ČLANAK 1190

Pritužba zbog očiglednog kršenja obaveze ispravnog postupanja

Veza između ovih događaja i ubistva djevojčice Ivone je u tome što su u šverc narkotika za Bobar grupu, umješani pripadnici kartela sa područja Istočnog Sarajeva, kao dodirne zone sa Federacijom BIH, gdje se prebacuju i narkotici i ukradeni automobili a ubice bježe iz jednog u drugi entitet u zaštitu saučesnika a koji su nakon mojih dopisa VSTV-u smjenjeni i čak jedan tim ubica uhapšen, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića. Odgovornost Stjepanović Danice, koja nije samo saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, nego je time dovela do niza uzročno posljedično vezanih događaja sa više krivičnih djela i likvidacija je naravno u tome što ništa nije uradila da istraži, ko je, kako i zašto, uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Po osnovu člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" (ZOVSITV), stavovi :
"3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva;" - podnosi se

PRITUŽBA ZBOG OČIGLEDNOG KRŠENJA OBAVEZE ISPRAVNOG POSTUPANJA

U tekstu pritužbe ću ukratko, pokazati vezu između svjesnog nečinjenja, prekršaja i krivičnog djela OJT Stjepanović Danice sa smrtnim stradanjima više lica a ovde konkretno ističem dva pripadnika pravosudnih organa sa područja Istočnog Sarajeva. Napominjem da osnovano sumnjam u to da je i život prijavljenje Stjepanović u opasnosti od mafijaškog kartela - da bi bila životno ugrožena da je reagovala u skladu sa zakonom kada je na to bila obavezna i da je ugrožena sada kao svjedok više teških krivičnih djela a time i predstavlja opasnost po šefove kartela.
Dokument "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." je nastao kako se vidi prije 4 godine i 9 mjeseci te je u predviđenom zakonskom opsegu, unutar 5 godina no prijavljena osoba Stjepanović Danica je imala obavezu i svaki naredni dan od 16.01.2017. kada je formalno "konstatovala" nepravilnost, nepažnju, nemar ili krivično djelo, kako god da ga je tretirala, te je morala postupati u skladu sa zakonom i ustanoviti o čemu se radi, sve do danas. Konkretno da li je neko ili više pripadnika MUP-a, uklonilo materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te su ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili iz istražnih radnji, od tužilaštva, porodice i javnosti sa namjerom da zaštite počinioce i prikriju kako ubistvo tako i krijumčarenje narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje su istovremeno pljačkane stotine miliona maraka svake godine što je u međuvremenu razotkriveno.
Pozadina događaja je zaista obimna a osim što je više godina pokušavano moje ubistvo, iz priloga "Saopštenje za javnost 30.06.2020." se vidi nasilna smrt pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodina D.N. koja je opisana da "ukazuje na samoubistvo". Nekoliko mjeseci kasnije dolazi do druge smrti, ovog puta pripadnika suda sa područja Istočnog sarajeva što je opisano u prilogu "Sahranjen L.B." gdje ne postoje nikakvi detalji o uzroku smrti, što je veoma neobično i sumnjivo te sam pokušavao saznati detalje i konačno dobio usmenu informaciju da je pomenuti gospodin pronađen obješen.
Ukoliko je to zaista tačno, onda je time veća životna opasnost i po osobu Stjepanović ali i neke druge svjedoke iz pravosuđa, MUP-a i sudske policije. Pomenuo sam da je pokušavano više puta moje ubistvo i u sklopu toga su pripadnici kartela otvorili nezakonite predmete pred prema zakonu nenadležnim organima OJTIS i sudu u Sokocu i sprovodili "posebne istrane radnje" sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Veza sa stradanjima - smrtima D.N. i L.B. postoji i sa mojim dopisima dostavljanim nekoliko dana ranije i to "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima" napisan 19.06.2020. te dostavljen nekoliko dana kasnije a ubrzo potom već 30.06.2020. dolazi do pomenutog "samoubistva". Takođe je ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA, poslati odgovornima iz komande sudske policije ali i Tužilaštvu BIH, dostavljena 12.03.2021. što se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" i umjesto da komanda sudske policije odgovori u zakonskom roku od 15 dana, 27.03.2021. je sahranjen L.B. svjedok brojnih krivičnih djela koja sam opisivao u tim dopisima i prijavama.
SVO OVO BEZAKONJE, KRIVIČNA DJELA I SMRTNA STRADANJA SU SE MOGLA IZBJEĆI DA JE STJEPANOVIĆ RADILA POSAO NA KOJI JE OBAVEZNA.
