ČLANAK 1145

Postupajuća tužilac, gospođa Dragica Glušac, kako se vidi nije izvršila nijednu jedinu radnju da ustanovi bilo šta, ni mali prst nije pomakla da bi uradila posao za koji je plaćena, nego očito izvršava naloge šefa mafije dodik milorada, koje sam i opisivao. Nadam se da će ovaj "trud" tužiteljice ohrabriti šefa mafije da se vrati iz "samokarantina" u koji je pobjegao poslije saznanja da će Interpol za razliku od "njegovih ljudi" istraživati kriminalne radnje u koje je umješan...

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJA LUKA

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTAO 0001341 20

NAPOMENA : U skladu sa odredbama ZKP-u i aktuelnom vanrednom sutuacijom, dostavljam u roku od 8 dana, pritužbu i dodatni materijal, na zvanični mejl RJTRS, kako ne bi došlo do kontaminacije pri poštanskom transportu i ugrožavanja zdravlja i života pripadnika tužilaštva. Očekujem da se ova pritužba i prilozi profesionalno analiziraju, pritužba usvoji i predmet pošalje Tužilaštvu BIH ili alternativno dodjeli drugom tužiocu a skenirana odluka po pritužbi da mi bude dostavljena na isti način iz istih razloga...
U uvodu, navodim neke zakonske odredbe, koje sam vjerovao da će ih tužilac znati te stoga nisu bili citirani u prijavi.
RELEVANTNI ČLANOVI IZ ZAKONA :
ZAKON O TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE : "Član 26.(1) Okružna tužilaštva su: 4. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu za područje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu."
ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE : "Član 26.(1) Osnovni sudovi su: m) Osnovni sud u Sokocu, za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.
Član 35. Vrhovni sud naležan je da : e) odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom."

Dakle ako sve sagledamo zbirno, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, prema pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, imaju nadležnost da postupaju prema ZOT-a, na teritoriji koja je pod nadležnošću Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, odnosno nekoliko opština navedenih u zakonu o sudovima.
Uz sve to je zakonom o krivičnom postupku propisano da je mjesno nadležan onaj sud na čijoj zoni djelovanja je eventualno počinjeno pretpostavljeno krivično djelo.
Iz sadržaja optužnice "T17 0 KT 0006630 15" koju sam priložio se jasno vidi da tužilac određuje Bijeljinu kao mjesto u kome locira izvršenje "krivičnog djela" što znači da ni jedan od pomenutih organa iz Istočnog Sarajeva nema nadležnost za postupanje u tom predmetu.
Postupajuća tužilac, gospođa Dragica Glušac, kako se vidi nije izvršila nijednu jedinu radnju da ustanovi bilo šta, ni mali prst nije pomakla da bi uradila posao za koji je plaćena, nego očito izvršava naloge šefa mafije dodik milorada, koje sam i opisivao. Nadam se da će ovaj "trud" tužiteljice ohrabriti šefa mafije da se vrati iz "samokarantina" u koji je pobjegao poslije saznanja da će Interpol za razliku od "njegovih ljudi" istraživati kriminalne radnje u koje je umješan.
Podsjetimo da tužiteljica Glušac "objašnjava" da `od prijavljenog lica zahtijevati uzimanje izjave ili će se zahtijevati preduzimanje neke druge procesne radnje, predstavlja za prijavljeno lice određeno ograničenje`. Dalje "pojašnjava" kako je `pravo svakog građanina da podnese krivičnu prijavu ako ima određena saznanja da je neko lice učinilo krivično djelo, ali onemogućavaju da se pravo na podnošenje krivične prijave zloupotrijebi tako što će se protiv nekog lica podnijeti krivična prijava bez ikakvih dokaza i bez ikakvog osnova. U suprotnom bi došlo do šikaniranja lica protiv kojih je podnesena krivična prijava`.
Ovdje se prvo besramno insinuira, kako sam podneo prijavu "bez ikakvih dokaza" i "bez ikakvog osnova" ali ako se pogleda poslednja strana prijave na kojoj je popis dokaza, vidi se da je priloženo 9 dokumenata i disk a od tih 9 dokaza čak 6 je iz pravosudnih institucija, uključujući 2 dokumenta RJTRS i jedan iz VSITV-a a OSNOV JE LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI OSOBA KOJI SU PREMA ZAKONU NENADLEŽNI, za šta se gđa Glušac nije potrudila da nađe osnov jer NEĆE DA IM UZIMA IZJAVE NITI DA IH ŠIKANIRA... baš dirljivo. I potpuno je netačna teza tužiteljice da sam ja "nezadovoljan postupanjem prijavljenih službenih lica"...
NE, ja nikada nisam tvrdio da su to službena lica. TO SU PRIPADNICI BANDE KOJI SU SE LAŽNO PREDSTAVLJALI, SA CILJEM DA ME UBIJU. Jedan od pokušaja odvlačenja u pripremljenu zamku za likvidaciju sam priložio i na disku kao tonski zapis "Agent.mp3" a saučesnik mafijaškog klana tvrdi da dokaza uopšte nema u prilozima prijave. Tužiteljica Glušac je ta koja sada postupa službeno, ukoliko je istina ono što prepričava da je napisano u dokumentima o dodjelama nadležnosti. Postupanje tužiteljice je krajnje kriminalno i na moju štetu ali ja nisam uopšte nezadovoljan, naprotiv. Sasvim objektivno posmatram razotkrivanje još jednog od saučesnika mafije i to je sve. Zato je Tužilaštvo BIH i proslijedilo prijavu na mjesto, gdje će se pokazati tragovi saučesnika "Sokolačkog klana" što je sjajan taktički potez. Nadam se da gđa Glušac nije time nezadovoljna... ili možda jeste...
Dalje, što se tiče osnovanosti, priložen uz prijavu je bio "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." u kome pod tačkom 2 tražim KOPIJU RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI OJT ISTOČNO SARAJEVO u SPORNOM PREDMETU, čime pokazujem da sam i tada odlično poznavao zakonske odredbe a Čolović UMIŠLJAJ i pošto je nadležnost lažirana, Čolović to prikriva, ne šalje mi kopiju rješenja, nego čeka do kraja godine kada tužiteljica Tomaš, (koja je primljena 2 godine poslije formiranja nezakonitog predmeta) odlazi na porodiljsko bolovanje te u saradnji sa saučesnikom zločincem Borovčaninom, priprema likvidaciju na Sokocu. Pošto ti kriminalci nisu htjeli ni dalje da mi predoče rješenja o prenosu nadležnosti, naredne godine sam to tražio od organa koji su takve odluke morali prethodno doneti da bi nadležnost bila zakonita. Iz odgovora RJT i Vrhovnog suda se vidi da pomenuti nemaju nikakve veze sa zakonom, nego nastupaju kao članovi dodikove bande razbojnika. Tužilac Glušac sada službeno postupa u ime RS ali stvarno radi za interese mafije čiji je i sama član. To nema veze sa mojim zadovoljstvom ili nezadovoljstvom, nego je činjenica koju ističem i sada kao jedan od argumentata i koji ću istaći u prijavama i pritužbama protiv nje u skladu sa zakonom i to je sve.
Konstatujem i da je kao posljedica nerada i kriminala službenih lica poput gospođe Glušac, jedan od njihovih štićenika D.Č, inače blizak prijatelj šefa mafije dodik milorada, nedugo poslije sačinjavanja ove kriminalne naredbe izvršio ubistvo osobe D.S. vatrenim oružjem. To su rezultati službenika, Čolovića, Borovčanina, Glušac itd... na žalost na stotine je likvidacija direktno povezanih sa zaštićenim kriminalcima iz dodikovog mafijaškog režima al ni mnogo moćniji nisu vladali vječno pa neće ni oni još dugo, najradije bi svi u karantin do daljnjeg.
Uzalud se krije i šef i saučesnici jer ostaće tragovi za neka naredna vremena da neki časni profesionalci procesuiraju sve saučesnike u zločinima i naravno moraće gospođi Glušac kao optuženoj omogućiti uvid u sva dokumenta koja joj mogu ići u prilog, uključujući i ona o nadležnosti.
Sve ovo što se desilo, nedvosmisleno znači da je kompletna Republika Srpska, mafijaška, fašistička, teroristička organizacija, koja je ubila osmogodišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, švercujući narkotike u Bobar grupu a onda pokušava na sve načine da me likvidira i zaštiti odgovorne kriminalce, pošto sam sakupio neoborive dokaze o tim zločinima. Tužiteljka Glušac se, nebitno da li kao aktivan saučesnik ili iz straha, pridružila pripadnicima organizovane kriminalne grupe. O besmislici da nisam dostavio dokaze uz sav priloženi materijal neću ni trošiti riječi za komentar.
S druge strane, mora se priznati da je RJT Glušac, prilično detaljno prepisala sadržaj krivične prijave, što zaslužuje poštovanje.
Ali kako nijednom riječju nije analizirala pitanje nadležnosti i samovlašće, odnosno bezakonje koje su izvršili odgovorni iz Tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu, ja ću se na startu pritužbe prvo baviti time.
Pošto sam već pojasnio da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu, nemaju zakonsku nadležnost postupanja, izvan propisane teritorije, dodajem da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, može dobiti pojedine predmete u nadležnost, odlukom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske a osnovni sud u Sokocu, odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske.
Gospodo javni tužioci... nismo na pijaci, niti na divljem zapadu... ili možda neko smatra da jesmo u "dodikistanu", da svako od "dodikovih ljudi" prisvaja sebi moć kakvu nema zakonom. Pravno stanje je takvo da osobe koje sam prijavio nemaju nadležnost i ako je nikada nisu ni dobili a nisu, onda su u pitanju protivpravne radnje a kod pojedinaca i terorističke. Moguće da pojedine osobe, nisu bile svjesne i da su u stvari obmanute, kao što pretpostavljam da je slučaj sa Jovanom Tomaš ali Rajko Čolović je nedvosmisleno zločinac, koji je smišljeno lažirao nadležnost i godinama pokušavao da organizuje moje ubistvo.
S obzirom da uprkos mojim na zakonu zasnovanim pismenim zahtjevima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije htjelo da mi dostavi kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, na koje se poziva "Optužnica" a to "Rješenje - Dopis" navedeno je u popisu dokaza kao sastavni dio "T17 0 KT 0006630 15 Optužnice od 29.11.2017.", zatražio sam to rješenje od Republičkog javnog tužilaštva, koje sam poslije manjih problema i dobio, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i oba dokumenta su priložena uz moju prijavu.
No iz sadržaja odluke Republičkog tužilaštva RS "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." vidljivo je da tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, nije dostavljen nikakav predmet u kome sam ja prijavljen, nego naprotiv moja krivična prijava protiv više lica, što znači da je glavni okružni tužilac Čolović Rajko, falsifikovao nadležnost, odnosno montirao predmet, spajajući uz tu odluku Republičkog tužilaštva sasvim drugi materijal na moju štetu. U pitanju je inače bila moja prijava za falsifikovanje sudskog rješenje koje je izvršio Borovčanin Danko i između ostalog, cilj je bio da se on i saučesnici zaštite a glavni razlog za lažirenje nadležnosti i pokušaje likvidacije pojasniću na kraju pritužbe.
To bi otprilike bilo isto tako besmisleno, kao da je ovdje postupajuća tužilac gospođa Dragica Glušac uz sve dokumente o prenosu, odnosno dodjeli nadležnosti, umjesto moje krivične prijave spojila neki materijal protiv mene i podigla optužnicu za recimo `ugrožavanje sigurnosti` ili `uvredu` nekog od šefova mafije, za koga smatra da je "oklevetan".
No čak i da je teoretski, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu dobilo u rad neku krivičnu prijavu u kojoj sam ja lično prijavljen, to im ne daje zakonsku opciju da podižu optužnicu na teritoriji Istočnog Sarajeva, nego kod mjesno nadležnog Osnovnog suda u Bijeljini.

PRILOZI

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.
Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zahtjev i obavještenje za OJTIS

Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Potpisi i pečati
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Bonus prilog - bez komentara

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1144

Zahtjev za informacije posebnom odjeljenju RJT

OJTIS i Sud u Sokocu sa morali imati najmanje jednu odluku viših organa da bi radnje koje su preduzimali protiv mojih interesa, prava, zdravlja i života, imale neku zakonsku osnovu a što OJT Glušac, nije ni pomenula niti istraživala. Bez tih rješenja OJTIS i Sud u Sokocu imaju status terorista a tužilac Glušac i kompletno RJTRS je saučesnik u terorističkom napadu što će i ostati u budućnosti ukoliko mi ne budu dostavljene tražene kopije ili ako te odluke ne postoje, bude pokrenut postupak protiv odgovornih za lažiranje nadležnosti...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE POSEBNOM ODJELJENJU RJT

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJA LUKA
REPUBLIČKI JAVNI TUŽILAC : Dragica Glušac

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

Prema podacima iz dokumenta "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20" od 23.12.2020. donesena je odluka "o nesprovođenju istrage" sa obrazloženjem da "ne postoje osnovi sumnje da su prijavljena lica učinila prijavljena, niti bilo koje drugo krivično djelo propisano Krivičnim Zakonikom Republike Srpske". S obzirom da službenici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i Osnovnog suda u Sokocu, nemaju nadležnost za postupanje vezano za eventualna krivična djela na području Bijeljine, odnosno nadležni su unutar zone djelovanja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu i da bi mogli postupati u bilo kom predmetu izvan zakonom propisane nadležnosti, moraju dobiti rješenja, odnosno odluke nedređenih RJTRS i Vrhovnog suda Republike Srpske, što je jasno propisano Zakonom o sudovima RS, Zakonom o javnim tužilaštvima i ZKP-u RS.
Inače u suprotnom čine više krivičnih djela uključujući i "Samovlašće", stavovi "(1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da će napasti na život ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do tri godine." a svako ko im pomaže u izbjegavanju odgovornosti postaje saučesnik u svim povezanim krivičnim djelima.


Stoga zahtjevam da mi, kako je i obeleženo u tabelama, dostavite na lični mejl `Zdenkobajo@gmail.com` skenirane dokumente :
A : 1) Skeniranu kopiju odluke kojom prema zakonu nadređeno i nadležno za prenos nadležnosti na niže organe, Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, dodjeljuje u rad Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, predmet u kome je Zdenko Bajo, prijavljen za krivično djelo "Povreda ugleda suda".
2) Skeniranu kopiju odluke kojom prema zakonu nadređeni i nadležan za prenos nadležnosti na niže organe, Vrhovni sud Republike Srpske, dodjeljuje u rad Osnovnom sudu u Sokocu, predmet u kome je protiv Zdenka Baje, podignuta optužnica za krivično djelo "Povreda ugleda suda".
B : 3) Skeniranu kopiju akta "Podnesak broj: T20 0 KTA 0016760 18" od 21.05.2020. godine, (kojim Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iz Sarajeva je predmet - moju krivičnu prijavu, dostavilo na nadležnost Republičkom javnom tužilaštvu RS). a navedeno u dokumentu "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20" od 23.12.2020.
4) Skeniranu kopiju akta "Republičkog javnog tužilaštvo RS Banja Luka, broj: "TI2 0 KTA 0000880 20" od 02.11.2020. godine, (uz koji je dostavljeni podnesak sa prilozima proslijeđen na nadležno postupanje Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Republičkog javnog tužilaštva) a navedeno u dokumentu "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20" od 23.12.2020.

OBRAZLOŽENJE : Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Republičkog javnog tužilaštva je u predmetu "T12 1 KTAO 0001341 20" postupalo, (kako je i navedeno u samoj naredbi) nakon dodjele nadležnosti sa 2 nivoa a OJTIS i Sud u Sokocu sa morali imati najmanje jednu odluku viših organa da bi radnje koje su preduzimali protiv mojih interesa, prava, zdravlja i života, imale neku zakonsku osnovu a što OJT Glušac, nije ni pomenula niti istraživala. Bez tih rješenja OJTIS i Sud u Sokocu imaju status terorista a tužilac Glušac i kompletno RJTRS je saučesnik u terorističkom napadu što će i ostati u budućnosti ukoliko mi ne budu dostavljene tražene kopije ili ako te odluke ne postoje, bude pokrenut postupak protiv odgovornih za lažiranje nadležnosti. O ishodu podnošenja ovog zahtjeva ću nakon 20.01.2021. obavjestiti Tužilaštvo BIH, kao dopunu krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela.
(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

U Bijeljini
04.01.2021. godine

Podnosilac zahtjeva : Bajo Zdenko
Adresa : Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

Drugi podaci za kontakt : Zdenkobajo@gmail.com
Potpis : Zdenko Bajo

ČLANAK 1143

Unutar MUP-a, djeluju ljudi, koji za interese kriminalnih klanova, uklanjaju dokaze, materijalne tragove, falsifikuju činjenice i sve što je potrebno da bi spriječili procesuiranje pripadnika klana i onih koji takve usluge mogu dobro platiti. No, osim čišćenja mjesta zločina, uklanjanja ili uništavanja dokaza ovaj "biznis" je odavo proširen na preventivne radnje, odnosno pripreme ubistava na takav način da ih saučesnici "čistači" proglase za "zadesnu smrt", sa širokim spektrom varijacija ili "samuobistvo" vješanjem, vatrenim oružjem i slično a u nekim slučajevima kad trovači uspiju odraditi svoj dio "posla" tu je široka lepeza, medicinskih uzroka od infarkta do aktuelnog "covid 19"...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE - NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE U BIJELJINI

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.

Napomena : Materijal se šalje, osim uredu načelnika kriminalističke policije i direktoru policije, načelniku PU Bijeljina, Tužilaštvu BIH, SIPA-i te Ministarstvu sigurnosti, kao dodatni materijal po prijavi za terorizam i više drugih krivičnih djela a kompletan MUP RS trenutno ima status teroriste, koji konstantno napada na moje pravne interese i život ali i na brojne druge građane, što je konstatovano u više sudskih rješenja, donesenih prethodnih mjesaci a može biti dokazni materijal u krivičnim postupcima protiv odgovornih, ukoliko nastave sa vršenjem terirističkih i drugih kriminalnih djela. Način, vrijeme, intenzitet, kontinuitet, podmuklost i obimnost, pokazuju da je MUP svjesno, planski i sa umišljajem činio i čini krivična djela a lažno se predstavlja kao profesionalan državni organ... naravno ne svaki pojedinac ali zločini koje čine kriminalci unutar MUP-a, bacaju ljagu i na sve druge službenike, te je utoliko više potrebno da se časni pojedinci distanciraju od kriminala i rade odgovorno posao za koji su plaćeni.
UPOZORAVAM MUP I SVE ZVANIČNE SLUŽBE DA PREKINU SA NAPADIMA NA MOJA PRAVA I ŽIVOT.

ČIŠĆENJE KAO NAJPLAĆENIJI I NAJTRAŽENIJI POSAO

Svaka ozbiljna kriminalna grupa ima u okviru svog djelovanja čistača zločina. On je zadužen za uklanjanje tragova, što su najčešće hemijski poslovi, čišćenje ili pranje. Posebno se traži da bude pedantan, da mu svaka stvar bude na svom mjestu. Čistač zločina radi po određenom modelu, po kom se ti tragovi definitivno uništavaju, ili pak, radi tako da okrene tragove u drugom smijeru. U pitanju su najčešće bivši policijski operativci, koji su taj posao obavljali godinama u državnim službama...
Prethodni kratak opis je uvjeren sam nepotreban za pripadnike MUP-a, posebno one na višim komandnim pozicijama i bliskim predmetima u oblasti organizovanog kriminala. To što se iskustvo i "zanat" čistača stiče najčešće radom u policiji, takođe nije nepoznato ali i da mnogi čistači zločina obavljaju taj podmuklo posao paralelno sa "sporednim" poslovima u kriminalističkoj policiji. I da budemo precizni do kraja, unutar MUP-a, djeluju ljudi, koji za interese kriminalnih klanova, uklanjaju dokaze, materijalne tragove, falsifikuju činjenice i sve što je potrebno da bi spriječili procesuiranje pripadnika klana i onih koji takve usluge mogu dobro platiti.
No, osim čišćenja mjesta zločina, uklanjanja ili uništavanja dokaza ovaj "biznis" je odavo proširen na preventivne radnje, odnosno pripreme ubistava na takav način da ih saučesnici "čistači" proglase za "zadesnu smrt", sa širokim spektrom varijacija ili "samuobistvo" vješanjem, vatrenim oružjem i slično a u nekim slučajevima kad trovači uspiju odraditi svoj dio "posla" tu je široka lepeza, medicinskih uzroka od infarkta do aktuelnog "covid 19".
Primjer toga je uklanjanje, pranje hemijskim sredstvima i sakrivanje iz istražnih radnji, materijalnog dokaza ubistva sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. koje je obavio tadašnji inspektor Marković Dragoslav, sa saučesnicima iz Bobar grupe i asistentima, (ili svjedocima) službenicima Stanišić Stankom i Vrućinić Sinišom, odnosno kompletnim MUP-om, koji prikriva zločince.
Takođe se koriste sve metode da se proganjaju, maltretiraju, zastrašuju i ako ništa drugo ne da rezultate, likvidiraju oni koji su smetnja, koji kriminalnom klanu nanose štetu, što je javno pred kamerama objelodanio 30.10.2016. jedan od šefova mafije, što citiram doslovno :
"SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio : To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!"
Službenici koji su bili angažovani prilikom kriminalnih radnji koje opisujem nisu dakle angažovani kao pripadnici organa RS i BIH, nego za interese "ljudi u institucijama" odnosno mafije čiji jedan od šefova je "neodlučnima" izdao jasna i precizna uputstva pred kamerama. Rajko Čolović i Borovčanin Luka, pravno gledano imaju status razbojnika jer su se lažno predstavljali kao nadležna službena lica, planski lažirajući nadležnost a pripadnici MUP-a, čak i oni koji nisu bili uključeni u pripreme likvidacije su potom pružali pomoć pripadnicima mafijaškog klana izvršavajući nezakonite naloge, znajući da čine krivična djela, falsifikujući dokumente na samo opisom nego i lažiranjem potpisa drugih osoba i na kraju kriju podatke o nalogodavcima, čime prije svega pružaju pomoć za izbjegavanje procesuiranja a sa druge strane omogućavaju im da nastave sa pokušajima likvidacije, konstantno me izlažući životnoj opasnosti.
Sam način na koji MUP lažira i falsifikuje dokumente sam dokazao u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" i uz tretman koji primjenjuje prema građaninu, koji je životno ugrožen ne samo od plaćenih ubica nego i zdravstveno zbog gušenja koje je izazvao upravo MUP, može da se stavi u ravan između srednjovjekovne inkvizicije i gestapoa ili čak iznad njih po monstruoznosti jer bi MUP RS bar na papiru trebalo da postupa profesionalno po propisanim zakonskim odredbama a ne kao divlja horda vandala.
Da sam ja bilo kada napao nekog sudiju, okružnog tužioca, policajca, ministra, daktilografa itd ili im prijetio ubistvom, odnosno nekom odmazdom ako nešto učine ili ne učine, bilo bi nezamislivo da se u bilo kom postupku, pojavim kao nepristrasan svjedok ili stranka, osim isključivo kao optuženi. Konkretno, sudija ili okružni tužilac, pa i policajac i daktilograf ne bi mogli podizati optužnicu, presuđivati, vršiti istražne radnje pa čak ni kucati zapisnik ni bilo šta drugo u predmetu gdje sam ja optužen da sam ih recimo fizički napao ili im "samo" prijetio ubistvom. I kakav uopšte može imati legitimitet i kredibilitet MUP RS, koji godinama pokušava da me ubije, laže, falsifikuje, podržava kriminalne klanove i uz sve to je već ubio osmogodišnju djevojčicu, ćerku moje sestre, švrecujući narkotike poput južnoameričke mafije.
Pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela je očigledno u MUP-u, sastavni dio službe pa ne samo da se aktivno i smišljeno pruža pomoć i podrška pripadnicima kriminalističke policije, koji su sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, uklonili materijalni dokaz te ga oprali benzinom, nego se istim tim kriminalcima i njihovim saučesnicima iz narko mafije iz Istočnog Sarajeva, pruža logistička podrška za višegodišnje pokušaje "pakovanja" dokaznog materijala za ozbiljna krivična djela i brojne pokušaje likvidacije. Posebno je zanimljivo da je jedan od provokatora, koga su mi slali više puta a početkom juna 2017-te sa specijalnim zadatkom da me odvuče u klopku... bio na mjestu zločina 23.07.2009. kada je ubijena Ivona Bajo, tačno u vrijeme kad je kamion iz Sarajeva dovezao 3 paketa krijumčarene robe u AD Univerzal iz Bobar grupe.
Taj gospodin nije naveden niti u jednom dokumentu kao svjedok, što ne čudi jer kriminalistička policija nije prikupljala dokaze nego ČISTILA TRAGOVE ZLOČINA a da sve bude još interesantnije, isti taj gospodin je bio angažovan još 2010-te godine da me namami u klopku, tada preko telefona a onda je nekoliko godina kasnije ponovo angažovan, nakon što sam preuzeo predmete uz suda sa preciznim opisom kakvo je razbojništvo izvršila kriminalistička policija.
Ove detalje do sada nisam objavljivao, osim snimka "Agent.mp3" a ukoliko MUP ne prekine sa krivičnim djelima i pružanjem podrške kriminalcima, tokom januara 2021-e, objaviću materijal koji će biti mnogo neprijatniji od svega prethodnog i razotkriće imena osoba odgovornih za jednu od najvećih sramota u istoriji MUP-a RS i to neće biti spriječeno čak i ako me ubiju, pošto je nalog za to već izdan a mogu ga povući samo ako dobijem tražene podatke prije početka 2021-e godine.
Ja ne tražim i ne zanima me gdje je novac koji su MUP i Vlada RS opljačkali iz Bobar banke, gdje su ona 3 paketa prošvercovana u Bobar grupu ili slične krađe, nego se ovde radi o privatnom vlasništvu moje porodice, "dječjem ruksaku" koji ste skinuli sa ubijenog djeteta a sada je takav kakav jeste. Tu su imena službenika koja su izvršavali krivična djela i materijal prikupljan o meni koji je moje vlasništvo garantovano članom 23 ustava a MUP i RS to otimaju, daju plaćenim ubicama i pokušavaju me ubiti razbojničkim i terorističkim metodama. U interesu je časnih profesionalaca da se distanciraju od zločinaca, koji stoje iza ovih monstruoznih krivičnih djela.

Uvažavam činjenicu da su svi organi i "njihovi ljudi u institucijama", uključujući i brojne pripadnike MUP-a, trenutno zauzeti i angažovani u "čišćenju" tragova i dokaza, koje su ostavile konjokrad... pardon "IKONOKRADICE" i da je prioritet uništavanje istih ili alternativno pronalaženje "žrtvenog jarca" - nekog ubice ili narko dilera, koji bi u zamjenu za "nestanak" dokaza u nekim drugim predmetima, koji ga vode na decenijsku robiju, priznao na zapisnik da je lično kupio sporni predmet na nekoj bivljoj pijaci... od NN lica, podrazumjeva se. Otežavajuća okolnost je to što je na žalost, dosadašnji predsjednik VSTV-a, bio prisiljen podnijeti ostavku, baš "sasvim slučajno" neposredno pred stupanje na scenu ukradene ikone, pa muljaže policije i "ljudi u institucijama" neće tako lako proći kao ranije, odnosno, svi koji budu učestvovali u pokušajima prikrivanja će vjerovatno glavačke uletjeti u klopku, no to je njihov problem, da poslije milijardi koje su opljačkane, sada padnu zbog male ikone, što bi se reklo, "božjom rukom" pometeni.
Stoga ostavljam MUP-u i prije svega načelniku kriminalističke policije u Bijeljini vrijeme do kraja 2020-te, da mi dostavi na mejl "Zdenkobajo@gmail.com" podatke i odgovore koje sam pismeno tražio počev od 04.03.2011. o djelovanju "čistača" u MUP RS-e, za šta sam dostavio brojne materijalne dokaze, dokumente iz suda, tužilaštva, MUP-a i fotografije materijalnih dokaza.
Dostavljao sam ja brojne materijale sa dokazima i ranije i navodio rokove na šta naravno nije reagovano ali to nije bio beskorisno jer je definitivno pokazalo da iza zločina stoji kompletan MUP a ne samo osobe koje sam razotkrio. Sada idemo korak dalje da utvrdimo hoće li odgovorni pojedinci prestati da štite mafijačke klanove ili će biti optuženi za najteža krivična djela kao saučesnici, kao da su ih lično izvršili. Izbor je na njima.
Ukoliko ured Načelnika kriminalističke policije to ne učini, smatram odgovorne "ljude u institucijama" saučesnicima izvršilaca zločina te ću se lično obratiti za dalju saradnju Načelniku PU Bijeljina i Direktoru policije od kojih očekujem da sada prate reakcije Ureda Nečelnika kriminalističke policije te u slučaju nezakonitog postupanje odmah smjene sve odgovorne odnosno pokrenu radnje za njihovo smjenjivanje i procesuiranje.
Podsjećam da su pripadnici MUP RS, odnosno Republika Srpska, odnosno "ljudi u institucijama" kako ih opisuje šef mafije, pokrenuli predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr" vezano za događaj kada su pomenuti "ljudi" izveli razbojnički teroristički napad na moja prava, zdravlje i život, organizovali i pripremili uslove za likvidaciju te me transportovali i ostavili na području Istočnog Sarajeve gdje su čekali saučesnici iz ekipe za egzekuciju. Pošto ni MUP, ni bilo ko drugi nije dostavio dokaze o pravnom osnovu djelovanja na dan 27.09.2018. a ja sam sa druge strane dostavio dokaze o teškom kriminalu, falsifikatima dokumenata, ne samo iz tog dana nego o lažiranju i falsifikovanju nadležnosti, nenadležnih "ljudi u institucijama" sa ciljem da me ubiju, uz asistenciju kriminalističke policije, time je kompletan MUP stekao status terorističke organizacije. Pošto je to jasno da razjasnim i nastavak, po kome na robiju neće ići MUP, nego tačno određene osobe, čija sam imena navodio ranije, od kojih sam neke pominjao i u ovom dopisu, te oni koji su djelovali u pozadini, davali naloge a sada štite direktne počinioce, prikrivaju informacije i dokaze te konstantno atakuju na moja prava, pravne interese i ugrožavaju mi život.
Na kraju upozoravam MUP a posebno odgovorna lica da nije u pitanju samo moj život, nego su u opasnosti i svjedoci službenici MUP-a, Panić Srećko, Minić Dejan, sudija Malović Branka, okružni tužilac Tomaš Jovana i drugi pripadnici MUP-a, sudske policije, suda i tužilaštva, posebno imajući u vidu da je okružni javni tužilac Ninković Dragan, usmrćen vatrenim oružjem 30.06.2020. te da je tužilac Petrović Biljana stradala 18.08.2017. a oboje su bili veoma dobro upoznati sa detaljima kriminala, bivšeg glavnog tužioca Čolović Rajka i saučesnika iz "Sokolačkog klana". Prikrivanjem podataka koje tražim mjesecima i godinama, MUP ne štiti samo odgovorne za krivična djela koja sam djelimično naveo, nego i pripadnike mafije koji stoje iza likvidacija, prometa narkotika, krađa automobila i drugih vidova kriminala nerješenih i preko 20 godina...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009.

