ČLANAK 818

Iz svega je vidljivo da sudije Osnovnog suda, nemaju nikakvih problema da lično izvrše krivična djela, ne samo u predmetu nego i izvan njega a onda postupaju u drugom predmetu i odlučuju o svojim radnjama, te nema nikakvog razloga da se Osnovni sud u Bijeljini izuzima iz postupaka u kojima sam stranka. Nije to korektno ni prema sudijama drugih sudova koji bi morali pokrivati kriminal kolega iz Bijeljine a izvršen sa monstruoznim ciljem: DA SE PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, PRLIKOM ŠVERCA NARKOTICIMA OD STRANE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI


OBAVJEST PO ČLANOVINA 49 - 52 ZPP-U

OKRUŽNOM SUDU PO ČLANOVIMA 49 - 52 ZPP-U

Napomena : Osnovnom sudu u Bijeljini i Pravobranilaštvu RS, predati su nedavno prijedlozi za sporazum i ostavljen rok za odluku do kraja "Sedmice sudske nagodbe". Tim sporazumom nije tražen nikakav novac, nego samo poštovanje garantovanih prava i zakonskih obaveza. Ukoliko bi sporazum bio postignut, izbjeglo bi se odlučivanje u bar 3 predmeta a i eventualne odluke vezane za ovaj dopis, odnosno eventualni zahtjev Osnovnog suda za svoje izuzeće...
S obzirom da je ranije već, Osnovni sud u Bijeljini tražio pismeno svoje izuzeće iz predmeta u kojima sam ja stranka a bez mog znanja, ovim dopisom želim unaprijed da vas obavijestim da se protivim bilo kakvom izuzimanju postupaka iz rada mjesno nadležnog suda ukoliko se to ponovo zatraži.
Time bi bilo prekršeno moje pravo na pravično suđenje, koje logično treba da se odvija pred najbližim sudom a odlasci pred bilo koji drugi sud uzrokuju probleme oko prevoza, kako meni tako i svjedocima kojih bi trebao biti veći broj.
Naime, tokom ove godine su čak 3 postupka bila dodijeljena sudiji Marković, uprkos tome što je Republika Srpska još dvije godine ranije pokrenula krivični predmet protiv mene po članu "povreda ugleda suda" a ista sudija je jedan od aktera u tom predmetu a za sad nepoznato da li je lično podnosilac ili samo svjedok.
Pošto sam uz dokaze ukazao na tu činjenicu postupajuća sudija je u skladu sa zakonom, prekinula svaki dalji rad na tom predmetu do odluke predsjednika Osnovnog suda a ona bi logično trebalo da bude izuzimanje sudije ali vrlo vjerovatno i zahtjev za izuzeće kompletnog suda, jer kako sam istakao to je i ranije činjeno.
Ističem da za tako nešto nema razloga, jer postoje u osnovnom sudu, sudije u parničnom odijelu sa kojima nikada nisam imao kontakt, odnosno nisu održali nijedno ročište ni u jednom predmetu vezanom za mene.
S druge strane kada sam pismenim podnescima i u zapisnik, takođe pismeno ukazivao, da recimo sudija Vakičić ne može da vodi postupke i ocjenjuje o svom radu, konkretno o njenom učešću u prikrivanju i uklanjanju falsifikata rješenja suda, (učinjeno u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2) ista se oglušila o zakonsku obavezu i nastavila rad na tom predmetu te donijela odluku (Presuda 80 0 P 057426 14 P) da to što je sačinjen falsifikat i dijeljen okolo kako bi se njime opravdala diskriminacija prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, nije neka šteta jer nisam izvodio dokaze da sam zbog toga psihički poremećen odnosno da sam poludio.
Dakle i zakon pa čak i Ustavom garantovana prava su nebitni i ne postoje, te je prema njima jedini osnov za konstataciju diskriminacije, nalaz i mišljenje vještaka koji će pismeno napisati da je osoba psihički poremećena kao što je to pred sudom, na taj način recimo, "dokazao" Dodik Milorad, predsjednik u ovim sporovima tužene Republike Srpske.
Ja naprotiv, nisam poremećen, ni na taj ni na bilo koji drugi način ali insistiram i zahtijevam da se Ustav i garantovana prava poštuju, ne samo u mom slučaju, nego prema svim građanima, uključujući i sudije.
Dakle, ako je mogla sudija Vakičić odlučivati u nekom predmetu o svojim radnjama i načinu kako je pokušala prikriti i ukloniti falsifikat, onda može i bilo koji drugi sudija odlučivati o postupanju sudske policije, o postupanju MUP-a a najbliža dodirna točka je postupanje sudije prekršajnog suda, Đurić Dragoljuba koji je omogućio "trećim" licima uvid u spis u svom predmeta a koji su potom sačinili kopiju, napravli falsifikat i dijelili okolo, kako bi mi nanijeli štetu. Onda je isti sudija odbio da mi odgovori ko je i kada imao uvid u taj spis, (Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.) te je potom sinhronizovanom akcijom, znajući za taj moj zahtjev i krivičnu prijavu, (Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih od 18.01.2017.) isti spis uništen kako bi se sakrili tragovi o tome ko je pristupao spisu i sačinio falsifikat, (Naredba T12 1 KTK 0000296 17 od 25.09.2017.) ali na njihovu žalost, sam falsifikat nisu mogli da unište.
Cilj je bio da se ne otkrije, ime osobe koja je sačinila falsifikat ali odgovornost, Đurića, Vakičić, Radujka je nesporna.
Iako su znali da postoji krivična prijava i istraga, unjesto da se odgovori na moje pitanje, pokrenuta je akcija uništavanja spisa radi zaštite "trećih lica". U toj kriminalnoj radnji učestvovala je i sudija Sekulić, koja opet nije zatražila svoje izuzeće, kao ni prekršajni sud iako je saučesnik u falsifikovanju, nego je prikrila predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, koji sam pismeno zahtijevao da se izvede kao dokaz u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Vidljivo je iz mog zahtjeva, (Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) da tražim pred pretres 20.04.2017. da se pribavi više dokaza među kojima i sporni spis 80 1 Pr 000670 10 Pr i to ne samo sudski nego i primjerak iz MUP-a. Poslije toga, sudija Sekulić razvlači postupak i manipuliše sa uručivanjem video snimaka 3 mjeseca a u međuvremenu se uništava predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, kako je navedeno u Naredbi T12 1 KTK 0000296 17, to je učinjeno 08.05.2017.
I kada je taj kriminalni posao okončan, uručeni su mi snimci, nastavak pretresa zakazuje u sred kolektivnog odmora i uprkos tome što se 28.07.2017. nisu pojavila dva svjedoka od kojih i ključni Lazić Milan, iako je MUP zatražio odgađanje postupka, sudija Sekulić, ekspresno okončava predmet isti dan, bez saslušanja tih svjedoka i bilo kakve odluke o mojim zahtjevima, mjesecima ranije pismeno predatih u spis.
Iz svega je vidljivo da sudije Osnovnog suda, nemaju nikakvih problema da lično izvrše krivična djela, ne samo u predmetu nego i izvan njega a onda postupaju u drugom predmetu i odlučuju o svojim radnjama, te nema nikakvog razloga da se Osnovni sud u Bijeljini izuzima iz postupaka u kojima sam stranka. Nije to korektno ni prema sudijama drugih sudova koji bi morali pokrivati kriminal kolega iz Bijeljine a izvršen sa monstruoznim ciljem:
DA SE PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, PRLIKOM ŠVERCA NARKOTICIMA OD STRANE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.

PRILOZI

Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902