A da odgovorni u organima iz Istočnog Sarajeva, zaista nisu imali rješenja o dodjeli nadležnosti dokaz su dokumenti "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojima čak i VSTV-e, traži od odgovornih da objelodane dokaze o tome, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) što naravno nisu učinili jer su lažirali nadležnost, što se vidi iz dokumenata koje sam pribavio od Vrhovnog suda RS i Republičkog javnog tužilaštva, odnosno dokaza "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.".
Dio bezakonja, falsifikata, laži i više krivičnih djela, učinjenih samo u danu 27.09.2018. kada je bio jedan od pokušaja ubistava, razotkriven je pred sudom u Bijeljini, tokom dokaznog postupka i iz dokumentacije dostavljene u spis a prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje je pravosnažno konstatovano da ja nisam prekršio zakon ni na koji način ali i da su zakon kršili službenici MUP-a i sudske policije, instruisani od komande i osoba sa područja Istočnog Sarajeva, koje su lažirali nadlenost i od kojih su neki da podsjetim, završili ispod zemlje.
Koliko su bjesni pripadnici mafijaškog kartela, zbog neuspjeha u pokušajima da me ubiju, dovoljno govori činjenica da me je pripadnik MUP-a u civilu, napao fizički objema rukama u zgradi PU Bijeljina, 22.05.2019. psujući, vrijeđajući me i prijeteći da ću biti ubijen a sve to pred portirom i 3 službenika iz dežurne kancelarije koji su bili uniformisani, te više osoba u civilu za koje naravno ne znam ko su stranke u prolazu a ko službenici MUP-a na zadatku.
Tom prilikom sam uz pismeno predočene dokumente, tražio reakciju vezano za prikrivanje dokaza ubistva Ivone Bajo, ime inspektora koji je predao materijal tužilaštvu bez opisa u kakvom je stanju pomenuti dokaz a potpis inspektora je bio nečitak te objašnjenje za napad inspektora Dejana Minića na moje zdravlje i život 27.09.2018. u zgradi PS Bijeljina II, kada je nagovarao i podsticao službenike na činjenje krivičnih djela na moju štetu, falsifikovanje dokumentacije, činjenica i potpisa, neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja itd.
Napad na mene 22.05.2019. može biti odgovornost pojedinca no nepreduzimanje bilo kakvih radnji od strane prisutnih 4 službenika u uniformama da to spriječe i zaustave a potom odbijanje da sačine zabilješku o tome i saopšte mi njegovo ime, kada je napadač pobjegao na sprat PU Bijeljina, već su dovoljni argumenti za saučesništvo, odnosno odgovornost kompletnog MUP-a RS. Uporno prikrivanje imena napadača i nakon prijema "Dopisa službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" nadvosmisleno karakteriše MUP RS kao napadača na mene i zločinačku terorističku organizaciju koja godinama smišljeno pokušava zaštititi zločince, odgovorne za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Oni su spremni ubiti i svakog svjedoka, sudiju, okružnog tužioca... itd da bi izbjegli ličnu odgovornost za počinjena krivična djela.
Veza između ovih događaja i ubistva djevojčice Ivone je u tome što su u šverc narkotika za Bobar grupu, umješani pripadnici kartela sa područja Istočnog Sarajeva, kao dodirne zone sa Federacijom BIH, gdje se prebacuju i narkotici i ukradeni automobili a ubice bježe iz jednog u drugi entitet u zaštitu saučesnika, tada Čolović Rajka i Borovčanin Luke a koji su nakon mojih dopisa VSTV-u smjenjeni i čak jedan tim ubica uhapšen, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića.
Odgovornost Stjepanović Danice, koja nije samo saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, nego je time dovela do niza uzročno posljedično vezanih događaja sa više krivičnih djela i likvidacija je naravno u tome što ništa nije uradila da istraži, ko je, kako i zašto, uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice.
Da je materijalni dokaz ubistva oštećen, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE.
Lako je uočljivo da je mafijaški kartel pokrenuo nezakonite predmete pred nenadležnim organima protiv mene u junu 2015-te, kao reakciju na moje pravne korake, nakon prijema materijalnog dokaza ubistva, što je konstatovano pomenutim zapisnikom samo mjesec i po ranije.
Očekujem od VSTV-a i UDT-a da HITNO reaguju i spriječe dalje likvidacije svjedoka o teškom krivičnim djelima mafijaškog kartela a trenutno je Stjepanović Danica jedna od najugroženijih...

PRILOZI

Punomoć Budimke Bollin, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902