Zapisnik 15-021-193-17 od 07.07.2017.
Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Zahtjev za informacije MUP-u 29.01.2018.
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1142

Zahtjev mupu za primjenu i poštovanje zakona i prava

Koji službenik MUP-a je odgovoran zbog toga, što nijednim dokumentom, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini nije obaviješteno u kakvom stanju se nalazi materijalni dokaz ubistva, što se nedvosmisleno vidi iz dokumenta OJT Bijeljina "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE - NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE U BIJELJINI

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.

ZAHTJEV MUPU ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ZAKONA I PRAVA

Najkasnije do 31.12.2020. u 23:29:59, očekujem da mi se na mejl "Zdenkobajo@gmail.com" pošalje traženi materijal i odgovori... te u skladu sa pravima iz ustava, zakona o krivičnom postupku, zakona o zabrani diskriminacije i zakona o slobodi pristupa informacijama :

ZAHTIJEVAM

 1. Kopiju dokumenta u kome MUP Republike Srpske, utvrđuje i opisuje u kakvom je stanju "Dječji ruksak" Ivone Bajo, čime je kaiš dvostruko presječen, gdje je nestao presječeni dio, kojim hemijskim sredstvom je tretiran ostatak kaiša, prije nego što je MUP podnio "Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009."
 2. Ukoliko MUP Republike Srpske ne posjeduje nikakav dokument u kome se utvrđuje stanje materijalnog dokaza ubistva, zahtijevam da mi povodom toga, dostavi pismeno izjašnjenje da takav dokument ne postoji, te da u skladu sa zakonom, preduzme sve potrebne radnje da utvrdi koji su službenici odgovorni za prikrivanje činjeničnog stanja u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva.
 3. Odgovor na pitanje, koji službenik MUP-a je odgovoran zbog toga, što nijednim dokumentom, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini nije obaviješteno u kakvom stanju se nalazi pomenuti materijalni dokaz ubistva, što se nedvosmisleno vidi iz dokumenta OJT Bijeljina "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
 4. Da li je pomenuti "Dječji ruksak" kao materijalni dokaz ubistva, skinuo sa ubijenog djeteta u sadejstvu sa saučesnicima, inspektor Marković Dragoslav ili je to učinio Stanko Stanišić, koji je potpisao "Zahtjev za deponovanje" ili Siniša Vrućinić, koji je sačinio foto dokumentaciju ili su pomenuti, samo svjedoci kriminala izvršenog od strane Marković Dragoslava.
 5. Kopiju dokumenata iz svih drugih organa izvan MUP-a, kojima se traži asistencija, saradnja ili bilo koja druga vrsta pomoći od MUP-a a vezano za predmete "T17 0 KT 0006630 15" i "89 0 K 058509 17 KPS" koji su nelegalno montirani i lažirani na teritoriji Istočnog Sarajeva a za šta sam MUP-u i Osnovnom sudu u Bijeljini, dostavio dokaze iz Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva u predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr".
 6. Koji je tužilac davao instrukcije i bio na telefonskoj vezi dana 07.07.2017. sa inspektorom Maksimović Bojanom u vrijeme kada sam pozvan da dam izjavu na "Zapisnik 15-02/1-193/17" vezano za montirani, lažirani predmet za "povredu ugleda suda" u OJTIS.
 7. Kopije dokumenata iz kojih se vidi, koji je organ izvan MUP-a, (odnosno koji "ljudi u institucijama) tražio asistenciju kriminalističke policije, vezano za događaj 27.09.2018. godini, tema predmeta "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada je izvršen protivpravni teroristički napad na mene, lažiranje nadležnosti i kompletne dokumentacije sačinjene tog dana.
 8. Da li je službenik MUP-a Dejan Minić, 27.09.2018. godine, bio slobodan ili na dužnosti te ako jeste gdje se nalazio u vrijeme dok je službenik Srećko Panić u PS Bijeljina II, sačinjavao dokument "Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018.".
 9. Da li je Kriminalistička policija Republike Srpske, samovoljno izvršila udar na moja prava, nalažući službenicima PS Bijeljina II da falsifikuje dokumente i ne ukaže mi medicinsku pomoć, koju sam tražio a što je konstatovano u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" ili je to tražio kriminalac Čolović Rajko, bivši glavni tužilac u OJTIS, koji je nakon toga smijenjen, odnosno možda je naloge izdavao putem nekog posrednika iz suda ili tužilaštva a što je veoma bitno za ustanoviti.
 10. Da li je bivši inspektor Marković Dragoslav, kao pripadnik mafijaškog "Sokolačkog klana" koji osim njega čine i Borovčanin Danko, Rajko Čolović te Borovčanin Luka, bio uključen i u jedan od predmeta koje sam naveo, odnosno da li je davao instrukcije, naloge, molbe i slično, službenicima Maksimović Bojanu, Minić Dejanu i drugima s obzirom da je lično najzainteresovaniji za organizaciju mog ubistva.
 11. Da li je MUP Republike Srpske 22.05.2019. poslao svog službenika u civilu da me verbalno i fizički napadne, prijeti ubistvom i vrijeđa, ukoliko ikada više budem tražio neka svoja prava ili je to izvršeno po nalogu nekog od mafijaških bosova putem njihovih "ljudi u institucijama" a sa čim MUP nema nikakve veze.
Kao što možete vidjeti, uopšte ne postavljam pitanje o imenu napadača, koje me suštinski i ne zanima i moguće da ga neću ni postavljati ubuduće, zavisno od toga hoće li MUP sarađivati ili ne, vezano za monstruozno ubistvo osmogodišnje devojčice i višegodišnjih pokušaja mafijaškog klana da me likvidira, zbog dokaza koje sam otkrio o samom zločinu i krijumčarenju u Bobar grupu u vrijeme ubistva. Ukoliko nadležni iz MUP-a RS nastave da napadaju na moje pravne interese, odnosno prava garantovana ustavom, biću prisiljen ponovo lično doći da zahtjevam poštovanje zakona i primjenu prava, uključujući zahtjev pripadnicima PS Bijeljina da u skladu sa zakonskim odredbama i svojim ovlaštenjima, upozore sve osobe da prekinu sa kršenjem zakona, omoguće mi ostvarenje garantovanih prava i po potrebi liše slobode, bilo kog pripadnika kriminalističke policije koji nastavi kršiti ZOJRIM, prava iz ustava, ZOZD-e, što je definisano kao prekršaj a o čemu sam iako nemam obavezu poslao dopis pod nazivom "PRAVNI OSNOV ZA POSTUPANJE POLICIJSKE STANICE" a objavljen 10.07.2020. i na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/07/10/4220374". Ukoliko me tom prilikom bilo ko fizički napadne, obavještavam vas da ću se braniti sam, svojim rukama u skladu sa pravom koje propisuje "KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE" u članu "Nužna odbrana" stavovi "(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. (2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinitelj od sebe ili drugog odbije istovremeni ili direktno predstojeći protupravni napad a koja je srazmjerna napadu." kao i u članu "Krajnja nužda" stavovi "(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi. (2) Krajnja nužda postoji kad je djelo učinjeno da učinitelj od sebe ili drugog otkloni istovremenu ili direktno predstojeću, neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti a pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo."
Uniformisani službenici neka sjede i gledaju kao što su gledali napad na mene, koji su potom pokušali minimizirati a napadaču i nalogodavcima pružaju pomoć i podršku, znajući da čine krivična djela.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009.

Zapisnik 15-021-193-17 od 07.07.2017.
Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Zahtjev za informacije MUP-u 29.01.2018.
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1141

Mafijaški klan je učestvovao u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika 23.07.2009. izvršenog sa područja Sarajeva u Bijeljinu, te su zbog dokaza koje sam otkrio o tome, odlučili da me ubiju i u tu svrhu montiraju nelegalni predmet u Istočnom Sarajevu, kako bi prikupljali podatke o meni i organizovali likvidaciju...

OBAVJEST PREDSJEDNIKU REPUBLIKE

Veza : "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." koji je osim meni, sa prilozima dostavljen i MUP-u RS.

TAKOZVANI MUP SE DEFINITIVNO SAM DEKLARISAO KAO PRIVATNA BANDA

Ovaj materijal će biti poslat i na službene mejlove, (ne poštom zbog opasnosti od zaraze) ministra, direktora policije, PU Bijeljina, SIPA i Tužilaštva BIH, kao dodatni materijal po prijavi za terorizam i druga krivična djela a čije počinioce štiti MUP Republike Srpske.
Osim mojih pismenih dopisa za MUP RS i materijala poslatog od strane Predsjednika RS, dokazi o teškim krivičnim djelima su proslijeđivani i iz drugih organa što se vidi iz dokumenata "Ministarstvo sigurnosti 13.10.2020." te "Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019." itd na šta naravno, MUP nastavlja sa prikrivanjem zločinaca u svojim redovima.
Iako osim prava na pravično suđenje, postoje i zakon o slobodi pristupa informacijama i zakon o zabrani diskriminacije, MUP je odbio da mi preda traženi materijal, poslije mojih više usmenih zahtijeva a nije reagovao ni na pismeni dopis, koji sam im uputio po sugestiji postupajućeg sudije, za šta prilažem dokaz "Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona" kao i "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019." o identičnom materijalu, upućenom nenadležnim organima, Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i sudu u Sokocu.
U pozadini svega je velika grupa pripadnika mafije od kojih ističem 4 pripadnika Sokolačog klana : inspektora Marković Dragoslava, načelnika sudske policije Danka Borovčanina, glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu Rajka Čolovića te Luku Borovčanina, predsjednika suda u Sokocu.
Pomenuti mafijaški klan je učestvovao u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika 23.07.2009. izvršenog sa područja Sarajeva u Bijeljinu, te su zbog dokaza koje sam otkrio o tome, odlučili da me ubiju i u tu svrhu montiraju nelegalni predmet u Istočnom Sarajevu, kako bi prikupljali podatke o meni i organizovali likvidaciju.
Zbog učešća u ovom zločinačkom planu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je smijenilo Rajka Čolovića, bivšeg glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, kao prvu osobu koja je formirala te nezakonite predmete o čemu sam obaviješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.".
Iako je Visoko sudsko i tužilačko vijeće od njih tražilo mjesecima ranije, (Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.) da dostave dokaze o eventualnom prenosu nadležnosti, oni to nisu učinili te je poslije posljednjeg od njih "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." došlo do smjenjivanja Čolovića, pošto nije imao nikakvo adekvatno obrazloženje za izvršeni kriminal.
Sudija Malović je poslije upozorenja VSTV, dostavila "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da nema, ne samo rješenje o prenosu nadležnosti iz Vrhovnog suda, nego čak ni dokaz o prenosu nadležnosti iz OJTIS, što pokazuje da je postupala bez ikakvih odluka viših organa i eventualno asocira da je obmanuta od strane Čolovića i Borovčanina, njihovim lažnim tvrdnjama da rješenja o dodjeli nadležnosti postoje, što je ne opravdava ali treba uzeti u obzir jer bi za neposlušnost dovela u opasnost i svoj život, odnosno završila bi kao okružni tužilac Ninković ili Dijana Milić, nekoliko godina ranije.
Međutim sa druge strane, MUP Republike Srpske, krije kriminalce koji su u tome učestvovali, počev od inspektora Dejana Minića, koji je izvršio krivično djelo na moju štetu i naložio izvršenje više drugih krivičnih dijela, službenicima MUP-a a koga sam lično vidio, prije nego što je pobjegao u drugu prostoriju.
Osim pripadnika MUP-a, štite se i kriminalci Borovčanin Danko i Luka, zbog svog učešća u planiranju ubistva.
Koliko je u pitanju, opasna zločinačka organizacija može se zaključiti i iz dva dokumenta, konkretno mog dopisa "Poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima" poslatog Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu sa više postavljenih pitanja od kojih je najznačajnije to : "koji je tužilac 2015. otvorio ili zadužio nelegalni montirani predmet protiv mene".
I druga postavljena pitanju su izuzetno bitna i praktično daju odgovore u istrazi, ko je sve učestvovao, kako i zbog čega, no samo nekoliko dana kasnije, jedan od tužilaca iz Istočnog Sarajeva gospodin Dragan Ninković je ubijen a javnosti je prezentovano "Saopštenje za javnost 30.06.2020." da je navodno u pitanju samoubistvo.
Radi se o osobi, izuzetno dobro upoznatoj sa kriminalom, koji je godinama vršio bivši okružni tužilac Rajko Čolović i koji je mogao biti izuzetno opasan svjedok, kako protiv njega, tako i protiv ostalih pripadnika klana, posebno imajući u vidu da je u prethodnom periodu, nakon pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima, pohapšena jedna od grupa plaćenih ubica, koje je godinama štitio Čolović.
Priča koja je plasirana o samoubistvu je naravno obična laž i postavlja se pitanje, kako to da policija zna da je u pitanju "samoubistvo" tužioca, kao što su slagali i da se glavni republičko sanitarni inspektor Desimir Miljić, "objesio" pored rijeke, neposredno pred uvođenje vanrednog stanja. To je omogućilo Dodik Miloradu da nezakonito uvede vanredno stanje, bezočno ponižavajući sve institucije RS, povodom čega sam podneo krivičnu prijavu, (Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe" objavljena i na internetu na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/05/20/4213067") protiv njega, Radončića i ostalih a upravo je donesena odluka "120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine" kojom se mjere o zabrani kretanja i nošenju maski, proglašavaju za kršenje prava i diskriminaciju, što je jak argument za krivični postupak.
Sugerišem svakome koga je Dodik terorisao i prisiljavao da sprovodi njegove ludačke, satanske i kriminalne naloge da sastavi pismeno izjašnjenje za Tužilaštvo BIH i tako se deklariše kao svjedok protiv a ne saučesnik terorističke organizacije.
Ova "samoubistva" je MUP kao "jasno vidio i utvrdio" a o događajima, kada sam postavio pitanje za inspektora Dejana Minića poslije direktnog napada na moj život i prava te inspektora Marković Dragoslava i Stanka Stanišića, umiješanih u uklanjanje materijalog dokaza ubistva sa ubijene djevojčice, pranje dječjeg ruksaka benzinom i sakrivanje iz svih istražnih radnji, MUP ćuti i ne oglašava se.
Mnogo je takvih primjera a slučaj koji je najdirektnije povezan sa zločinima koje opisujem je "smrt" vlasnika Bobar grupe 30.09.2014. upravo na dan kada je bio krajnji rok za primjenu mjera, koje su naložene Bobar banci, nakon višegodišnjih kriminalnih radnji i pljačke stotina miliona maraka pod zaštitom Agencije za bankarstvo i Dodik Milorada.
U materijalu koji sam dostavio prije nekoliko mjeseci, nalazi se i izjašnjenje tužilaštva, gdje tužilac jasno kaže da ih MUP nije obavijestio o stanju u kome se nalazi materijlni dokaz a konkretno stanje je opisano u drugom dokumentu Osnovnog suda u Bijeljini.
Inspektor Marković Dragoslav, koji je vodio taj slučaj je u sadejstvu sa saučesnicima, krijumčarima iz Bobar grupe i Istočnog Sarajeva, uklonio materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, pomogli su kamionu da pobjegne a onda kaiš istog ruksaka dvostruko presječenog predmetom, koji ubio djevojčicu, oprali su benzinom i sakrili kako bi prikrili ubistvo i krijumčarenje.
Potpuno isti slučaj je i sa napadom na mene, prilikom pokušaja ubistva, kada je inspektor Dejan Minić, kao pripadnik kriminalističke policije, učestvovao u pripremi likvidacije, te kada sam ga ugledao pobjegao je i do današnjeg dana, MUP štiti navedene službenike i prikriva pomenuta krivična djela.
A da je bivši glavni okružni tužilac Rajko Čolović, osnovano smijenjen sa dužnosti, dokaz je i dokument republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" iz koga se vidi da nije dobio nikakav predmet protiv mene u rad, nego naprotiv, dodjeljena im je moja krivična prijava protiv kriminalca Danka Borovčanin načelnika sudske policije i više drugih lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koju su potom sakrili te protiv mene montirali nelegalni predmet sa navedenim ciljem, prikupljanja podataka preko posebnih istražnih radnji, koje je vršio MUP da bi ih koristio za pripremu likvidacije.
Iz svega se vidi da je Rajko Čolović, zloupotrijebio svoj položaj i montirao nelegalni predmet no čak i da je dobio legalno rješenje Republičkog tužilaštva RS, time se ne dodijeljuje nadležnost nijednom sudu sa te teritorije i to može učiniti jedino Vrhovni sud Republike Srpske.
ZAKON O TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE : "Član 26.(1) Okružna tužilaštva su: 4. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu za područje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu."
ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE : "Član 26.(1) Osnovni sudovi su: m) Osnovni sud u Sokocu, za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.
Član 35. Vrhovni sud naležan je da : e) odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom."

Iz priloga "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." se vidi da ne postoji nijedan predmet u kome sam stranka u postupku te je jasno da sam čak 3 mjeseca prije napada na mene i pokušaja likvidacije, imao sve dokaze o nelegalnosti postupka i umiješanosti pojedinih kriminalaca u pripremu likvidacije, što ih nije spriječilo da nastave sa tim. Čak sam dokaze o tome predočio sudiji pred sudom u Bijeljini u prisustvu pripadnika MUP-a a o čemu sam takođe obavjestio Tužilaštvo BIH, jer ta činjenica asocira da je likvidacija opasnog svjedoka protiv pripadnika klana bila prioritet za MUP.
Iz prethodno dostavljenog materijala je vidljivo da sam podatke o svemu ovome, tražio od MUP-a, još u januaru 2018. godine a o predmetu, koji su uklonili sa ubijene djevojčice i oprali benzinom tražio sam, još u martu 2011. na šta nikada nije odgovoreno.
Iz tih činjenica je potpuno jasno da je MUP Republike Srpske, imao moje dopise, gdje ih upozoravam da je djelovanje Tužilaštva u Istočnom Sarajevu nelegalno, kao i njihove "posebne istražne radnje" a pošto su ih nastavili i odbili mi dostaviti podatke to nedvosmisleno znači da su smišljeno i aktivno učestvovali u pripremi likvidacije.
To im nije prvi put, jer su još 2010. godine, pokrenuli montirane predmete protiv mene, lažno me optuživši, ("Lažno prijavljivanje krivičnog djela od strane mup-a" i "Odluka tužilaštva po lažnoj prijavi") za "ugrožavanje sigurnosti" kako bi mogli aktivirati "posebne istražne radnje" i pripremiti moje ubistvo.
Iz tog dokumenta i odluke tužilaštva po toj prijavi je jasno da je u pitanju lažna prijava, što su pripadnici MUP-a vrlo dobro znali a u stvarnosti sam samo upozoravao sve pripadnike MUP-a i tužilaštva, (Obavjestenje o prikrivanju zločina) da se distanciraju od zločinaca, koji su učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva djevojčice, što se može vidjeti u prilogu koji je iskorišten kao povod za prvo pokretanje posebnih istražnih radnji.
Na potpuno isti način, MUP je lažno optužio Milana Vukelića nekoliko godina ranije, prijećeno mu je ubistvom u prostorijama MUP-a, kao i meni a onda su ga raznijeli eksplozivom, ispred zgrade MUP-a, te evo već cijelih 13 godina, prikrivaju ubice, koji su izvršili taj monstruozni zločin.
Na moja pitanja inspektorima, zbog čega su me lažno prijavili, iako dobro znaju da nema nikakvog krivičnog djela, odgovarano mi je, da su "dobili takvu naredbu" bez navođenja imena od koga, što je u suprotnosti sa stavovima koje je izneo ministar, jasno govoreći da je policijski službenik dužan odbiti svaku nezakonitu naredbu što moraju znati i sami, odnosno u stvarnosti, smišljeno lažu i krše zakon.
No kako sam već pomenuo, za mene je potpuno svejedno koje je ime onoga, koji mi je prijetio, napavši me u zgradi PU Bijeljina, pokušao moje ubistvo ili izvršio bilo kakvo drugo krivično djelo na moju štetu, jer ako ga MUP štiti, onda je počinilac zločina kompletan MUP-u i za to su sami odgovorni.
Ovde se dakle ne radi samo o višemjesečnim i višegodišnjim pokušajima likvidacije, nego i o brutalnom kršenju više prava garantovanih ustavom, od čega je najznačajnije pravo iz člana 23, kojim se garantuje građanima da mogu tražiti i dobiti materijale, koji su državni organi, prikupljali o njima a koji se ne smiju koristiti ni za kakve druge svrhe, što je brutalno pogaženo time da se takvi podaci o mom kretanju, dostavljaju plaćenim ubicama.
Sa pravne strane, nešto viši aspekt svega su i obraćanja sudu u Strazburu, za šta sam prikupio dokaze da ih MUP presreće i krade, te mi dostavlja falsifikovane dopise, navodno iz suda u Strazburu.
Materijal koji je prema obavijesti "Pošta Srpske" nestao a u stvari je ukraden od strane MUP-a, sam elektronski poslao sestri u Cirih a odatle je poslije štampanja, poslat drugi put za Strazbur te je povratnica stigla nazad ali nakon toga nisam dobio nikakvo obaveštenje iz tog suda, što asocira da je veoma lako moguće, da je donesena odluka u moju korist, koju je MUP potom presreo, kao i sve druge i uništio.
Materijal o tome, sada neću prilagati jer je obiman pa na kraju, šaljem samo informaciju o posljednjoj odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031-19" u moju korist iz koje se vidi da se konstatuju kršenja mojih prava.
Radi se o mojoj reakciji na izjavu pred kamerama, jednog od šefova mafije o uspostavljanju "crne knjige" i borbi njegovih saučesnika, protiv onih koji smo tu upisani, (Dodik najavio crnu knjigu) sa pojašnjenjem da to moraju uraditi.
TO JE JAVNA DIREKTNA NAREDBA JEDNOG OD ŠEFOVA, DRUGIM ČLANOVIMA MAFIJE DA ME UBIJU I NARAVNO NE SAMO MENE, NEGO I MNOGE DRUGE...
Pripadnici "Sokolačkog klana" i mafije unutar MUP-a, nisu dakle imali nikakve veze ni sa Republikom Srpskom ni sa zakonima, nego djeluju po ovoj javnoj instrukciji, jednog od šefova mafije i bez milosti likvidiraju protivnike.
Odluka ustavnog suda je donesena 10. novembra i još uvijek je nisam dobio ali je odmah objavljena u medijima, što sam u svom tekstu, nakon nekoliko dana opisao kao "jasan znak" narednih događaja.
Danas je već opšte poznato, da je dosadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija, koji je godinama štitio kriminal, političko tajkunske mafije, podnio ostavku, nakon što je zatražena od strane uticajnih političara iz stranih zemalja.
Odmah nakon toga, dolazi Ministar inostranih poslova Rusije da bi primio vrijedan istorijski umjetnički predmet iz ruku pomenutog šefa mafije, te se otkriva kako je u pitanju ukradena ikona iz Ukrajine na šta se u tužilaštvu ekspresno otvara predmet.
Ako neko misli da je sve ovo samo slučajnost, to je njegov problem... neka samo misli, no ko god da je na vrhu mafijaške hobotnice, prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i brojne pokušaje mog ubistva, neće jedini odgovarati za te zločine, nego i svi oni koji uporno pokušavaju ta teška krivična djela zataškati i pomoći počiniocima.
Republičko tužilaštvo Republike Srpske, Vrhovni sud i Predsjednik Republike, reagovali su na moje dopise i dokaze o teškim krivičnim djelima a kompletan MUP i dalje prikriva mafijaške klanove, što sve samo po sebi dovoljno govori o njima...

PRILOZI

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Izjave aktera šverca i ubistva
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr
Ministarstvo sigurnosti 13.10.2020.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Javna krivična prijava za terorizam i ...
120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda BiH

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Lažno prijavljivanje i odluka tužilaštva
Obavjestenje o prikrivanju zločina
AP-1031-19
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1140

Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu cijenili van konteksta sadržaja članka na apelantovom privatnom blogu u sklopu kojeg je apelant objavio spornu fotografiju. Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa...

OVOM ODLUKOM USTAVNOG SUDA JE NAJAVLJEN POČETAK PADA DODIK MILORADA

UVODNI KOMENTAR :
Odluka Ustavnog suda BIH po Apelaciji "AP 1031/19" se u cjelosti može pročitati nakon ovog uvoda ispod horizontalne linije a ja kao podnosilac apelacije ističem ključnu rečenicu navedenu u tački 37. citiram :
`Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu cijenili van konteksta sadržaja članka na apelantovom privatnom blogu u sklopu kojeg je apelant objavio spornu fotografiju. Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa.`
Dakle, Ustavni sud je ustanovio da pišem o kriminalu, korupciji, likvidacijama protivnika režima u kontekstu javnog naloga dodik milorada izdatog pred kamerama "njihovom ljudima u institucijama" da "vode borbu" protiv osoba čija su imena zapisana u "crnoj knjizi".
Neću sada detaljnije komentarisati posljedice pa ću samo podsjetiti da je ova odluka Ustavnog suda, donesena 10.11.2020. i odmah objavljena u medijima. Poslije izbora održanih nekoliko dana kasnije, režim dodik milorada ne uspjeva osvojiti Bijeljinu a gubi Banjaluku... što znači da oni ne mogu krasti iz budžeta najbogatijih gradova.
U medijima se objavljuje audio snimak telefonskog razgovora tegeltije milana, tada predsjednika VSITV-a i traži njegova ostavka.
Ministar inostranih poslova Rusije odgađa doazak zbog "kontakta sa covid 19 pozitivnom osobom" do daljnjeg.
Tegeltija Milan se javno deklariše kao dodikov sluga te poslije sastanka sa njim podnosi ostavku... naravno ne zbog sastanka, nego zbog uticaja stranih ambasada koje imaju gomile podataka o kriminalu ovdašnjih političara.
Odmah poslije toga u posjetu stiže pomenuti ministar Rusije da primi "poklon" o kome su odavno upoznati.
DANAS SVI ZNAMO DA SE RADI O IKONI KOJA JE BUKVALNO UKRADENA IZ NACIONALNOG ISTORIJSKOG BLAGA JEDNE ZEMLJE A ZAVRŠILA U RUKAMA NEKOGA KO JE "OBOLIO" NAKON OBJELODANJIVANJA OVIH ČINJENICA".
I nije ključno pitanje "ODAKLE DODIK MILORADU, IKONA" nego "ODAKLE MILU RONHILU PRAVO DA FORMIRA CRNU KNJIGU I UPISUJE U NJU IMENA OSOBA KOJE NJEGOVI LJUDI TREBA DA LIKVIDIRAJU"...

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u predmetu broj AP 1031/19, rješavajući apelaciju Zdenka Baje, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (2) tačka b), člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), u sastavu :

Zlatko M. Knežević, predsjednik
Mato Tadić, potpredsjednik
Mirsad Ćeman, potpredsjednik
Valerija Galić, sutkinja
Miodrag Simović, sudija
Seada Palavrić, sutkinja

na sjednici održanoj 10. novembra 2020. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Zdenka Baje.
Utvrđuje se povreda prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ukida se Rješenje Okružnog suda u Bijeljini broj 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30. januara 2019. godine.
Predmet se vraća Okružnom sudu u Bijeljini koji je dužan po hitnom postupku donijeti novu odluku u skladu sa članom II/3.h)
Ustava Bosne i Hercegovine i članom 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Nalaže se Okružnom sudu u Bijeljini da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.
Odluku objaviti u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, „Službenom glasniku Republike Srpske” i „Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine“.

OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

1. Zdenko Bajo (u daljnjem tekstu: apelant) iz Bijeljine podnio je 8. februara 2019. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Rješenja Okružnog suda u Bijeljini (u daljnjem tekstu: Okružni sud) broj 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30. januara 2019. godine. Podneskom od 25. marta 2019. godine apelant je dopunio apelaciju.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu člana 23. Pravila Ustavnog suda, od Okružnog suda, Osnovnog suda u Bijeljini (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) i podnosioca prekršajnog postupka MUPRS - PU Bijeljina (u daljnjem tekstu: MUPRS) zatraženo je 24. juna 2020. godine da dostave odgovor na apelaciju.
3. Okružni sud, Osnovni sud i MUPRS su odgovor na apelaciju dostavili u periodu od 30. juna do 14. jula 2020. godine.

