ČLANAK 775

Povreda ugleda suda - Član 370.
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

PORUGA ILI VRIJEĐANJE - PITANJE JE SAD

korisnik Normal Zdenko Bajo 2 169 2017-06-27T19:48:00Z 2017-07-06T09:07:00Z 2017-07-06T09:07:00Z 1 539 3076 Osnovni sud u Bijeljini 25 7 3608 11.9999 Clean Clean 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

U uvodu ovog zahtjeva vas obavještavam da je formiran predmet T17 0 KT 0006630 15 u OJT Istočno Sarajevo u kome sam okrivljen prema članu 370 „Povreda ugleda suda“ i pozvan na saslušanje 29.06.2017. što sam odbio te tražio da izjavu dam u najbližem OJT Bijeljina a kako mi je tamo ulaz zabranjen pozvan sam u CJB Bijeljina 07.07.2017. u 08:00. Nesporno je pravo garantovano zakonom, svakog građanina da prijavi bilo koje krivično djelo, (meni sudovi uskraćuju i ustavom garantovana prava). To pravo naravno ima i svaki sudija i u tome nema ništa ni sporno ni loše ali takav postupak proizvodi neke posljedice i osobe koje su me prijavile ili čiji su predmeti „dokaz“ u spisu T17 0 KT 0006630 15, odnosno koji će biti svjedoci, obavezni su da se izuzmu iz svih postupaka u kojima sam ja stranka ili će u suprotnom predmet T17 0 KT 0006630 15, biti osnov za poništavanje takvih postupaka, ponavljanje istih, disciplinske prekršaje, krivična djela…

S obzirom da se krivični predmet završava brojem 15, znači da sam dvije godine pod posebnim istražnim radnjama što sam uočio čak i prema ponašanju službenika suda. Detalje neću naravno otkrivati a kada saznam datum prijavljivanja i „dokazni materijal“ svi postupci ako eventualno postoje u kojima su postupale sudije vezane na bilo koji način sa predmetom T17 0 KT 0006630 15 bili bi neregularni i ja ću štititi svoje pravne interese u skladu sa zakonom.

Dakle prije svega očekujem da Predsjednik suda obavjesti sve sudije o ovim činjenicama kako bi se izuzeli iz svih trenutnih postupaka ako za to postoje okolnosti na koje sam ukazao. Dokaz sam već predao dana 05.07.2017. u predmetu 80 0 P 077873 16 P, (sudija Marković Jelena) i upozorio na mogući problem ako me je ona prijavila ili su njeni predmeti „dokaz“ u krivičnom spisu. MOJE UPOZORENJE NIJE UŠLO U ZAPISNIK…

Stoga od suda zahtijevam:

 

1)    Imena osoba sudija, (ako postoje) koji su me prijavili po članu 370, ukoliko se isti ne protive tome

2)    Brojeve predmeta koje je tražilo OJT Istočno Sarajevo (ako su tražili)

3)    Tačan datum kada je sud obavješten o postojanju krivičnog predmeta T17 0 KT 0006630 15

4)    Ukoliko sud nema saznanja o podacima iz tačaka 1, 2 i 3 da me pismeno obavjesti o tome

 

Alternativno ako postoje osobe iz tačke 1 a ne žele da se njihova imena otkriju u ovoj fazi istrage OJT Istočno Sarajevo, nužno je da ih obavjestite o ovim činjenicama i njihovim obavezama vezanim za „IZUZEĆE“, kako se ne bi došlo do situacije da na kraju nekog postupka dobijem dokument iz tužilaštva o povezanosti sudije sa prijavom i zahtijevam prekid, poništenje svih radnji i ponavljanje cijelog postupka…

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902