CLANAK BROJ 17


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


NA RUKE

GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGEPoslije višemjesečnih pokušaja da dostavim i obrazložim nadležnom tužilaštvu dokazni materijal o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i saučesništvu tužioca Stjepanović Danice u prikrivanju tog zločina, pri čemu sam sprečavan primjenom nezakonitih sredstava, dostavljam dio pomenutog materijala u stepenu koje su mogućnosti dozvolile...
U prilogu se nalazi sledeće :

1. CD sa većinom materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje istog.
2. Metalni predmet od strane vještaka pretpostavljenih dimenzija.

Napomena :

Ne sumnjajući u sposobnosti i profesionalizam tužilaštva, tim prije što ste po ZKP-u obavezni da reagujete po prijemu novih informacija, skrećem pažnju na to da se najvažniji dokazi o učinjenom krivičnom djelu ubistva, te prikrivanju istog, nalaze u folderu "Izbor" na disku.
Najveći dio obimnog materijala, koji sam sakupio nalazi se na lokaciji "Dokumenti" istog diska, ali skrećem pažnju prije svega na izjavu vještaka dr Busarčevića, koja je pod nazivom "Miroslav.mp3", a možete je pronaći na pomenutoj lokaciji "Izbor".
Metalni predmet u prilogu, je dio materijala, koji se koristi za španovanje tereta, a odgovara u potpunosti dimenzijama rane na tijelu ubijene djevojčice...

Po analizi materijala i provjeri istinitosti istog, a dovoljna je samo izjava vještaka koja dokazuje prikrivanje ubistva od strane tužioca Stjepanović, u ime majke ubijene djevojčice, čiji sam zastupnik, zahtijevam da OT Bijeljina, poštujući odredbe KZ i ZKP-a, pokrene hitnu istragu sa ciljem otkrivanja počinilaca ovog zločina.

S obzirom da sam jedina osoba, koja sem zločinaca ima predstavu o detaljima počinjenog zločina, tokom naredne sedmice kontaktiraću ured glavnog tužioca sa ciljem da svi damo puni doprinos u rasvjetljavanju istog.

To je moje zakonsko pravo, a vaša dužnost...

ZA OBRADU I POSTUPANJE PO OVOM MATERIJALU ISKLJUČIVO JE NADLEŽAN I ODGOVORAN GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA BIJELJINA

ZDENKO BAJO
065831902