ČLANAK 646

Očito je dakle da je sudska policija dobila instrukcije da mi oduzme laptop na ulazu a prikrivanje te činjenice korištenjem izraza da to u stvari i nije oduzimanje nego samo "privremeno smještanje u portirnici" je očajno loš pokušaj da se prikrije odgovornost sudije Vakičić i njen napad na moja prava. U odgovoru se uopšte ne navodi koji je to sudija trebao donijeti neku odluku o laptopu, niti kako je ta informacija došla do sudske policije. Podsjećam dalje da u kompletnom predmetu 80 0 P 039222 12 P, ne postoji pisani trag da se laptop nalazio privremeno u portirnici do neke odluke, o korištenju ili nekorištenju. Prema zakonu sud donosi odluke i rješenja o dokazima i to se unosi u zapisnik a ti dokazi se prethodno ne ODUZIMAJU, stranakama odnosno ne SMJEŠTAJU SE PRIVREMENO U PORTIRNICU.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

DOPUNA NA UDT: 15417/16

Podsjećam da sam u pritužbi naveo da sam pismeno zatražio podatke od Osnovnog suda u Bijeljini i Komande SP u Banjaluci te da ću ako dobijem odgovore dostaviti podatke na broj koji bude dodijeljin ovoj pritužbi. Odgovori su stigli od oba organa s tim da SP u Banjaluci nije nijednom riječju pomenula okolnosti o oduzimanju laptopa dok je Osnovni sud u Bijeljini odgovorio djelimično. Naime poslije uvoda postavio sam slijedeća pitanja:
"1) DA LI JE UTVRĐENO JE LI DOŠLO DO ODUZIMANJA LAPTOPA ?
2) DA LI JE OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SVIM STRANKAMA ODUZIMA LAPTOP ?
3) DA LI JE OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SAMO ZDENKU BAJI ODUZME LAPTOP ?
4) DA LI JE POZNATO IME OSOBE KOJE JE IZDALA TU NAREDBU BILO IZ SUDA ILI KOMANDE SP ?
5) IMENA SVIH OSOBA KOJE SU BEZ MOG PRISUSTVA U 2 NAVRATA VRŠILE UVID U DISK U PREDMETU 80 0 P 039222 12 P"

Na zahtjev koji sam predao u skladu sa ZOSPI-a stigao je odgovor "080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016." koji prilažem a u kome se kaže, citiram:
"PREDMET: Predmet ovog suda broj 80 0 P 03922 12 P - obavještenje
Veza: Vaš podnesak od 23.03.2016. godine
Ovom sudu obratili ste se podneskom , pod gore navedenim datumom, s pitanjima koja se odnose na korišćenje Vašeg prenosivog računara na ročištu, u predmetu ovog suda broj 80 0 P 03922 12 P.
Nakon upoznavanja sa sadržinom Vašeg podneska i izvršenih dodatnih provjera, dajemo Vam odgovore prema redoslijedu Vaših pitanja:
1. Ovaj sud nije donio naredbu za oduzimanje Vašeg prenosivog računara i isti Vam nije bio oduzet. Navedeni računar se privremeno nalazio na portirnici ovog suda, samo do davanja odobrenja postupajućeg sudije za korišćenje računara na zakazanom ročištu.
2. Niko nije bez Vašeg prisustva koristio navedeni računar, a uvid u dokaze iz predmeta ovog suda broj 80 0 P 03922 12 P se može vršiti samo uz odobrenje postupajućeg sudije, o čemu se sačinjava službena zabilješka, koja stoji u predmetu."

Prije svega je vidljivo da na 5 (PET) mojih pitanja stiže samo 2 (DVA) odgovora te ću sve skupa analizirati u nastavku.
Dakle prije svega je bitno da LAPTOP, nije na panou i popisu ZABRANJENIH PREDMETA, koji su istaknuti u zgradi suda. Zabranjeno je korištenje i unošenje vatrenog oružja, alkohola, mobilnih telefona, neprikladne odjeće... a kako sam naveo laptop nije zabranjen. Nadalje, skoro na svakom ročištu sudije Vakičić, kojima sam prisustvovao lično, postupajuća sudija upozorava da isključim mobilni telefon, (što sam uvijek činio prije tog upozorenja) i ova procedura uglavnom ulazi u zapisnik. Nikada nije bilo komentara ili upozorenja o laptopu.
Dakle u svom odgovoru Osnovni sud tvrdi da "SUD NIJE DONEO NAREDBU" da mi se oduzme laptop, te se iznosi stav da pomenuti laptop NIJE UOPŠTE BIO ODUZET, nego da se samo PRIVREMENO NALAZIO NA PORTIRNICI i to iz razloga DO DAVANJA ODOBRENJA POSTUPAJUĆEG SUDIJE ZA KORIŠTENJE NA ROČIŠTU...
Postavljam pitanje: Zašto se mobilni telefoni koje sam imao kod sebe nisu "PRIVREMENO NALAZILI" u portirnici nego upravo laptop, kako je sudska policija znala da sudija treba donijeti neku odluku o tome i kako su uopšte znali da u ruksaku imam laptop?
Očito je dakle da je sudska policija dobila instrukcije da mi oduzme laptop na ulazu a prikrivanje te činjenice korištenjem izraza da to u stvari i nije oduzimanje nego samo "privremeno smještanje u portirnici" je očajno loš pokušaj da se prikrije odgovornost sudije Vakičić i njen napad na moja prava. U odgovoru se uopšte ne navodi koji je to sudija trebao donijeti neku odluku o laptopu, niti kako je ta informacija došla do sudske policije.
Podsjećam dalje da u kompletnom predmetu 80 0 P 039222 12 P, ne postoji pisani trag da se laptop nalazio privremeno u portirnici do neke odluke, o korištenju ili nekorištenju. Prema zakonu sud donosi odluke i rješenja o dokazima i to se unosi u zapisnik a ti dokazi se prethodno ne ODUZIMAJU, stranakama odnosno ne SMJEŠTAJU SE PRIVREMENO U PORTIRNICU.
Ja sam bio učesnik u događaju lično i ako sudska policija naloži da im predam laptop sa obrazloženjem da ga ne mogu unijeti u sudnicu onda je to ODUZIMANJE predmeta a koliko dugo i gdje će se isti nalaziti je sasvim nebitno.
Moj predmet, moja privatna svojina nije sa nalazio u mom posjedu nego u posjedu tužene stranke RS, pod kontrolom sudske policije a poslije instrukcija koje su stigle od nekoga, "NE ZNA SE KOGA" ali se naravno lako može zaključiti da je naredbu "DA SE LAPTOP "PRIVREMENO" IZVADI IZ MOG RUKSAKA I "PRIVREMENO" SMJESTI U PORTIRNICU" izdala osoba Vakičić Željka, koju sam i prijavio ovom pritužbom a sa ciljem da mi onemogući izvođenje dokaza autorstva lično te da se to izvrši bez mog prisustva kako je i zavedeno u zapisnicima. Ovako bi se moglo na isti način tvrditi da NIKADA NIJEDAN PREDMET NIJE ODUZET, nego je "SAMO PRIVREMENO SMJEŠTEN, 5, 6, 10 ILI 20 MJESECI U SUDSKOM DEPOU" !!!???
I što je najbitnije ovo razbojništvo je sudija Vakičić pokušala prikriti ne zavodeći događaj u zapisnik iako sam to zahtijevao, no kako sam istakao postoje svjedoci zapisničar i sudska policija a evo i odgovor suda u kome se jasno vidi da laptop nije bio u mom posjedu, nego na drugom mjestu i pod nadzorom sudske policije. Kako je do toga došlo i ima li u tome krivičnog djela odnosno disciplinskog prekršaja nije u nadležnosti sekretara suda da istražuje i procjenjuje nego na VSITV-u i UDT-u...
U odgovoru se pod tačkom 2 tvrdi da NIKO BEZ MOG PRISUSTVA NIJE KORISTIO NAVEDENI RAČUNAR, što ja nisam ni tvrdio ni pitao nego sam postavio pitanje o tome koje su osobe "BEZ MOG PRISUSTVA U 2 NAVRATA VRŠILE UVID U DISK U PREDMETU 80 0 P 039222 12 P".
Taj disk je bio dokaz koji sam priložio uz tužbu, na njemu su se nalazili instalacijski paketi mojih programa i namjera je bila da na laptopu koji mi je oduzet demonstriram tok instalacije i ukažem na detalje koji dokazuju moje autorstvo. Taj postupak je dakle izvršen van ročišta, bez mog prisustva a sudija Vakičić i neimenovani ekspert nisu bili sposobni u prvom pokušaju proći fazu gdje se traži unos koda, (datum mog rođenja) iako sam to naveo još u tužbi i više puta kasnije istakao...

PRILOG

080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902