III. Činjenično stanje

4. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljedeći način.
5. Rješenjem Osnovnog suda broj 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23. novembra 2018. godine apelant je kao okrivljeni proglašen odgovornim zato što je 7. novembra 2017. godine na internetu, na javnom blogu adrese http://kriminaluvlasti.blogger.ba/. u tekstu pod nazivom „Analiza izjava laži svjedoka i manipulacija sudije u predmetu broj 80 0 Pr 082502 17 Pr“, narušio javni red i mir isticanjem - objavljivanjem simbola, lika i crteža, kao i tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja, na taj način što je na navedenoj stranici objavio sliku na kojoj je prikazao predsjednika RS Milorada Dodika kao Hitlera koji izdaje direktive, a ministra MUPRS Dragana Lukača i načelnika PU Prijedor Dalibora Ivanića kao nacističke starješine koji salutiraju riječima: „Da, moj Fireru“, čime je počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru, kažnjiv po istom članu, te mu je zbog navedenog izrečena novčana kazna u iznosu od 300,00 KM. Istim rješenjem apelant je oslobođen odgovornosti za drsko i nepristojno ponašanje i sprečavanje službenika u vršenju svoje dužnosti (radnje su detaljno opisane u dispozitivu odluke) iz čl. 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru jer opisane radnje iz dispozitiva rješenja nisu prekršaj (sve preciznije navedeno u dispozitivu rješenja).
6. Tokom postupka apelant se u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost, te da se navedeni blog, kao i portal i serveri nalaze van RS i u vlasništvu su portala Klix.ba.
7. U vezi s ovim apelantovim prigovorima Osnovni sud je naveo da je apelant, koristeći se portalom Klix.ba, na kojem je na već postojećoj fotografiji više funkcionera RS dodao tekst, počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru. Neosnovanim su ocijenjeni apelantovi prigovori da je sjedište portala van RS imajući u vidu da se radi o društvenim mrežama i internetu kao globalnoj mreži, a da je apelant svojim tekstom uputio javnosti sporni materijal za koji je on sam odgovoran. Prema ocjeni Osnovnog suda, apelant je odgovoran za tekst koji je dopisan na postojećoj fotografiji, te je taj sud zaključio da je apelant na taj način narušio javni red i mir isticanjem teksta uvredljivog i uznemiravajućeg sadržaja. Osnovni sud je izvršio analizu fotografije na kojoj je vidljivo „da postoji službeni razgovor više funkcionera, te da se neki funkcioneri obraćaju riječima: 'Da moj Fireru', iako je navedeni tekst kombinacija engleskog i njemačkog jezika jasno se poručuje da se radi o nacističkom obraćanju, i to kao odgovoru na navodne afere, pljačkanja i ubistva“. Prvostepeni sud je dodao da je „notorna činjenica da nacističko obraćanje i kod lica kojima je taj tekst pridodat, kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemiravajućem sadržaju, te da je takvo nedopustivo“. Prema ocjeni Osnovnog suda, „takvi tekstovi ne predstavljaju javno izneseno mišljenje o radu državnih organa jer bi javno izneseno mišljenje moglo da koristi izraze poput neažurnosti, neefikasnosti, nekompetentnosti, nekvalificiranosti i nesposobnosti, ali okrivljeni ovakvim tekstom grubo vrijeđa, i to putem interneta, i konkretna lica i izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemiravajućem sadržaju i ne predstavlja izraz kritike i mišljenja o radu državnih organa, već, kako je sud ranije naveo, radi se isključivo o uvredljivim i uznemiravajućim riječima“. Shodno iznesenom, Osnovni sud je naglasio da je apelantu zbog prekršaja iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru izrečena maksimalna novčana kazna iako je apelant slabog imovnog stanja, nezaposlen, ali je taj sud prilikom izricanja kazne cijenio da je prekršaj učinjen s umišljajem, da je apelant iskazao upornost u vršenju prekršaja, te da je apelant već kažnjavan za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira.
8. Odlučujući o žalbama apelanta i MUPRS, Okružni sud je donio Rješenje broj 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30. januara 2019. godine kojim su žalbe odbijene kao neosnovane i prvostepeno rješenje potvrđeno.
9. Apelant žalbom pobija osuđujući dio osporenog rješenja zbog bitnih povreda prekršajnog postupka, povrede materijalnog propisa o prekršaju i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Žalbom se tvrdi da su apelantu tokom prekršajnog postupka bila uskraćena procesna prava iz Zakona o prekršajima (član 9), da mu je tokom postupka bilo uskraćeno pravo da izvodi dokaze (nije saslušan ni svjedok podnosioca zahtjeva koji je predložen u prekršajnom nalogu), zatim da je rješenje zasnovano na dokazu koji se nije mogao koristiti, te da je prvostepeni sud propustio da primijeni odredbe Zakona o prekršajima, što je štetno utjecalo na njegov procesni položaj. Žalbom se dalje tvrdi da su svi postupci protiv apelanta pokrenuti po nalogu sudske policije iako ona nije ovlaštena za prekršajne postupke za remećenje javnog reda i mira, te da tokom postupka nije utvrđeno kada i čiju je uznemirenost (kojih građana, kada i gdje) apelant prouzrokovao.
10. U vezi s iznesenim prigovorima Okružni sud je sve ocijenio neosnovanim jer je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje na koje je pravilno primijenjeno materijalno pravo. Okružni sud je naveo da je prvostepeni sud svoju odluku jasno i argumentirano obrazložio i da argumentaciju prvostepenog suda taj sud u potpunosti prihvaća. Sva tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv apelanta podnesena su od strane MUPRS, PU Bijeljina, PS Bijeljina II kao ovlaštenog organa, a ne sudske policije kako to apelant tvrdi u žalbi. Okružni sud je naveo da je sudska policija samo inicirala nadležni organ za pokretanje postupaka, za što je ovlaštena kao i svaki građanin BiH. Okružni sud je naveo da niti jednim zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka nije predloženo saslušanje Danka Borovčanina u svojstvu svjedoka, te da sud ima pravo da odbije provođenje dokaza ukoliko ocijeni da je on nepotreban ili da nema značaj za konkretan slučaj.
11. U vezi s oslobađajućim dijelom pobijanog rješenja Okružni sud je naveo da je odlučni pravni zaključak da činjenični opis radnji izvršenja prekršaja ne sadrži sva bitna obilježja prekršaja za koji se apelant tereti, koji je zasnovan na odredbi člana 199. Zakona o prekršajima, prihvatljiv i za taj sud. U vezi s tim Okružni sud je istakao da je konkretni činjenični opis radnji počinjenja prekršaja iz člana 7. i člana 24. Zakona o javnom redu i miru, za koje je apelant oslobođen odgovornosti, posebno mjesto počinjenja i mjesto nastupanja posljedice (apelantova porodična kuća), ne sadrži bitna obilježja prekršaja. Navodi žalbe MUPRS kojima se citiraju i tumače odredbe člana 2. st. 3. i 4. Zakona o javnom redu i miru su generalno prihvatljivi, ali u konkretnoj prekršajnoj stvari činjenice koje neko mjesto „pretvaraju“ u javno mjesto trebale su biti unijete u činjenični opis radnji izvršenja prekršaja (između ostalog, ko je vidio i čuo apelanta, gdje se apelant tačno nalazio, koje konkretno lice je uznemirio).

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

12. Apelant smatra da je osporenim rješenjem, između ostalih, povrijeđeno njegovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija), pravo na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije i pravo na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije. Apelant ukazuje da mu je kao građaninu zagarantirano pravo da slobodno iznosi svoje mišljenje o radu državnih organa, što je sastavni dio člana 7. Zakona o javnom redu i miru, a to pravo mu je „brutalno“ oduzeto nezakonitim odlukama redovnih sudova. Za apelanta je, između ostalog, sporno tretiranje interneta kao „javnog mjesta“ jer Zakonom o javnom redu i miru internet se ne definira kao javno mjesto. Zatim, apelant ističe da se sjedište „bloger.ba“ nalazi na teritoriji Federacije BiH, a ne na teritoriji RS. Za apelanta je neshvatljivo da su sudovi odluke zasnivali samo na podnesenom zahtjevu i opisu samo jedne strane MUPRS, a da se o tome nije izveo niti jedan valjan dokaz. Prema apelantovoj ocjeni, dokazni postupak u vezi s „uvredljivom“ fotografijom je izostao, a umjesto toga redovni sudovi su iznosili svoje impresije da „pridodati tekst kod lica na slici, kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemiravajućem sadržaju“. Apelant, također, iznosi brojne prigovore procesne prirode u vezi s kršenjem člana 9. Zakona o prekršajima.

b) Odgovori na apelaciju

13. Okružni sud je naveo da su neosnovani navodi koje apelant iznosi u apelaciji jer osporena odluka sadrži obrazloženje o navodima koji su isticani tokom prvostepenog i žalbenog postupka.
14. Osnovni sud je naveo da se iz navoda apelacije može zaključiti da apelant ponavlja navode koje je isticao i tokom postupka, a o kojima su se redovni sudovi izjasnili i sve prigovore ocijenili neosnovanim, predloživši da se apelacija odbije kao neosnovana.
15. MUPRS je u odgovoru na apelaciju naveo da su redovni sudovi dovoljno jasno obrazložili svoju odluku i da su odgovorili na sve apelantove prigovore koje on ponavlja u apelaciji predloživši da se apelacija odbije kao neosnovana.

V. Relevantni propisi

16. Zakon o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19).
U konkretnom slučaju primjenjuje se Zakon o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 11/15) koji je važio u vrijeme donošenja osporenih odluka, a koji u relevantnom dijelu glasi:

Značenje izraza

Član 2.

(1) Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem organa i službi u javnom životu radi osiguravanja jednakih uvjeta za ostvarivanje prava građana na osobnu sigurnost, mir i spokojstvo, privatni život, slobodu kretanja, zaštitu ljudskog dostojanstva i prava maloljetnika i drugih lica.
(2) Prekršajima javnog reda i mira smatraju se: prekršaji protiv funkcioniranja državnih organa i javnih službi, prekršaji protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica i ostali prekršaji javnog reda i mira koji su učinjeni na javnom mjestu.
(3) Javno mjesto, u smislu ovog zakona, jeste mjesto na kojem je slobodan pristup pojedinačno neodređenim licima bez uvjeta ili pod određenim uvjetima, kao i prostorije državnog organa, privrednog društva, drugog pravnog lica i drugih mjesta kada je, usljed blizine ili izloženosti vidiku ili čujnosti, izvršenom radnjom došlo do uznemiravanja ili negodovanja građana.
(4) Javno mjesto, u smislu ovog zakona, jeste i svako drugo mjesto na kojem je počinjen prekršaj, a posljedica je nastupila na javnom mjestu.
(5) Grupa, u smislu ovog zakona, jeste najmanje tri ili više lica koja zajednički počine prekršaj.
(6) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog i ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

1. Osnovni prekršaji javnog reda i mira

Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje

Član 7.

Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija kaznit će se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
17. Zakon o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 63/14, 36/15 - odluka USRS, 110/16 i 100/17).
U konkretnom slučaju primjenjuje se Zakon o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 63/14, 36/15 - odluka USRS i 110/16) koji je važio u vrijeme donošenja osporenih odluka, a koji u relevantnom dijelu glasi:
Prava lica okrivljenih za prekršaje

Član 9.

(1) Svako ko je okrivljen da je počinio prekršaj ima pravo da zahtijeva da o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj odluči sud u razumnom roku.
(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da:
1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom,
2) u najkraćem roku bude obaviješteno, detaljno i na jeziku koji razumije, o prirodi i razlogu optužbi protiv njega,
3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje,
4) se brani osobno ili putem branioca po vlastitom izboru ili, ukoliko nema dovoljno sredstava, da mu se on osigura besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde,
5) ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se osigura prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uvjetima kao i svjedoka koji ga terete i
6) dobije besplatnu pomoć prevoditelja ako ne razumije jezik koji se upotrebljava u sudu ili tumača ukoliko je riječ o gluvonijemom ili slabovidom licu.

Rješenje kojim se okrivljeni oslobađa odgovornosti

Član 199. stav (1) tačka 1)

Rješenje kojim se okrivljeni oslobađa odgovornosti sud će donijeti, ako:
1) djelo za koje se tereti nije prekršaj,

VI. Dopustivost

18. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.
19. U skladu sa članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno odluke koja se njom pobija, iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.
20. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je Rješenje Okružnog suda broj 80 0 Pr 092159 19 Pšp od 30. januara 2019. godine, protiv kojeg nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporeno rješenje apelant je primio 26. februara 2019. godine, a apelacija je podnesena 8. marta 2019. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda. Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz člana 18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je očigledno (primafacie) neosnovana.
21. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.

VII. Meritum

22. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama prekršeno pravo iz člana II/3.e) i h) Ustava Bosne i Hercegovine i pravo iz člana 6. stav 1. i člana 10. Evropske konvencije, kao i člana 11/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije. Ustavni sud će, s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja i apelantove navode da mu je izrečenom novčanom kaznom u prekršajnom postupku povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja, najprije razmotriti pitanje eventualnog kršenja tog prava.

Pravo na slobodu izražavanja

23. Član 11/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:
h) Slobodu izražavanja.
24. Član 10. Evropske konvencije glasi:
1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo obuhvaća slobodu vlastitog mišljenja, primanja i saopćavanja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne sprečava države da zahtijevaju dozvole za rad radio, televizijskih i kinematografskih preduzeća.
2. Pošto ostvarivanje ovih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, ono se može podvrgnuti formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja informacija dobivenih u povjerenju, ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.
25. Ustavni sud podsjeća da pravo na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije spada u grupu tzv. kvalificiranih prava za koja je karakteristično da se prvim stavom definira samo pravo, a drugim stavom definiraju se dozvoljena miješanja i ograničenja tih prava, pod uvjetima propisanim drugim stavom. Ova sloboda se, uz ograničenja iz člana 10. stav 2. Evropske konvencije, ne odnosi samo na „informacije“ ili „ideje“ koje su primljene pozitivno ili se smatraju neuvredljivim ili prema njima nema stava, već i na one koje vrijeđaju, šokiraju i uznemiravaju (vidi Evropski sud, Selisto protiv Finske, presuda od 16. novembra 2004. godine, aplikacija broj 56767/00, stav 46. i Odluka broj AP 1203/05 od 27. juna 2006. godine, tačka 42). Ova sloboda, ipak, nije apsolutna i može biti ograničena zbog okolnosti i pod uvjetima navedenim u članu 10. stav 2. Evropske konvencije, pod kojima se javna vlast može miješati u uživanje slobode izražavanja. Stoga je ključna uloga i zadatak nezavisnog sudstva da u svakom pojedinačnom slučaju jasno utvrdi granicu između opravdanih i potrebnih, te neopravdanih i nepotrebnih ograničenja, koja neko načelo potvrđuju kao pravilo ili ga negiraju kao puku deklaraciju.
26. Prilikom ispitivanja kršenja prava na slobodu izražavanja, Ustavni sud mora odgovoriti najprije na pitanje postoji li miješanje u apelantovo pravo na slobodu izražavanja, pa ako postoji: je li to miješanje bilo opravdano, odnosno: a) je li bilo „propisano zakonom“, b) je li imalo neki legitiman cilj i c) je li bilo „neophodno u demokratskom društvu“.
27. U konkretnom slučaju apelant je zbog objavljivanja sporne fotografije na svom blogu proglašen odgovornim za prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru, zbog čega mu je izrečena maksimalna novčana kazna za taj prekršaj (300 KM). Iz navedenog slijedi nesporan zaključak da je izrečenom novčanom kaznom došlo do miješanja u apelantovo pravo na slobodu izražavanja.

a) Je li miješanje bilo „propisano zakonom“?

28. Ustavni sud se u ovom dijelu poziva na vlastitu praksu iz predmeta broj AP 3430/16 koji je pokretao slično činjenično i pravno pitanje u kojem je apelantu, zbog objavljivanja slike na Facebook profilu, izrečena krivična sankcija. U citiranoj odluci Ustavni sud je, slijedeći praksu Evropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropski sud), pojasnio pojam „propisano zakonom“ iz člana 10. stav 2. Evropske konvencije (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3430/16 od 19. decembra 2018. godine, tačka 26, dostupna na internetskoj stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).
29. Naime, Ustavni sud je u citiranom predmetu, između ostalog, naveo da izraz „propisano zakonom“ u drugom stavu člana 10. zahtijeva ne samo da mjere kojima se ograničava pravo na slobodu izražavanja imaju pravni osnov u domaćem zakonu već se odnosi i na kvalitet zakona u pitanju. Naime, zakon mora biti dostupan, a njegovi efekti moraju biti predvidljivi (vidi Evropski sud, između mnogih, Delfi AS protiv Estonije, presuda od 16. juna 2015. godine, predstavka broj 64569/09, tačka 120. s daljnjim referencama). Svako mora biti u stanju da predvidi, u stepenu koji se razumno može očekivati u okolnostima konkretnog slučaja, posljedice koje određeno ponašanje može imati, ali te posljedice ne moraju biti predvidljive s apsolutnom sigurnošću.
30. Vraćajući se na konkretan predmet, Ustavni sud zapaža da je apelant novčano kažnjen zbog prekršaja iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru. Navedeni član glasi: „Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija kaznit će se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.“
31. Ustavni sud primjećuje da je Zakonom o javnom redu i miru pojašnjen pojam „javni red i mir“, kao i pojam „javno mjesto“ (vidi Relevantne propise član 2. st. 1, 3. i 4. Zakona o javnom redu i miru). Apelant prigovara da se u konkretnom slučaju nisu ispunili uvjeti za primjenu citiranog člana jer internetski portal nije javno mjesto koje ima u vidu Zakon o javnom redu i miru. U vezi s tim Ustavni sud zapaža da se redovni sudovi nisu posebno bavili pojmom „javno mjesto“ u kontekstu konkretnog prekršaja, ali su prilikom odlučenja imali u vidu član 2. stav (4) Zakona o javnom redu i miru (vidi Relevantne propise). Zatim, Ustavni sud zapaža da je članom 7. Zakona o javnom redu i miru propisana mogućnost novčanog kažnjavanja u slučaju isticanja simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja na javnom mjestu, pa shodno tome Ustavni sud smatra da je miješanje u apelantovo pravo na slobodu izražavanja bilo „propisano zakonom“ u smislu člana 10. Evropske konvencije. Shodno tome, Ustavni sud će u nastavku ispitati je li miješanje imalo legitiman cilj i je li bilo „neophodno u demokratskom društvu“.

b) Postojanje legitimnog cilja

32. Ustavni sud smatra da iz osporenih odluka nesumnjivo proizlazi da su te odluke donesene s ciljem zaštite prava drugih, što svakako predstavlja jedan od legitimnih ciljeva iz stava 2. člana 10. Evropske konvencije.

c) Je li miješanje bilo „neophodno u demokratskom društvu“?

33. Osnovna načela koja se tiču pitanja je li miješanje u slobodu izražavanja „nužno u demokratskom društvu“ čvrsto su utvrđena u sudskoj praksi Evropskog suda i mogu se sumirati na sljedeći način (vidi, između ostalih, Hertelprotiv Švicarske, 25. august 1998, § 46, Izvještaji o presudama i odlukama 1998-VI; Steel i Morris protiv Ujedinjenog Kraljevstva broj 68416/01, § 87, ECHR 2005-II; Mouvement raelien suisse protiv Švicarske [GC] broj 16354/06, § 48, ECHR 2012. (izvodi) i Animal Defenders International protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC] broj 48876/08, § 100, 22. april 2013: „(i) Sloboda izražavanja jedan je od suštinskih temelja demokratskog društva i preduvjet za njegov napredak, kao i za samoispunjenje svakog pojedinca. Na osnovu člana 10, stava 2. primjenjuje se ne samo na ‘informacije’ ili ‘ideje’ na koje se gleda blagonaklono ili koje se smatraju neuvredljivim ili neinteresantnim već i na one koje vrijeđaju, šokiraju i uznemiravaju. Takvi su zahtjevi pluralizma, tolerancije i širokoumnosti bez kojih nema ‘demokratskog društva’. Kao što je istaknuto u članu 10, ova sloboda podliježe izuzecima, koji se moraju, međutim, strogo tumačiti, dok potreba za bilo kakvim ograničavanjem mora biti uvjerljivo utvrđena. Pridjev ‘nužna’, u smislu člana 10, stava 2. podrazumijeva postojanje ‘hitne društvene potrebe’. Strane ugovornice imaju određeno polje slobodne procjene kod utvrđivanja postojanja takve potrebe, koje, međutim, ide ruku pod ruku s evropskim nadzorom, obuhvaćajući ne samo zakon već i odluke kojima se taj zakon primjenjuje, pa čak i one koje donese nezavisni sud. Sud je, dakle, nadležan da donese konačnu odluku o tome je li neko ‘ograničenje’ pomirljivo sa slobodom izražavanja koje se štiti članom 10. (iii) Zadaća suda, u izvršavanju njegove nadzorne uloge, nije da zamijeni domaće nadležne organe, već da preispita, u odnosu na član 10, odluke koje su ti organi donijeli u skladu s diskrecionim ovlaštenjem koje uživaju. To ne znači da se kroz ovaj nadzor isključivo utvrđuje je li tužena država svoje diskreciono pravo koristila razumno, pažljivo i u dobroj vjeri. Sud, također, mora ispitati miješanje na koje se podnosilac predstavke žalio u svjetlu predmeta u cjelini i utvrditi je li to miješanje bilo 'srazmjerno legitimnom cilju koji se time nastojao postići' i jesu li razlozi koje su domaće vlasti navele kao opravdanje za to miješanje bili 'relevantni i dovoljni'. U tom smislu, sud se mora uvjeriti da su domaći organi vlasti primijenili standarde koji su bili u skladu s načelima sadržanim u članu 10. i, osim toga, da su se oslanjali na prihvatljivu ocjenu relevantnih činjenica”. Kada ispituje postoji li potreba za miješanjem u slobodu izražavanja u demokratskom društvu u interesu „zaštite ugleda ili prava drugih“, od suda se može zahtijevati da utvrdi jesu li domaći organi vlasti postigli pravičnu ravnotežu u pogledu zaštite dvaju vrijednosti zajamčenih Konvencijom, koje u nekim slučajevima mogu doći u sukob jedna s drugom - s jedne strane, sloboda izražavanja zaštićena članom 10, a s druge, pravo na poštovanje privatnog života zajamčenog članom 8. (vidi Evropski sud, Hachette Filipacchi Associés protiv Francuske broj 71111/01, § 43, 14. juni 2007; MGN Limited protiv Ujedinjenog Kraljevstva broj 39401/04, § 142, 18. januar 2011. i Axel Springer AG, tačka 84).
34. Ustavni sud u konkretnom slučaju zapaža da je apelant proglašen odgovornim zbog prekršaja iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru zbog teksta koji u prevodu glasi: „Da moj Fireru“, koji je dodat na fotografiji na kojoj se nalaze vodeći političari stranke SNSD. Redovni sudovi su nakon analize fotografije na kojoj je dodat sporni tekst zaključili da se ovom rečenicom „jasno poručuje da se radi o nacističkom obraćanju, i to kao odgovoru na navodne afere, pljačkanja i ubistva“. Prema mišljenju redovnih sudova, „notorna činjenica da nacističko obraćanje i kod lica kojima je taj tekst pridodat, kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemiravajućem sadržaju, te da je takvo nedopustivo“.
35. U vezi s obrazloženjem redovnih sudova Ustavni sud je prije ispitivanja da li su redovni sudovi prilikom odlučenja „postigli pravičnu ravnotežu u pogledu zaštite dvaju vrijednosti zajamčenih Konvencijom“ izvršio uvid u spornu fotografiju. Ustavni sud iz sporne fotografije zapaža da se radi o autentičnoj fotografiji na kojoj se nalazi Milorad Dodik, u to vrijeme predsjednik entiteta RS, kako su to utvrdili redovni sudovi, te više njegovih saradnika i stranačkih kolega, od kojih je Osnovni sud identificirao dvoje (ministar MUPRS Dragan Lukač i načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić). Ustavni sud zapaža da na samoj fotografiji nisu vršene nikakve „intervencije“ na osobama koje se nalaze na fotografiji, osim što je na fotografiji, u maniru stripa, dodat tekst kojim se Milorad Dodik obraća stranačkim kolegama: „Mene i SNSD niko ne smije dovoditi u vezu sa aferama, pljačkama ni ubistvima u koje smo umiješani“ i „Crnu knjigu svakodnevno ažurirati“, a na citirano obraćanje dvojica stranačkih kolega (koje je Osnovni sud identificirao) odgovaraju: „Yes my Führer.“
36. Nakon uvida u spornu fotografiju, Ustavni sud ne može dovesti u vezu dispozitiv rješenja Osnovnog suda i (subjektivno) viđenje sporne fotografije od strane Osnovnog suda (vidi tačku 5. ove odluke). Imajući u vidu opis sporne fotografije iz prethodne tačke ove odluke Ustavni sud ne može prihvatiti ni obrazloženje redovnih sudova da se u konkretnom slučaju radi „o nacističkom obraćanju“ na način na koji to žele da prikažu redovni sudovi. Čak i da se radi o „nacističkom obraćanju“ ili pak aluzijama na „nacističko obraćanje“ Ustavni sud podsjeća na stav Evropskog suda da su općeuvredljivi izrazi „idiot“ i „fašista“ prihvatljiva kritika u određenim okolnostima (vidi Oberschlick protiv Austrije (broj 2) presuda od 1. jula 1997. godine, Izvještaji o presudama i odlukama 1997. IV; Feldek protiv Slovačke broj 29032/95; ECHR 2001-VIII). Navedeno upućuje na zaključak da „nacističko obraćanje“ i izrazi koji se vežu uz nacizam nisu a priori „neprihvatljivo izražavanje“ kako to tvrde redovni sudovi u konkretnom slučaju. Naime, ovdje je bitno istaći da se sporni izrazi ne mogu posmatrati odvojeno i van konteksta, već se moraju analizirati iz više uglova i dovesti u kontekst sa svim relevantnim okolnostima svakog konkretnog slučaja. U tom pravcu Ustavni sud podsjeća na praksu Evropskog suda u predmetu Bodrožić protiv Srbije u kojem je podnosilac predstavke proglašen krivim i novčano kažnjen zbog korištenja izraza „idiot“, „fašista“ i „član fašističkog pokreta“ koje je upotrijebio u opisu J. P. (historičar iz Republike Srbije). Evropski sud je u citiranom predmetu nakon detaljne analize spornih izraza u kontekstu svih relevantnih okolnosti tog slučaja utvrdio da su domaći sudovi „ograničili svoju analizu na činjenicu da je formiranje fašističkog pokreta u Srbiji zabranjeno zakonom i da su, prema tome, izjave podnosioca predstavke netačne. Međutim, prilikom usvajanja uske definicije onoga što bi moglo da se smatra prihvatljivom kritikom, domaći sudovi se nisu upustili u analizu da li su izjave podnosioca predstavke mogle biti vrijednosni sudovi koji ne podliježu dokazu (vidi Grinberg protiv Rusije broj 232472/03, st. 28-30, 21. juli 2005. godine). Oni također nisu obavili odgovarajuću analizu proporcionalnosti da bi se procijenio kontekst u kojem su ti izrazi upotrijebljeni i njihov činjenični osnov“. Shodno tome, Evropski sud je utvrdio kršenje apelantovog prava na slobodu izražavanja jer se razlozi koje su naveli domaći sudovi ne mogu smatrati „relevantnim i dovoljnim“ da se opravda miješanje u slobodu izražavanja podnosioca predstavke (vidi Evropski sud, Bodrožić protiv Srbije, presuda od 23. juna 2009. godine, st. 51. i 52, aplikacija broj 32550/05).
37. Ustavni sud zapaža da je redovnim sudovima u konkretnom slučaju sporna rečenica „Yes my Führer“ jer je smatraju uvredljivom i uznemiravajućom ne samo za osobe sa slike već i za širu javnost budući da je „notorna činjenica da nacističko obraćanje i kod lica kojima je taj tekst pridodat, kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemiravajućem sadržaju, te da je takvo nedopustivo“. Međutim, Ustavni sud smatra da su redovni sudovi ovu rečenicu cijenili odvojeno i van konteksta doslovno je tumačeći kao „nacističko obraćanje“. U tom pravcu Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu cijenili van konteksta sadržaja članka na apelantovom privatnom blogu u sklopu kojeg je apelant objavio spornu fotografiju. Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo, a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa. Ustavni sud također zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu „Yes my Führer“ doslovno protumačili kao „nacističko obraćanje“ iako bi se, prema ocjeni Ustavnog suda, prije moglo govoriti o satiričnom izražavanju kojim je apelant želio da izrazi stav o stranačkom podaništvu, odnosno poslušnosti između stranačkih istomišljenika. Ovakva vrsta satiričnog izražavanja zaštićena je članom 10. Evropske konvencije i u ovom slučaju, prema mišljenju Ustavnog suda, apelantovo pravo na slobodu izražavanja prevagnulo je u odnosu na suprotstavljeno pravo drugih. Naime, Evropski sud dosljedno dozvoljava veću slobodu kod humorističkih i satiričkih komentara jer je satira, između ostalog, oblik društvenog komentara kojem je svojstveno preuveličavanje i izobličavanje stvari.
38. Ustavni sud smatra da su redovni sudovi apelanta proglasili odgovornim za prekršaj, a da prilikom odlučenja nisu uvažili apelantovo pravo na slobodu izražavanja jer član 7. Zakona o javnom redu i miru nesporno pokreće pitanje slobode izražavanja okrivljenih za taj prekršaj.
39. Naime, Ustavni sud ukazuje na ranije izneseni stav da se sloboda izražavanja, uz ograničenja iz člana 10. stav 2. Evropske konvencije, ne odnosi samo na „informacije“ ili „ideje“ koje su primljene pozitivno ili se smatraju neuvredljivim ili prema njima nema stava, kako to tvrde redovni sudovi, već i na one koje vrijeđaju, šokiraju i uznemiravaju. Ustavni sud, također, zapaža da su sve osobe na fotografiji političari, javne ličnosti, čiji je prag prihvatljive kritike viši nego kod ličnosti koje nisu javne, što redovni sudovi nisu uzeli u obzir prilikom odlučenja.
40. Konačno, Ustavni sud podsjeća da su prilikom ocjene proporcionalnosti miješanja, priroda i ozbiljnost određene kazne, također, faktori koji se uzimaju u obzir (vidi, između ostalih, Evropski sud, Sokolowski proti Poljske broj 75955/01, stav 51, 29. mart 2005. godine). U konkretnom slučaju Ustavni sud zapaža da je apelantu izrečena maksimalna novčana kazna za prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru koja iznosi 300,00 KM, što predstavlja visoku novčanu kaznu za nekoga ko nije zaposlen.
41. Na osnovu svega navedenog, Ustavni sud smatra da redovni sudovi u osporenim odlukama nisu ni pokušali postići pravičnu ravnotežu između zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja i zaštite prava drugih od uznemiravanja objavljivanjem sporne fotografije budući da redovni sudovi prilikom odlučenja uopće nisu vodili računa o apelantovom pravu na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije, što je bilo neophodno za postizanje balansa između zaštite prava drugih i apelantovog prava.
42. Zbog svega navedenog, Ustavni sud smatra da je prekršeno apelantovo pravo iz člana II/3.h) i člana 10. Evropske konvencije.

