirno izražavanje stavova, kako ličnih tako i pokreta. Nebitno je čak i to što je pred sudom oslobođen krivice jer na taj način vlast zastrašuje narod primjerima po kojima će ih tužiti i kažnjavati ako se usude ukazati na kriminal.
  Poslednji takav primjer je podrška pokreta sugrađanki pred sudom u Banjaluci za šta je zatražena dozvola suda na koju je i odgovoreno ali...
  Pošto se pojavilo oko 20 građana, pronijela se vijest da je u zgradi postavljena bomba.

  I KAKO UBUDUĆE DA MIRNI GRAĐANI IZAĐU U JAVNOST KADA IM SE OVAKO JASNO PRIJETI NOVČANIM KAŽNJAVANJEM ILI ŠTO JE JOŠ GORE, EKSPLOZIVNIM NAPRAVAMA NA KOJE MOGU NABASATI ???

  To jeste izazvalo strah i oprez kod mnogih ali pokret čine prije svega hrabri ljudi i spremni su na dalju borbu za uspostavljanje pravne države.
  Od prijateljskih zemalja, njihovih vlada i naroda očekujemo podršku u toj borbi, da utiču na medije i vlast da ne vrše represiju nad građanima, aktivistima pokreta koji namjeravaju pratiti rad sudova, tužilaštava, policije, evidentirati kršenja prava i zakona te o svemu obavještavati javnost, putem medija i javnih tribina.

  U SKLOPU PRIJEKTA POKRET „TREĆI BLOK“ PLANIRA :

  - Nastavak kontakta sa građanima i prikupljanje informacija o nezakonitim postupanjima državnih organa.
  - Razgovori sa pojedincima koji imaju dokaze o korupciji i žele ih prezentovati javnosti pod punim imenom i prezimenom.
  - Prisustvovanje sudskim postupcima u krivičnim, parničnim i prekršajnim predmetima i praćenje rada tužilaca i sudija.
  - Analiza materijala iz tih postupaka, koje će evidentirati i dokumentovati pripadnici pokreta „Treći blok“.
  - Posjete predsjednicima sudova, glavnim tužiocima, načelnicima policije itd, gdje bi se prezentovale uočene nepravilnosti i ponudila saradnja za uspostavu pravne države i vladavine prava.
  - Javno prezentovanje prikupljenog materijala putem web stranice pokreta i drugih medija.
  - Podnošenje krivičnih prijava nadležnim organima za sva uočena kršenja zakona i ljudskih prava.
  - Besplatna pravna pomoć građanima za svaki oblik diskriminacije od strane državnih organa ili privatnih firmi, pravnih ili fizičkih lica koja zloupotrijebe svoj položaj i moć.
  - Saradnja sa prijateljskim vladama i udruženjima iz njihovih zemalja.
  - Udruživanje i saradnja sa drugim sličnim pokretima u Bosni i Hercegovini.
  - Sve druge aktivnosti koje ovde nisu posebno navedene a u skladu su sa ciljevima projekta.
  Projektom će rukovoditi glavni odbor pokreta a za svaki grad će biti određeni povjerenici za prisustvovanje suđenjima i kontakt sa institucijama kako bi se maksimalno smanjili troškovi i izbjegla suvišna putovanja.
  Pokret već ima stručne saradnika ali će pozvati i sve zainteresovane za volonterski rad, sve one koji žele dobro svom narodu i zemlji.
  Aktivnosti na projektu suštinski traju i tokom 2017-te a punu aktivnost namjeravamo ostvariti od 01.01.2018. do 01.09.2019.
  Opšte je poznato da je po pisanjima pristalica pokreta „Treći blok“ došlo do razotkrivanja kriminala u VSTV-u, Tužilaštvu i intenziviranja aktivnosti ministarstva bezbjednosti u borbi protiv pravosudne korupcije.
  Prikupljene materijale objaviti poslednji mjesec pred opšte izbore što će djelovati psihološki na vlast te će mnogo više truda uložiti da u javnost ne dođe neko njihovo neprikladno postupanje.
  Sve ovo bi trebalo ohrabriti građane da javno iskažu svoje mišljenje, iznose dokaze o korupciji i pomažu onima kojima je to potrebno.

  SISTEM RADA

  Pokret će u svakom gradu formorati timove na čijem će čelu biti pripadnik pokreta a saradnici volonteri, pravnici, daktilografi, informativni stručnjaci, psiholozi, prosvetni radnici, svi koji mogu i žele da se priključe projektu.
  Timovi će prikupljati podatke, skenirati materijale, organizovati prisustva suđenjima, kontaktirati institucije i obavljati razgovore sa njima te krajem svakog mjeseca izvještavati glavni odbor o rezultatima.
  Uz dogovor sa strankama – građanima, pokret će objavljivati prikupljene podatke na internetu u medijima i na javnim skupovima.
  U poslednjem mjesecu projekta, tokom avgusta 2018. biće sačinjen Izvještaj te dostavljene kopije svim institucijama koje budu sarađivale, kao i vladama prijateljskih zemalja koje podrže naš rad i pruže nam zaštitu ukoliko naši aktivisti budu proganjani od strane režima.

  Septembar 2017.

  POKRET „TREĆI BLOK“


Dodaj komentar

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva