ČLANAK 496

Disk sa ovim snimkom je predat u OT Bijeljina lično glavnom okružnom tužiocu Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije je obavještena i tužilac Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odnesena štampana web stranica vijesti, pošto sama nije znala da je pronađe na internetu...

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Veza: Odluka KT Tuzla T03 0 KT 00011602 10 od 19.09.2012. koju predočavam:
U skladu sa članom "Obustava istrage" ZOKP-u Federacije BIH, stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka 2. ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.
dostavljam vam disk na kome se nalazi audio snimak telefonskog razgovora koji je majka ubijene djevojčice Ivone Bajo, obavila sa potencijalnim iznuđivačem koji je tvrdio da ima video snimak ubistva. Radilo se o broju 066512456 a osumnjičeni je bio E.S.
SNIMAK
Napominjem da sam disk sa s ovim snimkom predao u OT Bijeljina lično Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije sam obavjestio i tužioca Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odneo štampanu web stranicu vijesti pošto sama nije znala da je pronađe na internetu.
Prema podacima koje imam nikada u KT Tuzla nije dostavljen ovaj snimak a na disku je kao fajl "Razgovor.mp3"
Osim njega tu su i neki drugi materijali vezano za ubistvo i krijumčarenje koje obrađuje KT Sarajevo pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, s obzirom da su od 4 paketa neidentifikovane robe 3 nestala preko noći a dovezeni su iz Federacije BIH. Istovremeno je preko Bobar banke istog vlasnika kao i AD Univerzal gdje je vršeno krijumčarenje narko mafija prala novac te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona transakcija.
Iznuđivač vjerovatno sa tim nema nikakve veze ali to objašnjava zašto iz OT Bijeljina nisu htjeli ni prstom da maknu povodom ovog snimka, jer su imali za cilj da zaštite Gavrila Bobara po nalogu Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902