Ostali prigovori

43. S obzirom na prethodno izneseno, Ustavni sud smatra da nije potrebno razmatrati ostale apelacione prigovore kojima se apelant poziva na kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije i prava na zabranu diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije.

VIII. Zaključak

44. Ustavni sud zaključuje da je prekršeno apelantovo pravo iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije zato što redovni sudovi svojim odlukama nisu ni pokušali postići pravičnu ravnotežu između zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja i zaštite prava drugih jer su spornu rečenicu „Yes my Führer“ analizirali odvojeno i van konteksta, doslovno je tumačeći kao „nacističko obraćanje“, a ne kao satirično izražavanje kojim je apelant izrazio svoj stav (mišljenje) o stranačkoj poslušnosti.
45. Na osnovu člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.
46. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovone : Zlatko M.Knežević

ČLANAK 1139

NA POSTOJI NIJEDAN KRIMINALAC, PLJAČKAŠ, DILER, PLAĆENI UBICA KOJI JE I UPOLA ZLOČINAC KAO INSPEKTOR POLICIJE KOJI TAKVA KRIVIČNA DJELA, PRIKRIVA U ZAMJENU ZA MATERIJALNU KORIST I NA ŽALOST NE SAMO TO, NEGO IH I PODSTIČU, VRBUJU, ORGANIZUJU, UPRAVLJAJU KRIMINALNIM KLANOVIMA A U JAVNOSTI GLUME "PROFESIONALCE" KOJI KAO ŠTITE IMOVINU GRAĐANA I REPUBLIKE...

OBAVJEST PREDSJEDNIKU REPUBLIKE

Veza : "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." koji je osim meni, sa prilozima dostavljen i MUP-u RS.

MUP JE NASTAVIO DA ŠTITI MAFIJAŠKE KLANOVE

Ovaj materijal će biti poslat i na službene mejlove, (ne poštom zbog opasnosti od zaraze) ministra, direktora policije, PU Bijeljina, SIPA i Tužilaštva BIH, kao dodatni materijal po prijavi za terorizam i druga krivična djela a čije počinioce štiti MUP Republike Srpske.
- MUP RS, odnosno Republika Srpska, Odnosno BIH u cjelini, me je 22.05.2019. napala verbalno i fizički, preko svog službenika u prostorijama PU Bijeljina, prijeteći ubistvom ako se ikada više pojavim da tražim bilo kakva prava.
- Prethodno je 27.09.2018. izvršen razbojnički, teroristički napad preko MUP-a i sudske policije koji su djelovali službeno, te suda u Sokocu i Tužilaštva u Istočnom Sarajevu koji su smišljeno lažirali nadležnost.
- Godinama prije toga MUP i RS u cjelini pokušavaju da me "zadesno" ubiju.
- Konstantno se primjenjuju "posebne istražne radnje" i koriste sve moguće metode za lažne prijave, montiranje postupaka, te se angažuju saučesnici iz mafijaških redova za špijuniranje, uvlačenje u zamku i pokušaje likvidacije.
- RS je ubila mog oca eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka te ga transportovala za Bijeljinu u komatoznom stanju, prilikom čega se ugušio a kompletna istorija bolesti je sakrivena odnosno nestala.
- Uvod i uzrok svega je to što je MUP RS, odnosno Republika Srpska, Odnosno BIH u cjelini, ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, švercujući narkotike u Bobar grupu, te je uklonila materijalni dokaz ubistva, odnosno sakrila "dječji ruksak" koji je potom oprala benzinom, pomogla kamionu koji je dovezao narkotike da pobjegne, ostavljajući djevojčicu da se uguši u sopstvenoj krvi.
- Prikrivajući zločince u svojim redovima, uključujući i direktan napad na mene i prijetnju ubistvom, Republika Srpska mi je objavila direktan rat i stoga uvažavajući činjenicu da postoje i oni službenici koji su časni i pošteni, prisiljen sam kompletnu državnu administraciju tretirati kao terorističku bandu, što će ostati sve do trenutka kada se ogradi od kriminalaca i preda mi odgovore o postavljenim pitanjima, ne o milijardama koje je opljačkala, nego o privatnom vlasništvu, dječjem ruksaku, o kriminalcima koji su me napali i o pravima garantovanim ustavom, koja su takođe napadnuta a što uzrokuje konstantnu opasnost po život od strane kriminalnih klanova koje štiti MUP i RS.

U predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" MUP i Republika Srpska su imali obavezu, dokazati zakonitost svojih radnji protiv mene i preko sudske policije te po zakonu NENADLEŽNIH OJTIS i suda u Sokocu na dan 27.09.2018. što nije učinjeno. Protivpravni napad sa ugrožavanjem, zdravlja, života i ustavnih prava, uprkos mojim upozoravanjima je klasični čin terorizma. Uz sve to, MUP RS, nikada nije negirao nijednu od mojih tvrdnji i optužbi, uključujući i naknadni fizički napad 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina niti je to bilo ko osporavao do danas. Umjesto toga, MUP se krije, štiti zločince i pomaže im da pripremaju nove pokušaje likvidacije.
Bilo je mučno prisustvovati dokaznom postupku kada sam razotkrivao monstruozne detalje i falsifikovanje dokumenata... ne zbog mene, nego zbog svjedoka, službenika RS, koji su prvo iskorišteni kao oruđe za interese mafije a onda prisiljeni da pred sudom "objašnjavaju" počinjena razbojništva. I gore od svega je činjenica da to nije izolovan slučaj.
Način na koji je MUP pokušao lažirati dokumentaciji, ugrozivši mi život, jasno ukazuje na šta su sve spremni, posebno u slučaju prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, uklanjanja materijalnih dokaza, falsifikovanja činjenica u okolnostima kada nevina djevojčica nije preživjela i ne može negirati tvrdnje monstruma iz kriminalističke policije. Nije nikakvo čudo da se MUP krije jer ima ruke krvave do ramena i zbog ovih zločina i drugih povezanih krivičnih djela na robiji treba da završi na stotine kriminalaca koji kaljaju uniforme, značke i legitimacije koje nose.
NA POSTOJI NIJEDAN KRIMINALAC, PLJAČKAŠ, DILER, PLAĆENI UBICA KOJI JE I UPOLA ZLOČINAC KAO INSPEKTOR POLICIJE KOJI TAKVA KRIVIČNA DJELA, PRIKRIVA U ZAMJENU ZA MATERIJALNU KORIST I NA ŽALOST NE SAMO TO, NEGO IH I PODSTIČU, VRBUJU, ORGANIZUJU, UPRAVLJAJU KRIMINALNIM KLANOVIMA A U JAVNOSTI GLUME "PROFESIONALCE" KOJI KAO ŠTITE IMOVINU GRAĐANA I REPUBLIKE.

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA, ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019) - dio relevantnih članova, vezano za temu dopisa, koji obavezuju i propisuju način rada službenika MUP-a a koji se smišljeno i organizovano krše :
"Kontrola nad radom Ministarstva" - Kontrolu nad radom Ministarstva ostvaruju predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, odnosno Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani.
"Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske" - (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.
"Informisanje predsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade" - O radu i stanju u oblasti unutrašnjih poslova ministar je dužan da informiše predsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Vladu.
"Informisanje javnosti" - (1) Radi ostvarivanja principa javnosti rada i u interesu bezbjednosti, Ministarstvo obavještava fizička i pravna lica i republičke organe uprave o saznanjima od interesa za njihovu zaštitu i bezbjednost uopšte.

Vidljivo je da MUP ne poštuje ni zakon ni predsjednika jer zakon nije donesen zbog RS niti izabranog predsjednika nego šefa bande Dodik Milorada, koji je najodgovorniji za astronomske razmjere kriminala i formiranje političko tajkunske mafije ili kako se u poslednje vrijeme naziva "duboke države" mada smatram da je naziv "BANDA" jedini ispravan i jasan svima.
S druge strane ja prije svega, odajem javno priznanje, Predsjedniku Republike Srpske i službi predsjednika za iskazanu profesionalnost, nakon mog prethodnog pismenog obraćanja i zahtjeva.
Smatram da je time načinjena jasna distanca od pripadnika kriminalnih klanova, odgovornih za više teških nedijela, počev od zločinačkog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i svih drugih do danas izvršenih kao posljedica tog krivičnog djela i pokušaja prikrivanja.
Nešto nakon toga je Ministar unutrašnjih poslova u TV emisiji, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) izneo na zakonu zasnovane stavove, kako bi trebao biti ispravan rad službenika policije i pozvao građane da im se obrate u slučaju bilo kakvih problema.
Iako nije direktno pomenuo ni jednu temu, vezanu za moje pismene dopise, smatram to takođe distanciranjem ministra od pripadnika mafije unutar policije ali na žalost i poslije toga, uprkos više mojih obraćanja, niko iz MUP-a nije reagovao, nego se nastavlja sa prikrivanjem teških zločinaca, ubica, pljačkaša i narko dilera.
VSTV-e, Vrhovni sud RS i Republičko tužilaštvo nisu pružali podršku i zaštitu osobama iz pravosuđa sa teritorije Istočnog Sarajeva, koje su lažirale nadležnost i ne samo da su mi dostavljali dokumentaciju, nego je čak nekadašnji glavni okružni tužilac u OJTIS, smjenjen sa pozicije koju je obavljao a za sve ovo vrijeme, MUP prikriva počinioce teških krivičnih djela, nastavlja sa kršenjem odredbi ustava i zakona te konstantno dovodi u opasnost građane i službenike koji su na udaru mafije. Upozoravam da se ne radi samo o meni, nego su u životnoj opasnosti i neke od osoba čija ću imena navoditi jer su veoma opasni svjedoci za pripadnike kriminalnih klanova.
Primjer takvog djelovanja je kada mi je MUP, slao provokatora više puta da me kontaktira, obmane i odvede na prevaru na udaljenu lokaciju, gdje su čekale ubice. Dio snimka koji sam načinio tom prilikom sam već dostavljao na više adresa pod nazivom Agent.mp3 te objavljivao na internetu. Jedna od web adresa gdje se može čuti miks, izdate naredbe šefa mafije i agenta koji to izvršava je "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/07/20/4160315" pod nazivom "ANGAŽOVANJE DOUŠNIKA I PRIPREME POKUŠAJA UBISTVA". Video zapis se nalazi na dnu, između teksta i popisa priloga, tako da možete poslušati kakav je metod rada policije i njenih špijuna.

Ono što nikada ranije nisam pominjao je činjenica da sam glumeći naivnost i pretvarajući se da vjerujem poslatom špijunu, uspio saznati da je on bio na licu mjesta u vrijeme kada je ubijena Ivona Bajo, (što sam takođe snimio) pošto je kako kaže išao u posjetu rođaku u blizini. Na pitanje kako se zove taj "rođak", shvatio je grešku i zbunio se a onda poslije male pauze, rekao da se "rođak" odselio, ne pominjući uopšte ime, kako to ne bih mogao provjeravati.
Pošto je sasvim sigurno da je priča o rođaku, obična laž, kao najvjerovatnije ostaje opcija da je taj agent bio na licu mjesta kako bi dočekao transport narkotika. 3 paketa "robe" su nestala preko noći, dok ih je "čuvao" portir Sofrenić Blagiša, što se može vidjeti iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva".
Da li je pomenutog špijuna slao inspektor Marković Dragoslav, koji je odgovoran za uklanjanje materijalnog dokaza ubistva sa smrtno ranjene djevojčice i njegovo pranje benzinom te sakrivanje iz istražnih radnji ili je to činio neko drugi iz kriminalističke policije, potpuno je nebitno jer se radi o djelovanju MUP-a, koji je ubio djevojčicu švercujući narkotike, pokušao prikriti taj zločin a pošto sam razotkrio sve njihove falsifikate, na najpodmuklije načine, pokušavaju godinama da me zastraše, lažno me optužuju, falsifukuju dokumente u stilu gestapoa i pokušavaju ubiti na način da izgleda slučajno, odnosno "zadesno" ili da me konfrontiraju sa nekim od klanova koje kontrolišu i isprovociraju sukob u kome bi neko drugi izvršio likvidaciju umjesto njih po scenariu ubistva Slaviše Krunića, kada je na licu mjesta ostavljen dotadašnji policijski doušnik, koji je ubijen da bi se na njega svalila odgovornost a nalogodavci izvukli.
Bilo je mnogo provokatora koje je MUP slao sa zadatkom da me navuku u klopku ili isprovociraju prijetnju nekom sudiji ili tužiocu, kakve su lično izgovarali sa namjerom da "Povreda ugleda suda" za koju je zaprijećana novčana kazna do 6 mjeseci zatvora i za koju, upravo zbog tako banalne kazne, NISU UOŠTE MOGUĆE POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE A KOJE SU UZ SVO BEZAKONJE OKO LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI SPROVOĐENE. To se može zaključiti i iz činjenice da je montirani, nelegalni predmet protiv mene otvoren 2015-te i umjesto da ide pred sud za najdalje 6 mjeseci, razvlačen je 2 godine uz obilje pokušaja da mi se napakuje 12 godina robije, (zaprijećeno za krivično djelo "Napad na sudiju ili javnog tužioca) uz bilo kakvu izrečenu prijetnju nekom sudiji ili tužiocu a što je trebalo da snime angažovani agenti lično ili alternativno, služba za prisluškivanje i nadzor komunikacija, pošto je veliki broj kontakata išao preko skajpa, vibera, telefona i slično.
I tako, kada ništa od toga nije uspjelo a agent koga sam opisivao, početkom juna 2017-te, poslije 3 sata nagovaranja, nije uspio da me odvuče u klopku, montirani predmet se daje u rad tek imenovanoj tužiteljici Tomaš Jovani, koja ne zna za lažiranje nadležnosti, sa nalogom da me pozove na izjašnjenje, gdje bih bio laka meta ubicama po izlasku iz zgrade. Naravno nisam otišao jer znam da OJTIS, nema nadležnost za šta sam odmah zatražio kopiju rješenja i umjesto da mi bude dostavljena, intenziviraju se planovi za likvidaciju a u čemu aktivno učestvuje MUP RS.
Razlika je u tome što je Čolović Rajko i OJTIS, potpuno nelegalan i ima status teroriste na teritoriji Bijeljine, dok je MUP RS, znajući za lažiranje nadležnosti, na šta sam ih više puta upozoravao u sklopu svojih redovnih i legalnih radnji, vodio i razbojničke aktivnosti prema meni, kao osobi koja može sve one koji su umješani u ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje narkotika, "poslati" na praktično doživotnu robiju. Da je grupa kriminalaca unutar MUP-a velika i uticajna, pokazuje i činjenica da se preko 10 godina štite službenici odgovorni za uklanjanje materijalnog dokaza ubistva i umjesto da mi se preda materijal i saopšti ime inspektora, dolazi do napada u zgradi MUP-a i prijetnji ubistvom. Svako može zamisliti, šte je sve rađeno tajno, kada ih je toliko razbjesnilo neuspješno pokušavanje likvidacija da neko nije izdržao te me je napao pred svjedocima. Time je kompletan MUP, definitivno okarakterisan kao teroristička organizacija, mafijaški klan u službi privatnih interesa političko tajkunske mafije čiji je MUP, sastavni dio.
Povlačim paralelu i podsjetiću da je MUP Republike Srpske, prije nekoliko godina izvršio oružanu pljačku vozila banke i opljačkao veću sumu novca, te mjesecima prikrivao direktne izvršioce.
Potom je iz Interpola, stigla analiza tragova DNK materijala, ostalog na vozilu korištenom za pljačku pa je MUP izvršio hapšenje lica, čiji su tragovi pronađeni, (uključujući telohranitelja Dodik Milorada) te im je suđeno za to krivično djelo, čime se MUP distancirao od izvedene pljačke.
Ja i dalje smatram da počinioci pljačke nisu djelovali samostalno, nego se radi o pljački organizovanoj od strane MUP-a i mafijaških klanova u zemlji, na ostavimo to po strani, jer u drugom primjeru, kada je na mene izvršen razbojnički teroristički napad i godinama se pokušava moje ubistvo od strane pojedinih pripadnika MUP-a i njihovih saučesnika, MUP i dalje ćuti, štiti počinioce i time mi konstantno ugrožava život.
Komandiri i načelnici se sakrivaju - "nikada ih nema" na radnim mjestima, prikrivaju počinioce krivičnih dijela i dokaze o izvršenju te me na taj način konstantno izlažu i dalje opasnosti po život s obzirom da pripadnici kriminalnog klana i dalje pokušavaju da me ubiju.
Materijal koji je poslat MUP-u od strane Predsjednika Republike, naravno nije prvi, niti jedini i vezano za to ističem da osim napada na moj život, MUP konstantno napada i na više prava garantovanih Ustavom, uključujući i pravo na pravično suđenje.
Vezano za pomenuti, razbojnički teroristički napad u kome je MUP, kao ortak mafijaškog klana saučestvovao i preko kriminalstičke policije, pripremio i organizovao pokušaj likvidacije, vođen je pred sudovima u Bijeljini postupak "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je okončan u moju korist a prilažem "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020." drugostepenog suda, kojim je taj predmet postao pravosnažan.
U tom predmetu, kroz dokazni postupak sam dostavio materijal i dokazao teška krivična djela i smišljene falsifikate MUP-a, izvršene tom prilikom sa ciljem da se falsifikuje činjenično stanje i prikrije pripremanje ubistva koje je planirano. Tek pošto sam u sudskom postupku razotkrio falsifikate, kako MUP-a i sudske policije, koji su djelovali službeno, tako i OJTIS i suda u Sokocu, čiji su glavni tužilac Čolović Rajko i predsjednik suda Borovčanin Luka, falsifikovali nadležnost, MUP u dokumentu "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" pominje da sam upozoravao na zloupotrebu položaja i planiranje ubistva, (druga strana u pravougaoniku obilježenim upitnicima). Postavlja se pitanje, zašto je ta činjeniva sakrivana i kako sada u žalbi, komandir PS Bijeljina II, uopšte zna za ovaj i druge detalje, kad to nigdje nije zabeleženo u dokumentima MUP-a a komandir "nije bio u zgradi". Savršeno je jasno da je MUP, aktivno saučestvovao u pripremi likvidacije ne znajući da odavno imam dokaze od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda iz kojih se nedvosmisleno vidi da su sve radnje vršene na moju štetu nezakonite i smišljeno kriminalne, uprkos brojnim upozorenjima ne samo mojim nego i VSTV-a, Vrhovnog suda i Ministarstva pravde o čemu sam nedavno poslao dokumentaciju Tužilaštvu BIH i neke druge adrese.

PRILOZI

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Izjave aktera šverca i ubistva
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr
Ministarstvo sigurnosti 13.10.2020.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Javna krivična prijava za terorizam i ...
120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda BiH

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Lažno prijavljivanje i odluka tužilaštva
Obavjestenje o prikrivanju zločina
AP-1031-19
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1138

Danas je opšte poznato da je narko mafija Darka Šarića, prala novac preko Bobar banke i poslije mojih dopisa Interpolu preko više posrednika, pronađeno je oko 2 miliona dalara, poslatih iz SAD u Bobar banku a nešto kasnije je razotkrivena i opšta pljačka od više stotina miliona maraka, počinjena preko iste banke, koja je inače bila u suvlašništvu i pod kontrolom vlade RS. Na sve to dodajem činjenicu da je jedan od šefova mafije, dodik milorad, javno pred kamerama, objavio formiranje "CRNE KNJIGE" i naložio pripadnicima mafije, borbu protiv onih koji su upisani u tu knjigu te dodao da "MORAJU TO DA URADE". Time se objašjava i ovo monstruozno prikrivanje ubistva i mnoge nerješene likvidacije...

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO

DODATNI DOKAZI U PREDMETU T09 0 KTA 0034144 13

Vaše tužilaštvo od 2012-te, vodi predmet "T09 0 KTA 0034144 13" o čemu sam dobio "Obavjest KT Sarajevo po T09 0 KTA 0034144 13" prije više od 7 godina ali na žalost, niko se nije usudio da procesuira odgovorne za krijumčarenje i ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
To u suštini i ne čudi. jer je u pitanju zločin i monstruozna krivična djela, iza kojih stoji komandni kadar, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je spreman da ubije svakoga, uključujući i tužioce iz Republike Srpske, koji su im laka meta.
Prvi prilog na koji ukazujem je "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." kreiran prije više od pola godine i kako se vidi, osim meni, upućen je i Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Iako sam istovjetan sadržaj sa prilozima slao i tada i ranije više puta MUP-u, nije bilo nikakve zakonite reakcije a ni prethodnih nekoliko mjeseci, uprkos više moji dopisa.
Služba predsjednika je reagovala na moj "Zahtjev predsjedniku republike i vladi" iz koga se vidi na šta se odnosi dostavljena dokumentacija.
U samom početku, pominjem da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. godine, prilikom krijumčaranja iz Sarajeva u Bobar grupu.
Kamion kojim je dovezena roba je prije prolaska kroz Istočno Sarajevo, krenuo sa područja pod nadležnošću Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Pošiljalac robe je "Asa auto" a prevoznik "Haak trans" sa sjedištem u Sarajevu.
Danas je opšte poznato da je narko mafija Darka Šarića, prala novac preko Bobar banke i poslije mojih dopisa Interpolu preko više posrednika, pronađeno je oko 2 miliona dalara, poslatih iz SAD u Bobar banku a nešto kasnije je razotkrivena i opšta pljačka od više stotina miliona maraka, počinjena preko iste banke, koja je inače bila u suvlašništvu i pod kontrolom vlade RS. Na sve to dodajem činjenicu da je jedan od šefova mafije, dodik milorad, javno pred kamerama, objavio formiranje "CRNE KNJIGE" i naložio pripadnicima mafije, borbu protiv onih koji su upisani u tu knjigu te dodao da "MORAJU TO DA URADE". Time se objašjava i ovo monstruozno prikrivanje ubistva i mnoge nerješene likvidacije.
Osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo je stradala u trenutku, kada je tehnički neispravan kamion, skretao sa puta u firmu "Univerzal" a potom su saučesnici krijumčara i kriminalistička policija, uklonili materijalni dokaz sa ubijene devojčice, oprali kaiš benzinom i sakrili ga iz svih istražnih radnji.
Izgled ovog materijalnog dokaza je opisan u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." Osnovnog suda u Bijeljini a konkretno kaiš dječjeg ruksaka je dvostruko presječen, veći dio nedostaje, dok je ostatak opran jakim hemijskim sredstvom sa ciljem da se ukloni trag masti i ulja od kamiona, koji je potom pobjegao sa mjesta ubistva.
Pošto se radilo o kriminalu u koji su umiješani moćni pripadnici mafije, došlo je do velike opstrukcije i fašističkog terora nad pripadnicima porodice, te sam "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." o tome od Tužilaštva u Bijeljini, dobio tek 2017-te godine a u tom izjašnjenju tužilac pismeno tvrdi da o oštećenjima materjalnog dokaza "NEMA SAZNANJA" jer ih policija nije evidentirala. Radi se o inspektoru Marković Dragoslavu a svjedoci toga (ili saučesnici) su inspektor Stanko Stanišić i Siniša Vrućinić.
U skladu sa zakonom sam o tome obavijestio MUP i zatražio od njih izjašnjenje da li nešto znaju o tome ili ne u kom slučaju bi morali ponovo pokrenuti istražne radnje, no ne samo da su izbjegavali odgovor, nego su 22.05.2019. postali pripadnika u civilu da me napadne u zgradi Policijske uprave Bijeljina, vrijeđa, gura, vuče i prijeti ubistvom ako ikada više dođem da tražim neka svoja prava.
Posljednjih godina, bilo je više pokušaja kriminalnih krugova da me ubiju, tako što su angažovali svoje doušnike da me kontaktiraju i pokušaju odvesti na udaljenu lokaciju i pošto to nije uspjelo, evo došlo je do toga da budem napadnut u zgradi MUP-a a policija, koja je bila prisutna, (nekoliko uniformisanih službenika) niti je reagovala, niti otkriva o kome se radi.
Umjesto toga, ponovo su angažovani doušnici, koji se šalju u moje dvorište da mi lupaju na vrata i pokušaju ubiti no to nije tema ovog dopisa.
Više je nego jasno da kriminalistička policija Republike Srpske, smišljeno prikriva ubistvo osmogodišnje devojčice, jer je MUP umiješan u šverc narkotika i spremni su da me ubiju kako bi zaštitili počinioce. Podsjećam i da je bivši ministar sigurnosti, Mektić Dragan, saopštio da MUP RS, kontroliše promet narkotika na teritoriji entiteta, te bi bilo kakav rad na ovom predmetu u Republici Srpskoj, predstavljao opasnost i po živote okružnih tužilaca.
Stoga materijal o ovome i dostavljam Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu s obzirom da je krivično djelo započeto, odnosno krijumčarena roba utovarena na području pod nadležnosti Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu a čije osoblje kriminalci iz MUP-a Republike Srpske ne mogu tako lako ugroziti.
Osim izjašnjenja okružnog tužioca u Bijeljini da nema saznanja o materjalnom dokaz ubistva, koje policija nije evidentirala i zapisnika o predaji predmeta, Osnovnog suda u Bijeljini, prilažem i fotografije materijalnog dokaza "Ručni rad policije - dokaz ubistva" i to u vrhu, načinjene direktno od strane službenika MUP-a, neposredno poslije ubistva a ispod je nekoliko fotografija, koje sam lično snimio, poslije prijema.
Prilog "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" pokazuje smrtonosnu povredu, načinjenu osmogodišnjoj djevojčici istovremeno kad je presječen kaiš na materijalnom dokazu ubistva "dječjem ruksaku" koju si zločinci iz kriminalističke policije RS, pokušali predstaviti kao pad sa bicikla, smišljeno prikrivajući pomenuti materijalni dokaz ubistva...

