Nedelja, Novembar 15, 2015

ČLANAK 557

DOKAZ ZLOČINA JE UKLONJEN SA UBIJENE DJEVOJČICE I SAKRIVEN DA BI SE PRIKRIO ŠVERC I PLJAČKA PREKO BOBAR GRUPE. TAJ KRIMINAL JE DANAS RAZOTKRIVEN ALI JE JOŠ TAJNA ZA JAVNOST NA ČIJIM RAČUNIMA SU ZAVRŠILE STOTINE MILIONA MARAKA NOVCA POKRADENOG PREKO BOBAR BANKE, ČIJI JE REPUBLIKA SRPSKA SUVLASNIK...

PRIKRIVANJE DOKAZA UBISTVA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina Veza : Vaš dopis 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014.U navedenom dokumentu nalazi se popis predmeta koje su moje privatno vlasništvo a bili su na čuvanju u sudu. Takođe se navodi od kog datuma te se traži od OT Bijeljina da se izjasni o mogućnosti vraćanja predmeta. To je izvršeno tek poslije više od godiinu dana i to bez stavke 11 (korpa) i sa stavkom 4 (ruksak) oštećenom odnosno presječenog kaiša, bez većeg dijela istog. Stoga su mi zbog zaštite povrijeđenih prava potrebni sledeći dokumenti i informacije:1. Odgovor OT Bijeljina na navedeni dopis ako postoji2. Zahtijevi OT Bijeljina za deponovanjem predmeta do koga je došlo kako se navodi Naredbom od 02.09.2009. i 01.05.2010. i naredbe po tim zahtjevima.3. Svi drugi dokumenti dostavljeni od OT Bijeljina (ako postoje), po navedenom spisu a da nisu navedeni u tačkama 1 i 2.4. Zapisnik o predaji predmeta koji su bili na čuvanju po naredbi suda.5. Da li je istinita tvrdnja punomoćnika da metalna korpa (koju nisam dobila) nije ni predata, te ako jeste vaše izjašnjenje zbog čega je ista zadržana ? 6. Tražim objašnjenje Osnovnog suda u Bijeljini ako vam je poznato, zašto je stavka 4 (dječiji ruksak) oštećena, presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je zamrljan.
 Kopije traženih dokumenata i odgovor, želim da se dostave na navedenu adresu u Bijeljini… Bijeljina, _____________2015.godine                             Podnosilac zahtjeva

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me