PRILOZI

Obavjest KT Sarajevo po T09 0 KTA 0034144 13
Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1137

Prethodnih mjeseci i godina sam više puta ne samo usmeno, nego i pismeno upozoravao komandu sudske policije da krši zakon i tražio da se poštuju odredbe Ustava, zakona i garantovana prava, što su isti izbjegavali a na kraju smišljeno pokušali da me ubiju, istovremeno me više puta opisujući kao psihički poremećenog narkomana, što mi sve daje puno pravo da ih tretirana kao najobičniju bandu...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TERORISTA IZ KOMANDE SUDSKE POLICIJE RS - OBRAZLOŽENJE :

ZLOČINCI U SLUŽBI MAFIJE, TERORA I SMRTI

Odgovornost sudske policije, kao i MUP-a je utoliko teža, što su 27.09.2018. osim protivpravnog izvršili i fizički napad na mene, ugrozili mi zdravlje i život i sve to pokušali da zataškaju i do današnjeg dana, prikrivaju imena nalogodavaca te ih do daljnjeg, tretiram kao najobičniju bandu i svakog njihovog službenika kao ubicu, pripadnika bande koja konstantno napada na moj život i moja prava, od čega ću se braniti pravom na nužnu odbranu, bilo kada i bilo gdje ako bilo ko od njih pokuša da mi ugrozi život, garantovana prava, slobode i pravne interese.
Koliki su to monstrumi u pitanju i na šta su sve spremni, (Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami) pokazuje i primjer kada su se pojavili pred nevinom ženskom osobom sa falsifikovanim nalogom sa ciljem da je odvedu u pripremljenu klopku i izvrše nelegalni abortus, poslije čega je jedva preživjela.
Prethodnih mjeseci i godina sam više puta ne samo usmeno, nego i pismeno upozoravao komandu sudske policije da krši zakon i tražio da se poštuju odredbe Ustava, zakona i garantovana prava, što su isti izbjegavali a na kraju smišljeno pokušali da me ubiju, istovremeno me više puta opisujući kao psihički poremećenog narkomana, što mi sve daje puno pravo da ih tretirana kao najobičniju bandu. Iz priloga "Dopis upozorenja komandi sudske policije 30.11.2020." vidljivo je da sam komandi poslao pismeno upozorernje koje su ignorisali i nastavili prikrivati zločince kojima služe a prilog "Dio pismenih obavještenja i upozorenja sudskoj policiji" pokazuje neke od desetina pismenih apela na komandu sudske policije da prekine sa bezakonjem i kriminalom, što je bilo beskorisno i imalo za rezultat sačinjavanje plana za moje ubistvo pošto su me doživljavali kao opasnost po sebe, jer sam razotkrio i javno opisivao njihovu ulogu u prikrivanju ubistva Ivone Bajo i švercu narkotika.
U već pomenutom sudskom postupku sam ih opisao kao terorističku organizaciju u rangu Gestapoa ili ustaške satnije, što je za prostor Republike Srpske nešto preciznija odrednica, koju većina stanovnika bolje razumije no ističem sada i svim pravosudnim organima, počev od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva da sudsku policiju i MUP tretiram kao bandu u bilo kom trenutku i u bilo koje vrijeme a da to jesu, dokazao sam u nekoliko sudskih postupaka. Takvi kakvi jesu ne mogu asistirati pravosuđu, sve dok zločinci iz komande ne budu pohapšeni i na njihovo mjesto imenovani ljudi koji nemaju veze sa mafijom, kojih nadam se ima ako ne u trenutnom kadru, onda među nezaposlenima.
S obzirom da imam dokaze, kakve su sve laži, krivična djela i falsifikate činili tokom godina, nemam razloga da im vjerujem u budućnosti, šta god da kažu ili kakav god dokument da mi pokažu.
Sve to imajući u vidu da je sasvim legitimno pretpostaviti i da protiv mene bilo ko, podnese krivičnu prijavu, recimo čak da sam lično ja nezakonito i nelegitimno prisluškivao pripadnike visokog sudskog i tužilačkog vijeća i njihove razgovore sa sudijama te snimake dostavio novinarima.
To naravno nije istina ali je teoretski moguće i tužilac bi očekivano mogao zatražiti da se izjasnim po tom pitanju i upravo zbog toga skrećem pažnju da sudsku policiju i MUP, koji bi eventualno bili korišteni u takvim slučajevima, tretiram kao bandu, bez ikakvog legitimiteta a za šta su oni lično krivi te pozivam i sve druge časne i poštene građane da navedene terorističke organizacije ne priznaju kao legalne i da ih tretiraju kao okupatorske, zločinačke, fašističke trupe.
Posljednji aktuelni događaji koji pokazuju o kakvoj se monstruoznoj, brutalnoj, organizovanoj, terorističkoj mašineriji radi je upravo snimak prisluškivanja, pripadnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koji se pojavio u javnosti a kakav očito mogu načiniti samo pripadnici policijskih, paradržavnih, bezbjednosnih službi, koji godinama i mene prate, prisluškuju i pokušavaju ubiti, angažujući desetine doušnika i provokatora.
Kako sam već pomenuo, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je smijenilo kriminalca Rajka Čolovića no ostali, koji su umiješani, pokušavaju na sve načine prikriti svoju odgovornost, prvenstveno načelnik Borovčanin Danko kao i njegov rođak i saučesnik, zločinac Luka Borovčanin, koji je lažirao nadležnost svog suda, iako za to nije imao zakonitu odluku Vrhovnog suda Republike Srpske.
Vezano za to skrećem pažnju na prilog "08.020-059-1550-18, branka malović za ministarstvo pravde" sačinjen 2 mjeseca prije napada na mene i pokušaja ubistva. Iz dokaza se vidi da je to odgovor Ministarstvu pravde na moje navodno obraćanje što je bila "zamka" za kriminalni klan koji me planirao ubiti a što ću kasnije pojasniti. U sadržaju se vidi da sud u Sokocu nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti nego sve opravdavaju nezakonito na tome kako je navodno OJTIS, dobilo nadležnost a koji dokument se ne dostavlja. U oktobru 2018-te, sudija Malović se poslije intervencije VSTV-a izjašnjava da to navodno rješenje nema u spisu, nikada ga dakle nije ni vidjela a da li je znala kakav je plan likvidacije ili je obmanuta od strane Boravčanina, imaće priliku da posvjedoči.
Iako je kompletan tekst na 2 strane izuzetno bitan, sada skrećem pažnju samo na opis sa druge strane u kome kaže da su moje navodi o nelegalnim, montiranim predmetima i namjerama da se namamim na udaljenu teritoriju i likvidiram, "neosnovani, izmišljeni i plod mašte". Dva mjeseca kasnije, upravo se desilo tako kako sam opisivao da je plan. Mafija je lažirala nadležnost, zlopotrijebila i obmanula sudsku policiju da me odvuče na Sokolac te su me onda i ostavili tamo baš onako kako sam predvidio.
Greška sudije Malović je i u tome što je vjerovala da sam zaista ja poslao dopis ministarstvu pravde a sada prvi put otkrivam da to nije tačno nego je posljedica mog zahtjeva Vrhovnom sudu RS koji i sad prilažem "Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu". U djelu obilježenom pravougaonikom je upravo identičan opis što ukazuje da su odgovorne i profesionalne osobe iz Vrhovnog suda RS, vidjevši da ne postoji predmet u kome sam stranka u postupku te me pismeno obavjestili, čime je postalo jasno da je nadležnost lažirana, odlučile da preko ministarstva pravde dobiju pismeno izjašnjenje koje će biti dragocjeno u krivičnom postupku protiv klana koji me je planirao ubiti.
S tim u vezi ističem da sam dokaz o lažiranju nadležnosti u OJTIS, dokument "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" pokazao sudiji Despenić Aleksandru u Bijeljini, (predmet "80 0 Pr 092159 17 Pr" dana 25.06.2018.) dokazavši mu time o kakvom se kriminalu radi te tražio da se to ne zavodi u spisu i zatraži kopija rješenja o prenosu nadležnosti iz Istočnog Sarajeva, sve sa ciljem da se krivci nikako ne mogu u budućnosti izgovarati na "slučajne greške". Tome je prisustvovao predstavnik MUP-a a "svjedočila" sudska policija, čime su prvi put shvatili da ne samo da znam sve o lažiranju nadležnosti, nego imam i pismene dokaze o tome na šta je reakcija bilo hitno pravljenje novog plana za likvidaciju, koji je pokušan da se realizuje 27.09.2018. Postupak "80 0 Pr 092159 17 Pr" je prekinut "do daljnjeg" jer MUP po običaju nije dostavio dokaze za drugu stranku u postupku a onda je MUP inicirao nastavak, tek 11.10.2018. pošto nisu uspjeli da me ubiju nekoliko dana ranije.
Prikrivajući detalje, imena i činjenica, umiješanih lica, prvenstveno onih koji su naredili da mi se ne ukaže hitna pomoć, komanda sudske policije, učestvuje u produženom krivičnom djelu, krši moja prava i ugrožava mi život, posebno imajući u vidu činjenicu na koju sam ih upozorio, da pokušaji mog ubistva i dalje traju, te prije nešto više od mjesec dana poslat je pripadnik terorističke grupe da mi dođe u dvorište i lupa na vrata više puta tokom nekoliko sati.
Da li je u torbi koju je nosio, imao oružje ili neki otrov, prilagođen trenutnim aktuelnim okolnostima sa lažnom "korona pandemijom" kada svakog političkog, poslovnog ili bilo kog drugog protivnika, mafija može otrovati na licu mjesta ili u u bolnici pa to proglasiti kao smrt od korone, nije sad ni bitno, koliko to da komanda sudske policije, svjesnim prikrivanjem imena umiješanih nalogodavaca, nastavlja da mi ugrožava život, omogućivši tim zločincima da zahvaljujući uticaju koji imaju, angažuju nove plaćene ubice ucjenjene predmetima, formiranim protiv njih ili koji su čak već u zatvoru, obećavajuć im brzu slobodu, ukoliko poslije slobodnog vikenda, izvrše likvidaciju i uklone neko ime iz "crne knjige" koju je sačinio mafijaški, fašistički, zločinački režim, Dodik Milorada, čiji je sastavni dio komanda sudske policije.
Da opisani napad na mene i neukazivanje hitne pomoći nisu slučajno izvedeni 27.09.2018. može se vidjeti iz priloga "Grupni čat 27.09.2017." što je zabilježeno istog datuma ali prethodne godine, kada sam imao izuzetno težak napad gušenja, toliko da nisam mogao govoriti i jedva disao. Učesnici čata su obavjestili i policiju što se može vidjeti iz sadržaja što i nije tako bitno, pošto se moje komunikacije redovno snimaju godinama. Skrećem samo pažnju da je taj čat, fejsbuk generisao od novijih ka starijim porukama te se dakle hronološki treba čitati od poslednjeg reda prema prvom. Oni koji su planirali ubistvo i naredili da mi se ne ukazuje medicinska pomoć su dakle vrlo dobro znali kakve tegobe imam u to doba godine i smišljeno išli na pokušaj da se ugušim prilikom transporta, što je dodatan razlog zbog čega ih komanda sudske policije krije. Ovaj dokaz je priložen i u pomenuti predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr" suda u Bijeljini.
Znam da je malo vjerovatno da će se iko usuditi, trenutno u ovakvim okolnostima, pokrenuti istragu po ovoj prijavi ali će doći vrijeme, kada će biti pokrenuta i to vrlo brzo a da je opasnost po život svakog tužioca velika, svjedoče ne samo smrti pomenutih tužilaca iz Istočnog Sarajeva, nego i javna izjava ovih dana, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, poslije saznanja da se nelegalno prisluškuje da se ne osjeća bezbjedno i da me je život ugrožen , da ne želi završiti kao Jozo Leutar, što je još jedno 20 godina staro ubistvo, iza koga stoji ista mafija koju opisujem.
To je nesporno točno da se prisluškuju i članovi VSTV-a, sudije i okružni tužioci i s tim u vezi sam i poslao dopis "KO JE I ZBOG ČEGA ISPLANIRAO AFERU `POTKOVICA` PREDSJEDNIKU VSTV-A" kao dio obimnijeg materijala pod nazivom "Otvoreni fizički napadi zločinačke organizacije i prijetnje ubistvom na javnom mjestu" prije godinu i po u VSTV-e, gdje sam opisao, ko, kako i zašto, montira afere pripadnicima vijeća, odnosno da to čine upravo pripadnici ove terorističke organizacije, koristeći takozvane "bezbjednosne službe" i njihovu tehničku opremu sa ciljem prikupljanja materijala, pogodnog za ucjenjivanje bilo koga i posebno za pripreme likvidacija, svih oni koji im smetaju a ne mogu ih uplašiti na bilo koji drugi način.

PRILOZI

Zašto sudska policija štiti zločince
Zašto sudska policija štiti zločince - prilozi
Dopis upozorenja komandi sudske policije 30.11.2020.
Dio pismenih obavještenja i upozorenja sudskoj policiji
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu
Grupni čat 27.09.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1136

Danas je već odavno poznato, kako je preko Bobar banke, narko mafija Darka Šarića prala novac a potom se saznalo da su pomenuti pripadnici terorističke organizacije, godinama vršili organizovanu pljačku preko iste banke i ogromne nezakonite finansijske mahinacije teške milijarde maraka. To je i više nego dovoljno da objasni motive pripadnika terorističke organizacije a posjećam da je jedan od šefova mafije, Dodik Milorad, javno pred kamerama, objavio formiranje kako kaže "crne knjige" u kojoj će biti upisana imena onih, koji su im nanijeli štetu, te izdao nalog njihovim ljudima u "institucijama" da se bore protiv tih imena, što u praksi znači, progone, zastrašivanja, premlaćivanja i likvidacije, čemu smo svjedoci godinama od mučkog dizanja u vazduh Milana Vukelića, do ubistva Davida Dragičevića i Slaviše Krunića a bukvalno cijelo to vrijeme su pripadnici terorističke organizacije, pokušavali i mene da ubiju, trudeći se da stvore takve uslove da se likvidacija predstavi kao, "zadesna smrt" ili slučajno ubistvo sa kojim oni naravno ne bi trebali imati nikakve veze...
Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :

PRIJAVA PROTIV TERORISTA IZ KOMANDE SUDSKE POLICIJE

Svjedoci - sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić i Dejan Minić; sudija Malović Branka, okružni tužilac Jovana Tomaš, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, sudija Aleksandar Despenić, ministar Anton Kasipović.
Prijava će biti informativno poslata i pripadnicima terorističke organizacije iz sudske policije te Vrhovnom sudu RS, Republičkom tužilaštvu RS, Osnovnom i Okružnom sudu u Bijeljini sa poentom da ta banda, (sudska policija) koje je pokušala da me ubije, godinama fašističkim metodama prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice, te evo preko 2 godine, prikriva imena zločinaca koji su izdavali naredbe o napadu na moje zdravlje i život, nema nikakav legitimitet.
Osim navedenog krivičnog djela, koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".

S obzirom da je u pitanju kriminal, činjen u oblastima nadležnosti više tužilaštava na teritoriji BIH a počinioci su naoružani pripadnici sudske policije i MUP-a, spremni ne samo da opstruišu istragu, nego su opasni i po živote tužilaca i sudija, jedina moguća opcija je da prijavu obrađuje Tužilaštvo BIH uz asistenciju SIPA. Komanda sudske policije Republike Srpske je sastavni dio ogromne, monstruozne mafijaške, terorističke i fašističke mreže kriminalaca najgore vrste, sastavljane od ratnih zločinaca, švercera, profitera, poslijeratnih tajkuna i pljačkaša, koji su raspoređeni, prije svega u redovima kriminalističke policije, sudske policije i takozvanih bezbjednosnih službi ali i u drugim organima.
Poslije višemjesečnih upozorenja, uključujući i obavještavanje predsjedniku Republike RS na koje nije reagovao ni MUP ni sudska policija, već sam poslao ranije krivičnu prijavu protiv kriminalaca iz MUP-a a u ovom slučaju se koncentrišem na teška krivična djela za koje su odgovorni pripadnici komande sudske policije, prije svega Borovčanin Danko, načelnik Okružnog centra u Bijeljini, te Željko Dragojević iz komande u Banjaluci, koji ga uporno štiti godinama a ostale odgovorne, očekujem da će razotkriti tužilaštvo.
Opis činjenica, detalji i dokazni materijal su u najvećem obimu navedeni u prilozima prvenstveno u dopisu "Zašto sudska policija štiti zločince" od 30. novembra 2020. te "Zašto sudska policija štiti zločince - prilozi" što je bio poziv na profesionalan rad i upozorenje pred krivičnu prijavu a sada iznosim samo najznačajniji detalje.
Komanda sudske policije a prije svega načelnik Borovčanin Danko su godinama sprovodili fašistički teror nad svim pripadnicima porodice ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo sa namjerom da prikriju počinioce njenog ubistva, koje se desilo za vrijeme njihovog šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bijeljinu.
Da su zločinci iz kriminalističke policije uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice i sakrili tu činjenicu od tužilaštva dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome se to vidi a u kakvom je stanju taj dokaz, opisano je u dokumentu suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.".
Neposredno pošto je sačinjen taj dokument, kada sam pokrenuo neke pravne radnje, dolazi do montiranja nelegalnog predmeta protiv mene u Istočnom Sarajevu, početkom juna što je samo mjesec i po kasnije. To je naravno bilo tajno ali sam prepoznao "posebne istražne radnje" u više navrata i rad desetina angažovanih doušnika.
Danas je već odavno poznato, kako je preko Bobar banke, narko mafija Darka Šarića prala novac a potom se saznalo da su pomenuti pripadnici terorističke organizacije, godinama vršili organizovanu pljačku preko iste banke i ogromne nezakonite finansijske mahinacije teške milijarde maraka.
To je i više nego dovoljno da objasni motive pripadnika terorističke organizacije a posjećam da je jedan od šefova mafije, Dodik Milorad, javno pred kamerama, objavio formiranje kako kaže "crne knjige" u kojoj će biti upisana imena onih, koji su im nanijeli štetu, te izdao nalog njihovim ljudima u "institucijama" da se bore protiv tih imena, što u praksi znači, progone, zastrašivanja, premlaćivanja i likvidacije, čemu smo svjedoci godinama od mučkog dizanja u vazduh Milana Vukelića, do ubistva Davida Dragičevića i Slaviše Krunića a bukvalno cijelo to vrijeme su pripadnici terorističke organizacije, pokušavali i mene da ubiju, trudeći se da stvore takve uslove da se likvidacija predstavi kao, "zadesna smrt" ili slučajno ubistvo sa kojim oni naravno ne bi trebali imati nikakve veze.
Kako im ti pokušaji nisu uspjevali, pripadnici mafijaškog klana od kojih ističem Danka Borovčanina, Rajka Čolovića, Marković Dragoslava i Luku Borovčanina, zaposleni u to vrijeme kao inspektor kriminalističke policije, načelnik sudske policije, glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu i predsjdenik suda u Sokocu, odlučili su da nelegalno i bez zakonskih rješenja, jedino nadležnih Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda, formiraju nezakonite, odnosno montirane predmete protiv mene, kako bi pokrenuli tajne "posebne istražne radnje" te na taj način prikupili podatke i pripremili likvidaciju.
Od 2015. kada je to pokrenuti do danas, bilo je više pokušaja njihovih provokatora da me poslije kontaktiranja, namame i odvuku na udaljenu lokaciju, gdje su pripremili ubistvo, što im nije uspjelo te je komanda sudske policije 27. septembra 2018. poslala službenike u uniformi, bez kopije rješenja, da me presretnu na ulici, sve u saradnji sa kriminalcima iz kriminalističke policije te mi lažu kako "trebam ići u osnovni sud u Bijeljini".
Ovaj događaj je inače bio tema pred sudom u Bijeljini u Prekršajnom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a činjenice o kojima pišem su utvrđene pred sudom i sastavni su dio spisa iz dokaznog postupka.
U skladu sa zakonom sam zatražio da mi se uruči naredba a pošto je nisu imali, počeli su vrdati te priznali da me žele u stvari odvući na teritoriju Istočnog Sarajeva, lažući kako je "Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće" te je onda navodno "Vrhovni sud prebacio nadležnost u Istočno Sarajevo".
Iz dokumentacije koju i sada prilažem, može se vidjeti da sam duže od pola godine imao dokaze iz Republičkog tužilaštva Republike Srpske, te preko 3 mjeseca od Vrhovnog suda, da su u pitanju najobičnije laži, da takva rješenja ne postoje, odnosno da je akcija protiv mene nezakonita a predmeti nelegalni i montirani.
Više je nego jasno da je sudskom policajcu Lazić Milanu tu laž ispričao načelnik Borovčanin Danko, koji ga je i poslao.
Tada sam sudskim policajcima objašnjavao, da je u pitanju protivpravni napad na mene a potom i pripadnicima MUP-a, koje sam pozvao da intervenišu, sačine zabilješku i evidentiraju kršenje zakona od strane sudske policije.
Detalje o tome sada neću iznositi, jer dovoljna je činjenica da je osnovni sud u Bijeljini svojim rješenjem "80 0 Pr 100636 18 Pr" koje je odavno postalo pravosnažno, konstatovao kršenje zakona od strane službenika, odnosno konstatovano je da ja ni na koji način nisam prekršio zakon.
S obzirom da su službenici odbijali da postupe prema zakonu, pozdravio sam ih rekavši "doviđenja" i krenuo na šta sam bez ikakvog upozorenja, napadnut s leđa te ne želići fizički sukob, ponudio da me bez otpora liše slobode i stave lisice, što su i prihvatili, čime sam postigao cilj da se taj događaj evidentira. Naravno da nisam ni pomislio kako će mi dozvoliti odlazak, naprotiv.
I onda, iako ih ni na koji način ni ranije nisam ugrožavao a sada sa lisicama na rukama iza leđa, prilikom ulaska u zgradu na divljački način su mi gurali glavu prema zemlji, kako ne bih vidio ko je unutra rukovodio tom razbojničkom akcijom, što je dovelo do dodatnih poteškoća oko disanja i gušenja, koje imam zbog polena ambrozije.
Iako sam preko 20 puta tražio, prvo od MUP-a a potom i od sudske policije da mi pozovu medicinsku pomoć to nisu učinili a kompletnu dokumentaciju tog dana su falsifikovali, što se dokazuje tada sačinjenom dokumentacijom i sudskim predmetom "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, odnosno dokaznim postupkom.
Konkretno, od pripadnika sudske policije Petričević Dragiše sam zatražio da obavijesti načelnika Borovčanina i da mu kaže da imam teško gušenje te da mi se pozove hitna pomoć ili da me odvezu, na šta su oni i otišli do načelnika.
Kada su se vratili, ponovo sam zatražio hitnu pomoć na šta je Petričević Dragiša rekao, da oni moraju izvršavati naredbe, da nije do njih.
Insistirao sam da mi kažu, šta je rekao načelnik Borovčanin na moj zahtjev ali svi su ćutali i očigledno im je bilo neprijatno zbog razbojništva u kome su prisiljeni učestvovati.
Shvativši sa kakvim monstrumom imam posla i opasnost u kojoj se nalazim, zatražio sam od službenika da uzmu moj novac iz koverte te mi kupe flaširanu vodu, kako bih bar malo olakšao zdravstveno stanje, na šta je reagovao gospodin Radić Dragan, rekavši da ne može uzeti taj novac jer je popisan te mi kupio bocu vode svojim novcem.
Sasvim je moguće da sam zahvaljujući tome i preživio taj dan, iako sam imao velikih zdravstvenih tegoba, povraćajući više puta uz dva zaustavljanja tokom transporta.
Sudski policajac Jelačić Srebrenko je pred sudom na moje pitanje, priznao da je čuo kako tražim hitnu pomoć u policijskoj stanici, prikrivajući da sam to činio i kasnije očito instruisan ili se plašeći za svoj život, odnosno posao.
Skrećem pažnju o činjenici, koliko je opasna ova teroristička organizacija s obzirom da su u međuvremenu stradala čak dva pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodin Dragan Ninković ubijen iz vatrenog oružja 2020-te a gospođa Biljana Petrović 2017-te, takođe sumljiva smrt, poslije saobraćajne nesreće u kojoj su svi drugi nepovrijeđeni a ona je po savjetu otišla na pregled sa koga se nije vratila živa. Obe smrti su se desile neposredno poslije mojih pismenih zahtjeva da dobijem kopiju rješenja o prenosu nadležnosti, odnosno koji je tužilac zadužio nelegalni montirani predmet protiv mene 2015-te a nesumnjivo je da su stradali tužioci znali sve o mafijaškim poslovima Rajka Čolovića.
(Nema veze sa ovim slučajem ali ima sa razbojništvom terorističke organizacije činjenica da je glavni zdravsteno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić, obješen pored Vrbasa u martu 2020-te, samo par dana pred uvođenje vanrednog stanja za koje nikada nije bilo nikakvog razloga, što je gospodin koji je trebao voditi krizni štab, vrlo dobro znao.)
Službenici sudske policije su me onda, iako sam bio u teškom zdravstenom stanju, umjesto da mi omoguće medicinsku pomoć, ostavili na ulicama Sokoca, gdje je čekala ekipa plaćenih ubica, između suda i autobuske stanice, što sam izbjegao sačekavši oko sat i po u jednom kafeu, da bih se oporavio i po svojim predviđanjima, ostavio utisak ubicama da sam otputovao na drugi način, kako bi se razišli.
To se i desilo jer je poslije proteklih sat vremena, kada sam krenuo prema autobuskoj stanici iz kafea "Iceberg" izašla samo jedna osoba, presrela me, ispitujući me ko sam, odakle sam, šta radim tu, predstavivši se kao "inspektor" ali odbivši pokazati legitimaciju.
S obzirom da je ostao sam, pošto su ostali se očigledno razišli, nije se usudio da me napadne, tako da sam izbjegao pripremljenu klopku a na sve ovo, podsjećam da je nepunih mjesec dana kasnije u Sarajevu, izvršena likvidacija dvojice policajaca, (Vojinović i Šehović) nakon čega su ubice pobjegle u zaštitu saučesnika na teritoriji Istočnog Sarajeva.
Kasnije se ispostavilo da je policija čak jednom od osumnjičih za ubistvo napravila "alibi" pišući zapisnik u vremenu, kada je izvršavana likvidacija o čemu ne treba ni komentarisati šta bi to trebalo da znači ali još važnije je to da je narednih mjeseci, poslije mojih dopisa Visokom sudskom i tužilačko vijeću, kriminalac Rajko Čolović, koji je pravno prvi pokrenuo ovu razbojničku akciju, smijenjen sa pozicije glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, nakon čega je vrlo brzo pohapšena jedne od grupa plaćenih ubica, koje je on godinama štitio a nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima.
Poznato je da na teritoriji Istočnog Sarajeva još uvijek ima veliki broj nerazjašnjenih ubistava a za šta su najodgovorniji upravo Rajko Čolović i Luka Borovčanin, koji su ih štitili godinama i očito saučestvovali i u krijumčarenju narkotika, prilikom čega su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre, što je i glavni motiv za sve navedeno i brojne pokušaje mog ubistva.
Da je plan uspio, odnosno da su me likvidirali kako je zamišljeno ili čak da sam se ugušio tokom transporta, prema tada sačinjenoj dokumentaciji je vidljivo da se ništa od razbojništva sudske policije ne bi saznalo, jer ne samo da su prikrili podatke o zdravstvenim problema i gušenju, nego su falsifikovali i činjenicu da me presreli bez sudske naredbe, lažući da je Vrhovni sud donio rješenje o prenosu nadležnosti.
Važno je istaći da sam dokaze o lažiranju nadležnosti, prezentovao sudu u Bijeljini u navedenom postupku, dok MUP koji je bio stranka u postupku, te sudska policija kao svjedok a takođe i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu, kojima sam pismeno poslao zahtjeve, nisu dostavili nikakve dokaze o svojoj nadležnosti, što suštinski znači da je u pitanju bio smišljeni razbojnički napad...

PRILOZI

Zašto sudska policija štiti zločince
Zašto sudska policija štiti zločince - prilozi
Dopis upozorenja komandi sudske policije 30.11.2020.
Dio pismenih obavještenja i upozorenja sudskoj policiji
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu
Grupni čat 27.09.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1135

Iz svega proizilazi da je Borovčanin Danko, smišljeno lažno obmanjivao pripadnike sudske policije, uvjeravajući da je sve po zakonu a kako bi stvorio uslove za moje ubistvo, tako što ću biti odvučen na Sokolac i ostavljen što je sve i učinjeno. Likvidaciju sam izbjegao, samo zato što sam sve ovo i predvideo, poznavajući veoma dobro zakone i shvativši da se postupak protiv mene ne može voditi bez prethodnih rješenja Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda te da je poslije više prethodnih pokušaja da budem ubijen u Bijeljini, pravi cilj svega da budem odvučen na udaljenu likvidaciju i ostavljen kao laka meta plaćenim ubicama...

I NACISTI SU SAMO `RADILI SVOJ POSAO` ZAR NE

Vezano za protivpravni napad na mene, nikakva izjašnjenja ni odgovore, nisu mi dostavili ni pripadnici kriminalističke policije ni sudske policije a ni Rajko Čolović.
Posljedica toga je njegova smjena nekoliko mjeseci kasnije, kada je imenovana Vukadin Anica a Luka Borovčanin spriječen da preuzme poziciju glavnog tužioca, što je namjeravao sa ciljem da prikrije dokaze njihovog kriminala.
O smjeni Čolovića sam obaviješten znatno kasnije tek 2020. što se vidi iz dopisa "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.".
No da skrenem pažnju za one koji ne znaju... čak i da je tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, eventualno dobilo neki predmet protiv mene u nadležnost to ne znači da može postupati nenadležni sud, jer samo Vrhovni sud prema zakonu o sudovima može odlučivati o prenosu nadležnosti.
Iz dokaznog dokumenta "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." se vidi da ne postoji nijedan predmet u kome sam ja stranka u postupku.
A iz samog odgovora Vrhovnog suda Republike Srpske se i ne vidi baš mnogo o kakvoj monstruoznoj organizaciji, (Sokolački klan i ostali) se radi i kakvi su im bili planovi za ubistvo ali je vidljivo iz sadržaja mog "Zahtjeva za informacije VSRS" na koji je sud i odgovorio.
Pošto je pokušaj ubistva u kome za učestvovala sudska policija izvršen 27.09.2018. iz svega je vidljivo da sam ja tog dana i cijela 3 mjeseca prije toga, znao i imao dokaze da je nadležnost lažirana, kako u tužilaštvi i Istočnom Sarajevu tako i u osnovnom sudu u Sokocu.
Podatke o razbojničkom, terorističkom napadu na mene i zabilješku sudske policije sam tražio od komande u Banjaluci, (Zahtjev za informacije od 09.10.2018.) što je odbijeno, Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.) očito sa ciljem da se pripadnici terorističke organizacije zaštite i prikrije razbojništvo sudske policije.
A da je direktor sudske policije, odnosno komanda bila precizno obaviještena o kakvim se zločinima radi, vidljivo je upravo iz tog zahtjeva od 09.10.2018.
Taj dopis od 11.10.2018. kojim se laže da je zabilješka dio krivičnog spisa i štiti zločinac Borovčanin, potpisao je direktor Željko Dragojević, čime je postao saučesnik u pokušaju mog ubistva i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, kao i sudska policija u cjelini.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., postala je dostupna tek u sudskom postupku osnovnog suda u Bijeljini "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome sam dokazao monstruozne laži, falsifikate i krivična djela sudske policije i MUP-a a u zabilješci nema ni pomena o stvarno bitnim događajima, nego je uglavnom prepuna laži, koje je sročio Borovčanin Danko.
Prije svega se smišljeno prikriva da načelnik Borovčanin, uopšte nije predao službenicima nikakvu naredbu, nego se laže da su postupali po naredbi a potom su prećutali činjenicu da sam bio u teškom zdravstenom stanju, odnosno smrtnoj opasnosti od gušenja i u takvom su me stanju ostavili na ulicama Sokoca, (istina tad sam se bolje osjećao) gdje je čekao tim pripremljen za likvidaciju.
Ovaj lažirani opis Borovčanin je sačinio ne samo da bi prikrio svoja krivična djela, nego da bi sakrio svoje greške pred saučesnicima, ubicama iz istočnog Sarajeva, kao i pred Čolovićem, koji je rizikovao i lažirao predmet a Borovčanin je sve zabrljao šaljući službenike bez naredbe i time uzrokovao njegovo smjenjivanje.
Ali da sudska policija, odnosno Borovčanin Danko laže, vidljivo je iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." MUP-a, gdje je između više laži, ipak napisana i istina da službenici sudske policije, nisu imali uz sebe naredbu a što su obavezni zakonom.
Ta činjenica i brojni drugi detalji su opširnije razotkriveni u dokaznom postupku pred sudom u Bijeljini.
Da je sudska policija nastavila da napada na moja prava i kasnije pred sudom, dokaz je i "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji" na koji sudska policija nije reagovala, nego je tek i samo po zahtjevu sudije, dostavljena pomenuta zabilješka od 27.09.2018. Iako su svjedoci iz sudske policije, instruisani da se djelimično "ne sjećaju" nekih važnih detalja, službenik J.S. je tokom ispitivanja priznao da je čuo kako sam saopstio da se žalim na gušenje zbog alergije na polen ambrozije što se vidi u prilogu "Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr - strana 11". Preciznije, lagali su i uvjeravali me da će me odvesti u hitnu pomoć a kada sam pred zgradom suda postavio pitanje o tome, otišli su unutra da izvijeste načelnika te kada su se vratili saopštili mi da "samo izvršavaju naređenja", (kao nacisti u Aušvicu) i da me neće odvesti u hitnu pomoć. Konkretno, službenik sudske policije D.P. da mi je rekao da samo izvršavaju naredbu i ne mogu drugačije postupiti. Na moje pitanje ko je konkretno izdao naredbu da mi se ne ukazuje medicinska pomoć, svi su ćutali...
Podsjećam da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ugušena u sopstvenoj krvi, nakon smrtonosnog ranjavanja prilikom šverca narkotika a otac Krunoslav Bajo, poslije eksperimentisanja sa novim lijekovima za potrebe farmako mafije u trovačnici UKC Banjaluka se ugušio, povraćenom hranom tokom transporta za Bijeljinu. Materijalni dokaz ubistva djevojčice je uklonjen i opran benzinom a istorija bolesti oca sa upisanim nazivima lijekova je nestala i na sve to se na namonstruozniji način lairala dokumentacija na dan kada me komanda sudske policije sa saučenicima pokušala ubiti. Ovako nešto bih očekivao od Gestapoa ili ustaške satnije no evo i sudska policija pokazuje da ne zaostaje ni pedalj iza njih kao ni MUP. VSTV je bar smjenio zločinca Čolovića a sudska policija konstantno štiti i kriminalce u svojim redovima i njihove saučesnike.
Dakle, ovdje je izuzetno važno i to ne samo zbog mene... da li je odluku da se izložim životnoj opasnosti i ugušim a da mi se ne ukaže hitna pomoć, doneo samo načelnik Borovčanin Danko ili su to bile instrukcije nekoga drugog možda i Čolovića ali kako god, dužnost sudske policije je da ne prikriva zločinca, koji je izdao takvu naredbu o kome god da se radi.
U suprotnom ako, kako sam naveo do 05.12.2020. ne dobijem ime osobe, koja je izdala nalog da se ne poziva hitna pomoć, nego da se u teškom stanju transportujem na Sokolac i ostavim kao čista meta ubicama na ulici, kompletnu sudsku policiju na čelu sa komandom, tretiram kao terorističku organizaciju i učiniću sve da svi odgovorni završe na zasluženoj robiji.
Kako sam već naveo a posebno što teroristička organizacija i dalje nastavlja sa pokušajima mog ubistva, svakog pripadnika sudske policije ću tretirati kao kriminalca i ubicu u svakom trenutku, bez obzira na koji način mi se obrati ili maše sa nekim papirom.
U prilog tome prilažem i dokument "Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami" iz koga se vidi da pripadnici mafijaških klanova, izvršavaju krivična djela sa lažnim nalozima, obučeni u policijske uniforme a onda na najbrutalniji način, napadaju na živote i tijela nevinih građana. S obzirom na višegodišnje pokušaje, uličnih timova za likvidacije, koji su pod kontrolom i komandom zločinaca iz kriminalističke policije a koji nisu uspjeli, praktično jedini način da me ubiju je da to izvrše, naoružani pripadnici MUP-a ili sudske policije te je svaki susret sa njima, opasnost po život za mene.
Posebno imajući u vidu na koji su način spremni da lažu, falsifikuju i postupaju kao jedinice Gestapoa a što sam dobrim dijelom dokazao pred sudom.
Da su i MUP i sudska policija imali obavezu da mi ukažu hitnu pomoć, dokaz je i "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018." gdje je navedeno da se moraju navesti, vidljivi i predočeni zdravstveni problemi, ukoliko ih ima a što je smišljeno izostavljeno.
Na tom dokumentu je u desnom donjem uglu, što sam uokvirio crvenim prvougaonikom, falsifikovan potpis sudskog policajca a što je učinio neko od pripadnika policijske stanice Bijeljina II, kako bi, umjesto da mi ukažu hitnu pomoć, što prije uspjeli da me transportuju na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su čekale plaćene ubice u kafeu između suda i autobuske stanice.
I za kraj, još jedna veoma važna činjenica je da je 27.09.2018. sudski policajac M.L. objašnjavao nadležnost suda u Sokocu time, što je navodno osnovni sud u Bijeljini, zatražio svoje izuzeće te je onda Vrhovni sud donio rješenje o prenosu nadležnosti u sud na Sokocu.
To je naravno upravo postupak, kako bi trebalo prema zakonu da se odvija ali iz dopisa vrhovnog suda se vidjelo da to nije uopšte učinjeno te se postavlja logično pitanje : Odakle sudskom policajcu ta lažna informacija.
Ja naravno znam, kako je do toga došlo ali za ostale, koji će ovo čitati, prilažem dokaz "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018." koja se takođe sadrži od više laži, međutim ipak je navedeno da sam im saopštio, kako je to montirana optužnica protiv mene i ne želim da završim kao David Dragičevići.
Šta se stvarno desilo i kako je tekao razgovor, utvrđeno je u sudskom postupku 80 0 Pr 097548 18 Pr, preslušavanjem audio snimka koji sam načinio a u kome se takođe vidi, (Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.) da sam ih obavijestio da je optužnica protiv mene montirana, odnosno lažirana nadležnost, što suštinski znači da je nezakonita.
Pošto je to navedeno i u njihovoj zabilješci, jasno je da su moj stav, prenijeli svom načelniku i samo je on mogao da im da "objašnjenje" kako je navodno osnovni sud u Bijeljini "zatražio izuzeće" te je Vrhovni sud kao "donio rješenje"o prenosu nadležnosti na Sokolac.
Iz svega proizilazi da je Borovčanin Danko, smišljeno lažno obmanjivao pripadnike sudske policije, uvjeravajući da je sve po zakonu a kako bi stvorio uslove za moje ubistvo, tako što ću biti odvučen na Sokolac i ostavljen što je sve i učinjeno.
Likvidaciju sam izbjegao, samo zato što sam sve ovo i predvideo, poznavajući veoma dobro zakone i shvativši da se postupak protiv mene ne može voditi bez prethodnih rješenja Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda te da je poslije više prethodnih pokušaja da budem ubijen u Bijeljini, pravi cilj svega da budem odvučen na udaljenu likvidaciju i ostavljen kao laka meta plaćenim ubicama.
U narednom periodu biće zanimljivo da se ustanovi, koji je sudski policajac, telefonom kontaktirao osobe u kafiću, koji su me čekali kao i to da li je Borovčanin Danko, u nekom periodu, radio istovremeno, paralelno i u Bijeljini i u Istočnom Sarajevu, (kako sam dobio podatke) te da li je tamo išao da instruiše sudske policajce, kako primjenivati fašističke metode ili je učestvovao u transportu krijumčarenog materijala, poput onog švercovanog na dan ubistva Ivone Bajo...

PRILOZI : AP-1031-19, Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr, Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva, Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017., Prijemni list pošte, Falsifikat obavjest od 15.09.2016., Uporedba potpisa falsifikata, Rješenje pošte od 12.04.2017., Cirih pošta, Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018., Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Sokolac sud odgovor od 03.10.2018., UDT DI 009312 19 od 27.01.2020., Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Zahtjev za informacije VSRS, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr - strana 11, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1134

Podsjećam da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ugušena u sopstvenoj krvi, nakon smrtonosnog ranjavanja prilikom šverca narkotika a otac Krunoslav Bajo, poslije eksperimentisanja sa novim lijekovima za potrebe farmako mafije u trovačnici UKC Banjaluka se ugušio, povraćenom hranom tokom transporta za Bijeljinu. Materijalni dokaz ubistva djevojčice je uklonjen i opran benzinom a istorija bolesti oca sa upisanim nazivima lijekova je nestala i na sve to se na namonstruozniji način lažirala dokumentacija na dan kada me komanda sudske policije sa saučenicima pokušala ubiti. Ovako nešto bih očekivao od Gestapoa ili ustaške satnije no evo i sudska policija pokazuje da ne zaostaje ni pedalj iza njih kao ni MUP...

ZAŠTO SUDSKA POLICIJA ŠTITI ZLOČINCE

Skrećem pažnju da će ovaj materijal, osim komandi sudske policije, biti poslat i Vrhovnom sudu Republike Srpske, Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te sudovima u Bijeljini. Ukoliko se nastavi sa podrškom pripadnicima terorističke organizacije i prikrivanjem njihovih imena, činjenica i dokaza, materijal će biti dostavljen i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao krivična prijava, za nova krivična djela.
Pojedini pripadnici sudske policije su već izvršili više teških krivičnih djela a zbog prikrivanja, podrške i zaštite počinilaca i komanda sudske policije i kompletna sudska policija, trenutno imaju status terorističke organizacije, te upozoravam sve institucije da sve dok mi ne dostave puno ime i prezime osobe ili osoba, koja je ili koje su naložile napad na moje zdravlje i život 27.09.2018. tretiraju kompletnu sudsku policiju kao terorističku organizaciju a od svih pripadnika sudske policije, tražim da do daljnjeg dok mi ne dostave to ime ili imena, izbjegavaju bilo kakve kontakte sa mnom i da drže distancu od najmanje 2 metra, jer ih tretiran kao teroriste, posebno stoga jer osim što se pred sudom "hvale" da ne znaju zakonske odredbe, pripadnici sudske policije su poznati i po tome da se igraju sa oružjem te prvim metkom "slučajno" pogode žrtvu u glavu.
Komandi sudske policije, ostavljam rok do 5. decembra 2020. da meni lično dostave traženo ime na navedeni mejl, te da isti podatak dostave, Vrhovnom sudu RS, Republičkom javnom tužilaštvu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kom slučaju bi i odgovorna lica i kompletna sudska policija u cjelini krenula iz statusa terorističke organizacije, prema statusu zvanične institucije a do čega joj je veoma dalek put.
Istine radi, među sudskim policajcima, sigurno ima ljudi, koji žele časno i pošteno da obavljaju dužnost u što sam se lično uvjerio a jedan od njih, gospodin Radić Dragan je svojim humanim gestom, vjerovatno i doprineo da preživim, pošto mi je njegov načelnik Borovčanin Danko, brutalnim i zločinačkim metodama, uskratio hitnu pomoć, koju sam tražio zbog gušenja. Zatražio sam od policijskih službenika, kojima je bilo vidno neprijatno zbog zločina kome prisustvuju, da uzmu moj novac i kupe mi bar bocu flaširane vode, na šta je gospodin Radić rekao da ne može uzeti moj novac, koji je popisan, te mi sa kioska doneo vodu, plativši je svojim novcem.
Na žalost, svi službenici su natjerani od strane načelnika da prisilno "zaborave" i ovaj događaj i sve bitne činjenice te da potpišu zabilješku, koju je načelnik svojeručno lažirao a to sam dokazao u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji je postao pravosnažan...
U nastavku ću bez mnogo opisa i navođenja relevantnih odredbi iz zakona i ustava, predočiti dio dokumenata iz kojih se vide konstantne laži, falsifikati i krivična djela sudske policije, izvršena sa ciljem da se prikriju odgovorni za pokušaj mog ubistva i ubistvo osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje se istovremeno pljačkalo stotine miliona maraka godišnje a vjerovatno i milijarde.

Ukazujem prvo na najnoviju odluku ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031-19" od 10. novembra 2020. koju još nisam dobio ali je očito neko odlučio da se dostavi medijima i objavio a odnosi se na predmet, koji je protiv mene pokrenuo načelnik Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.
Ustavni sud je konstatovao kršenje mojih prava i time su 3 vezana postupka, koji su svi pokrenuti od strane sudske policije, okončana u moju korist a uzrok svemu je monstruozan fašistički tretman koji je sprovodila sudska policija godinama.
Naime fotografija koju ustavni sud pominje, nastala je, odnosno prikazuje metaforički, upravo tretman sudske policije, koja je bez ikakvog donesenog rješenja, sprovodila neku naredbu o zabrani pristupa tužilaštvu, Zdenku Bajo, majci ubijene djevojčice Ivone, Budimki Bajo i svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo smišljeno prikriva sudska policija.
Da je nastup sudske policije upravo fašistički, dokaz je "Zapisnik sažetak 80 1 Pr 004323 11 Pr".
A da nikada nije postojalo nikakvo rješenje, niti legalna naredba o zabrani pristupa, dokazuju "Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva" te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017."
Vezano za taj razbojnički i fašistički tretman sudske policije, poslao sam aplikaciju ili kako se ovdje češće kaže, tužbu sudu u Strazburu što se vidi iz dokumenta "Prijemni list pošte" od 24.06.2016.
Kako povratnica iz Strazbura nije stizala, pokrenuo sam postupak kod pošte i dobio izvještaj da je pošiljka "nestala" odnosno "izgubljena". U stvarnosti su takozvane "bezbjednosne službe" koristeći nezakonito pokretnute "posebne istražne radnje" zaustavile moju pošiljku i ukrali a onda su poslali svog čovjeka u civilu da mi ostavi na stolu pred ulaznim vratima falsifikovani dopis "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." kao iz suda u Strazburu a kog "dostavljača" sam lično vidio kroz prozor, misleći u tom trenutku da se radi o nekom radniku komunalnih službi.
U navedenom prilogu "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." se upravo navodi datum 24.06.2016.
Dokument "Uporedba potpisa falsifikata" vizuelno pokazuje da se ne radi ni o kakvom ručnom potpisu, nego o kompjuterski sačinjenoj kopiji, koja mi je dostavljena.
Da bih imao dokaz o ovoj gestapovskoj krađi dokumentacije i materijala, koji dokazuje fašističke metode, koje se primjenjuju prema porodice ubijene djevojčice, pokrenuo sam postupak za nadoknadu štete, što sam i postigao "Rješenje pošte od 12.04.2017."
Iz svega se vidi da je moja pošiljka "nestala" a onda su zbog neusklađenog rada u tajnoj mafijaškoj paradržavnoj službi, pogriješili i dostavili mi falsifikat navodne odluke suda u Strazburu, jer....
KAKO JE MOGUĆE DA SUD ODLUČUJE O APLIKACIJI KOJA JE ZVANIČNO IZGUBLJENA ???
Ili da budemo precizniji, službe mafijaškog, fašističkog, terorističkog režima, presreću i kradu tužbe građana za Strazbur a onda im šalju falsifikovane navodne odluke tog suda, kojim se kao tužba odbacuje.
Paralelno s aktivnostima za pribavljanje ovog dokaznog materijala, sačinio sam novu digitalnu dokumentaciju od više stotina fajlova, svaki pojedinačno precizno numerisan i poslat u elektronskom obliku sestri u Švajcarsku, da ih odštampa i odatle pošalje za Strazbur.
Da su pošiljke poslate vidljivo je iz dokumenta "Cirih pošta" te je takođe stigla i potvrda o prijemu iz Strazbura.
Nakon toga, nisam dobio nikakvo obaveštenje od suda u Strazburu, ni da se ta aplikacija odbacuje, niti da je usvojena, te osnovano sumnjam da je zaista usvojena u moju korist ali je odluka o tome presretnuta i "zagubljena".
Argument da je zaista tako je to što je otprilike od 2017. sudska policija prestala da mi zabranjuje pristup u tužilaštvo, te sam iz tog razloga i zatražio ranije pomenuta izjašnjenja sudova i tužilaštva, gdje je jasno navedeno da niko od njih nikada nije donio rješenje o zabrani pristupa.
Meni dakle, nikakva odluka nije stigla ali se iz svega može zaključiti da je sud u Strazburu doneo odluku u moju korist i da to znaju tajne službe, te se prestale sa dotadašnjim fašističkim metodama, bar u tom pogledu ali su intenzivirani pokušaji likvidacije.
Prije nego što dođemo do toga, skrećem pažnju na podmukle metode i bezobrazluk sudske policije, koja me je u svojim zabilješkama opisivala kao psihički poremećenog narkomana što se vidi iz dokaza "Zabilješka 1292-12".
To što me sudska policije opisuje kao ludaka mi je suštinski kompliment, jer to rade da bi prikrili svoje zločine i zločine onih koji su ubili osmogodišnju djevojčicu a sve to su činili, namjerno prećutkujući da sam donosio materijalne dokaze o njenom ubistvu, koje su svi vidjeli.
Opis da sam psihički poremećeni narkoman se nalazi na drugoj strani pomenute zabilješke a na prvoj strani je lažni opis plakata na kome sam doneo fotografiju materijalnog dokaza ubistva.
Da pravi sadržaj nema ni 10% povezanosti sa lažima koje napisala sudska policija, vidljivo je iz priloga "Protestni plakat" koji je sadržan i u sudskom spisu.
Koristeći riječi sudske policije da je moje ponašanje moguće samo zbog dejstva narkotika ili psihičkog poremećaja, tvrdim da je ovakva razmjera kriminala, laži, bezobrazluka i fašističke diskriminacije, koju čini sudska policija uz sve to smišljeno prikrivajući zločince, moguće objasniti samo time, što je sudska policija teroristička organizacija, koja radi pod komandom, za interese i u sastavu mafije a psihičku snagu, pravno i opšte znanje, moje u odnosu na kompletnu sudsku policiju sam dokazao više puta prad sudom, uvjek suočen sa unaprijed pripremljenom gomolom laži, falsifikata i instruisanja svjedoka da lažu i pred sudom.
Posljedica terorističkog i fašističkog postupanja sudske policije je to da Okružno tužilaštvo u Bijeljini, formalno "nema nikakvih saznanja" o pomenutom materijalnom dokazu ubistva, što se jasno vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."
Dakle, pojedini kriminalci iz kriminalističke policije su uklonili materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo a onda su zločinci iz komande sudske policije u Bijeljini, godinama sprečavali porodicu da to dostavi, kako bi prikrili ne samo taj zločin, nego i šverc narkotika u kome su godinama saučestovali.
O razbojništvu zločinaca i kriminalističke policije, napisao sam ove godine više tekstova i o svemu obavijestio predsjednika Republike, na šta je reagovano, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) upućen i ministru.
Ministar je nešto kasnije imao javni nastup u TV emisiji, gdje je jasno opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da postupaju službenici a prije svega da svaku nezakonitu naredbu moraju odbiti.
I da djelimično opišemo dio pokušaja likvidacije, koju su planirali pripadnici terorističke organizacije od kojih izdvajam nekoliko imena "Sokolačkog klana" : inspektor Marković Dragoslav, Borovčanin Danko, Rajko Čolović i Borovčanin Luka.
Osim nabrojanih i drugih brojnih krivičnih dijela, sudska policija je sačinila falsifikat rješenja Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je pravosnažnim rješenjem Okružnog suda završeno u moju korist.
Iako je dakle drugostepenim rješenjem, preinačena odluka osnovnog suda i postupak obustavljen, pripadnik terorističke organizacije, Danko Borovčanin je sam ili u sadejstvu sa saučesnicima udario pečat pravosnažnosti i sačinio falsifikat, kako bi imao opravdanje, pred komandom u Banjaluci i prikrio svoje krivično djelo.
Kada sam otkrio taj falsifikat, pokušao sam doći do podataka ali je Borovčanin pokrenuo veze da se materijal sakrije i uništi, te sam podnio krivičnu prijavu, koju je potom Republičko tužilaštvo Republike Srpske, odlukom "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" dodijelilo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Potom, pomenuti klan odlučuje da iskoristi tu odluku i montira nelegalni predmet protiv mene a moje dokaze sakrije ili uništi.
Nesporno je da je Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac, morao učestvovati u montiranju nelegalne optužnice a da li su nešto znali o tome tužilac Biljana Petrović i Dragan Ninković, koji su međuvremenu smrtno stradali, ostaje da se vidi u narednom periodu.
S obzirom da sam veoma dobro poznavao zakon, zatražio sam od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, što naravno nikada nije dostavljeno jer ga nisu ni imali.
Da bih dokazao, kako se radi o smišljenom kriminalu a nikako ne o grešci, što bi sigurno bilo pokušano da se tako predstavi, kopije zahtjeva sam slao i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je reagovalo prvo dopisom "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." koji je poslat meni te tužilaštvu i sudu na Sokocu.
Drugi dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." je poslat poslije razbojničkog napada na mene i pokušaja likvidacije 27.09.2018.
Na moj zahtjev i dopis Vijeća reagovala je samo sudija Branka Malović, koja se izjašnjava, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da ne raspolaže nikakvim rješenjem, ne postoji u sudskom spisu nego se "vjeruje" jednoj strani u postupku - tužilaštvu sa kojom sam prema ZKP-u ravnopravan, da navodno ima legalno rješenje a koje odbija dostaviti ne samo meni, duže od godinu dana, nego ga ne dostavlja ni sudu ni VSTV-u. Tim odgovorom čiji je datum lažiran jer je posljedica prethodno pomenutog dopisa VSTV-a od 04.10.2018. a primio sam ga više od 7 dana poslije lažnog datuma, sudija ostavlja utisak da je obmanuta od tužilaštva i što se mene tiče skida odgovornost sa sebe, vezano za učešće u planiranju likvidacije ali ne i Borovčanin Luka, koji je lagao da postoji nadležnost tužilaštva i posebno gnusno lažirao zapisnik sačinjavajući ga tako da je lažirao prisustvo Stanka Nuića 12.03.2018 a krivična djela vezano za povredu zakona od strane sudije i ne pominjem.
NAPOMINJEM DA JE MAFIJAŠKI DVOJAC "ČOLOVIĆ - BOROVČANIN" DIREKTNO ODGOVORAN ZA ZATAŠKAVANJE BROJNIH LIKVIDACIJA U ISTOČNOM SARAJEVU I DUGOGODIŠNJE PRUŽANJE PODRŠKE EKIPAMA PLAĆENIH UBICA OD KOJIH JE JEDNA UHAPŠENA TEK PO UKLANJANJU ČOLOVIĆA SA POZICIJE GLAVNOG TUŽIOCA A POSLIJE POKUŠAJA UBISTVA SLOBODANA VASILJEVIĆA. ČOLOVIČ I BOROVČANIN SU DALEKO VEĆI KRIMINALCI OD ONIH KOJI SU TRENUTNO PRITVORENI I KOJIMA SE SUDI JER BEZ NJIOVE ZAŠTITE NE BI BILO TAKVIH UBILAČKIH TIMOVA...

PRILOZI : AP-1031-19, Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr, Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva, Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017., Prijemni list pošte, Falsifikat obavjest od 15.09.2016., Uporedba potpisa falsifikata, Rješenje pošte od 12.04.2017., Cirih pošta, Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018., Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Sokolac sud odgovor od 03.10.2018., UDT DI 009312 19 od 27.01.2020., Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Zahtjev za informacije VSRS, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr - strana 11, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1133

Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina......
 
Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORISTIČKI NAPAD NA NAROD I USTAVNI POREDAK

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam"
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.
Napad na ustavni poredak
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
Pomaganje neprijatelju
1) Građanin Bosne i Hercegovine koji za vrijeme rata pomaže neprijatelju u provodjenju prinudnih mjera, prema stanovništvu Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Zločini protiv čovječnosti
(1) Ko, kao dio širokog ili sistematičnog napada usmjerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući za takav napad, učini koje od ovih djela: a) lišenje druge osobe života (ubistvo); b) istrebljenje; c) odvođenje u ropstvo, d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva; e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; f) mučenje; g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću, prisilnu sterilizaciju ili bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja; h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine; i) prisilni nestanak osoba; j) zločin aparthejda; k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (2) U smislu stava 1. ovog člana sljedeći pojmovi imaju ovo značenje: a) Napad usmjeren bilo protiv kojeg civilnog stanovništva jest ponašanje koje uključuje višestruko činjenje djela iz stava 1. ovog člana bilo protiv kojeg civilnog stanovništva na osnovi ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije da se učini takav napad. b) Istrebljenje uključuje namjerno nametanje takvih životnih uvjeta, a posebno uskraćivanje pristupa hrani i lijekovima, koji mogu posljedovati uništenjem dijela stanovništva. c) Odvođenje u ropstvo jest vršenje nad osobom bilo kojeg ili svih ovlašćenja inače vezanih za pravo svojine, uključujući vršenje takvog ovlašćenja pri trgovanju ljudima, posebno ženama i djecom. d) Deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva jest prisilno iseljenje osoba s teritorije na kojoj su zakonito prisutne protjerivanjem ili drugim mjerama prisile, bez osnova dopuštenih po međunarodnom pravu. e) Mučenje jest namjerno nanošenje snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje osobi zadržanoj od strane počinioca ili pod nadzorom počinioc, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonitih sankcija. f) Prisilna trudnoća jest nezakonito zatočeništvo žene kojoj je prisilno prouzrokovana trudnoća, s namjerom da se utiče na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili da se učine druge teške povrede međunarodnog prava. g) Progon jest namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno uskraćivanje osnovnih prava, zbog pripadnosti skupini ljudi ili zajednici. h) Prisilni nestanak osoba jest hapšenje, pritvaranje ili otimanje osoba, od strane ili s dopuštenjem, podrškom ili pristankom države ili političke organizacije, uz odbijanje da se prizna takvo lišenje slobode ili da se pruži informacija o sudbini ili o mjestu gdje se nalaze takve osobe, s namjerom da se uklone od zaštite zakona na duže vrijeme. i) Zločin aparthejda su nečovječne radnje slične prirode radnjama iz stava 1. ovog člana, učinjene u kontekstu institucionaliziranog režima sistematskog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad bilo kojom drugom rasnom skupinom ili skupinama ljudi, učinjene s namjerom održavanja takvog režima.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE, član "Samovlašće" :
(1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da ce napasti na život ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do tri godine.
(3) Ko djela iz prethodnih stavova ucini za drugoga, kaznice se kaznom propisanom za ta djela. (4) Gonjenje za djelo iz stava 1. ovog clana preduzima se po prijedlogu. I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske, podnosi se krivična prijava za teroristički napad na narod i ustavni poredak a vezano za Krivični zakon Bosne i Hercegovine, članove "Terorizam, Napad na ustavni poredak, Pomaganje neprijatelju, Zločini protiv čovječnosti, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja" i Krivični zakon Republike Srpske član "Samovlašće".
Odredbe koje su bliže vezane za izvršena krivična djela, istaknute su podebljanim slovima a detalji su u obrazloženju.

OBRAZLOŽENJE

Krivična djela, izvršava veća grupa lica sa jasnom hijerarhijskom strukturom i u sadejstvu i nalozima nalogodavaca iz inostranstva i ovo njihovo djelovanje treba posmatrati kao ratni napad, psihološki rat, propagandni, hemijski, medijski rat, protiv naroda Bosne i Hercegovine, udar na ekonomiju, na suverenitet, zdravlje, prava i slobode svih građana.
Od priloženih dokaznih materijala, ističem prvo članak pod nazivom "Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika" objavljen na portalu buka a web adresa se vidi ispod naslova. U tom članku je istaknuta činjenica da Milorad Dodik prijeti gradu i glasačima, neposredno poslije održanih lokalnih izbora, jer mu se nije svidjelo koga su građani izabrali za gradonačelnika te između ostalog prijeti da će prekinuti finansiranje Banjaluke, kao da je u pitanju njegov lični budžet.
Kakve su prijetnje iznesene javno pred kamerama može se čuti u video prilogu a linkovi na kojima se može čuti i taj i drugi snimci biće navedeni na kraju krivične prijave.
Prijetnje upućuje Dodik Milorad koji podsjećam i to je posebno važno, nije ni na jednoj državnoj ili službenoj funkciji u organima Republike Srpske a ponaša se kao da je Republika Srpska njegova privatna imovina.
"Sporazum nije potpisala Socijalistička partija Republike Srpske. Koalicija će sada odlučiti da li će s njima ići ili neće ići, to podrazumijeva da ukoliko odlučimo da ih ne prihvatimo u većinu u gradu, da će svi njihovi kadrovi biti eliminisani u roku 24 sata iz bilo kog mjesta gdje je nadležnost Vlade.
Mi ćemo naći načina da se putem izmjena određenih dokumenata, ovlada svim elementima upravljanja, koji su potrebni, vezano za nesmetano funkcionisanje ovih gradova a usput da vam još nešto kažem bez obzira koliko bilo arogantno ili ne.
Ukoliko nešto ostane izvan nadležnosti skupštine, promijenićemo i zakon i statut, pa ćemo to stavit u nadležnost skupštine, sve je demokratski.
Nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan, eto taman da je Ajnštajn. Eto pa maši ti glavom, koliko god hoćeš.
Da vidimo, kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionirali svake godine. Zašto bi onda to Republika radila, imamo mi i druge opštine, gdje treba pomoći da se grije.
Imamo neka druga mjesta, gdje moramo i prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad politički razvijati i odnositi ali u svakom slučaju, hoću da kažem da mislim da je ovo velika greška onih koji su smatrali da imaju samo svoje pravo i na ovaj način definitivne ja im neću oprostiti ovo što su uradili Igoru.
ovo nije nikakva prijetnja, to je moj lični stav, imam pravo na to.
Uzeću svako biračko mjesto i vidjeću gdje god je dobio gradonačelnik, nek on ide i riješava, mi nećemo vise. Demokracija, šta ćeš."
Ovde je izrečeno više blažih ili ozbiljnijih prijetnji a posebno bih izdvojio posljednju u kojoj Dodik kaže da će pregledati sve spiskove svih biračkih mjesta i vidjeti gdje je ko kako glasao. To bih povezao sa njegovom "crnom knjigom", koju je objelodanio još prije 4 godine u vezi čega je rekao da će njegovi ljudi u institucijama da se bore protiv imena, zapisanih u toj "crnoj knjizi" i da to moraju da urade.
Tu najavu formiranja "crni knjige" u bukvalno nacističkom stilu, ćemo predočiti u orginalu u video snimku.
“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo,”
Od tada pa do danas, bilo je više teških krivičnih dijela napada na život i tijelo građana od čega ističem samo slučajeve teškog ubistva Davida Dragičevića u Banja Luci, što je MUP na najmonstruozni način pokušao da prikrije i likvidaciju Slaviše Krunića.
Vezano za ubistva Dragičevića, još uvijek javnosti nije saopšten nijedan jedini detalj, vezano za moguće ubice a kod likvidacije Slaviše Krunića u toku je suđenje osumnjičenima, bez ikakve naznake da se istražuje ko su nalogodavci tog zločina.
Jedno od, da tako kažem blažih krivičnih dijela je pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića o čemu se pisalo u više članaka a ovdje je priložen jedan pod naslovom "Opasno vrijeme za novinare u Bosni Hercegovini", objavljen na portalu Dojče Vele. Link se takođe vidi ispod naslova a iz sadržaja teksta izdvajam dio u kome se kaže da su međunarodni predstavnici u Bosni Hercegovini, novinarska druženja iz regije i cijela javnost stala u odbranu slobode medija, nakon napada na novinara Vladimira Kovačevića, što je tužilaštvo u Banja Luci okvalifikovalo kao pokušaj ubistva.
Policija radi na rasvjetljavanju slučaja ali se postavlja pitanje, šta dalje. Šta dalje, kad je riječ o medijima, medijskim slobodama i pravima novinara. Dalje iz sadržaja teksta se iznosi stav u kome se kaže : "Ako predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik sebi da za pravo da prijeti, da kaže da zna ko je odgovoran, da zna ko pokreće novinare, nevladine organizacije ili javno te prijetnje izgovara posredstvom medija, onda možemo biti svjesni da je on jedan od najodgovornijih za ovu atmosferu straha.
Vezano za ovaj napad i pokušaj ubistva, ističem činjenicu da je Vladimir Kovačević, više puta izveštavao iz Banjaluke sa skupova građana pod nazivom "Pravda za Davida" gdje su građani tražili akciju policije i tužilaštva, odgovornost i procesuiranje onih koji su izvršili ubistvo a Milorad Dodik je na to reagovao, kao i neki njegovi saradnici kao da su pitanju neke "obojene revolucije" koje se finansiraju iz inostranstva, da su novinari "strani plaćenici" što je očito jasna meta za djelovanje ubica.
Da li je nalog za likvidaciju izdao lično, autor "crne knjige" ili neko od saučesnika terorističke organzacije na nižim komandnim nivoima, suštinski nije bitno, jer je u pitanju udruženi zločinački poduhvat te organzacije pa odgovornost snose svi članovi, posebno vođe.
U nastavku ću predočiti dio dokaznog materijala, vezano za terorističke aktivnosti, povodom vojne, odnosno ratne akcije pod nazivom "COVID-19". Da je COVID-19, odnosno koronavirus u stvari vojni projekat i bukvalno rat na nivou cijelog svijeta, dokaz je i to da je ove godine, manje preminulih nego prethodnih godina, što se vidi u članku pod nazivom "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine". U tekstu tog članka su navedeni tačni podaci, koliko je osoba preminulo u Bosni i Hercegovini, po entitetima i ukupno se generalno vidi da je u prvih pola godine, preminulo oko 2 hiljade osoba manje nego prethodne godine, što je nelogično ako je u pitanju smrtonosni virus. Trebalo bi naime da je umrlih nekoliko puta više, nego prethodnih godina.
Dodik Milorad je inače i doveden ovdje, nasilno na vlast, kao čovjek saradnik i saučesnik stranih obaveštajnih službi, kada su ga predstavili kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" i između ostalog nasilno smijenili, legalno izabranog tadašnjeg predsjednika doktora Nikolu Poplašena, da bi Dodik Milorad, mogao nesmetano poslije toga, dvije decenije da uništava ekonomiju i privredu Republike te pljačka građane i budžet za interese svoje i stranih nalogodavaca.
Korona virus, odnosno COVID-19, dakle uopšte nije virus, opasan po zdravlje, nego se tu kriju sasvim drugi planovi i ciljevi a u sklopu toga prilažem dokument pod naslovom "COVID-19 - veliki reset". Radi se o članku objavljenom na web adresi, svjetskog ekonomskog foruma i to je takođe istoimena knjiga a vidi se da je objavljena i promovisana u Ženevi 14. jula 2020. bez pominjanja pandemije kao strašne opasnosti a umjesto toga se kako si vidi potencira, reset svjetske ekonomije, privrede, finansijskog sistema, energetike, telekomunikacija, što smo imali prilike i da vidimo tokom ove godine sa ubrzanim uvođenjem 5G mreže, koja bi prema njihovim planovima u sadejstvu sa robotima, trebalo da dovede do tog velikog reseta, otpuštanja stotina miliona pa i milijardi radnika te njihovom zamjenom sa robotima i vještačkom inteligencijom.
Pandemija je proglašena polovinom marta 2020. a pomenuta knjiga objavljena polovinom jula, što je 4 mjeseca kasnije. Sad možemo i da raspravljamo da li je bilo moguće za 4 mjeseca napisati knjigu. Ja sam naravno siguran da je nemoguće i da je sve pisano i pripremljeno prethodnih godina a lažna pandemija je prijektovana kao izgovor za sprovođenje tih planova. Stoga ćemo da pokažemo nešto, što se desilo u 2019-toj godini, 18. oktobra u Njujorku. "Događaj 201 - scenario" u kome se kaže da taj događaj simulira izbijanje novog koronavirusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude. Virus na kraju postaje efikasan i prenosi se osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije. Patogen i bolest, koju on uzrokuje su oblikovani prema Sarsu ali prenosiviji u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima.
Ovde prije svega skrećem pažnju da je virus, koji je korišten u toj simulaciji, upravo korona virus koji se neposredno poslije toga "slučajno" i pojavio. Dalje se opisuje da bolest započinje na farmi svinja u Brazilu a zatim se sve brže širi u zdravstvenim ustanova i na kraju, nijedna zemlja ne može zadržati kontrolu, ne postoji mogućnost da vakcina bude dostupna u prvoj godini.
Budući da je cijela ljudska populacija osjetljiva, tokom početnih mjeseci pandemije, kumulativni broj slučajeva, eksponencijalno se povećava udvostučujući se svake sedmice a kako se slučajevi i smrtni slučajevi akumuliraju, ekonomske i društvene posljedice, postaje sve teže. Scenario se završava na 18-mjesečnoj tački sa 65 miliona smrtnih slučajeva. Pandemija će se nastaviti nekim tempom, dok ne bude djelotvoranog cjepiva.
I završni komentar na ovaj tekst je to da se predviđanje njegovim scenarijem od 18 mjeseci pandemije, podudara sa prvim reakcijama takozvanih stručnjaka iznesenih u martu 2020. godine, kada je proglašena pandemija bez ikakve potrebe a koji su takođe isticali da će pandemija da traje godinu i po dana i čak konkretno do septembra 2021. godine najmanje.
Dovoljno se prisjetiti sličnih slučajeva takozvanih pandemija "ptičje gripe" i "svinjske gripe" koje su isto tako najavljivane kao opasne i smrtonosne a nisu ovako dugo trajale ni blizu negu su za cilj imale zaradu farmako mafije na vakcinama. Potpuno je jasno da niko ne može znati, koliko bi eventualno neka pandemija trajala ali može naravno iznositi podatke onako kako su planirali.
Autori scenarija su "Fondacija Bil i Melinda Gejts", koja koje li slučajnosti promoviše vakcine te svjetski ekonomski forum, (oni što planiraju COVID RESET) i zadivljujuće je kako su "predvidjeli" skoro u dlaku stvarnu "pandemiju" sa jedinom razlikom da je umjesto iz Brazila, virus krenuo iz Kine. Gejts, odnosno Mikrosoft je inače ranije patentirao digitalni sertifikat - čip kome je namjena ugradnja u tijela ljudi a naziv patenta je "WO2020060606 cryptocurrency system using body activity data" koji najvećem broju ljudi na planeti nije uopšte potreban no "igrom slučaja" se sve "potrefilo" da se pojavio "sasvim slučajno" virus koji je predviđen scenarijem te su potrebne i vakcine i digitalni sertifikat koje takođe promoviše Bil Gejts.
Ali da Gejts i njegovi ortaci nisu nikakvi proroci dokaz je scenario igranog filma "Zaraza" iz 2011-te, što je čak 8 godina prije simulacije pandemije i "stvarne pandemije". Osim same radnje koja je slična simulaciji i današnjim "stručnim" mjerama, zanimljivo je i da je širenje virusa krenulo na isti način kako predviđa simulacija 8 godina kasnije. Sa slijepog miša, koji je jeo bananu pa odletio sa komadom u farmu svinja te ispustio taj komadić koji je prethodno "zarazio" da bi ga onda, pojelo jedno od prasića. Odmah potom baš to prase se prodaje jednom kupcu te završava u restoranu, pa se prilikom obrade vilice, zarazi i kuvar te prenese virus jednoj gošći, koja to onda prenese na Američki kontinent. Da ovo nije izmišljeno, možete se uvjeriti gledanjem završnice tog filma, kada se otkriva upravo ovaj način širenja zaraze.
Motivi, uzroci i razlozi ovog projekta u suštini nisu bitni za ovu krivičnu prijavu no pomenuću da su posljedica višegodišnje pljačke na svjetskom nivou, uzrokovane štampanjem dolara i evra bez pokrića, za koje se onda kupuju stvarne vrijednosti, zemljište, rude, minerali, energenti a sa druge strane, poslije više od 100 godina neprekidnog eksploatisanja, nafte je sve manje.
Drugim riječima, moglo se živjeti i ovako trošiti nafta, istim tempom, recimo još 10 do 20 godina i onda bi sve stalo ili da se izmisli nepostojeći virus, zaustavi 99 % običnih ljudi, koje politički mafijaški kartel smatra stokom, da se njima oduzmu sva prava, uključujući pravo na kretanje a time i korištenje fosilnih goriva, da bi njima ostalo sve.
Matematski predstavljeno, ako bi za 7 - 8 milijardi ljudi, koliko je sad na Zemlji, trenutna količina nafte bila dovoljna za samo 10 godina, onda bi vladarima svijeta i najbližim slugama, recimo da ih ima čak 7 miliona što je hiljadu puta manje od 7 milijardi... njima bi ta nafta trajala 10 hiljada godina.
Naravno, matematika ne funcioniše bukvalno tako, jer oni, svaki pojedinačno troše nekoliko puta ili nekoliko desetina puta više od prosječnog čovjeka ali u svakom slučaju, operacija koju su pokrenuli, omogućila bi im da preostale rezerve nafte, gasa i uglja, mogu koristiti više stotina pa i hiljada godina u budućnosti, pod uslovom da resetuju svjetsku ekonomiju i finansije, onako kako su najavili. Šta planiraju sa "viškom" ljudi, možete svi da sami zamislite a u tome može pomoći javni nastup Bila Gejtsa, (video snimak pod nazivom "Inovacijama do nule") u kome kaže da ako naprave jako dobar posao sa vakcinama mogli bi smanjiti broj ljudi za 10 do 15 posto. I usput da se zamislimo da li ove vakcine koje se sad forsiraju, imaju za cilj da očuvaju živote i broj ljudi ili da smanje taj broj.
Ovo objašnjenje nije bitno za samu krivičnu prijavu ali će pomoći da se sagledaju razlozi i motivi, zbog čega je izmišljen nepostojeći virus, moguće insceniran na pojedinim mjestima sa hemijskim sredstvima i elektro magnetnim talasima sa kojima su se izazivali simptomi slični gripu. Pripadnici terorističke organizacije u Republici Srpskoj i Bosni Hercegovini u cjelini, rade dakle po instrukcijama šefova iz inostranstva, koji su ih i doveli na vlast a čak se može detektovati tačan datum, kada su stigle te instrukcije i u svrhu toga predočavam novinski članak pod nazivom "Državna tajna Dodika i Radončića", objavljen 09.03.2020. u kome Fahrudin Radončić, kaže novinarima da je sa Dodikom "riješio" jedan ekstremno riskantan bezbjednosni problem i da je riječ o državnoj tajni. Dalje kaže da se radi o nečemu što spada u apsolutno državnu tajnu, formulacija da se radi o ekstremno važnom pitanju, koje može naškoditi državnim i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine je točna ali to je juče riješeno... Može se zaključiti da je ovim tekstom poslata poruka šefovima da je naredba stigla, da je shvaćena i da će biti izvršena iako su neposredno prije toga premijer Višković u RS i dr. Nestorović u Srbiji izjavii da je virus izmišljen odnosno da je najsmješniji virus u istoriji koji postoji samo na fejsbuku. Kako vidimo kad se lokalnim šefovima zaprijeti i izdaju naredbe, oni odmah progledaju i učine da svi ispod njih vide isto... ili ih neće biti.
Neposredno poslije toga, pokrenuta je procedura i uvedeno vanredno stanje no prije uvođenja, 13.03.2020. objavljena je vijest u više medija a prilažem ovaj pod naslovom "Ubio se glavni zdravstveni inspektor Republike Srpske". Šok u Banjaluci a u samom članku se navodi da se gospodin ubio, bez ikakvog dokaza i istrage te pojašnjava da je beživotno tijelo Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas u Banjalučkom naselju Lazarevo. Dalje kažu da vladaju šok i nevjerica jer se glavni zdravstveno sanitarni inspektor ubio u vrijeme sve aktuelnijih priča virusu korona.
I opet na kraju, potencira se da je Policijska uprava, potvrdila kako je prijavljeno "samoubistvo".
Uz podsjećanje da je na isti način od strane policije i likvidacija Davida Dragičevića, pokušana da se predstavi kao samoubistvo, skrećem pažnju na mnogo bitniji detalj... da je gospodin Miljić kao glavni zdravstveni inspektor, trebao biti vođa kriznog štaba u Republici Srpskoj i kao najstručniji da ocijenjuje i procijenjuje, postoje li uslovi za vanredno stanje i proglašenje pandemije ili ne postoje, da predlaže mjere i da koordinira rad. Sa njegovim ubistvom uklonjena je najstručnija osoba a poslušnici svjetske mafije su onda mogli da rade šta i kako žele a kako su to činili vidjećemo u nastavku.
U više novinskih članaka, objavljena je reakcija, jednog od članova kriznog štaba, premijera Republike Srpske, pod nazivom "Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi". Radi se o portalu "Srpska info" i kaže presednik vlade Radovan Višković da poziva sud da preuzme odgovoranost za zdravlje građana, ukoliko smatra da republički štab za vanredne situacije ne radi dobro svoj posao.
Radi se o reakciji na rješenje suda u korist građanina, gdje se konstatuje da tako kažemo, nezakonito djelovanje kriznog štaba i umjesto da poštuje sudsku vlast, on kao član izvršne vlasti na ovaj način ne samo da ponižava i potcjenjuje sud, nego se može izvesti zaključak da se radi o prijetnji sudijama, šta i kako da rade ubuduće, što se nedvosmisleno može uočiti u rečenici : "Višković smatra da je presuda suda izolovan slučaj, te da takvu praksu neće nastaviti druge sudije.
Ovdje je dakle, više nego jasno da je u pitanju pritisak na sudove i pokušaj izbjegavanja odgovornosti. S druge strane, tužilaštvo ovu konstataciju suda o tome da je zakon prekršen, može koristi kao dokazni materijal u krivičnom postupku, protiv teroristicke grupe.
Što se samog takozvanog kriznog štaba tiče, potpuno je jasno, bukvalno svakom građaninu da nije u pitanju nikakav krizni štab, nego privatna grupa Dodik Milorada, kojom on komanduje, iako ističem ponovo, nije ni na jednoj jedinoj državnoj funkciji u Republici Srpskoj.
U novinskom članku pod nazivom "Dodik najavio zatvaranje škola" od 24. oktobra 2020. godine, navodi se da će nastava u školama u Republici Srpskoj, najvjerovatnije biti prekinuta, zbog "pogoršane" epidemiološke situacije, što je izjavio član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U daljem dijelu teksta se navodi da su potvrđena 582 nova slučaja koronavirusa od 1200 testiranih i da je to najveći broj novooboljelih. Potom Dodik poziva političke partije da ne održavaju javne skupove tokom izborne kampanje za lokalne izbore zakazane za 15. novembar - što je udar na izborna prava, kako političkih partija tako i građana.
Očito je ovo urađeno zbog toga što su imali saznanja o svom lošem rejtingu te su pokušali spriječiti konkurente da ostvare još bolji rezultat. U nastavku teksta se navode još neke brojke, vezano za takozvanu epidemiju, što nećemo sada dalje analizirati, pošto za to postoji drugi pogodniji članak a kako Dodik Milorad donosi odluke, možemo vidjeti u video prilogu u kome se otkriva da umjesto stručnjaka, istinskog stručnjaka, koji je obješen prije više od pola godine, odluke se donose tako, što Dodik Milorad vijeća sa svojim unucima o uvođenju mjera.
Sadržaj te Dodikove izjave pred kamerama, citiram u cjelosti :
"Mene čini najsretnijim naravno, boravak sa unucima i od njih svašta čujem. Sada samo ne mogu da kažem koji ounuk ali kaže :
`Deda, šta namjeravaš sada s ovom školom, vidiš da je sve veći broj đaka s ovom koronom, hoćete li to zatvarati il nećete ?`
Ja kažem... pa morate ići u školu.
Pa biće ti krivo, šta misliš da neko od nas dobije koronu, možda je najbolje da ti to ipak zatvoriš.
Tako da svašta čuješ od njih."
Naravno i mi možemo reći da je ovo svašta, svašta možemo da čujemo ali nažalost, ne radi se ni o kakvoj šali, nego su iste večeri mediji objavili da se škole zatvaraju a takozvani krizni štab je poslušno izvršio naredbu diktatora, diktatora sa jedne strane a sa druge strane izvršioca i sluge stranih šefova.
Mnogo gore od svega je nažalost katastrofalna situacija u koju su dovedeni građani i zdravstvo u celini, što se može vidjeti iz novinskog članka portala Mondo, pod nazivom : "Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih". U nastavku u tekstu članka piše da je porodica Cvijić, danima bezuspješno tražila odgovor službe hitne pomoći u Banja Luci o tome ko je donio odluku da se ne izlazi na intervenciju, kada je član njihove porodice Srđan Cvijić u noći 28. na 29. septembar 2020. dobio težak napad.
Ovdje se može uočiti da je jedan od glavnih razloga za ovu lažnu korona pandemiju, nedostatak energenata. Hitna pomoć je očito dobila nalog da ne troše naftu i benzin i kako dalje kaže od dispečera je dobio odgovor : "prošetajte do hitne pomoći" a kad je objasnio se brat guši, da ne može da diše i hoda, predložili su mu da zove taksi. Srđan je preminuo iste noći u urgentnom centru u UKC Republike Srpske u Banjaluci a uzrok smrti nije do kraja utvrđen. Zapitajmo se kako sad niko ne zna uzrok a kod inspektora Miljića su odmah objavili uzrok.
U toku telefonskog razgovora su mu sugerisali da je vjerovatno u pitanju alergijski bronhitis i da bi trebali doći te on kaže da nema vozilo da doveze brata i kako nisu mogli da prošetaju jer se njegov brat gušio, nije mogao da diše, pozvali su taksi. Brat je već gubio svijest, pokušali su izvaditi jezik ali već je bio zgrčen. Nije pomoglo ni umjetno disanje ni masaža srca a na kraju kad su stigli na parking ispred hitne pomoći, bila su pakirana 3 ili 4 slobodna vozila.
Ovo na žalost nije jedini slučaj, nego samo jedan od najsvježijih primjera a tokom prethodnih meseci, veliki broj ljudi je stradao od raznih bolesti, koje ima, jer nije mogao da dobije zdravstvenu pomoć, zbog toga što je kompletan sistem angažovan da se bori protiv izmišljenog virusa i vrši testiranja a pravi bolesnici umiru bespomoćni.
Da je u pitanju monstruozna prevara i da se ne radi ni o kakvoj stvarnoj pandemije virusa, nego takozvanoj pandemiji testova i to lažnih testova, možemo vidjeti u članku pod nazivom "U RS, 537 novih slučajeva korona virusa". Preminulo 8 osoba a u bolnicama oko 700 ljudi i u samom tekstu piše : "U protekla 24 sata u RS, testirano je 1148 laboratorijskih uzoraka, koronavirus potvrđen kod 537 osoba a preminulo 8 ljudi. Ne kaže se od čega su preminuli, nego se ovakvim tekstom daje asocijacija da se radi o koronavirusu i još zanimljivije u nastavku piše:
Najviše "novoobolelih" ponovo iz Banjaluke a novi slučajevi registrovani u još 34 grada. Dakle ovdje se koristi riječ "novooboljeli" što bi trebalo značiti da se radi o bolesnicima, što ćemo kasnije pojasniti. Dosad u Republici Srpskoj, potvrđeno 22254 slučaja koronavirusa a preminula je 541 osoba, pozitivnih na COVID-19. Ovo je zaista takođe bitna činjenica, gdje se priznaje da je samo testom i to je pitanje da li je istinit test, utvrđeno prisustvo virusa a ne i da je COVID-19, odnosno korona uzrok smrti. I na kraju se kaže da je u Banjaluci trenutno 450 oboljelih od koronavirusa u UKC-u i na samom dnu ministar izjavljuje da osim tih 450 ima još 600 do 700 u cijeloj Republici Srpskoj.
Kada se sabere 450 i 600, to dođe negdje oko hiljadu ukupno oboljelih u cijeloj Republici Srpskoj a kad se vratimo na početak teksta, piše da je samo tog dana registravano 537, kako kažu "novooboljelih" što bi trebalo da znači da od onih hiljadu registrovanih koliko ih ukupno ima na cijeloj teritoriji, više je od polovine njih "obolilo" tog dana.
Pošto znamo da se svakodnevno plasiraju vijesti o često više stotina "novooboljelih" iz svega je potpuno jasno da se radi o lažima, jer ovih 537, čak i da su pozitivni na korona virus, to ne znači da su oboljeli a što se smišljeno lažno predstavlja, kako bi se u javnosti održala medijska histerija lažnog koronavirusa i lažne pandemije.
Da se smišljeno lažiraju rezultati testova, vidimo na primjeru članka medicinske struke, koji tako i nosi naslov : "Riječ struke o pouzdanosti PCR testova" od 1. oktobra 2020. a u samom tekstu se kaže : "Test kojim se regije od interesa genoma virusa Sars-cov-2, umnožavaju, kao na jednom molekularnom kopir aparatu, dobijamo količinu na osnovu koje, možemo izvoditi različite zaključke u forenzici, istraživanjima hrane i slično. Onda slijedi podnaslov - "PCR : kopir mašina za gene".
U nastavku se pojašnjava : "Najprostije rečeno PCR metoda je ringla, na kojoj zagrijavamo i hladimo uzorak uz potrebne hemikalije u određenom broju ciklusa. Preporuka broja ciklusa varira od proizvođača kita i protokola, kao i od vlastitog iskustva laboratorije ali generalno 35 do 40 ciklusa je neki standard u ovom slučaju.
Vrijednost koja se najviše spominje kao granična je 100 kopija, (gen od interesa) po mililitru transportnog medija, kod izrazito senzitivnih kitova, mada postoje operativni kitovi, čiji je senzitivitet manji što generalno nije problem jer smo svjedoci debate da se prag pozitiviteta povisi.
Dakle ovdje vidimo da se djelovi uzorka iz brisa umnožavaju 35 do 40 puta i prema objašnjenjima stručnjaka, ukoliko bi se umnožavanje spustilo na 30 puta, ne bismo imali uopšte nikoga pozitivnog a ukoliko bi se povećalo na 40 ili 50 puta, svi ljudi na planeti bi bili pozitivni.
Ovo je uporedivo sa zamišljenim testom na milionere u BIH. Da se zatečeni novac kod svakog građanina na računima u banci, "multiplikuje" odnosno umnoži matematički 40 puta, te bismo imali sve milionere a ako neki i nije onda povećamo sa 40 ciklusa, na neki veći broj kako bi uskladili "senzitivitet" sve dok ne dobijemo sve milionere u zemlji. Oni koji su milioneri bez ikakvog umnožavanja se tako ne bi ni na koji način razlikovali od ostalih ali možda je to baš i cilj "testiranja".
Naučik Keri Malis, koji je otkrio ovaj test, izvorno kreiran da detektuje virus HIV-a, dao je svoje mišljenje o ovom testu i zloupotrebama testiranja, što možemo da vidimo u video snimku, gdje odgovara na pitanja novinara :
"Želim da postavim pitanje Keriju... kako zloupotrebljavaju PCR test, da bi procijenili navodne slobodne viroze RNK, koji su možda ili nisu prisutni ?
Ne bih rekao da zloupotrebljavaju, mislim da se ne može PCR test zloupotrijebiti ali mogu se zloupotrijebiti rezultati i interpretacija rezultata. Na primjer ako uopšte mogu da pronađu virus u vama, ako pravilno koriste PCR test, možete skoro sve da otkrijete kod svakoga, počinjete shvatati budističku misao da se sve sadrži u svemu ostalom.
Ako možete da pojačate jedan molekule do nečega što može da se izmjeri a PCR to može, onda imamo jako mali broj molekula, makar jedan koji nije u vašem tijelu. U tom slučaju može da se zloupotrijebi. Ako za nešto tvrdite da izgleda značajno testirati za virus i tvrditi da to ima neko značenje, po meni je problematično a ne da se PCR koristi za zloupotrebu.
Da li je problem procjena ?
To nije procjena to je stvarna kvantitativna stvar, koja nam govori o prirodi i onome što se tu nalazi. Dozvoljava vam da uzmete malecnu količinu bilo čega i to napravite mjerljivim a onda na sastancima govorite, kako je to važno. To nije zloupotreba, već loša interpretacija mjerenja. To uopšte nije točno, to nije dobro kao što su naša mjerenja za jabuke.
Jabuka je jabuka... ako imate stvari, koje su kao jabuka, zalijepite ih i pomislićete da je to jabuka. PCR je odvojen od toga, zato što je to samo proces, koji se koristi da se od nečega, napravi više od toga i to je to. Taj test ne govori da li ste bolesni, ne govori da ono što imate u sebi vas oštećuje."
RAKLO BI SE DA UPRAVO IMAMO NA SCENI ZLOUPOTREBU REZULTATA I ZLOUPOTREBU INTERPRETACIJA REZULTATA...
Iz više priloženih dokaza, kao i drugih koji su opšte poznati proteklih mjeseci, potpuno je jasno da ne postoji nikakva pandemija virusa da se radi o projektu na svjetskom nivou a pošto su u pitanju političari najmoćniji u zemlje i njihovi saučesnici, sasvim je vjerovatno da se tužilaštvo neće usuditi raditi ovaj slučaj odmah, no prijava i dokazni materijal se mogu sačuvati i sačekati da dođe vrijeme, kada će trenutni političari biti skinuti sa vlasti a nadam se da ću to vrlo brzo da se desi...

LINKOVI VIDEA :

https://www.facebook.com/zdenkobajo/videos/5329936987031687
https://youtu.be/ZKmKQSACZqw
https://www.dailymotion.com/video/x7xp5tr

PRILOZI

Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika
Crna knjiga
Opasno vrijeme za novinare u BiH
Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine
Covid-19 - the great reset
Događaj 201 - scenario

Državna tajna Dodika i Radončića
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi
Dodik najavio zatvaranje škola
Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih
U RS 537 novih slučajeva korona virusa
Riječ struke o pouzdanosti PCR testova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1132

Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima. Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA / UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE / DIREKTORU POLICIJE

DA LI JE POLICIJA KRENULA U EFIKASNIJU BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Ovaj dopis se informativno dostavlja i predsjedniku Republike, čija je služba prije 6 mjeseci uputila ministarstvu unutrašnjih poslova materijal o teškim krivičnim djelima, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) a koji sam prethodno dostavio, te takođe informativno, ministru unutrašnjih poslova, koji je oko mjesec dana kasnije javno u TV emisiji opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da djeluje jedan profesionalni pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova.
Dokument službe predsjednika i tekstualni izbor, po mojoj procjeni najzanimljivijih iznesenih stavova ministra su i ovdje priloženi ali i pored toga i mojih više dopisa ministarstvu, niko od nadležnih nije reagovao, nego su nastavili da prikrivaju teška krivična djela pripadnika terorističke organizacije od kojih veliki dio imaju među svojim redovima. Radi se o zločinu teškog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te višegodišnjim pokušajima prikrivanja tog ubistva od strane pripadnika kriminalistike policije i drugih osoba u sklopu čega je izvršeno više drugih krivičnih djela, falsifikata, lažnih prijava, lažnog svjedočenja pred sudom, ugrožavanje života, učestvovanja u pokušajima ubistva, sprečavanje dokazivanja i drugih krivičnih djela, što sve zbirno čini i produženo krivično djelo sa osnovnim ciljem da se zaštite pripadnici mafije, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu, preko koje je godinama pljačkano stotine miliona maraka a vjerovatno i milijarde.

Na službenoj internet stranici ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dana 17.11.2020. objavljena je vijest pod naslovom `Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`.
Pomenuta vijest iz rubrike "Novosti" sadrži i kratak opis radnji za koje se prijavljeno lice N.N. sumnjiči no mnogo je zanimljivije da se iznosi stav kako je povreda zakona utvrđena presudom suda Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da sudovi u parničnom postupku imaju obavezu propisanu u članu 12, (stav "U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca, vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim") da poštuju odluku suda iz krivičnog postupka ukoliko postoji a ne obratno, odnosno sigurno je da nikada nijedan sud izvan krivičnog postupka neće izaći iz svoje nadležnosti i presuditi bilo kome da je počinio krivično djelo no u svojim odlukama može utvrditi i konstatovati određene radnje iz kojih se onda može i izvesti zaključak da se radi o krivičnim djelima.
Stoga je za svaku pohvalu ako je neko iz kriminalističke policije, počeo osim redovnih aktivnosti i da analizira sudske odluke, kako bi došao do dodatnih dokaza o krivičnim djelima ili je što je vjerovatnije postupano po javnoj uputi "glavnog epidemiologa" izrečenoj u medijima poslije svađe sa osumnjičenim. Isti "epidemiolog" je nakon likvidacije Milana Vukelića "objesnio" da ni on ni bilo ko iz SNSD, nemaju veze sa zločinom i u skladu sa tim punih 13 godina nema ni ubica ni nalogodavaca.
Da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, posvetilo ovom izvještaju od 17.11.2020. veliku važnost, dokaz je i veliki broj vijesti u medijima objavljenih isti dan na tu temu od čega prilažem članak iz "Glasa Srpske" gdje se čak navodi i ime osumnjičenog, (Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja) no ovdje ću potencirati samo njegov komentar a u kome kaže da je "sve radio u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srpske" - što je poruka da će ako bude postupka on otkriti i ko je sve iz vlade i drugih organa učestvovao u unosnim poslovima.
S obzirom da sam u dokumentaciji ranije dostavljanoj MUP-u, izneo dokaze i imena više pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, koji su činili teška krivična djela a MUP niti je reagovao, niti je iko od pomenutih kriminalaca a ni MUP-u cjelini, dao bilo kakvo objašnjenje, mogu zaključiti da su i oni sve radili u skladu sa odlukama i naredbama svojih nadređenih, koji ih cijelo vrijeme štite i prikrivaju teška krivična djela.
Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima.
Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti.
Tako je barem bilo u prethodnom periodu na možda se nešto promijenilo te očekujem da će odgovorni iz Policijske uprave Bijeljina, Uprave kriminalistike policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova na isti način reagovati, vezano za dokumente sudova i tužilaštva na koje ću ukazati, (u nastavku su istaknuti podebljanim slovima) te hitno pokrenuti istražne radnje, obavijestiti javnost o svemu, kao i mene na navedeni mejl, posebno imajući u vidu da je kod mene materijalni dokaz ubistva i prikrivanja tog zločina, koji sam preuzeo od suda.
U uvodu, kao manje značajno, pominjem odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031/19" od 10.11.2020. gdje se konstatuje da su prekršena moja prava.
Ovaj predmet je formalno pokrenuo kriminalac Danko Borovčanin, inače načelnik sudske policije u Bijeljini, koji je i umiješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, tako što je godinama usmeno izdavao naredbe svojim službenicima da zabrane pristup meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima u tužilaštvo, kako ne bismo mogli dostaviti dokazni materijal o ubistvu, usput nalažući službenicima da me u dokumentaciji opisuju kao psihički poremećenog narkomana a prikrivajući da sam donosio dokaze ubistva koje su vidjeli.
Pomenuti tretman je klasični primjer fašizma ili nacizma i to sam upravo slikovito prikazao fotografijom zbog koje me je prijavio.
To se može vidjeti i iz opisa njegove prijave jer je objavljena u tekstu gdje se opisuju njegovi zločini i krivična djela službenika sudske policije, koje je on instruisao da primjenjuju fašističke metode.
U sklopu svojih zločinačkih aktivnosti, kriminalac Borovčanin Danko je 2010. držao majku ubijene djevojčice i mene u praktično privatnom zatvoru, jer tokom 5 sati zarobljavanja, nije uručio nikakav dokument o lišenja slobode a postupak koji je pokrenuo je okončan pravosnažnom oslobađajućom odlukom, koju je poslije toga kriminalac Borovčanin falsifikovao, udarajući pečat pravosnažnosti na rješenje prvostepenog suda te to rješenje dijelio unaokolo kao pokriće i dokaze za svoje nacističke metode.
Kada sam nekoliko godina kasnije razotkrio ovaj falsifikat, zločinac Borovčanin je potegao svoje veze u svim državnim službama kako bi to zataškao i uništio kompletan spis, iako je krivična prijava bila u obradi a kada sam preuzeo od suda materijalni dokaz ubistva i pokrenuo pravne radnje, onda je napravljen plan da me ubiju po svaku cijenu.
Upravo za tu svrhu su pripadnici terorističke organizacije i montirali nelegalni predmet na teritoriji Istočnog Sarajeva uz saučesništvo svog člana Rajka Čolovića, što je iskorišteno za posebne istražne radnje i prikupljanje podataka za pripremu likvidacije.
Te sitnice o angažovanju doušnika i provokatora, koji su pokušavali da me odvuku u klopku i ubiju, neću sada uopšte opisivati, nego ističem dan 27.09.2018. kada je Borovčanin, znajući da je nadležnost tužilaštva i suda iz Istočnog Sarajeva falsifikovana, poslao službenike bez kopije naredbe da me presretnu i odvuku na Sokolac, gdje je čekala ekipa za likvidaciju.
Vezano za taj dan, vođen je postupak pred sudovima u Bijeljini "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je pravosnažno okončan a u kome je sud zaključio da ja nisam ni na koji način prekršio zakon te da su zakon prekršili službenici sudske policije i MUP-a, što je osnov da ministarstvo unutrašnjih poslaova reaguje na isti način, kako je to učinjeno u slučaju opisanom u vijesti od 17.11.2020.
Pošto sam o tome iznosio više činjenica i dostavljao dokaze, neću to činiti ovom prilikom a naravno sve je sadržano u pomenutom predmetu sudova u Bijeljini.
Pomenuću samo činjenicu da je pripadnik kriminalističke policije Dejan Minić, tog dana, direktno napao na moje zdravlje i život te podsticao druge službenike da čine krivična djela o čemu sam više puta postavio pismena pitanja, uključujući i zahtjev da se materijal dostavi sudu u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a što nije učinjeno, te je to dodatni pokušaj da mi se nanese šteta i prikriju počinioci krivičnih djela.
Bukvalno svi dokumenti načinjeni tog dana su falsifikovani i prikrivena činjenica da sam upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva te tražio provjeru od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva što nije učinjeno a takođe je prećutano i da sam ukazao na to da je plan da budem odvučen na udaljenu teritoriju i ubijen.
IZ SVEGA JE JASNO DA JE MUP MJESECIMA I GODINAMA AKTIVAN SAUČESNIK U NAPADIMA NA MENE I POKUŠAJIMA LIKVIDACIJE ŠTO JE KULMINIRALO 27.09.2018. KADA JE IZVRŠEN RAZBOJNIČKI TERORISTIČKI NAPAD NA MOJA PRAVA I ŽIVOT A MUP JE DA BI TO PRIKRIO FALSIFIKOVAO SLUŽBENU DOKUMENTACIJU, POKUŠAVAJUĆI SAKRITI ČINJENICE I OMOGUĆITI PRIPREMU UBISTVA, ŠTO JE DOKAZANO U SUDSKOM POSTUPKU U KOME UZ SVE TO, NI MUP NITI IJEDAN DRUGI ORGAN NISU DOSTAVILI DOKUMENTACIJU KOJA BI DALA PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVO EVENTUALNO ZAKONITO DJELOVANJE, DOK SAM JA SA DRUGE STRANE DOSTAVIO DOKUMENTE VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA IZ KOJIH SE NEDVOSMISLENO JASNO VIDI DA JE U PITANJU TERORISTIČKI NAPAD UZ POKUŠAJ LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI, ZBOG ČEGA JE SMJENJEN ČOLOVIĆ RAJKO, FORMALNO PRVI U MONTIRANJU NELEGALNIH POSTUPAKA A OSTALIMA MUP PRUŽA POMOĆ DA IZBJEGNU ODGOVORNOST, KRIJUĆI INFORMACIJE, DOKUMENTE I IMENA OSTALIH UČESNIKA U NAPADU KOJI SU SE KRILI U POZADINI...
Da je to istina dokaz je stav policijske stanice Bijeljina II, iznesen u žalbi na rješenje "80 0 Pr 100636 18 Pr", gdje se tek prvi put u njihovim dokumentima, pominje da sam upozorio na plan za moje ubistvo.
Ti detalji su razotkriveni, odnosno razotkrio sam ih tokom dokaznog postupka te se postavlja pitanje, zbog čega je MUP prikrivao te činjenice u ranije sačinjenim dokumentima, odnosno da budem direktan u slučaju da je plan uspio i da su me ubili tog dana, ništa od svega ne bi bilo zabilježeno u dokumentaciji te bi moje ubistvo po ustaljenoj šemi bilo proglašeno kao "zadesna smrt".
I za kraj, podvlačim ponovo najznačajnije dokumente suda i tužilaštva, koji su više puta dostavljani a sastavni su dio materijala koji je predsjednik Republike Srpske proslijedila MUP-u.
U dokumentu osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano je u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva.
Dječji ruksak, koji je ubijena djevojčica imala na sebi za vrijeme smrtonosnog ranjavanja je potom uklonjen sa mjesta zločina. Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu a potom su pripadnici kriminalistčke policije u sadejstvu sa saučesnicima, oprali ostatak kiša jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu u firmu "Univerzal" iz Bobar grupe, istovario 4 paketa te pobjegao prije dolaska istražitelja.
Ujutru je direktor sa magacionerom zatekao samo paket, što dokazuje da je tokom noći pod nadzorom portira, nestalo 3 paketa u kojima očito nisu bili auto dijelovi, nego narkotici koji se pod zaštitom pojedinih kriminalaca iz MUP-a oba entiteta, preuzimaju iz Crne Gore i Kosova, te transportuju putevima Bosne i Hercegovine.
I na kraju iz dokumenta Okružnog tužilaštva u Bijeljini se vidi da, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) kako piše nadležni tužilac "nema saznanja" o pomenutom predmetu, čije je stanje konstatovao sud jer policija o tome nije izvijestila.
S obzirom da se radi o monstruoznim i teškim krivičnim djelima, uključujući teško ubistvo maloljetne djevojčice za šta je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, koja bi praktično bila doživotna robija za mnoge od njih, pripadnici terorističke organizacije su godinama pokušavali da me ubiju.
Jezgro te mafijaške mreže se može opisati kao `Sokolački klan` a u njemu su "penzionisani" inspektor Marković Dragoslav, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Čolović Rajko te dvojac Borovčanin Danko i Luka, inače načelnik sudske policije, odnosno predsjenik suda u Sokocu.
Rajko Čolović je zbog lažiranja nadležnosti i neizvršavanja naloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjen prije oko godinu i po a ostali kriminalci, očito pokušavaju da prikriju tragove svoje umiješanosti u čemu im pomaže MUP RS, prikrivajući dokaze i činjenice o navedenim krivičnim djelima.
Marković Dragoslav je inače direktno učestvovao u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, pranju tog dokaza hemijskim sredstvom a u čemu su mu podršku pružili službenici Stanišić Stanko i Siniša Vrućinić, koji mogu sada izabrati hoće li biti svjedoci tih krivičnih dijela ili će biti saučesnici.
Nije zanemarljiva ni činjenica da je poslije pomenutog pokušaja mog ubistva i uklanjanja Rajka Čolovića, uhapšena jedna od grupa plaćenih ubica, poslije napada na Slobodana Vasiljevića a nedavno je uhapšeno više lica sa teritorije Sokoca, zbog sumnje za činjenje ratnih zločina a koje grupe se godinama ranije štićene od strane mafijaških šefova, Čolovića i Borovčanina.
S obzirom da su svi navedeni iz "Sokolačkog klana" naravno iz tog kraja a potenciram bivšeg inspektora Markovića, osnovano je sumnjati da su pripadnici pomenutih grupa i nekih drugih iz narko i auto mafije bili angažovani za pokušaj izvršenja likvidacije.
Za kraj ću podsjetiti na još jednu sitnicu a to je da je neko od njih ili saučesnika poslao službenika u civilu da me fizički napadne čak u zgradi Policijske uprave Bijeljina, psuje, prijeti ubistvom, ukoliko ikada više dođem tražiti neka prava, istovremeno me vukući grubo i gurajući vani sa očitim ciljem da me uplaši a kada to nije uspjelo, pobjegao je na sprat te uz asistenciju drugih pripadnika MUP-a, evakuisan na zadnji izlaz a njegovo ime se prikriva sve do danas.
Veoma je značajno da li je ta osoba saučesnik u navedenim zločinima ili je izmanipulisana od strane nekoga drugoga i posebno postupanje Dejana Minića u zgradi Policijske stanice Bijeljina II, da li je djelovao po instrukcijama, recimo Danka Borovčanina ili Rajka Čolovića direktno a možda i preko nekog posrednika, ne znajući šta se krije u pozadini svega.
Prikrivanje svih ovih i drugih činjenica od strane MUP-a, nije samo novo krivično djelo "pomoć učiniocu poslije izvršenja" i srodna krivična djela, nego je i direktan udar na moj život, jer pripadnici terorističke organizacije i dalje angažuju provokatore, špijune i plaćene ubice da me kontaktiraju i pokušaju uvući u klopku, uključujući i dolaske u moje dvorište i lupanje na vrata.
Pitanje je samo da li je osoba koju su nedavno poslali, prije oko 15 dana, imala u torbi pištolj sa prigušivačem ili neki smrtonosni otrov, kako bi me u skladu sa trenutnim pogodnim okolnostima, proglasili žrtvom korona virusa.
Nepostupanjem po svemu navedenom i prikrivanjem dokaza i počinilaca teških krivičnih dijela, MUP RS, direktno nastavlja sa ugrožavanjem mog života i omogućava zločincima pripreme likvidacije i angažovanje plaćenih ubica, kako bi me eliminisali a koje regrutuje iz kriminalnih miljea u zamjenu za prikrivanje dokaza o njihovim prethodnim krivičnim djelima.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`
Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja
AP-1031/19
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1131

Činjenica je da dodik nije predstavljen kao hitler. Niti ima docrtane brčiće niti bilo koji znak nacista a nemaju ih ni druge osobe. Meni bi sad bilo najlakše poslije ove odluke ustavnog suda da napišem kako i jesam htio predstaviti dodika kao hitlera no to nije tačno. Istina je da smatram obojicu osobama sličnog mentalnog sklopa. Tirani, diktatori, zločinci, velike galamdžije i kabadahije, hrabri kad je oko njih gomila tjelohranitelja, policije, vojske, ulizica, poltrona, hrabri kad njih 100 i više napadaju jednog a najobičnije kukavice da se sami suprotstave bilo kome. I naravno, hitler je iza sebe imao svjetski moćnu vojnu silu a dodik ima samo gomilu kriminalaca koja bi se razbježala pred jednom SS jedinicom... hrabri su samo kad napadaju goloruke penzionere...

REŽIM POKUŠAVA SPRIJEČITI TEKSTOVE I MIŠLJENJA O ZLOČINIMA KOJE PRIKRIVA

O zločinima, pljačkama i ubistvima za koja su odgovorni kriminalci iz režima neću trošiti riječi jer su te činjenice poznate svima. No to što nemilice kradu i ubijaju sve koji im se nađu na putu im nije bilo dovoljno, nego su htjeli zabraniti svakome da kad ga napadnu, pokušaju ubiti, opljačkati ili slično da ih nazove, lopovima, ubicama, zločincima. Čak i da se njihovi zločinački planovi koje su pred kamerama javno otkrili, predstave u slici i riječi i to su pokušali spriječiti, prijetnjama, kaznama, pokušajima ubistva.
Nisu uspjeli jer sam nastavio da opisujem kriminalce iz terorističkog režima još aktivnije i sa novim dokazima do kojih vjerovatno ne bih ni došao da me nisu pokušali uplašiti. Najzad, Ustavni sud je doneo odluku kojom se priznaje pravo na slobodu izražavanje i to nije samo moje pravo, nego generalno svako koga su pokušavali zastrašivati u iskazivanju mišljanja a da pri tome nije činio krivično djelo, može se pozivati na odluku broj AP-1031/19 na licu mjesta a po potrebi pred sudovima te krivično prijaviti svakog službenika koji eventualno nastavi sa napadima na garantovana prava i poslije upozorenja.
U konkretnom slučaju sam objavio članak - internet verziju moje žalbe na prvostepenu presudu, unutar koga sam objavio fotografiju kojom u nekoliko preciznih riječi opisujem i vrh režima i one koji izvršavaju zločinačke naloge, što je jako zasmetalo jednom zlikovcu koji me je i prijavio, kako zbog sebe tako i da se dodvori kriminalcima na višim pozicijama. No da se ne bavimo mnogo pripadnicima terorističke organizacije, ovde je zanimljivo da je Ustavni sud doneo odluku 10.11.2020. i ja je još nisam dobio, (rokovi za dostavu su i do mjesec ili dva) a vjest o tome je objavljena u medijima što znači da je mnogo važnija nego što se na prvi pogled čini. U sadržaju teksta ćete vidjeti da iza svega stoje zločinci odgovorni za pljačke, krijumčarenja, ubistva i pokušaje likvidacije koji odavno treba da su na robiji a možda je ova odluka uvod u to.
Fotografija, koju sam montirao se može jednim djelom shvatiti i kao satira, kako je opisao ustavni sud ali samo u manjem procentu.
Trebalo bi biti logično da ja najbolje znam šta je namjera i poruka.
Prvo, činjenica je da dodik nije predstavljen kao hitler. Niti ima docrtane brčiće niti bilo koji znak nacista a nemaju ih ni druge osobe. Meni bi sad bilo najlakše poslije ove odluke ustavnog suda da napišem kako i jesam htio predstaviti dodika kao hitlera no to nije tačno. Istina je da smatram obojicu osobama sličnog mentalnog sklopa. Tirani, diktatori, zločinci, velike galamdžije i kabadahije, hrabri kad je oko njih gomila tjelohranitelja, policije, vojske, ulizica, poltrona, hrabri kad njih 100 i više napadaju jednog a najobičnije kukavice da se sami suprotstave bilo kome. I naravno, hitler je iza sebe imao svjetski moćnu vojnu silu a dodik ima samo gomilu kriminalaca koja bi se razbježala pred jednom SS jedinicom... hrabri su samo kad napadaju goloruke penzionere.
Prijavu protiv mene je podneo zločinac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije, koji je saučestvovao u pokušajima mog ubistva te prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, tako što je izdao usmenu naredbu službenicima, bez ikakvog sudskog rješenja da se meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima ne dozvoli pristup tužilaštvu, kako ne bismo mogli dostaviti dokaze o njenom ubistvu.
U prijavi je zločinac i napisao naziv članka : "ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR" objavljen na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2017/10/26/4076166" a svjedoci koji lažu su upravo službenici kriminalca Borovčanina koje je on instruisao da čine krivična djela i lažu.
Druge osobe na slici nemaju nikakvu ličnu ulogu, dakle nebitna su njihova imena, nego simbolizuju režim, koji izvršava naloge jednog mafijaškog bosa i u potpunosti je usmjeren na pljaču naroda i zemlje, spreman da ubije svakog ko im zasmeta te stoga slika nije poređenje dodika sa hitlerom, nego kompletnog režima i RS i BIH u cjelini sa Trećim rajhom, sa Inkvizicijom sa najobičnijom terorističkom bandom.
Podsjećam da je režim mnogo prije nastanka slike ubio recimo Milana Vukelića pred zgradom MUP-a, nakon što su mu prijetili zločinci iz policije a neposredno po nastanku slike su ubili Davida Dragičevića.
U Federaciji je ubijen Dženan Memić, pa policajci Šehović i Vojinović, opljačkane su milijarde preko Bobar banke, Alumine, Grand trejda, hiljada namještenih tendera.
U konkretnom slučaju to je metafora odnosa zločinca Borovčanina i sudske policije, koja je poput bande iskorištena da gazi i pljuje po grobu osmogodišnje djevojčice i štiti njene ubice.
Srećom, ima službenika koji ne učestvuju rado u tome te mi je čak pružena pomoć od strane sudskog policajca na dan kada su me pokušali ubiti, što će vjerujem biti korišteno prilikom dokazivanja u krivičnom postupku protiv pripadnika terorističke organizacije.
Taj tretman sam okarakterisao kao fašizam, (nacizam ili diskriminaciju, kako god ko to vidi) a uz to je Bprovčanin, prisiljavao službenike da lažu u dokumentima i pred sudom, falsifikovao sudske presude i uticao na postupke kako bi prikrio ubistvo i izbjegao odgovornost.
Činjenica je da je dodok javno objavio "Crnu knjigu" i izdao nalog da se njegovi ljudi bore protiv onih koji su tu zapisani.
Činjenica je da ima ogroman broj pljački i ubistava i da se prikrivaju.
Fotografija je u prijavi opisana kao "uvredljiva" bez navođenja koga je uvrijedila a na pitanje sudije kako bih je ja okarakterisao, odgovorio sam da je to prikaz stvarnog stanja i čak da je pravo stanje u zemlji još mnogo gore, jer ovo su samo riječi a prolivena krv i nevine žrtve se ne vide na slici.
Članak sa novinarskim komentarom o odluci Ustavnog suda možete pročitati na web adresi "https://pravda-istina.org/ustavni-sud-bih-presudio-protiv-rezimske-cenzure-i-zastitio-ustavom-garantovano-pravo" pod nazivom `USTAVNI SUD BIH PRESUDIO PROTIV REŽIMSKE CENZURE I ZAŠTITIO USTAVOM GARANTOVANO PRAVO`...
U apelaciji poslatoj Ustavnom sudu, moji izneseni argumenti su prihvaćeni te su prethodno donesena sudska rješenja poništena i očuvano pravo na slobodu izražavanja. Na žalost između tog napada na mene i pokušaja zastrašivanja, ućutkivanja i cenzure, bilo je još nekoliko ubistava, koja se prikrivaju, nekad izvršioci a nalogodavci uvjek te brutalan teroristički i fašistički napad na građane, koji su na bilo koji način tražili istinu i kažnjavanje odgovornih za ubistvo Davida Dragičevića pa čak i na one koji su podržavali porodicu, izgovorili riječ "PRAVDA" ili samo sjeli na klupu pored koje eventualno može proći neko od onih koji prikrivaju zločin. Policija je da bi šefove mafije zaštitila od stresa, primjenjvala gestapovske metode, baš u skladu sa fotografijom kojom sam predstavio režim.
Uz sve to evo već mjesecima se sprovodi teror nad kompletnim narodom, izuzimajući režimlije koji prave korona derneke. Prisiljavaju se građani da nose maske, vrši se stalno zastrašivanje i propaganda sluga novog svjetskog poretka, koji žele uništiti ekonomiju, poljoprivrednike, stočare, male trgovine, ugostitelje i kompletnu "srednju klasu" da bi na tim razvalinama uspostavili novi ekonomski, finansijski i politički sistem uz pomoć vakcina, 5G mreže, čipovanja ljudi, robotizacije, totalnog nadzora i porobljavanja.
U svemu tome glavnu ulogu imaju političari koji su pokradeni novac izneli uglavnom u strane banke i da bi ga mogli podići spremni su zavesti svaki teror, uključujući eksperimente nad narodom pa makar od vakcina stradao i poslednji službenik. Sve im je uzalud jer njihovim gospodarima, čak i ako sprovedu plan i dalje će trebati radnici ali neće političari, ni policajci ni sudovi.
Za nagrade i kazne će biti zadužene kamere, 5G i centralni računar a kako će navedeni proći sa vakcinama neka sami promisle. Što se tiče novca koji su pokrali... nikad ga neće vidjeti jer odavno više nije na njihovim tajnim računima.
U nastavku je kompletan tekst apelacije, (koja je prihvaćena) bez ikakvih izmjena u odnosu na original :

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 19 PŽP

OČEKUJEM OD USTAVNOG SUDA BIH DA PO HITNOM POSTUPKU USVOJI OVU APELACIJU, UKINE DONESENO RJEŠENJE I ZAŠTITI PRAVO GARANTOVANO USTAVOM...
U donesenom rješenju osim već navedenih prava koje sam opisao u žalbi dodatno se vrši diskriminacija i nastavlja sa kršenjem prava.
I umjesto da se recimo demantuje argumentovano, neka od mojih iznesenih tvrdnji, ovdje se kaže da svjedočenje Danka Borovčanina niko nije predložio.
Da to nije istina dokaz je "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." Policijske stanice, gdje se na drugoj strani predlaže izvođenje (JEDINOG) dokaza saslušanjem svjedoka Danka Borovčanina.
S obzirom da je na policijskoj stanici teret dokazivanja i da su oni predložili svjedoka na njima je i bilo da obezbijede saslušavanje tog svjedoka i ispitivanja kako od njih tako i da se meni omogući da ispitam svjedoka koga su predložili.
Umjesto toga, taj svedok se uopšte nije pojavio bez ijedne riječi obrazloženja a što je najvažnije niko nije izvodio dokaze vezano za taj zahtjev i nije naveden nijedan argument zašto je to eventualno prekršaj.
Tako je dakle zakonom predviđeni dokazni postupak, vezano za "uvredljivu" fotografiju u potpunosti izbačen, a kako se vidi u prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018." sud, odnosno sudija je iznosio svoje impresije da citiram sudiju "pridodati tekst kod lica na slici kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemirujućem sadržaju".
U prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019." sud, odnosno sudija, pogrešno tvrdi da je Danko Borovčanin moj svjedok i time se smišljeno falsifikuje dokazna dokumentacija iz koje se vidi da je svjedok predložen od strane policijske stanice i isti je, (Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.) inicirao prekršajni postupak, čak napisavši da je taj dopis "pokretanje prekršajnog postupka" za šta on nema zakonsko ovlaštenje.
Sa druge strane ja sam istakao da je pravo garantovano Ustavom u članu 32 da građani iznose mišljenje o radu državnih organa što je sastavni dio i člana 7 zakona o javnom redu i miru a koje pravo se pokušava brutalno oteti ne samo meni, nego svim građanima.
Takođe je sporno i tretiranje javnog mjesta jer prije svega internet nije definisan u zakonu o javnom redu i miru kao javno mjesto i naravno kako sam istakao sjedište "Bloger.ba" je na teritoriji Federacije BIH a ne samo da se ne nalazi na području nadležnosti suda u Bijeljini, nego nije uopšte u Republici Srpskoj.
Zaista je nevjerovatno da u bilo kom postupku sud zasniva svoju odluku samo na podnesenom zahtjevu i opisu jedne strane a da se o tome ne izvodi nikakav dokazni postupak niti saslušava predloženi svjedok a onda se lažno tvrdi na dnu strane 2, drugostepenog rješenja, kako tog svjedoka niko nije ni predložio nijednim zahtjevom.
Koliko je doneseno rješenje ozbiljno i koliko je zasnovano na činjenicama, dokazuje upravo taj ključni detalj u spomenutom rješenju gdje se tvrdi da niko nije predložio saslušavanje svedoka dok međutim, to se jasno vidi iz podnesenog zahtjeva što nedvosmisleno znači da gospodin sudija uopšte nije izvršio nikakav uvid u spis nego se postupa po nalozima dodik milorada i odredbama iz CRNE KNJIGE koju je šef mafijaškog fašističkog režima objavio javno pred kamerama. Na kraju prilažem i originalni snimak, (Dodik najavio crnu knjigu) na koji sam uneo riječi koje je tada izjavio a koje ne samo da su izazvale uznemirenost i strah kod svih časnih i poštenih građana negu su i klasičan primjer fašističko banditskog nastupa tipičnog za šefove narko kartela a ne za jednog političara...

KRŠENJA ZAKONA TOKOM POSTUPKA

1) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje : Datum objavljivanja članka nije 07.11.2017. nego 26.10.2017.
2) Prekršeno pravilo o teretu dokazivanja jer PS Bijeljina II nije izvodila nikakve dokaze, nije saslušavala svjedoke, nije iznela nijedan argument, niti izgovorila ijednu riječ, vezano za navodni prekršaj objavljivanjem fotografije.
3) Povrijeđeno pravo definisano članom 9, stav 5 jer mi navedenog "svjedoka" Borovčanin Danka, RS nije omogućila da saslušam i ispitam.
4) U dopisu SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017. Sudska policija pokreće prekršajni postupak, (navedeno u naslovu) za šta nema ovlaštenje.
5) Ne postoji podatak niti je izveden ikakav dokaz, koji se to građanin uznemirio ili negodovao zbog "uvredljive" fotografije niti kakve je štetne posljedice izazvala.
6) U "Zahtjevu za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." navodi se kao JEDINI DOKAZ, saslušanje svjedoka Danka Borovčanina a do čega uopšte nije došlo jer se isti nije pojavio pred sudom.
7) Donesenim rješenjem 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018. se lična mržnja Danka Borovčanina, uzrokovana strahom zbog zločina koje je počinio, predstavlja kao "uznemirenost" bez ikakvog dokazivanja i favorizuje u odnosu na pravo garantovano članom 32 Ustava RS.

PRILOZI

Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017.
Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.
Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018.
Žalba na rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019.
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 ... 77 78 79  Sledeći»